standard kecergasan fizikal kebangsaan(1)

of 29 /29
Standard Standard Kecergasan Kecergasan Fizikal Fizikal Kebangsaan Kebangsaan (untuk murid sekolah (untuk murid sekolah Malaysia) Malaysia)

Author: codybowlsmalaysia

Post on 07-Jun-2015

6.777 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

(untuk murid sekolah Malaysia)

Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan

Latar Belakang SEGAK diilhamkan oleh KPM pada tahun 2005. PPK telah membina satu bateri ujian kecergasanfizikal berasaskan norma Malaysia untuk murid sekolah rendah dan menengah. Kertas cadangan SEGAK telah dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Pusat (JKP) Bil. 4/2006 dan Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Pendidikan (JPP) Ke-187.

Keputusan Mesyuarat (bil. 4/2006)

JKP

SEGAK digunakan untuk murid Thn. 4 Tkn. 5. Norma kecergasan fizikal murid diwujudkan. SEGAK dimaklumkan dalam mesyuarat Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Pendidikan (JPP). Sijil SEGAK dikeluarkan oleh sekolah dan diiktiraf oleh LPM. PPK boleh memohon wang peruntukan one-off untuk membeli dan membekalkan peralatan SEGAK ke sekolah.

Ujian Kecergasan Sedia Ada Ujian Daya Ketahanan Asas (UDTA) usahaBahagian Sekolah, KPM Ujian Kecergasan Jasmani Kebangsaan (UKJK) usaha Kementerian Belia & Sukan Ujian kecergasan binaan JPN Kebanyakan ujian kecergasan menggunakan norma dari AS

Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan

Dirujuk daripada Presidents

Challenge, Euro Fit. Dan YMCA Fitness Testing. Bateri ujian SEGAK adalah sama seperti ujian kecergasan Kementerian Kesihatan untuk orang dewasa.

Matlamat Murid sentiasa peka,berpengetahuan tentang kecergasan dan mengamalkan aktiviti kecergasan untuk meningkat dan mengekalkan tahap kecergasan fizikal yang optimum.

Objektif Mengukur dan merekod tahap kecergasanfizikal. Menganalisis dan mentafsir kecergasan fizikal. Mengetahui tahap kecergasan kendiri. Merancang dan melakukan tindakan susulan. Mencapai tahap kecergasan yang diiktiraf.

Komponen Kecergasan Komponen kecergasanberasaskan kesihatan iaitu: Komposisi badan Daya tahan kardiovaskular Daya tahan otot Kekuatan otot Kelenturan (fleksibiliti)

Item Bateri Ujian Indeks Jisim Badan Naik Turun Bangku Tekan Tubi Ringkuk Tubi Separa Jangkauan Melunjur

Indeks Jisim Badan Murid dikehendaki menimbangberat badan dalam ukuran kilogram dan mengukur ketinggian dalam meter. Kira indeks jisim badan berdasarkan formula berikut:Indeks Jisim Badan = Berat badan (kg) Tinggi (m) x Tinggi (m)

Norma Komposisi Berat Badan Murid Perempuan (Rujukan: National Centre For Chronic Disease Prevention And Health Promotion 2000)

Umur (Tahun) 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Kurang berat 25.2 - 29.6

Berat berlebihan >21.8 >22.9 >24.0 >25.2 >26.2 >27.2 >28.0 >28.8 >29.6

Naik Turun Bangku (mengukur daya tahan kardiovaskular)

Tekan Tubi

(mengukur daya tahan dan kekuatan otot)

Tekan tubi untuk murid lelaki

Tekan tubi ubah suai untuk murid perempuan

Tekan Tubi (mengukur daya tahan dan kekuatanotot)

Tekan Tubi (mengukur daya tahan dan kekuatanotot)

Ringkuk Tubi Separa (mengukur daya tahan & kekuatanotot)

Sedia

Ringkuk

Kedudukan Asal

Kiraan Satu Ulangan Lakuan

Jangkauan Melunjur (mengukur kelenturan/fleksibiliti)

Sedia

Jangkau

Rehat

PERALATAN UJIAN SEGAK1. Alat jangkauan melunjur 2. Bangku ketinggian 30.5 cm 3. Radio CD 4. Rakaman metronom 96 detik seminit dan50 detik seminit 5. Span 6. Jam randik 7. Tilam senaman (jika permukaan lantai licin atau terlalu kasar)

