studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunek 2017. 4. 15.¢  wydzia¥â€...

Download Studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunek 2017. 4. 15.¢  Wydzia¥â€ Transportu Politechniki ¥‘l¤skiej

Post on 14-Feb-2021

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Wydział Transportu Politechniki Śląskiej

  Studia stacjonarne pierwszego stopnia – kierunek transport

  Karty przedmiotów

  Kod Przedmiot Moduł Semestr

  MK_1 automatyka wspólny 5

  MK_2 automatyka wspólny 6

  MK_3 badania operacyjne wspólny 3

  MK_4 ekonomia wspólny 4

  MK_5 ekonomika transportu wspólny 6

  MK_6 elektronika wspólny 3

  MK_7 elektronika wspólny 4

  MK_8 elektrotechnika wspólny 2

  MK_9 elektrotechnika wspólny 3

  MK_10 ergonomia i bezpieczeństwo pracy wspólny 4

  MK_11 etyka i podstawy ochrony własności wspólny 1

  MK_12 fizyka wspólny 2

  MK_13 fizyka wspólny 3

  MK_14 grafika inżynierska wspólny 1

  MK_15 grafika inżynierska wspólny 2

  MK_16 informatyka wspólny 3

  MK_17 informatyka wspólny 4

  MK_18 infrastruktura transportu wspólny 1

  MK_19 inżynieria materiałowa wspólny 2

  MK_20 język angielski wspólny 1

  MK_21 język angielski wspólny 2

  MK_22 język angielski wspólny 3

  MK_23 język angielski wspólny 4

  MK_24 International logistics wspólny 5

  MK_24A logistyka wspólny 5

  MK_25 matematyka wspólny 1

  MK_26 matematyka wspólny 2

  MK_27 mechanika techniczna wspólny 2

  MK_28 metrologia wielkości geometrycznych wspólny 3

  MK_29 ochrona środowiska w transporcie wspólny 1

  MK_30 organizacja i zarządzanie w transporcie wspólny 4

  MK_31 podstawy eksploatacji technicznej wspólny 4

  MK_32 podstawy inżynierii ruchu wspólny 3

  MK_33 podstawy konstrukcji maszyn wspólny 4

  MK_34 podstawy konstrukcji maszyn wspólny 5

  MK_35 podstawy układów przeniesienia napędu w środkach transportu wspólny 5

  MK_36 podstawy układów przeniesienia napędu w środkach transportu wspólny 6

  MK_37 podstawy wibroakustyki wspólny 4

  MK_38 Project management in transport wspólny 6

  MK_39 silniki spalinowe wspólny 5

 • Kod Przedmiot Moduł Semestr

  MK_40 systemy i procesy transportowe wspólny 1

  MK_41 środki transportu wspólny 6

  MK_42 techniki wytwarzania wspólny 5

  MK_43 technologie informacyjne wspólny 1

  MK_44 termodynamika wspólny 4

  MK_45 wychowanie fizyczne wspólny 1

  MK_46 wychowanie fizyczne wspólny 2

  MK_47 wychowanie fizyczne wspólny 3

  MK_48 wychowanie fizyczne wspólny 4

  MK_49 wytrzymałość materiałów wspólny 3

  MK_50 zarządzanie jakością wspólny 6

  MK_51 badania pojazdów samochodowych ES 7

  MK_52 budowa pojazdów samochodowych ES 5

  MK_53 eksploatacja pojazdów samochodowych ES 6

  MK_54 elektrotechnika i elektronika pojazdów samochodowych ES 5

  MK_55 elektrotechnika i elektronika pojazdów samochodowych ES 6

  MK_56 metody napraw i regeneracji ES 7

  MK_57 naprawa pojazdów samochodowych ES 7

  MK_58 praktyka zawodowa ES 6

  MK_59 projekt inżynierski ES 6

  MK_60 projekt inżynierski ES 7

  MK_61 seminarium dyplomowe ES 7

  MK_62 silniki pojazdów samochodowych ES 6

  MK_63 teoria ruchu ES 5

  MK_64 tworzywa konstrukcyjne w budowie pojazdów ES 5

  MK_65 elementy prawa transportowego TZTS 7

  MK_66 infrastruktura transportu drogowego TZTS 7

  MK_67 organizacja i zarządzanie w transporcie samochodowym TZTS 5

  MK_68 praktyka zawodowa TZTS 6

  MK_69 prawo finansowe i rachunkowość TZTS 6

  MK_70 projekt inżynierski TZTS 6

  MK_71 projekt inżynierski TZTS 7

  MK_72 seminarium dyplomowe TZTS 7

  MK_73 środki transportu samochodowego TZTS 5

  MK_74 technologia przewozów drogowych TZTS 6

  MK_75 użytkowanie i obsługa samochodów TZTS 7

  MK_76 maszyny przeładunkowe TP 7

  MK_77 napędy maszyn transportowych TP 6

  MK_78 praktyka zawodowa TP 6

  MK_79 projekt inżynierski TP 6

  MK_80 projekt inżynierski TP 7

  MK_81 seminarium dyplomowe TP 7

  MK_82 systemy i urządzenia transportu przemysłowego TP 7

  MK_83 urządzenia transportu ciągłego TP 7

  MK_84 komputerowe wspomaganie projektowania TP+LT 5

  MK_85 komputerowe wspomaganie projektowania TP+LT 6

 • Kod Przedmiot Moduł Semestr

  MK_86 logistyka transportu wewnętrznego TP+LT 5

  MK_87 mechatronika TP+LT 6

  MK_88 metody statystyczne TP+LT 5

  MK_89 technologia magazynowania TP+LT 6

  MK_90 logistyka globalna LT 7

  MK_91 logistyka obszarów miejskich LT 6

  MK_92 praktyka zawodowa LT 6

