enablebih.orgenablebih.org/doc_ppdm_stem/stem/srp/onpp srp/srp-onpp... · save the children...

of 122/122
Нацрт Оперативног наставног плана и програма (ОНПП) за СТЕМ компетенције заснованог на ЗЈНПП дефинираној на исходима учeња ФИЗИКА

Post on 02-Feb-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Нацрт Оперативног наставног плана и програма (ОНПП) за СТЕМ компетенције заснованогна ЗЈНПП дефиниранојна исходима учeњаФИЗИКА

 • Сарајево, 2018

  Нацрт Оперативног наставног плана и програма (ОНПП) за СТЕМ компетенције заснованог на ЗЈНПП дефинираној на исходима учења - ФИЗИКА

 • Save the Children вјерује да свако дијете заслужује будућност. У земљама сјеверозападног Балкана радимо сваки дан како бисмо за дјецу осигурали здрав почетак живота, прилику за учење и заштиту од насиља. Када се појаве кризе и када су дјеца најрањивија, ми смо увијек међу првима који дођу помоћи и међу посљедњима који одлазе. Ми осигуравамо да се одговори на специфичне потребе дјеце и да се њихов глас чује. Постижемо дуготрајне резултате за милионе дјеце, укључујући ону дјецу до које је најтеже доћи. Дајемо све од себе за дјецу - сваки дан и у вријеме криза – трансформишући њихове животе и будућност која је пред нама.

  © Save the Children 2018

  Издавач: Save the Children International, Сарајево

  Водитељица пројекта: мр.сц. Татјана Слијепчевић

  Аутор: проф. Ламија Тановић

  Ужи стручни тим: проф.др. Мухарем Авдиспахић др.х.ц.; др. John Y. Baker; др. Richard Di Dio; др. Steven L. Kramer; мр. Vivian Loewenstern; проф.др. Лада Лукић Билела; проф.др. Милка Максимовић; мр.сц. Bates Mandel; доц.др. Драган Матић; мр. F. Joseph Merlino; проф.др. Lejla Miller; проф.др. Саша Мрдовић; проф.др. Едина Муратовић; др.сц. Марија Налетилић; проф.др. Рахман Нурковић; др. Deborah Pomeroy; проф.др. Лејла Смајловић; др. David L. Smith

  Институције које су подржале пројекат: Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине, Агенција за предшколско, основно и средње образовање (АПОСО), Агенција за развој високог образовања и осигурање квалитета (ХЕА), Министарство просвјете и културе Републике Српске, Федерално министарство образовања и науке, Одјељење за образовање Владе Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, Министарство за образовање, младе, науку, културу и спорт Босанско-подрињског кантона, Министарство просвјете, знаности, културе и шпорта Херцеговачко-неретванског кантона, Министарство за образовање, науку и младе Кантона Сарајево, Министарство образовања, науке, културе и спорта Средњобосанског кантона, Министарство образовања, науке, културе и спорта Тузланског кантона, Министарство образовања, науке, културе и спорта Унско-санског кантона, Министарство образовања, знаности, културе и шпорта Западнохерцеговачке жупаније, Министарство за образовање, науку, културу и спорт Зеничко-добојског кантона, Министарство просвјете, знаности, културе и шпорта Жупаније Посавске, Министарство знаности, просвјете, културе и шпорта Херцегбосанске-жупаније, Природно-математички факултет Универзитета у Сарајеву, Факултет природословно-математичких и одгојних знаности Свеучилишта у Мостару

  Чланови/це Савјетодавног одбора пројекта: мр. Амира Боровац; др.сц. Никола Чича; мр.сц. Нефиза Даутовић; Нада Дујковић, проф.; мр.сц. Бернадета Галијашевић; Алија Грабовица, проф.; проф.др. Енвер Халиловић; Аднан Хусић; др.сц. Горан Карановић; Ана Кордић, дипл.инг.; Мате Крижанац, дипл.инг.; мр.сци Рефија Кулашин; Славица Купрешанин, проф.; мр.сц. Мара Маткић; Муневера Селмановић; маг.спец.дплц. Маја Стојкић; Албијана Трнавци

  Чланови/це СТЕМ радне групе: мр. Амира Боровац; доц.др.сц. Невзудин Бузађија; дип.инг. Мате Ћук; мр.сц. Нефиза Даутовић; мр. Гордана Дукић; Алија Грабовица, проф.; Муведета Јусуфбеговић, проф.; мр.сц. Алден Кајтаз; Адиса Кешетовић, проф.; Радмила Коцић-Ћућић, проф.; Аднан Кресо, дипл. дефектол.; Мате Крижанац, дипл.инг.; Александра Крстовић, ОSCE мисија у БиХ; Милијана Лале, дипл.ецц; Милан Љубојевић, проф.; Вања Мацановић, проф.; мр.сц. Дика Макота; доц.др. Амела Медар; Сандра Медић, проф; Марина Михаљ, проф.; мр.сц. Алдиана Нухановић; Дино Побрић, проф.; Александра Пухалић, дипл. инг.; мр.сц. Алмир Сивро; МСц. Един Струкан; Денис Суљендић, проф.; Даница Васиљ, проф.; доц.др.сц. Томислав Воларић; Фикрет Вртагић, проф.; проф. др.сц. Мелиха Зејнилагић-Хајрић

  Пројектни тим: Фатима Смајловић, директорица за развој и квалитет програма Татјана Слијепчевић, пројектна менаџерица Гена-Сања Ханџар, пројектна координаторица Маја Чворо, пројектна асистентица

  Лектори/це: Смиљана Антонић, проф.; мр. Силва Добраш; Биљана Гагић Јевђовић, проф.; Иван Јевђовић, проф.; Босиљка Спремо, проф.

  Графички дизајн: Мирза Селимовић

  Ова публикација урађена је у оквиру пројекта „Унапређење основног учења и образовања у Босни и Херцеговини – ЕNABLE BIH“, чију је реализацију подржала Америчка агенција за међународни развој (USAID).

  Ова публикација је омогућена уз великодушну подршку америчког народа кроз Америчку агенцију за међународни развој (USAID). Садржај ове публикације је одговорност Save the Children-а и нужно не одражава ставове USAID -а или владе Сједињених Америчких Држава.

  Сва права су задржана. Садржај ове публикације се може слободно користити или копирати у некомерцијалне сврхе, уз обавезно навођење извора.

  Напомене:

  • Изрази који су написани у само једном граматичком роду односе се подједнако на женски и мушки род.