NORMA SEGAK (10 tahun)LELAKI 10 TAHUN A NAIK TURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUK TUBI SEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 79 ke bawah 15 ke atas 18 ke atas 37 ke atas B 80-101 13-14 15-17 32-36 C102-125 9-12 11-14 25-31

D126-148 7-8 8-10 19-24

E 149 ke atas 6 ke bawah 7 ke bawah 18 ke bawah

PEREMPUAN 10 TAHUN A NAIK TURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUK TUBI SEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 84 ke bawah 21 ke atas 18 ke atas 35 ke atas B 85-108 17-20 15-17 30-34 C 109-133 13-16 11-14 24-29 D 134-158 9-12 8-10 18-23 E 159 ke atas 8 ke bawah 7 ke bawah 17 ke bawah

NORMA SEGAK (11 tahun)LELAKI 11 TAHUN A NAIK TURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUK TUBI SEPARA JANGKAUAN MELUNJUR PEREMPUAN 11 TAHUN A NAIK TURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUK TUBI SEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 86 ke bawah 21 ke atas 18 ke atas 36 ke atas B 111-87 17-20 15-17 31-35 C 112-136 13-16 11-14 25-30 D 137-161 9-12 8-10 19-24 E 162 8 ke bawah 7 ke bawah 18 ke bawah 78 ke bawah 16 ke atas 19 ke atas 39 ke atas B 79-101 13-15 16-18 32-38 C 102-124 9-12 12-15 25-31 D 125-147 7-8 8-11 18-24 E 148 ke atas 6 ke bawah 7 ke bawah 17 ke bawah

NORMA SEGAK (12 tahun)LELAKI 12 TAHUNA NAIK TURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUK TUBI SEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 77 ke bawah 18 ke atas 20 ke atas 39 ke atas B 78-100 15-17 16-19 32-38 C 101-123 11-14 12-15 25-31 D 124-146 8-10 8-11 19-24 E 147 ke atas 7 ke bawah 7 ke bawah 18 ke bawah

PEREMPUAN 12 TAHUNA NAIK TURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUK TUBI SEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 83 ke bawah 21 ke atas 18 ke atas 38 ke atas B 84-107 18-20 15-17 32-37 C 108-132 13-17 11-14 25-31 D 133-156 9-12 8-10 20-24 E 157 ke atas 8 ke bawah 7 ke bawah 19 ke bawah

NORMA SEGAK (13 tahun)LELAKI 13 TAHUNA NAIK TURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUK TUBI SEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 76 ke bawah 25 ke atas 21 ke atas 42 ke atas B 77-98 21-24 17-20 34-41 C 99-121 15-20 13-16 25-33 D 122-143 11-14 9-12 16-24 E 144 ke atas 10 ke bawah 8 ke bawah 15 ke bawah

PEREMPUAN 13 TAHUNA NAIK TURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUK TUBI SEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 82 ke bawah 22 ke atas 19 ke atas 39 ke atas B 83-106 18-21 16-18 33-38 C 107-130 13-17 11-15 26-32 D 131-154 9-12 8-10 20-25 E 155 ke atas 8 ke bawah 7 ke bawah 19 ke bawah

NORMA SEGAK (14 tahun)LELAKI 14 TAHUNA NAIK TURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUK TUBI SEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 76 ke bawah 27 ke atas 22 ke atas 44 ke atas B 98-77 22-26 18-21 35-43 C 99-121 17-21 13-17 26-34 D 122-143 12-16 9-12 17-25 E 144 ke atas 11 ke bawah 8 ke bawah 16 ke bawah

PEREMPUAN 14 TAHUNA NAIK TURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUK TUBI SEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 81 ke bawah 22 ke atas 19 ke atas 39 ke atas B 82-104 19-21 16-18 33-38 C 105-128 14-18 11-15 27-32 D 129-152 10-13 8-10 21-26 E 153 ke atas 9 ke bawah 7 ke bawah 20 ke bawah

