strony wis‚y nr 1

Download Strony Wis‚y nr 1

If you can't read please download the document

Post on 12-Mar-2016

217 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pierwszy numer gazety "Strony Wisły"

TRANSCRIPT

 • Strony Wisy / 13

  NR 1 2012 (1)

  EGZEMPLARZ BEZPATNY

  Rzecz z drewna

  Mapa: Co i gdzie nad Wis

  Imprezy nad Wis

  TEMATNUMERU

 • 2 / Strony Wisy Strony Wisy / 3

  W NUMERZE:

  Rzecz z drewna4

  Co i gdzie nad Wis mapka

  6

  Felieton

  Rne8

  Kreatywny Kontener10

  11Okadka:

  Wisa w Warszawie Rado neofity

  fot. Piotr Sadurski

  REKLAMAExplore Wisa River Explore Wisa River to pomys na kilka godzin lub dni na Wile.Zorganizujemy je z Tob lub zaproponujemy najciekawsze miejsca i scenariusze .Zapewniamy wymienit kuchni, wietn atmosfer i wspaniae krajobrazy.Warto z nami posmakowa ycia na rzece. Wsiadajc do odzi, wchodzisz w wiat przyrody i przygody.

  REKL

  AM

  ARE

  KLA

  MA

  REKL

  AM

  A

  R E J S Y P O W I L E

  Kontakt:Andrzej Staski - tel. 606 77 71 54Piotr Jedynasiak tel. 517 23 35 76

  Redakcja: Fundacja Szerokie Wody, ul. Lazurowa 24 m 18, 01-314 Warszawa; kontakt: stronywisly@gmail.comDyrektor wydawniczy: Andrzej Staski, andrzej.stanski@szerokie wody.org , Redaktor naczelny: Piotr Jedynasiak piotrjedynasiak@szerokie wody.org, Dyrektor artystyczny: Foureyescrew, Sekretarz redakcji: Grayna Leniak

  Zapraszamy na III edycj Bezpatnej Warszawskiej Szkki Kajakowej KiM - spywy kajakowe po warszawskim od-cinku Wisy - 2012 rok. W kad sobot i niedziel do koca sierpnia serdecznie zapraszamy penoletnich war-szawiakw do udziau wbezpatnych spywach szkolenio-wych, ktre poprowadz instruktorzy zFundacji Promocji Rekreacji KiM. Projekt wspnansuje M. St. Warszawa.

  Uczestnicy jednodniowych spyww spotykaj si w soboty i niedziele o godzinie 8:00 przy ul. Zaruskiego (Port Czerniakowski) pod estakad Trasy azienkowskiej. Po krtkim szkoleniu na wodach Portu Czerniakowskiego

  spywowicze wypyn na Wis. Rozpocznie si zwiedza-nie z przewodnikiem warszawskiego odcinka Wisy. Na wysokoci Bielan przewidziany jest krtki odpoczynek. Nastpnie uczestnicy bd mieli okazj przeluzowa si luz im. in Tillingera do Kanau eraskiego. Spywy kocz si okoo 14:00 przy bazie KS Spjnia. Powrt uczestnicy organizuj sobie we wasnym zakresie.

  Wszystkich zainteresowanych udziaem w bez-patnych spywach zapraszamy do wypenienia formu-larza zgoszeniowego (decyduje kolejno zgosze). http://www.fundacjakim.pl

  Pywanie

  KiM Pywanie po Wile

 • Strony Wisy / 3

  S jak wakacyjna mio trwaj krtko, ale intensywnie. Po sukcesach Cudu nad Wis, UFO czy Placu Zabaw, oferta klubw pod goym niebem rozszerza si co roku. Gorce, krtkie noce w wietle ksiyca, swobodna at-mosfera, otwarci ludzie. WWarszawie, dziki coraz licz-niejszym sezonowym miejscom, udaje si ten potencja wspaniale zagospodarowa. Trzeba korzysta pki czas, bo po wakacjach zatsknimy do nocy penych wrae ipowita ciepego, nadwilaskiego witu.

  Wtym roku nie wrcia Dolina Muminkw, ale za to obok Cudu, La Playa iPlacu Zabaw przy Agrykoli po-wstay zupenie nowe, wzasadzie wszystkie wbezpored-nim ssiedztwie lub niedaleko Wisy to Miasto Cypel, BarKa, Kajaki Leaki, Na Lato atake tajmniczy Znikaj-cy Klub. Wszystkie te miejsca proponuj, wprzeciwie-stwie do typowych klubw, spdzanie czasu praktycznie przez cay dzie, organizujc pokazy lmowe, spotkania, warsztaty muzyczne itaneczne, aprzede wszystkim funk-cjonujc jako kawiarnie. Wieczorna czy weekendowa im-preza jest wisienk na torcie leniuchowania wsocu.