  • За израду документа кориштени су званични званични документи Агенције за предшколско, основно и средње образовање - Заједничке језгре наставних планова и програма дефинисане на исходима учења, а које су релевантне за СТЕМ дисциплине

  Заједно можемо учинити више. Реците нам шта мислите о нашем раду! [email protected]

  Save the Children за сјеверозападни Балкан Љубљанска 16, Сарајево, Босна и Херцеговина Тел: +387 (33) 290 671; Фаx: +387 (33) 290 675 [email protected]

  nwb.savethechildren.net

  savethechildrennwb

  scnwb

  savethechildrennwb

  SavethechildrenNWB

  CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo 371.214:53]:373.3/.5(497.6)

  TANOVIĆ, Lamija Nacrt Operativnog nastavnog plana i programa (ONPP) za STEM kompetencije zasnovanog na ZJNPP definiranoj na ishodima učenja - fizika / [autor Lamija Tanović ; voditeljica projekta Tatjana Slijepčević]. - Sarajevo : Save the Children International, 2018. - 241 str. ; 30 cm Tekst na srp. jeziku. - Ćir.

  ISBN 978-9926-462-03-1

  COBISS.BH-ID 26563078

 • Нацрт Оперативног наставног плана и програма (ОНПП) за СТЕМ компетенције заснованог на ЗЈНПП дефинираној на исходима учења - ФИЗИКА

  Нацрт Оперативног наставног плана и програма (ОНПП) за СТЕМ компетенције заснованог на ЗЈНПП дефинираној на исходима учења - ФИЗИКА6 7

  СадржајСкраћенице 7

  Увод 8

  Ријеч ауторице 10

  Крај 9. разреда (14, 15 год.) 13

  Крај средњошколског одгоја и образованја (18,19 год.) 115

  СкраћеницеАПОСО – Агенција за предшколско, основно и средње образовањеАТП – Аденозин трифосфатБиХ – Босна и Херцеговина GIS – Географски информациони системGPS – Енг.: Global Positioning System – Глобални сателитски позициони систем за навигацију ЕЗЗ – Економија заснована на знањуЕNABLE – (Enhancing and Advancing Basic Learning and Education) Унапређење основног учења и образовања

  ЕУ – Европска унија ЗЈНПП – Заједничка језгра наставних планова и програмаICT – Енг: Information – Communication TechnologiesIKT – Информационо-комуникационе технологијеИУ – Исходи учењаKBE – Економија базирана на знању (енг: Knowledge Based Economy)м, В, Т – Mаса, волумен, температураMRI – Енг: Magnetic Resonance Imaging (Магнетна резонантна томографија)НВО – Невладина организацијаNMR – Енг: Nuclear Magnetic Resonance (Нуклеарна магнетна резонанца) NWB – (Northwest Balkans) Сјеверозападни БалканОНПП – Оперативни наставни план и програм PET – Енг: Positron Emission Tomography (Томографија позитронском емисијом) PISA – (Program for International Student Assessment) Програм за међународну процјену ученичких постигнућа

  ППДМ – Педагогија – Психологија – Дидактика – МетодикаПСЕ – Периодни систем елеменатаРС – Република СрпскаSI – Фра: Système International - Интернационални систем (јединица) Скуп Р – Скуп реалних бројеваСкуп Ц – Скуп комплексних бројеваСОП – Савјетодавни одбор пројектаSTEM – (Science, Technology, Engineering and Mathematics) Природне науке, технологија, инжињерство и математика

  SC – Save the ChildrenTIMSS – (Trends in International Mathematics and Science Study) Међународно тестирање трендова у математици и природним наукама

  ТоТ – (Training-of-Trainers) Тренинг за тренере

  USAID – (United States Agency for International Development) Америчка агенција за међународни развој

  ФБиХ – Федерација Босне и Херцеговине

  ХЕА – (Agency for Development of Higher Education and Quality Assurance) Агенција за развој високог образовања и осигурање квалитета

  CT – Енг: Computer Tomography (компјутерска томографија)

  21PSTEM – (The 21st Century Partnership for STEM Education)

 • Нацрт Оперативног наставног плана и програма (ОНПП) за СТЕМ компетенције заснованог на ЗЈНПП дефинираној на исходима учења - ФИЗИКА

  Нацрт Оперативног наставног плана и програма (ОНПП) за СТЕМ компетенције заснованог на ЗЈНПП дефинираној на исходима учења - ФИЗИКА8 9

  УводЗНАЊЕ И ПРИМЈЕНА ПРИЈЕ СВЕГА!

  Save the Children деценијама континуирано дјелује у правцу унапређења приступа, квалитетa и примјенљивости образовања СВЕ дјеце на глобалном, регионалном и нивоу сјеверозападног Балкана (Босна и Херцеговина, Црна Гора и Србија).

  У дијелу подршке квалитету образовања и примјене стечених знања и компетенција, Save the Children је од 2000. године наовамо стратешки партнер кључним образовним властима и институцијама у Босни и Херцеговини. Кроз партнерски приступ, од 2009. подржавамо Агенцију за предшколско, основно и средње образовање, надлежна министарства образовања и педагошке заводе у дефинисању и примјени ЗЈНПП заснованих на исходима учења, те у иницирању ревизије наставних планова и програма и усклађивању са новодефинисаном ЗЈНПП. Путем свеобухватног дјеловања и подршке, у периоду 2012-2016, Save the Children је подржао дефинисање ЗЈНПП заснованог на исходима учења за образовна подручја: математичко, умјетничко и природне науке (физика, биологија, хемија и географија). Додатно од 2013. до данас Save the Children паралелно подржава образовне професионалце у примјени ЗЈНПП засновног на исходима учења (ЗЈНПП-а за босански језик, хрватски језик и српски језик дефинисано на исходима учења, ЗЈНПП-а за математичко подручје засновано на исходима учења) широм Босне и Херцеговине.

  У септембру 2016. године организација Save the Children је започела с реализацијом пројекта „Унапређење основног учења и образовања у Босни и Херцеговини/ Enhancing and Advancing Basic Learning and Education in Bosnia and Herzegovina (ЕНАБЛЕ-БиХ)“ који подржава Агенција за међународни развој САД-а (USAID) с циљем да ученици у БиХ овладају кључним компетенцијама неопходним за учешће у економији заснованој на знању, те постану носиоци економског развоја у БиХ. ЕНАБЛЕ-БиХ представља темељ за унапређење исхода учења у подручју математике, природних наука, технике и информатике, те у кроскурикуларном и међупредметном подручју у основном и општем средњем образовању. Пројект додатно повезује иницијално и основно образовање гдје квалитетно иницијално образовање наставника на универзитетима у БиХ даје основе за повезивање иницијалног образовања наставника са свим будућим корацима професионалног развоја свих образовних представникa у БиХ. Идентификовање двије кључне компоненте, СТЕМ (Science, Technology, Engeeniring and Mathematics – природне науке, технологија, инжењерство и математика) и ППДМ (педагошко-психолошко-дидактичко-методичко образовање будућих наставника), на које се ослања пројекат ЕНАБЛЕ-БиХ резултат су наглашене потребе за промјеном приступа у учењу и подучавању ученика у основном и општем средњем образовању у БиХ, превазилажењу ограничења наставе засноване на предавању, памћењу и понављању, те помаку ка савременијим и иновативнијим приступима у васпитању и образовању.