NORMA SEGAK (15 tahun)LELAKI 15 TAHUNA NAIK TURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUK TUBI SEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 75 ke bawah 30 ke atas 23 ke atas 46 ke atas B 76-97 24-29 19-22 37-45 C 98-120 18-23 14-18 27-36 D 121-142 13-17 10-13 17-26 E 143 ke atas 12 ke bawah 9 ke bawah 16 ke bawah

PEREMPUAN 15 TAHUNA NAIK TURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUK TUBI SEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 80 ke bawah 23 ke atas 19 ke atas 40 ke atas B 81-104 19-22 16-18 34-39 C 105-128 14-18 11-15 27-33 D 129-151 10-13 8-10 21-26 E 152 ke atas 9 ke bawah 7 ke bawah 20 ke bawah

NORMA SEGAK (16 tahun)LELAKI 16 TAHUNA NAIK TURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUK TUBI SEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 74 ke bawah 30 ke atas 23 ke atas 47 ke atas B 75-96 25-29 19-22 37-46 C 97-119 19-24 14-18 27-36 D 120-140 13-18 10-13 17-26 E 141 ke atas 12 ke bawah 9 ke bawah 16 ke bawah

PEREMPUAN 16 TAHUNA NAIK TURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUK TUBI SEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 78 ke bawah 23 ke atas 19 ke atas 41 ke atas B 79-100 19-22 16-18 35-40 C 101-124 14-18 11-15 28-34 D 125-146 10-13 8-10 21-27 E 147 ke atas 9 ke bawah 7 ke bawah 20 ke bawah

NORMA SEGAK (17 tahun)LELAKI 17 TAHUN5 NAIK TURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUK TUBI SEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 70 ke bawah 31 ke atas 23 ke atas 48 ke atas 4 71-91 26-30 19-22 38-47 3 92-112 19-25 14-18 27-37 2 113-133 14-18 10-13 17-26 1 134 ke atas 13 ke bawah 9 ke bawah 16 ke bawah

PEREMPUAN 17 TAHUNA NAIK TURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUK TUBI SEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 75 ke bawah 24 ke atas 19 ke atas 41 ke atas B 76-97 20-23 16-18 35-40 C 98-120 15-19 12-15 28-34 D 121-142 10-14 8-11 22-27 E 143 ke atas 9 ke bawah 7 ke bawah 21 ke bawah

KEPUTUSAN KESELURUHAN Skala markah keseluruhan 4 ujian untuk menentukan tahap kecergasan bagi tujuan pemarkahanJUMLAH SKOR KESELURUHAN GRED A PENCAPAIAN 18 - 20 MARKAH EMAS/ 5 BINTANG

PENYATAAN

SYABAS, ANDA TELAH BERJAYA MENCAPAI TAHAP KECERGASAN YANG CEMERLANG TAHNIAH, ANDA TELAH BERJAYA MENCAPAI TAHAP KECERGASAN YANG BAIK ANDA TELAH MENCAPAI TAHAP KECERGASAN MEMUASKAN ANDA PERLU BERI PERHATIAN UNTUK MENINGKATKAN TAHAPKECERGASAN KESELURUHAN ANDA PERLU BERI PERHATIAN KEPADA ASPEK KECERGASAN UNTUK MENGELAKKAN RISIKO PENYAKIT HIPOKINETIK

15 - 17 MARKAH

B

PERAK/ 4 BINTANG

12 - 14 MARKAH 8 - 11 MARKAH

C D

GANGSA/ 3 BINTANG KURANG CERGAS

4 HINGGA 7 MARKAH

E

PERLU TINGKATKAN KECERGASAN

UJI RINTIS Dilaksanakan pada 1 17Ogos 2006. Melibatkan 84 buah sekolah rendah dan 100 buah sekolah menengah. Melibatkan murid dari Thn 4 hingga Tkn 5

KRONOLOGI SEGAK2005 2006 2007Kertas cadangan SEGAK Uji rintis SEGAK di 184 sekolah melibatkan 8416 murid sekolah harian Pembinaan norma SEGAK berdasarkan data 10609 murid. Uji rintis SEGAK pada 1390 murid sekolah harian. Uji rintis SEGAK pada 803 orang murid sekolah sukan Malaysia

2008

Pelaksanaan SEGAK di sekolah rendah dan menengah seluruh Malaysia