  BarKa facebook.com/planbarka

  BarKa funkcjonuje dopiero od czwartku 12 lipca. Jako czwarty projekt twrcw Planu B, Powikszenia i Pla-cu Zabw. Inauguracyjny koncert zagraa cianka, jeden z najwaniejszych aleternatywnych polskich zespow. To pierwszy koncert cyklu Lato wMiecie 2012. Wko-lejne czwartki na BarCe zagoszcz gwiazdy sceny awan-gardowej iniezalenej po kolei Coldair/Woody Alien, e Kurws/Alte Zachen, Josef Van Wissem / Father Murphy, Hokei / Jacek Sienkiewicz, Pitnastka / Szusz-kiewicz iMuzycy oraz 30 sierpnia Jacaszek / Alameda Trio.

  Poza tym funk, jazz, kawa, ciekawe piwa. To, po-dobnie jak inne tu opisane, miejsce na ciepe wieczory BarKa jest tym, na co nazwa wskazuje.

  Na Lato facebook.com/NaLato44

  Nie dalej jak 600 metrw od Wisy, idc od Portu Czer-niakowskiego, na ulicy Rozbrat 44 znajdziemy Na Lato. Poza kaw ipiwem oferuje si tam longboardy, ping pong czy kino plenerowe, jak dotd pokazujce krtkometra-owe lmy zpoudnia Europy. Muzycznie klub prezentu-je bezpieczn letni mieszank house, dub czy disco. Na Lato dysponuje przestrzeni zamknit, wic wiele plano-wanych atrakcji odbywa si mimo niepogody.

  Miasto Cypel facebook.com/miastocypel

  Ciko to miejsce nazwa klubem. To wzasadzie... mia-steczko. S sklepiki, knajpki, pole namiotowe, niewielka plaa, basen dmuchany. Wszystko na ciekawie ukszta-towanym terenie. To przede wszystkim dobry pomys na spdzenie popoudnia, zwaszcza w weekendy. Co niedziel odbywa si Flea Market, gdzie na kilkunastu stoiskach mona tanio naby pyty CD, ciuchy czy r-kodziea. Wkontenerach wok odbywaj si warsztaty DJskie iplastyczne, rwnie dla najmodszych. Posma-kowa mona przysmakw z grilla i wypi piwko na leaku. W Miecie Cypel silny jest duch DIY Do It Yourself, o czym wiadczy nie tylko pchli targ, ale te fakt, e kiedy potrzeba troch popracowa, cyplowicze pojawiaj si zpdzlami imotkami, irazem upiekszaj swoj przestrze!

  Imprezy oczywicie s, ito ogromne wtym roku odby si ju festiwal cikiej elektroniki Cypel 3 Kultur, impreza premierowa hip-hopowego projektu Niewi-dzialna Nerka ikilka innych. Najbliszy rozkad jazdy: facebook prol Miasto Cypel.

  Kajaki Leaki wyszuka na kajaki leaki

  To nowe ycie barki Herbatnik, spoczywajcej wPor-cie Czerniakowskim projekt ludzi odpowiedzial-nych za Hutawk. Zej do Kajakw Leakw mona z Czerniakowskiej, na wysokoci stadionu Legii. Tu klimaty zdecydowanie bardziej rockowe w ro-dy o20:00 odbywaj si jam sessions, awniedziele, poniedziaki iwtorki kino na duym ekranie - filmy takie jak All That Jazz, It Might Get Loud, Batman lub Czas Apokalipsy. Muzyczna propozycja Kajakw bardziej ni intrygujca.

  La Playa facebook.com/WarszawskaLaPlaya/

  W La Playa imprezy regularnie nakrca Radio Roxy, a14 sierpnia na play zagra sam LTJ Bukem, legendar-na posta sceny drumnbassowej. Wczeniej, 3 sierpnia, house zwysp brytyjskich przywiezie Pete Heller. 25 i26 sierpnia wLa Playa zagoci Tel Aviv, bliniacze miasto Warszawy. Gomi na spotkaniu bd midzy innymi Pawe Smoleski zGazety Wyborczej iJan Kuro. War-to ledzi dobrze fanpage La Playa, gdzie wypisane s dzie po dniu planowane imprezy, warsztaty taneczne ipodobne spotkania.