  Кључ за економију заснованој на знању налази се у компетенцијама СТЕМ-а! Нацртом Оперативног наставног плана и програма за компетенције СТЕМ-а (ОНПП), предложене су везе између дефинисаних исхода учења дисциплина СТЕМ-а пратећи структуру ЗЈНПП заснованих на исходима учења на крају 3, 6. и 9. разреда основног образовања и на крају четвртог разреда општег средњег образовања. Пратећа документа – Оперативне смјернице за имплементацију ОНПП-а за компетенције СТЕМ-а и Приручник за обуку наставника и наставница у примјени ОНПП-а за компетенције СТЕМ-а настоје указати на додатне могућности, атрактивности и примјенљивости креирања наставних планова и програма и пружање неопходних смјерница и алата образовним професионалицима како за планирање и реализацију наставног процеса тако и за праћење и процјењивање ученичких постигнућа.

  СТЕМ и ППДМ документи развијени су кроз сараднички процес рада професора са универзитета у Сарајеву, Мостару, Бањој Луци, Зеници и Тузли, експерата из Сједињених Америчких Држава – 21st Century Partnership for STEM Education, представника свих кључних институција у БиХ - Министарства цивилних послова, Агенције за предшколско, основно и средње образовање, Агенције за развој високог образовања и осигурање квалитета, свих 12 ентитетских и кантоналних министарстава образовања, као и Одјељења за образовање у Влади Брчко дистрикта БиХ, седам педагошких завода/завода за школство те представника/ца пет организација цивилног друштва, организација за међународну сарадњу и школа у БиХ (ОEБС, УНИЦЕФ, ФОД БиХ, ЦИВИТАС, Step by Step).

  Помак од очекивања да ученици тек меморишу неповезане чињенице ка вишим нивоима мишљења и очекивању да разумију, примијене, анализирају, обједине научене концепте, као и да креирају нове, у најкраћим цртама је карактеристика Заједничког језгра наставних планова и програма дефинисаног на исходима учења (ЗЈНПП). Полазна основа за развој нацрта докумената СТЕМ-а била су управо ЗЈНПП дефинисана на исходима учења за све предмете који се тичу СТЕМ-а и које ученици у БиХ уче од првог разреда основне школе до краја четвртог разреда гимназије – моја околина, природа, природа и друштво, информатика, техничка култура, биологија, географија, хемија, физика и математика.

  Како би се јасније указало на директну везу између образовања и нарастајуће индустрије у области СТЕМ која за настанак, опстанак и развој у БиХ треба способне професионалце – оне који посједују компетенције СТЕМ-а - овако повезани исходи учења унутар једног и између више школских предмета директно су доведени у везу и са одабраним секторима економије засноване на знању у БиХ гдје се очекује да стечене компетенције СТЕМ-а буду примијењене на начин да допринесу економском развоју земље.

  Фатима Смајловић Директорица за развој и квалитет програма

 • Нацрт Оперативног наставног плана и програма (ОНПП) за СТЕМ компетенције заснованог на ЗЈНПП дефинираној на исходима учења - ФИЗИКА

  Нацрт Оперативног наставног плана и програма (ОНПП) за СТЕМ компетенције заснованог на ЗЈНПП дефинираној на исходима учења - ФИЗИКА10 11

  Ријеч ауторице„Оперативни наставни план и програм (ОНПП) из физике за компетенције СТЕМ-а“ (Science, Technology, Engineering, Mathematics/наука, технологија, инжењерство, математика) има намјеру да помогне наставни-ци/ку физике да свој задатак подучавања обави ефикасно, уз заинтересованост и активно учешће ученика.

  Поред тога, ОНПП из физике, у оквиру приступа СТЕМ, повезује компоненте и исходе из физике садржане у „Заједничком језгру наставних планова и програма за физику“ (ЗЈНПП) са компонентама и исходима учења других дисциплина СТЕМ-а (хемије, математике, биологије, географије и информационо-комуникационих техника - ИКТ).

  Овакав начин подучавања физике, уз везе са другим дисциплинама СТЕМ-а, важан је ради бољег разумијевања феномена и садржаја одређених области економије које наша земља жели да развија, пошто економски развој у будућности треба базирати на знању. То специфично знање треба да генерацијама школараца, који се сада образују у нашим школама и онима који ће се убудуће образовати у њима, обезбиједи иновирани образовни приступ дио когa је и СТЕМ. Само тако ће се у нашој земљи образовати квалитетни кадрови неопходни за развој економије базиране на знању (KBE-Knowledge Based Economy/ЕЗЗ–економија заснована на знању).

  Многе физичке феномене и законе је тешко тумачити и разумјети на овом образовном нивоу, јер је за њихово адекватно тумачење потребан математички апарат који се изучава касније у образовном процесу. Зато је концептуално тумачење физике и приступ који се методички базира на пропитивању и експериментима (Inquiry Based Science Education) апсолутно неопходан на овом нивоу образовања. Тај приступ је опет најуспјешнији ако се комбинује са елементима, исходима и примјерима из других дисциплина СТЕМ-а (хемија, математика, биологија, географија и информационо-комуникационе технике - ИКТ).

  Један од начина како се то постиже јесу пројекти СТЕМ на које би посебно наставницима требало скренути пажњу. Радећи пројекте који поред физике обавезно укључују елементе других дисциплина СТЕМ-а ученици ће најбоље разумјети повезаност ових области и основу због које су оне у савременом образовању повезане у јединствену цјелину названу СТЕМ.

 • Нацрт Оперативног наставног плана и програма (ОНПП) за СТЕМ компетенције заснованог на ЗЈНПП дефинираној на исходима ученја - ФИЗИКА

  Крај 9. разреда (14, 15 год.)

 • Крај 9. разреда (14,15 год.)

  14 15

  Крај 9. разреда (14,15 год.)

  Нацрт Оперативног наставног плана и програма (ОНПП) за СТЕМ компетенције заснованог на ЗЈНПП дефинираној на исходима учења - ФИЗИКА

  Нацрт Оперативног наставног плана и програма (ОНПП) за СТЕМ компетенције заснованог на ЗЈНПП дефинираној на исходима учења - ФИЗИКА

  ОБЛАСТ 1: МЕХАНИКА

  Компонента 1: Основна мјерења у механици

  Исход: 1. Mjери и одређује димензије тијела, површине плоха и запремину тијела.