  MK_93 projekt inżynierski LT 6

  MK_94 projekt inżynierski LT 7

  MK_95 seminarium dyplomowe LT 7

  MK_96 transport intermodalny LT 7

  MK_97 zarządzanie logistyczne w produkcji LT 7

  MK_98 diagnostyka pojazdów szynowych PSz 6

  MK_99 dynamika i drgania pojazdów szynowych PSz 7

  MK_100 ekologia w transporcie szynowym PSz 6

  MK_101 logistyka transportu kolejowego PSz 7

  MK_102 metody komputerowe w projektowaniu pojazdów szynowych PSz 6

  MK_103 napędy i sterowanie pojazdów szynowych PSz 7

  MK_104 praktyka zawodowa PSz 6

  MK_105 projekt inżynierski PSz 6

  MK_106 projekt inżynierski PSz 7

  MK_107 seminarium dyplomowe PSz 7

  MK_108 sterowanie ruchem kolejowym PSz 5

  MK_109 transport kolejowy PSz 5

  MK_110 transport miejski i regionalny PSz 7

  MK_111 transport tramwajowy PSz 5

  MK_112 człowiek – możliwości i ograniczenia NP 5

  MK_113 łączność/frazeologia lotnicza NP 7

  MK_114 meteorologia I NP 5

  MK_115 nawigacja NP 5

  MK_116 naziemne przygotowanie do lotów NP 6

  MK_117 ogólna budowa statków powietrznych I NP 6

  MK_118 osiągi i planowanie lotu I NP 6

  MK_119 praktyka zawodowa NP 6

  MK_120 prawo lotnicze i procedury ATC I NP 5

  MK_121 procedury operacyjne I NP 6

  MK_122 projekt inżynierski NP 6

  MK_123 projekt inżynierski NP 7

  MK_124 seminarium dyplomowe NP 7

  MK_125 współdziałanie w załodze NP 7

  MK_126 zasady lotu I NP 7

  MK_127 aerodynamika, struktury i systemy samolotów tłokowych ML 5

  MK_128 aerodynamika, struktury i systemy samolotów turbinowych I ML 6

  MK_129 aerodynamika, struktury i systemy śmigłowca I ML 6

  MK_130 człowiek – możliwości i ograniczenia ML 5

  MK_131 podstawy aerodynamiki ML 5

 • Kod Przedmiot Moduł Semestr

  MK_132 praktyka w organizacji PART 145 ML 6

  MK_133 prawo lotnicze i procedury ML 7

  MK_134 projekt inżynierski ML 6

  MK_135 projekt inżynierski ML 7

  MK_136 seminarium dyplomowe ML 7

  MK_137 standardowa obsługa samolotów ML 7

  MK_138 budowa oprogramowania systemów informatycznych w transporcie IR 6

  MK_139 elementy projektowania dróg transportowych IR 6

  MK_140 optymalizacja sieci transportowych IR 7

  MK_141 praktyka zawodowa IR 6

  MK_142 projekt inżynierski IR 6

  MK_143 projekt inżynierski IR 7

  MK_144 projektowanie systemów transportowych IR 7

  MK_145 seminarium dyplomowe IR 7

  MK_146 statystyka procesów transportowych IR 7

  MK_147 systemy sterowania ruchem drogowym IR 5

  MK_148 systemy sterowania ruchem drogowym IR 6

  MK_149 systemy telemetryczne transportu IR 5

  MK_150 sterowanie ruchem kolejowym IRK 5

  MK_151 pojazdy szynowe IRK 7

  MK_152 bezpieczeństwo w transporcie szynowym IRK 5

  MK_153 trakcja elektryczna IRK 7

  MK_154 diagnostyka w transporcie kolejowym IRK 6

  MK_155 inżynieria ruchu kolejowego IRK 7

  MK_156 praktyka zawodowa IRK 6

  MK_157 projekt inżynierski IRK 6

  MK_158 projekt inżynierski IRK 7

  MK_159 seminarium dyplomowe IRK 7

  MK_160 infrastruktura transportu kolejowego IRK 5

  MK_161 transport kolejowy IRK 5

  MK_162 utrzymanie pojazdów szynowych IRK 7

  MK_163 certyfikacja w transporcie kolejowym IRK 5

  Moduły specjalnościowe:

  ES – eksploatacja pojazdów samochodowych TZTS – technika i zarządzanie w transporcie samochodowym TP – transport przemysłowy LT – logistyka transportu PSz – eksploatacja pojazdów szynowych NP – nawigacja powietrzna

  ML – mechanika i eksploatacja lotnicza

  IR – inżynieria ruchu IRK – infrastruktura i transport kolejowy

 • (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU

  1. Nazwa przedmiotu: AUTOMATYKA 2. Kod przedmiotu: MK_1

  3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2015/2016

  4. Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia studia drugiego stopnia

  5. Forma studiów: studia stacjonarne, niestacjonarne (wieczorowe/zaoczne) 1

  6. Kierunek studiów: Transport (RT)

  7. Profil studiów: ogólnoakademicki praktyczny 1

  8. Specjalność:

  9. Semestr: 5

  10. Jednostka prowadząca przedmiot: Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu

  11. Prowadzący przedmiot: dr inż. Szymon Surma

  12. Przynależność do grupy przedmiotów:

  przedmioty wspólne przedmioty specjalnościowe inne 1

  13. Status przedmiotu: obowiązkowy wybieralny inny 1

  14. Język prowadzenia zajęć: polski

  15. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: matematyka, elektronika,

  16. Cel przedmiotu: Zapoznanie studentó

View more