staj İŞlemlerİ

Click here to load reader

Post on 23-Feb-2016

79 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

STAJ İŞLEMLERİ. Balıkesir Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi. Madde 9- Öğrencilerin, eğitim-öğretim süresince elde ettikleri mesleki bilgi ve becerileri uygulayabilmeleri için Yüksekokul Müdürlüğünün uygun gördüğü işletmelerde staj yapmaları zorunludur. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Slayt 1

STAJ LEMLERBalkesir niversitesi Meslek Yksekokullar Eitim-retim ve Snav YnergesiMadde 9- rencilerin, eitim-retim sresince elde ettikleri mesleki bilgi ve becerileri uygulayabilmeleri iin Yksekokul Mdrlnn uygun grd iletmelerde staj yapmalar zorunludur. Staj almas eitim-retim sresinden, yaryl iinde yaplan almalar ise staj sresinden saylmaz. Staj tatil dnemlerinde yaplr. Ancak, sorumlu olduu btn derslerinden devam artn salam renciler tatil dnemi dnda da staj yapabilirler. Staj yapmayan ya da staj baarsz olan renci diploma almaya hak kazanamaz. Stajla ilgili dier hususlarda Mesleki ve Teknik Eitim Blgesi iindeki Meslek Yksekokulu rencilerinin yerlerindeki Eitim, Uygulama ve Stajlara likin Esas ve Usuller Hakkndaki Ynetmelik hkmleri uygulanr.

Balkesir niversitesi Meslek Yksekokullar Staj YnergesiSTAJIN AMACI MADDE 3: Yksekokul rencilerine okulda edindikleri bilgileri uygulamada kullanma alkanl ve alma deneyimi kazandrmaktr. SATAJ YER MADDE 4: Yksekokul Mdrl evredeki zel ve kamu kurumlaryla ibirlii yaparak staj kontenjan salamak iin gerekli almalar yapar. Staj yeri salanamayan renciler kendilerinin bulaca ve Mdrln de uygun grecei yerlerde stajlarn yapabilirler. STAJ SRES MADDE 5: Stajn sresi en az 30 i gndr. Pratik almalar yaz aylarnda yaplr. zel hallerde pratik almalarn yaplaca zaman ve yerler hususunda, staj komisyonunun teklifi ve ynetim kurulu karar ile n grlen deiiklikler yaplabilir. Staj le lgili TarihlerZorunlu Staj Formunun Son Teslim Tarihi: 23.05.2014

Staja balang tarihi 16.06.2014

Stajn biti tarihi ise :25 Temmuz 2014 (5 gn)19 Temmuz 2014 (6 gn)Staj yeri deiikliklerinde renci yeni staj formu ile birlikte ilgili komisyon yesine bavurmak zorundadr.

rencilerin Staj bittikten sonraki 3 i gn iinde danmann adn belirten ekilde FR 30 00 Formunu okula fax ile gndermeleri gerekmektedir.

Staj ile ilgili AklamalarStaj 30 i gn (6 Hafta)olarak yaplmaktadr.

Mazeret nedeniyle izinli saylan gnler Yksekokula bildirilerek ek gn ile tamamlanmaldr.

yerinin Cumartesi gnleri altn bildiren bir evrak ile Cumartesi dahil 5 Hafta yaplabilmektedir.

Eer renci iletmede haftada 6 gn allacak ise, bu durumu iletmeden alnm onayl bir belge ile STAJ BAVURU EVRAKLARI TESLM EDLRKEN danmannza teslim etmesi gerekmektedir.

Staj dosyalarnn eksiksiz olarak Yksekokulun belirledii tarihlerde teslim edilmesi uygundur.

SMYO Staj Komisyonu KararlarStaj yeri deiikliklerinde renci yeni staj formu ile birlikte ilgili komisyon yesine bavurmak zorundadr.Yaz okulu transkriptleri ile staj tarihlerini karlatrlmas sureti ile yaz okulu dneminde staj yaplabilir.Herhangi bir nedenle stajn tamamlamayan, brakan renciler en ge 3 i gn iinde durumunu belirten bir dileke ile renci ilerine bildirmek zorundadr.Staj yaplacak yerlerin seimi ile ilgili her program iin ilgili danman retim elemanlar rencileri ynlendirecektir.Zorunlu Staj FormuZorunlu Staj Formu (FR-24-00) Son Teslim Tarihi: 23.05.2013Belirtilen tarihlerde rencilerin zorunlu staj formunu nsha olarak staj yerlerine onaylatmalar gerekmektedir.rencinin iyerinde cumartesi alldna dair belge ibraz durumunda anlan gn staj tarihine dahil edilir. Cumartesi alldna dair belge zorunlu staj formu ile birlikte ilgili komisyon yesine gsterilmelidir.