  1.1.1.а. Мјери димензије тијела уз избор одговарајућег мјерног инструмента. 1.1.1.б. Мјери запремину тијела неправилног геометријског облика, као и површину неправилних површина. 1.1.1.в. Одређује запремину тијела правилног геометријског облика (нпр. коцка, квадар). 1.1.1.е. Изражава резултате мјерења СИ јединицама, користи префиксе, те прерачунава јединице површине и запремине. 1.1.1.г. Рачуна средњу вриједност за низ поновљених мјерења вриједности једне физичке величине, те представља резултате мјерења.

  Релевантни сектори економије засноване на знању (ЕЗЗ)

  Објашњење како се индикатор односи на секторе ЕЗЗ-а

  Тијесно повезани исходи учења који се односе на секторе ЕЗЗ-а

  Знати вршити мјерење димензија, површина и запремине тијела правилног и неправилног облика те изражавати резултате мјерења у СИ јединицама значајно је за више ЕЗЗ сектора, а посебно за: 1. Технологију материјала и високотехнолошку производњу. 2. Производњу и пренос енергије. 3. Савремену пољопривредну производњу.

  Усавршавање научних инструмената, производња и пренос енергије захтијевају директна и индиректна мјерења ове врсте као и вишеструка мјерења ради мање грешке и рачунање грешке. Пољопривредници користе мјерење површина на којима узгајају разне врсте житарица, поврћа или воћа.

  У комбинацији са индикаторима:1.3.1е. Комбинује појмове положаја, пређеног пута, тренутне брзине и убрзања приликом квантитативног разматрања равномјерног убрзаног кретања, те у контексту сигурности у саобраћају рачуна пут заустављања. 5.2.1б. Идентификује варијабле које током извођења експеримента треба одржавати сталним. 5.2.1в.Тумачи постављене хипотезе, проводи експерименталне процедуре и обрађује мјерне податке, ученици ће моћи да примијене своја знања из мјерења на конкретне проблеме из свакидашњег живота.

  Повезаност са другим предметима

  Математика

  Сљедећи исходи су добра корелација са математиком: 1.2. 1б. Примјењује својства и повезаност рачунских операција (сва три реда). 1.2. 1в.Проналази различите начине рјешавања проблема и идентификује потребне информације. 1.2. 2б. Заокружује и предвиђа резултате рачунских операција. 3.2.1а. Претвара мјерне јединице из мањих у веће и обрнуто 3.2.1д. Бира методе рјешавања проблемских ситуација повезаних са израчунавањем обима,површине и запремине стандардних и нестандардних фигура.

  Хемија

  1.2. 2.а. Правилно користи мјерне јединице СИ система. 1.4. 3.а. Користи табеларне и графичке приказе те објашњава добијене резултате. 2.4.1.а. Изводи мјерења (м, V, Т) која су дио истраживања. 3.4.1.а. Наводи истраживачки задатак и изводи мјерења и поступке који су дио истраживања. 3.4.3.а. Приказује табеларно и графички резултате добијене доказивањем физичко-хемијских процеса у вези са структуром материје и претварањем енергије. 3.4.3.б. Упоређује цртеже, табеларне и графичке приказе.

  Биологија1.4.4.а. Изводи посматрања, мјерења и практичне вјежбе у природи и лабораторији о структури и промјени материје и енергије у живој природи служећи се мјерним и оптичким инструментима и лабораторијском опремом.

  Географија

  1.1.2. Објашњава природне појаве помоћу експеримената. 1.3.1. Примјењује различите методе оријентације на Земљиној површини (карта, компас, ГПС). 1.3.2. Израђује и анализира графичке приказе добијене коришћењем мјерних инструменатата.

  ИКТ

  1.3.6.ђ.Презентује пројекат од идеје до реализације. 1.4.8.а. Планира редослијед активности практичног рада. 1.2.4.а. Служи се сложеном мјерном опремом. 2.2.4.ђ. Препознаје да се у савременим техничким системима користи информациона и комуникациона технологија. 3.1.1.а. Повезује појмове: знање, информација и податак.

  Активности оријентисане према остварењу циља

  Наставни садржаји и литература

  Мултидисциплинарни, интердисциплинарни или трансдисциплинарни пројекат у сектору економије знања

  Оквирни напредак у учењу - када подучавати (сугестије у погледу одређивања редослиједа – раније или касније у оквиру датог интервала провјере знања)

  Уџбеник и помоћни материјали за употребу у настави

  Предложени ресурси и активности за оцјењивање

  Додатни попратни и помоћни материјали за наставнике

  Циљно понашање (циљ дјеловања наставника и шта ће ученици радити, циљеви практичног учења)

 • Крај 9. разреда (14,15 год.)

  16 17

  Крај 9. разреда (14,15 год.)

  Нацрт Оперативног наставног плана и програма (ОНПП) за СТЕМ компетенције заснованог на ЗЈНПП дефинираној на исходима учења - ФИЗИКА

  Нацрт Оперативног наставног плана и програма (ОНПП) за СТЕМ компетенције заснованог на ЗЈНПП дефинираној на исходима учења - ФИЗИКА

  ОБЛАСТ 1: МЕХАНИКА

  Компонента 1: Основна мјерења у механици

  Исход: 2. Мјери и одређује масу и густоћу тијела и материје, те вријеме трајања различитих процеса.

  1.1.2.а.Мјери вријеме хронометром, разликује тренутак од периода, те прерачунава јединице за вријеме. 1.1.2.б. Мјери масу тијела вагом, те прерачунава јединице за масу. 1.1.2.в.Објашњава да је маса изолованог система непромјењива. 1.1.2.г.Објашњава значење густоће материје. 1.1.2.д.Одређује густоћу тијела правилног и неправилног облика.

  Релевантни сектори економије засноване на знању (ЕЗЗ)

  Објашњење како се индикатор односи на секторе ЕЗЗ-а

  Тијесно повезани исходи учења који се односе на секторе ЕЗЗ-а

  1. Производња, ефикасност и пренос енергије, укључујући обновљиве видове енергије. 2. Технологије материјала и високотехнолошка производња. 3. Медицина и сродне гране, производња лијекова, медицинска истраживања и медицински инжењеринг.

  Мјерење масе тијела, његове густине као и вријеме трајања разних процеса су саставни дио истраживачких активности у поменутим ЕЗЗ секторима.

  5.2.1а. Објашњава сврху извођења експеримента, набраја потребан прибор и експерименталне процедуре, те правилно рукује мјерним инструментима и прибором. 5.2.1б. Идентификује варијабле које током извођења експеримента треба одржавати сталним. 5.2.1в. Тумачи постављене хипотезе, проводи експерименталне процедуре и обрађује мјерне податке. 5.2.1д. Приказује мјерне податке помоћу табела и графикона, квалитативно и квантитативно их интерпретира, те идентификује грубе грешке у мјерењу.

