Što je ptsp? - noebius.com · tehnike relaksacije, biofeedback

Click here to load reader

Post on 28-Jul-2018

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  PTSP

  Trusk Martina 4.c

  Kako bolje razumjeti PTSP

  i oboljele od tog poremeaja?

  Najbolji eksperti za PTSP su oni koji ga proivljavaju.

  to je PTSP?

  Openito, to je anksiozni poremeaj (bioloki) koji se razvija nakon izloenosti stranim (katastrofinim) dogaajima

  koji izazivaju fiziku ili emocionalnu tetu (psihotraumu)

  Osoba je bila izloena traumatskom dogaaju tijekom kojeg je:

  proivjela, prisustvovala ili se suoila s dogaajem ili dogaajima koji su

  predstavljali izravnu ili potencijalnu smrtnu opasnost,

  ranjavanje ili ugroenost osobnog ili tueg fizikog integriteta

  Kao odgovor na traumatsku situaciju javio se intenzivni strah, osjeaj bespomonosti, uasnutosti ili dezorganizirano ili agitirano ponaanje.

  to uzrokuje PTSP?

  Traumatski dogaaji su oni koji mogu izazvati PTSP, a ukljuuju

  smrt ili ranjavanje ili

  prijetnju po vlastiti ili tui tjelesni integritet,

  nakon kojih se javlja intenzivan strah, bespomonost ili uas.

  Primjeri traumatskih dogaaja su

  borbena iskustva, tjelesno ili seksualno nasilje, prirodne katastrofe, teke automobilske nesree koje

  je osoba doivjela, pogled na druge osobe koje su

  povrijeene ili ubijene u nesrei ili nasilnom inu,

  kao i nazonost takvim dogaajima

  ili pak saznavanje za teke dogaaje koje su proivjele pojedincu bliske osobe (smrt, ozljeda, nasilje, bolest).

  boravak u logoru, tortura

  Traumatski dogaaj se razlikuje od stresnoga, jer e zbog svog intenziteta i vrste dovesti do patnje veine ljudi, neovisno o tome u kakvom su psihofizikom stanju bili prije takvog dogaaja i bez obzira na raspoloive naine suoavanja.

  Reakcije na traumatsko iskustvo smatraju se neizbjenima i univerzalnima, tj. opi oblik posttraumatskih reakcija je slian kod svih ljudi.

  Rat je katastrofa ogromnih razmjera koja pogaa, veim ili manjim intenzitetom, cjelokupno stanovnitvo. Posljedice su u tolikoj mjeri traumatine da znatno prelaze sposobnosti veine ljudi da se s njima suoavaju.

  Uz razliite prirodne katastrofe, i rat je jedna od kolektivnih stresnih situacija, no njegovi psiholoki efekti su razliiti od efekata mirnodopskih stresora.

  Rat je namjeran ljudski in, to ostavlja tee psiholoke posljedice

  RAT

 • 2

  Epidemiologija

  rtve traume su oba spola, svih ivotnih dobi, svih rasa, i nacija

  1-3% u opoj populaciji

  5-75% u visoko rizinim grupama koje suproivjele traumatsko iskustvo

  Uz traumatski stresni dogaaj, tj. psihiku traumu,

  za pojavu PTSP bitni su i slijedei faktori:

  postojanje psihikih problema prije traume (npr. poremeaj linosti); postojanje psihikih poremeaja u obitelji visok neuroticizam trans-generacijska trauma, odnosno postojanje iskustva traume u ranijoj

  generaciji u porodici

  postojanje ranijih traumatskih iskustava

  Socijalna sredina u kojoj se trauma dogodila i u kojoj traumatizirani ivi (Nedostatak socijalne podrke kada je najvie potrebna, moe takoe utjecati da prethodno psiholoki zdrave osobe podlegnu traumi.)

  Osobe dobrog mentalnog zdravlja prije traume su najmanje pod rizikom za razvoj PTSP-a, ali ako je traumatsko iskustvo dovoljno zastraujue, ni premorbidno zdravlje ne titi.

  Simptomi PTSP-a

  Glavobolje, vrtoglavice

  Bolovi u vatu i leima

  Gastro intestinalni distres (probavne smetnje)

  Problemi imunolokog sustava

  Osjeaj stalne napetosti, nemogunost oputanja

  FIZIKI

  Ponovno proivljavanje

  Ponaanje izbjegavanja

  Pojaana pobuenost

  Simptomi PTSP-a

  FizikiEmocionalni

  A. Simptomi traju due od mjesec dana

  B. Poremeaj uzrokuje kliniki znaajne smetnje ili oteenje socijalnog i radnog funkcioniranja

  akutno (trajanje simptoma krae od 3 mjeseca)

  kronino (trajanje simptoma 3 i vie mjeseci)

  s odgoenim poetkom, ako se simptomi pojave najmanje 6 mjeseci nakon traumatskog iskustva

  javlja se intenzivan psiholoki distres i psiholoka reaktivnost, prilikom izloenosti unutarnjim ili vanjskim podraajima koji simboliziraju ili podsjeaju na traumatski , tj. slini su ili predstavljaju neki aspekt traumatskog dogaaja