Staj DosyasDosyalarn temini; 14-23 Mays 2014 tarihleri arasnda renci ilerinden temin edilebilir.

Dosya ilemleri ile ilgili bilgiler danman retim grevlisinin ynlendirmesiyle gerekleecektir.

Staj DosyasStaja balarken Staj defterinin kapak sayfas tkenmez kalem ile doldurulmaldr.

Staj DosyasStaj defterinin ilk sayfasnda sizlere staja gitmeden nce ve gittiiniz yapmanz gerekenleri srasyla anlatan bir ema vardr.

Staj Dosyaskinci sayfada staj yapacanz iletmeye ithafen bir yaz mevcuttur. Kontrol, kae ve imzalar iin iletmenizdeki staj sorumlusuna defteri teslim ederken bu sayfay okumasn rica ediniz.

Staj defterinin sonraki sayfas; Staj ile ilgili dzenlemeleri ve ayrntlar bulabileceiniz sayfadr.Staj dosyasBu sayfada staj dosyas hazrlarken dikkat etmeniz gereken hususlar ana balk halinde verilmitir. Staj danmannz bu balklara yenilerini ekleyebilir ya da mevcut balklarndan bir ksmn karabilir.

FR 24 00 formuBu form, sunumun banda aklanan, staja balamadan nce staj yerinin belirlenmesi amacyla doldurulacak formdur. lgili alanlar dolduracanz bu form, staj yapacanz iletmenin kae ve imzas alndktan sonra FR 25 00 formu ile birlikte staj danmannn onayna sunulur.

FR 25 00 formuBir nceki form olan FR 24 00 formu iletme tarafndan onaylandktan sonra bu formdaki dileke doldurularak ikisi birlikte danman onayna sunulur.

FR 26 00 formuStaj yeriniz kabul edilirse, bu form danmannz tarafnda doldurularak iletmeye teslim edilmek zere kitapn iinde size teslim edilir. Staja balarken bu formu dier belgelerle birlikte iletmenize teslim etmelisiniz.

FR 27 00 formu Staj bitiminde dosyanz okula teslim ederken doldurmanz gereken formlardan birisi budur. Bu form 2 blmden oluur. Alt ksm staj danmannz tarafndan doldurulacaktr.

FR 28 00 formuBu formun, kitapktan ayrlarak staj yaptnz iyeri tarafndan doldurulup, iletme antetli ya da kaelenip imzalanm kapal zarf iinde, staj dosyalarnz ile birlikte danmannza teslim edilmesi , ya da iletme tarafndan okula posta, kargo gibi aralarla gnderilmesi gerekir.

FR 29 00 FormuStajnz esnasnda danmannz sizi denetlemeye gelirse bu formu kullanacaktr.Siz ya da staj yaptnz iletme bu formu kullanmayacaktr.

FR 30 00 FormuBu formu, iyerinde staj yaptnz tarihleri, blm ve yaptnz iin ksa tanmlarn ierecek ekilde doldurup, iyerindeki yetkiliye kae ve imzal olacak ekilde onaylatmanz gerekmektedir.

FR- 31 00FormuBu formdan 30 adet oaltp, Gnlk yaptnz ileri, her gn yazarak doldurmalsnz, alt ksmda yer alan konusu ksmna o gn yaplan iin ksaca konusunu ve tarihini yazarak her sayfay iyeri yetkilisine kae ve imzal olarak onaylatmalsnz.

FR 32 00 FormuStajnz bittikten sonra, staj ile ilgili tm evraklar teslim ederken kullanacanz teslim formu budur. Bu form 2 para halindedir ve teslim onay aldktan sonra bir paras sizde kalacaktr.

Dikkat Edilecek HusularStaj defteri ve formlar rencinin sorumluluundadr. Staj defteri teslimi sadece staj yapan renci tarafndan teslim edilebilir.Staj dosyas okula teslim edilirken, staj komisyonunda incelemeye almadan nce teslim esnasnda staj danman n inceleme ve gerekirse renci ile staj hakknda ksa mlakat yapabilir. n inceleme veya mlakat yaplm olmas ilgili stajn komisyondan getii anlamna gelmemektedir.Staj yaptnz yerde imkannz olduu srece ilerinizle veya iletme ile alakal (form, belge, resim, bror vs. gibi) materyal getirip staj dosyanzla beraber teslim etmeniz komisyon kararnda etkili olacaktr. Bu materyalleri alrken iletmenizden izin almanz gerektiini unutmaynz.

BaarILAR DLERZ