  Повезаност са другим предметима

  Математика

  3-2.1а. Претвара мјерне јединице из мањих у веће и обрнуто. 3.2.1б.Одређује мјере нерегуларних или сложених фигура (нпр. помоћу координатног система или дисекцијом или реорганизовањем дијелова). 3.2.1в. Примјењује Питагорину теорему и друга својства везана уз мјерљива обиљежја ликова и тијела у проблемским ситуацијама.

  Хемија

  1.2.3.а. Утврђује везу између масе, количине и бројности јединки. 1.2.3.б. Упоређује различите параметре (маса, количина) користећи стехиометријске законе. 1.2.3.в. Исказује рачуном процентни састав материје (масени удио). 2.4.1.а. Изводи мјерења (м, V, Т) која су дио истраживања. 2.4.1.б. Изводи поступке раздвајања смјеса.

  Биологија

  1.4.4.а. Изводи посматрања, мјерења и практичне вјежбе у природи и лабораторији служећи се мјерним и оптичким инструментима и лабораторијском опремом. 2.4.4.а. Изводи посматрања, мјерења и практичне вјежбе у природи и лабораторији служећи се мјерним и оптичким инструментима и лабораторијском опремом за проучавање анатомије, морфологије и цитологије. 3.4.4.а. Изводи посматрања, мјерења и практичне вјежбе у природи и лабораторији о структури и промјени материје и енергије у живој природи служећи се мјерним и оптичким инструментима и лабораторијском опремом. 4.4.4.а. Изводи посматрања, мјерења и практичне вјежбе на човјеку служећи се мјерним и оптичким инструментима и лабораторијском опремом.

  Географија

  1.1.2. 4.а. Изводи посматрања, мјерења и практичне вјежбе на човјеку служећи се мјерним и оптичким инструментима и лабораторијском опремом.1.1.3. Примјењује различите начине оријентације помоћу природних појава и процеса у простору и времену.

  ИКТ

  3.1.2.а. Употребљава различите врсте података у раду са рачунаром.

  Активности оријентисане према остварењу циља

  Наставни садржаји и литература

  Мултидисциплинарни, интердисциплинарни или трансдисциплинарни пројекат у сектору економије знања

  Оквирни напредак у учењу - када подучавати (сугестије у погледу одређивања редослиједа – раније или касније у оквиру датог интервала провјере знања)

  Уџбеник и помоћни материјали за употребу у настави

  Предложени ресурси и активности за оцјењивање

  Додатни попратни и помоћни материјали за наставнике

  Циљно понашање (циљ дјеловања наставника и шта ће ученици радити, циљеви практичног учења)

 • Крај 9. разреда (14,15 год.)

  18 19

  Крај 9. разреда (14,15 год.)

  Нацрт Оперативног наставног плана и програма (ОНПП) за СТЕМ компетенције заснованог на ЗЈНПП дефинираној на исходима учења - ФИЗИКА

  Нацрт Оперативног наставног плана и програма (ОНПП) за СТЕМ компетенције заснованог на ЗЈНПП дефинираној на исходима учења - ФИЗИКА

  ОБЛАСТ 1: МЕХАНИКА

  Компонента 2: Кинематика

  Исход: 1. Интерпретира значење основних кинематичких величина.

  1.2.1.а. Разликује положај, пређени пут и помак у конкретним примјерима. 1.2.1.б. Мјери и одређује средњу путну брзину тијела. 1.2.1.в. Разликује брзину и убрзање тијела у конкретним примјерима из свакодневице. 1.2.1.д. Интерпретира слободан пад као примјер равномјерно убрзаног кретања, те тумачи значење исказа да убрзање Земљине теже износи 9.81 м/s2.

  Релевантни сектори економије засноване на знању (ЕЗЗ)

  Објашњење како се индикатор односи на секторе ЕЗЗ-а

  Тијесно повезани исходи учења који се односе на секторе ЕЗЗ-а

  Познавање основних кинематичких величина и закона разних врста кретања битно је за више од ЕЗЗ сектора, а највише за: 1. Производњу, ефикасност и пренос енергије, укључујући топлотне машине, моторе и хидраулику, превозна средства, гријање и хлађење те процес штедње енергије. 2. ИКТ (посебно роботика).

  Покретни дијелови поменутих машина у овом ЕЗЗ сектору слиједе ове кинематичке законе и захтијевају познавање базичних кинематичких величина које је немогуће изучавати појединачно, него као укупну област физике - кинематике.

  5.2.2. Примјењује разноврсне математичке методе у опису и рјешавању физичких проблема. 5.3.2. Користи знање физике у контекстима релевантним за модерну свакодневицу.

  Повезаност са другим предметима

  Математика

  2.1.1. Анализира законитости, односе, зависности, везе и функције у математици и реалном свијету. 2.2.1а. Саставља линеарне једначине и неједначине користећи заграде у скупу R. 2.2.1б. Саставља системе линеарних једначина с двије непознате. 2.2.1в. Повезује линеарну једначину с правом у координатном систему.

  Хемија

  Биологија

  1.2.1.а. Интерпретира особине простора и утицај еколошких фактора на организме. 1.2.1.б. Доводи у везу животне форме са утицајем простих и комплексних фактора средине. 2.2.2.в.Разликује процесе кружења материје од протока енергије и повезује их с насељавањем живих бића.

  Географија

  1.1.2. Oбјашњава природне појаве помоћу експеримената. 1.1.3. Сналази се у простору и времену користећи картографска помагала и савремена средства за оријентацију. 1.1.4. Објашњава повезаност физичких, хемијских и биолошких промјена у географској средини.1.2.3. Објашњава функционалне промјене у животној средини повезујући их с промјенама годишњих периода.

  ИКТ

  3.1.2.а. Употребљава различите врсте података у раду са рачунаром. 1.5.11.б. Објашњава принципе рада и функционалне компоненте саобраћајних средстава.

  Активности оријентисане према остварењу циља

  Наставни садржаји и литература

  Мултидисциплинарни, интердисциплинарни или трансдисциплинарни пројекат у сектору економије знања

  Оквирни напредак у учењу - када подучавати (сугестије у погледу одређивања редослиједа – раније или касније у оквиру датог интервала провјере знања)

  Уџбеник и помоћни материјали за употребу у настави

  Предложени ресурси и активности за оцјењивање

  Додатни попратни и помоћни материјали за наставнике

  Циљно понашање (циљ дјеловања наставника и шта ће ученици радити, циљеви практичног учења)

 • Крај 9. разреда (14,15 год.)

  20 21

  Крај 9. разреда (14,15 год.)