  B. traumatski dogaaj se uporno ponavlja i stalno ponovno proivljava na jedan od sljedeih naina:

  povratna i nametljiva muna (intruzivna) sjeanja na dogaaj koja se javljaju u vidu slika, misli ili percepcije, ili npr. ponavljanom igrom kod djece s oponaanjem traume

  ponavljanje uznemirujuih, zastraujuih snova o dogaaju, ili kod djece neprepoznatljivog sadraja

  osoba se ponaa i osjea kao da se traumatski dogaaj ponovno odvija, i u budnom i u npr intoksiciranom stanju, kod buenja (to se manifestira iluzijama, halucinacijama, disocijativnim flashback epizodama

  EMOCIONALNI simptomi SIMPTOMI

  C. Stalno izbjegavanje poticaja vezanih za traumu i otupjelost ope reaktivnosti (koja nije bila prisutna prije traume) /tri ili vie simptoma/:

  nastojanje da se izbjegnu misli, osjeaji ili razgovor vezan uz traumu

  nastojanje izbjegavanja aktivnosti, mjesta i osoba koje podsjeaju na traumu

  nesposobnost prisjeanja vanog elementa traume

  zamjetno smanjen interes ili sudjelovanje u znaajnim aktivnostima

  osjeaj odvojenosti ili otuenja od drugih osoba

  smanjenje izraavanja osjeaja (npr. nesposobnost da se nekog voli), emocionalna ukoenost, "osjeanje bezosjeajnosti"

  osjeaj besperspektivnosti (npr. osoba smatra da nee ostvariti karijeru, brak, imati djecu..)

  osjeaj da je svijet oko nje nestvaran (depersonalizacija npr. kao da promatra sve to se dogaa s udaljenosti, ili derealizacija nerealna osjeanja vezana za vanjske objekte).

 • 3

  SIMPTOMI

  D. Stalni simptomi pojaane pobuenosti (koji nisu bili prisutni prije traume) /dva ili vie obiljeja/:

  - oteano usnivanje ili odravanje sna,

  - razdraljivost i ispadi ljutnje, - oteano koncentriranje, - pojaana pobudljivost i

  pozornost (hipervigilitet),- pretjerana preneraenost, - disocijacija, tj.

  neproporcionalnost izmeu jaine spoljanjeg stimulusa i pojaane fizike i emotivnereakcije autonomnog ivanogsustava.

  Koje psihike probleme izaziva PTSP?

  STRAH (od puno ljudi, zatvorenog prostora i td. )

  ANKSIOZNOST (nemir, opsesivne misli i brige..)

  PANINE ATAKE (strah od gubitka kontrole, od ludila )

  DEPRESIJA (beznadenost, gubitak interesa, suicidalne misli)

  BIJES (intenzivne nasilne emocije ili akcije)

  IRITABILNOST (sve me ivcira)

  NESPOSOBNOST OPUTANJA ( uvijek na strai on guard, sve je ivot ili smrt, napad ili kriza)

  SRAM (osjeaj nelagode, izloenosti, nesposobnosti,

  povrijeenosti)

  KRIVNJA PREIVJELOG(trebao sam ja umrijeti umjesto njega)

  IZOLACIJA (fiziki sam ovdje, a emocionalno daleko, negdje drugdje, nigdje..)

  OTUENJE (ja nisam sposoban ui u drutvo, nemam nita zajedniko s ljudima osim s veteranima slinim sebi)

  PRETJERANA KONTROLA

  OVISNOST (kompulzivnotroenje alkohola ili droga, samo medikacjia, ovisnost o opasnostima, rizini sportovi

  Paranoidna psihoza Seksualna impotencija Poremeaji hranjenja i

  spavanja

  Koje psihike probleme izaziva PTSP?

  Mnogi veterani ignoriraju i nijeu da pate od simptoma PTSP-a

  Plae se da e ih proglasiti ludim ili duevno bolesnimili slabim (stigma)

  Kao misterioznu duevnu bolest

  Mnogi ne vjeruju da doista postoji

  Kako drugi doivljavaju PTSP?

  Tretman:

  psihofarmaci

  psihoterapija, tehnikerelaksacije, biofeedback.

  Najbolje je rjeenjekombinacija jednih i drugih intervencija

  Prognoza

  uglavnom kronian tijek;

  komorbiditet u 80% oboljelih prognoza je loija ako postoje raniji poremeaji; trajni poremeaj linosti (F62.0) niz biolokih promjena, ispadi u pamenju do demencije

  velike promjene u ivotu traumatizirane osobe Usamljivanje do izolacije Stigmatizacija Viktimizacija

  suicid oboljelog

 • 4

  Neki podaci

  Polovica vijetnamskih veterana je poinila suicid (orujem, vjeanjem, izazivanjem ubojstva suicide-by-cops, izazivanjem nesrea (viktimizacija)

  U 67% vijetnamskih veterana dijagnosticiran je PTSP nakon to su dospjeli u zatvor

  20% od svih zatvorenika su ratni veterani