  Cud Nad Wis/Nowe ycie - facebook.com/CudownieNadWisla facebook.com/ZycieNadWisla

  To ju nie klub a instytucja, miejsce spotka, koncer-townia dla wyrobionych, punkt podparcia i skupienia warszawskiej sceny alternatywnej. Atym bardziej teraz, gdy obok zakwita plaa Nowe ycie rwnie dla wielbi-cieli soca ibardziej bezpretensjonalnego relaksu iak-tywnego wypoczynku. Rozlegy plan imprez i spotka mona znale na facebooku

  Znikajcy Klub sekret!

  To nawet nie miejsce, araczej opcja. Czasami wwielo-poziomowym garau, czasem na jakim placu, niedawno zmikrobusu pod mostem witokrzyskim. Pojawia si, zprzynoszc ze sob zreguy zupenie magiczne wyna-lazki, jak ogromne wizualizacje sterowane smartfonami przybyych, po czym rwnie magicznie znika bez ladu. Tylko dla imprezowych zawodowcw ;)

  Kultura

  Imprezy nad Wis

  Sprawd te mape atrakcji nad Wis str. 6-7

 • 4 / Strony Wisy Strony Wisy / 5

  wiat pdzi do przodu. Dostpne s coraz lejsze rowe-ry, doskonalsze i bezpieczniejsze samochody, szybsze komputery, wiksze i szczuplejsze telewizory, nawet golarki maj jeszcze wicej ostrzy is bardziej elastycz-ne. Chcemy mie nowe, lepsze, najnowsze. wiat nie tylko pdzi, ale zdaje si jeszcze przyspiesza, szczegl-nie wWarszawie.

  Na szczcie istniej, przedmioty, ktre ju dawno otrzymay swj ostateczny, doskonay ksztat rzeczy perfekcyjne i ponadczasowe. Antoine de Saint Saint--Exupry powiedzia, e twrca wie, e osign do-skonao nie wtedy, kiedy nie moe ju nic do dziea doda, ale kiedy nie mona mu ju nic uj.

  Do takich przedmiotw naley pychwka, czyli tradycyjna wilana drewniana dka.

  Dlaczego jest to szczytowe osignicie wilanej ewolucji szkutniczej, przedmiot, ktrego ju nie da si ulepszy? Poniewa, jak mwi jeden zwilanych wete-ranw, pan Leszek Suski, wlmie Wszystko pynie: Wisa jest, wie Pan, rzek nieuregulowan, zdradliw

  meandruje, tu s achy, tam kamienie, stare jakie urzdzenia zatopione, z czasw wojny, jakie wraki. Ito jest, wie Pan, dla silnika niebezpieczne, bo mona uderzy tam rub, urwa rub imie kopoty.

  Nie nadaje si wic za bardzo na Wis nic, co ma zanurzenie wiksze ni 30 cm, bo daleko nie popy-niemy. Nie nadaje si te nic z laminatu, bo laminat atwo pka wstarciu zkamieniem. Potrzebne za to jest co zpodniesionym dziobem, eby atwo przybija do piaszczystych brzegw, co, czego zanurzenie czsto nie przekracza 15 cm, co zmocnego idobrze pracu-jcego materiau, no ijeszcze, eby jak zawieje, mona byo wyczy silnik iskorzysta zpomylnego wiatru. Sowem - potrzebna jest pychwka.

  Jest to dka zdrewna sosnowego lub wierkowe-go, wzmacniana dbin, dugoci od 5 do 9 metrw. Kiedy uywana bya do prac gospodarskich, poowu, przewozu materiaw iludzi. Nazwa pochodzi od na-pdu, czyli dugiego wiosa zakoczonego metalowym okuciem, ktrym sternik odpycha si od dna, podobnie

  jak weneccy gondolierzy. Najpikniejsze maj smuky ksztat zpodniesionym dziobem ilekko zwajc si ruf. Rozszerzajce si wgr burty sprawiaj, e wraz ze zwikszajcym si zanurzeniem, ronie rwnie wyporno. Wpierwszym kontakcie pychwka wyda-je si by chybotliwa, ale w rzeczywistoci nie da si jej wywrci zawsze wrci do prawidowej pozycji. Odrzutowce stealth maj ciekaw przypado kiedy stoj na lotnisku, cieknie znich paliwo. Dopiero kiedy materiay si rozgrzej, przy duych prdkociach, ich zbiorniki staj si szczelne. Podobnie jest zpychwka-mi