  Нацрт Оперативног наставног плана и програма (ОНПП) за СТЕМ компетенције заснованог на ЗЈНПП дефинираној на исходима учења - ФИЗИКА

  Нацрт Оперативног наставног плана и програма (ОНПП) за СТЕМ компетенције заснованог на ЗЈНПП дефинираној на исходима учења - ФИЗИКА

  ОБЛАСТ 1: МЕХАНИКА

  Компонента 2: Кинематика

  Исход: 2. Анализира одабрана механичка кретања служећи се кинематичким величинама.

  1.2.2.а. Објашњава значај увођења референтног система за описивање механичких кретања. 1.2.2.б. Описује и тумачи механичка кретања тијела служећи се вербалним представљањима, табелама, графиконима, стробоскопским снимцима и формулама. 1.2.2.в. Идентификује из дигиталног видео-снимка, стробоскопског снимка, графикона или табеларних података о каквој врсти механичког кретања се ради. 1.2.2.г. Комбинује појмове положаја, пређеног пута и брзине приликом квантитативног разматрања равномјерног праволинијског кретања. 1.2.2.д.Комбинује појмове положаја, пређеног пута, тренутне брзине и убрзања приликом квантитативног разматрања равномјерног убрзаног кретања, те у контексту сигурности у саобраћају рачуна пут заустављања.

  Релевантни сектори економије засноване на знању (ЕЗЗ)

  Објашњење како се индикатор односи на секторе ЕЗЗ-а

  Тијесно повезани исходи учења који се односе на секторе ЕЗЗ-а

  1. Производња, ефикасност и пренос енергије, укључујући топлотне машине, моторе и хидраулику, превозна средства, гријање и хлађење, те процес штедње енергије захтијевају познавање ових кинематичких индикатора.

  Знање које се добије кроз овај дио физике у основној школи је добра основа да се примијени не само у овом ЕЗЗ сектору, него и на многим другим мјестима. Ради се о готово универзалној потреби да се разумије и употребљава референтни систем, да се употребљавају табеле и графикони код представљања разних механичких кретања, а таквих је веома пуно у овом ЕЗЗ сектору.

  5.2.2а. Тумачи директну и обрнуту пропорционалност у контексту садржаја физике. 5.2.2б. Креира и интерпретира табеларне и графичке приказе зависности физичких величина. 5.2.2в.Тумачи, комбинује и трансформише једноставне математичке изразе у контексту физике. 5.2.2д. Скицира и описује проблемску ситуацију, идентификујући при томе релевантна тијела, величине и међузависност величина. 5.2.2е. Моделује физички проблем језиком математике, претвара мјерне јединице и рачуна тражену величину.

  Повезаност са другим предметима

  Математика

  2.1.1. Анализира законитости, односе, зависности, везе и функције у математици и реалном свијету. 2.1.2. Анализира и приказује математичке ситуације и структуре употребом алгебарских симбола и различитих нотација (записа),графика и дијаграма, те генерализује на основу њих. 2.2.1. Саставља и записује симболима једначине и неједначине при рјешавању проблема, те образлаже графички и усмено њихову смисленост. 2.2.2. Аргументује поступке за рјешавање једначина, неједначина и система.

  Хемија

  1.4.3.а. Користи табеларне и графичке приказе те објашњава добијене резултате. 2.2.1.а. Наводи примјере физичких и хемијских промјена различитих брзина (отапање, промјена агрегатног стања, горење, хрђање).

  Биологија

  1.2.4. Анализира ток еволуционих процеса у промјењивим животним условима Земље. 3.4.3. Интерпретира и вреднује резултате из различитих извора о живим бићима као природним ресурсима за одрживи развој служећи се стручном терминологијом.

  Географија

  1.1.2. Објашњава природне процесе и појаве на основу експеримената. 1.1.3. Објашњава природне процесе и појаве на основу експеримената. 1.1.4. Утврђује узроке и посљедице физичких, хемијских и биолошких промјена у географској средини.

  ИКТ

  3.1.2.а. Употребљава различите врсте података у раду сарачунаром.2.3.7.а. Описује разлику погонских и радних машина.

  Активности оријентисане према остварењу циља

  Наставни садржаји и литература

  Мултидисциплинарни, интердисциплинарни или трансдисциплинарни пројекат у сектору економије знања

  Оквирни напредак у учењу - када подучавати (сугестије у погледу одређивања редослиједа – раније или касније у оквиру датог интервала провјере знања)

  Уџбеник и помоћни материјали за употребу у настави

  Предложени ресурси и активности за оцјењивање

  Додатни попратни и помоћни материјали за наставнике

  Циљно понашање (циљ дјеловања наставника и шта ће ученици радити, циљеви практичног учења)

 • Крај 9. разреда (14,15 год.)

  22 23

  Крај 9. разреда (14,15 год.)

  Нацрт Оперативног наставног плана и програма (ОНПП) за СТЕМ компетенције заснованог на ЗЈНПП дефинираној на исходима учења - ФИЗИКА

  Нацрт Оперативног наставног плана и програма (ОНПП) за СТЕМ компетенције заснованог на ЗЈНПП дефинираној на исходима учења - ФИЗИКА

  ОБЛАСТ 1: МЕХАНИКА

  Компонента 3: Динамика и статика

  Исход: 1. Анализира појам силе и ефекте дјеловања силе, те врши слагање и разлагање сила.

  1.3.1.а. Разликује значење појма силе у језику физике и језику свакодневице, те описује силу као мјеру међудјеловања између тијела. 1.3.1.б.Препознаје да је сила векторска величина која има свој интензитет, правац, смјер и нападну тачку. 1.3.1.в. Наводи различите ефекте који могу наступити усљед дјеловања силе (промјена стања кретања, деформација тијела, промјена унутрашње енергије), те креира модел динамометра. 1.3.1.г. Идентификује и мјери силе, те користи графички метод ради слагања већег броја сила истог правца. 1.3.1.д. Мјери силу трења и одређује коефицијент трења, те у контексту свакодневице и технологије тумачи улогу силе трења. 1.3.1.ђ.Тумачи и у разноврсним контекстима (нпр. биомеханика) примјењује појам момента силе.

  Релевантни сектори економије засноване на знању (ЕЗЗ)

  Објашњење како се индикатор односи на секторе ЕЗЗ-а

  Тијесно повезани исходи учења који се односе на секторе ЕЗЗ-а

  1. Производња, ефикасност и пренос енергије, укључујући обновљиве видове енергије. 2. Технологије материјала и високотехнолошка производња. 3. Медицина и сродне гране, производња лијекова, медицинска истраживања и медицински инжењеринг.

  Знати све о појму силе, о томе како се она представље, које су врсте сила у механици, како се мјере, детаљна анализа појединих врста силе као што су трење и гравитациона сила, изузетно је важно за поменуте ЕЗЗ секторе. Без познавања свих ових елемената немогуће се бавити производњом енергије или производњом разних медицинских помагала и сл.

  4.4.1а. Користи информационе технологије ради прикупљања података о историјском развоју идеја о свемиру, описује положај Сунца у галаксији Млијечни пут, те описује планете и величину Сунчевог система. 4.4.1б. Квалитативно тумачи појаве које узрокује кретање Земље и Мјесеца (нпр. смјене дана и ноћи, смјена годишњих доба, те плима и осека).

  Повезаност са другим предметима

  Математика

  1.2.1а. Комбинује рачунске операције с реалним бројевима, укључујући степеновање и корјеновање. 1.2.1б. Примјењује својства и повезаност рачунских операција (сва три реда). 1.2.2а. Провјерава тачност добијених рјешења и дискутује о њима у контексту проблема. 1.2.2б. Заокружује и предвиђа резултате рачунских операција.

  Хемија

  4.3.1.б. Описује сличности и разлике међу природним системима. 4.3.3.а. Описује ток, брзину и факторе који утичу на ензимску реакцију. 4.3.3.б. Анализира и поткрепљује доказима равнотежу у природним системима. 4.3.3.в.Приказује узроке и посљедице поремећаја равнотеже у природним системима.

  Биологија

  1.1.2.а. Објашњава разлике и сличности живе и неживе природе на нивоу материје и енергије. 1.4.1. Интерпретира закључке о повезаности земљине структуре и простора живљења с биодиверзитетом на основу прикупљених информација из различитих извора. 1.4.1.б. Доводи у везу повезаност земљине структуре и простора живљења с биодиверзитетом користећи се различитим изворима.

  Географија

  1.2.3. Утврђује важност функционалних промјена у природно-географској средини настале због промјена годишњих периода. 1.3.1. Примјењује различите методе оријентације на Земљиној површини (карта, компас, ГПС). 1.3.2. Израђује и анализира графичке приказе добијене коришћењем мјерних инструменатата.

  ИКТ

  2.2.5.б. Служи се различитим изворима информација при рјешавању задатака.3.1.2.а. Употребљава различите врсте података у раду са рачунаром.

  Активности оријентисане према остварењу циља

  Наставни садржаји и литература

  Мултидисциплинарни, интердисциплинарни или трансдисциплинарни пројекат у сектору економије знања

  Оквирни напредак у учењу - када подучавати (сугестије у погледу одређивања редослиједа – раније или касније у оквиру датог интервала провјере знања)

  Уџбеник и помоћни материјали за употребу у настави

  Предложени ресурси и активности за оцјењивање

  Додатни попратни и помоћни материјали за наставнике

  Циљно понашање (циљ дјеловања наставника и шта ће ученици радити, циљеви практичног учења)

 • Крај 9. разреда (14,15 год.)

  24 25

  Крај 9. разреда (14,15 год.)

  Нацрт Оперативног наставног плана и програма (ОНПП) за СТЕМ компетенције заснованог на ЗЈНПП дефинираној на исходима учења - ФИЗИКА

  Нацрт Оперативног наставног плана и програма (ОНПП) за СТЕМ компетенције заснованог на ЗЈНПП дефинираној на исходима учења - ФИЗИКА

  ОБЛАСТ 1: МЕХАНИКА

  Компонента 3: Динамика и статика

  Исход: 2. Користи Њутнове законе механике ради објашњавања кретања тијела.

  1.3.2.а.Интерпретира масу тијела као мјеру његове инертности, те описује импулс тијела. 1.3.2.б. Истражује и објашњава међузависност укупне силе која дјелује на тијело о његовој маси и укупном убрзању. 1.3.2.в. Предвиђа врсту кретања тијела полазећи од информације о силама које дјелују на тијело. 1.3.2.г.Црта и користи дијаграме сила за праволинијска кретања.1.3.2.д. Процјењује како релативни однос смјерова брзине тијела и укупне силе која дјелује на тијело, утиче на природу кретања тијела. 1.3.2.ђ. Користи I и III Њутнов закон ради рјешавања квалитативних проблема у контексту свакодневице и технике, те користи II Њутнов закон у квантитативном облику.

  Релевантни сектори економије засноване на знању (ЕЗЗ)

  Објашњење како се индикатор односи на секторе ЕЗЗ-а

  Тијесно повезани исходи учења који се односе на секторе ЕЗЗ-а

  1. Производња, ефикасност и пренос енергије, укључујући обновљиве видове енергије. 2. Технологије материјала и високотехнолошка производња. 3. Медицина и сродне гране, производња лијекова, медицинска истраживања и медицински инжењеринг.

  Знати све о појму силе, о томе како се она представље, које су врсте сила у механици, како се мјере, детаљна анализа појединих врста силе као што су трење и гравитациона сила, изузетно је важно за поменуте ЕЗЗ секторе. Без познавања свих ових елемената немогуће се бавити производњом енергије или производњом разних медицинских помагала и сл.

  4.4.1а.Користи информационе технологије ради прикупљања података о историјском развоју идеја о свемиру, описује положај Сунца у галаксији Млијечни пут, те описује планете и величину Сунчевог система. 4.4.1б. Квалитативно тумачи појаве узроковане кретањем Земље и Мјесеца (нпр. смјене дана и ноћи, смјена годишњих доба, те плима и осека).

  Повезаност са другим предметима

  Математика

  1.2.1а. Комбинује рачунске операције с реалним бројевима, укључујући степеновање и корјеновање. 1.2.1б. Примјењује својства и повезаност рачунских операција (сва три реда). 1.2.2а. Провјерава тачност добијених рјешења и дискутује о њима у контексту проблема. 1.2.2б. Заокружује и предвиђа резултате рачунских операција.

  Хемија

  4.3.1.б. Описује сличности и разлике међу природним системима. 4.3.3.а. Описује ток, брзину и факторе који утичу на ензимску реакцију. 4.3.3.б. Анализира и поткрепљује доказима равнотежу у природним системима. 4.3.3.ц. Приказује узроке и посљедице поремећаја равнотеже у природним системима.

  Биологија

  2.1.1.в.Објашњава функцију органа и органских система. 2.1.1.д.Повезује функцију органа са структуром организма. 2.1.1.е. Објашњава и повезује функцију органа и органских система живих бића.

  Географија

  1.2.3. Утврђује важност функционалних промјена у природно-географској средини настале због промјена годишњих доба. 1.3.1. Примјењује различите методе оријентације на Земљиној површини (карта, компас, ГПС). 1.3.2. Израђује и анализира графичке приказе добијене коришћењем мјерних инструменатата.

  ИКТ

  2.2.5.б. Служи се различитим изворима информација при рјешавању задатака (Интернет, и сл.).3.1.2.а. Употребљава различите врсте података у раду са рачунаром.

  Активности оријентисане према остварењу циља

  Наставни садржаји и литература

  Мултидисциплинарни, интердисциплинарни или трансдисциплинарни пројекат у сектору економије знања

  Оквирни напредак у учењу - када подучавати (сугестије у погледу одређивања редослиједа – раније или касније у оквиру датог интервала провјере знања)

  Уџбеник и помоћни материјали за употребу у настави

  Предложени ресурси и активности за оцјењивање

  Додатни попратни и помоћни материјали за наставнике

  Циљно понашање (циљ дјеловања наставника и шта ће ученици радити, циљеви практичног учења)

 • Крај 9. разреда (14,15 год.)

  26 27

  Крај 9. разреда (14,15 год.)

  Нацрт Оперативног наставног плана и програма (ОНПП) за СТЕМ компетенције заснованог на ЗЈНПП дефинираној на исходима учења - ФИЗИКА

  Нацрт Оперативног наставног плана и програма (ОНПП) за СТЕМ компетенције заснованог на ЗЈНПП дефинираној на исходима учења - ФИЗИКА

  ОБЛАСТ 1: МЕХАНИКА

  Компонента 3: Динамика и статика

  Исход: 3. Тумачи појам гравитационог поља и примјењује Њутнов закон гравитације.

  1.3.3.а. Објашњава да је маса извор гравитационог поља. 1.3.3.б. Тумачи Њутнов закон гравитације и препознаје међудјеловање неког тијела на Земљи са планетом Земљом као специјални случај који слиједи из тог закона. 1.3.3.в. Објашњава разлике између појмова масе, силе теже (којом Земља дјелује на тијело) и тежине (којом тијело дјелује на подлогу или тежиште), те примјењује знање о сили теже и тежини у једноставним рачунским задацима. 1.3.3.г. Анализира карактеристике гравитационог поља Земље (поље је приближно хомогено за релативно мале надморске висине, а гравитационо убрзање износи приближно 9.81 м/s2) и пореди га са гравитационим пољем Мјесеца. 1.3.3.д. Тумачи тежиште тијела као нападну тачку резултујуће силе Земљине теже и истиче значај положаја тежишта за равнотежу тијела.

  Релевантни сектори економије засноване на знању (ЕЗЗ)

  Објашњење како се индикатор односи на секторе ЕЗЗ-а

  Тијесно повезани исходи учења који се односе на секторе ЕЗЗ-а

  1. Производња, ефикасност и пренос енергије, укључујући обновљиве видове енергије. 2. Технологије материјала и високотехнолошка производња. 3. Медицина и сродне гране, производња лијекова, медицинска истраживања и медицински инжењеринг.

  Гравитациони ефекти су важни за сателите и друге вјештачке летјелице - за ваздухопловство генерално, али и за производњу енергије, код хидропотенцијала гдје се користи гравитациона потенцијална енергије воде.

  4.4.1а. Користи информационе технологије ради прикупљања података о историјском развоју идеја о свемиру, описује положај Сунца у галаксији Млијечни пут, те описује планете и величину Сунчевог система. 4.4.1б. Квалитативно тумачи појаве узроковане кретањем Земље и Мјесеца (нпр. смјене дана и ноћи, смјена годишњих доба, те плима и осека).

  Повезаност са другим предметима

  Математика

  2.1.1. Анализира законитости, односе, зависности, везе и функције у математици и реалном свијету. 2.2.1а. Саставља линеарне једначине и неједначине користећи заграде у скупу R. 2.2.1б. Саставља системе линеарних једначина с двије непознате. 2.2.1в. Повезује линеарну једначину с правом у координатном систему.

  Хемија

  1.2.1.а. Дефинише основне хемијске законе (закон о одржању масе, закон о сталним односима маса). 4.3.1.б. Описује сличности и разлике међу природним системима. 4.3.3.вПриказује узроке и посљедице поремећаја равнотеже у природним системима. 4.4.1.б. Бира информације из различитих извора о међудјеловању природних система.

  Биологија

  1.4.1.а. Интерпретира закључке о повезаности земљине структуре и простора живљења с биодиверзитетом на основу прикупљених информација из различитих извора. 1.4.1.б. Доводи у везу повезаност земљине структуре и простора живљења с биодиверзитетом користећи се различитим изворима. 2.2.1.а. Интерпретира закључке о повезаности земљине структуре и простора живљења с биодиверзитетом на основу прикупљених информација из различитих извора. 2.2.1.б. Доводи у везу повезаност земљине структуре и простора живљења с биодиверзитетом користећи се различитим изворима. 2.2.6.а. Објашњава утицај природне средине на еволуцију живих бића.

  Географија

  1.3.1. Примјењује различите методе оријентације на Земљиној површини (карта, компас, ГПС). 1.2.3. Утврђује важност функционалних промјена у природно-географској средини настале због промјена годишњих периода. 3.1.1. Утврђује узроке настанка физичких и хемијских промјена као и промјена у својству материје у природној и географској средини. 1.3.2. Израђује и анализира графичке приказе добијене коришћењем мјерних инструменатата.

  ИКТ

  1.2.4.а. Служи се сложеном мјерном опремом. 2.2.4.ф. Препознаје да се у савременим техничким системима користи информациона и комуникациона технологија. 3.1.1.а. Повезује појмове: знање, информација и податак.

  Активности оријентисане према остварењу циља

  Наставни садржаји и литература

  Мултидисциплинарни, интердисциплинарни или трансдисциплинарни пројекат у сектору економије знања

  Оквирни напредак у учењу - када подучавати (сугестије у погледу одређивања редослиједа – раније или касније у оквиру датог интервала провјере знања)

  Уџбеник и помоћни материјали за употребу у настави

  Предложени ресурси и активности за оцјењивање

  Додатни попратни и помоћни материјали за наставнике

  Циљно понашање (циљ дјеловања наставника и шта ће ученици радити, циљеви практичног учења)

 • Крај 9. разреда (14,15 год.)

  28 29

  Крај 9. разреда (14,15 год.)

  Нацрт Оперативног наставног плана и програма (ОНПП) за СТЕМ компетенције заснованог на ЗЈНПП дефинираној на исходима учења - ФИЗИКА

  Нацрт Оперативног наставног плана и програма (ОНПП) за СТЕМ компетенције заснованог на ЗЈНПП дефинираној на исходима учења - ФИЗИКА

  ОБЛАСТ 1: МЕХАНИКА

  Компонента 3: Динамика и статика

  Исход: 4. Анализира појмове енергије, рада и снаге, те тумачи конкретне примјере претварања енергије.

  1.3.4.а. Описује везе између енергије, рада и снаге (нпр. рад као начин мијењања енергије тијела, те снага као брзина вршења рада), при чему разликује значења ових појмова у језику физике и језику свакодневице. 1.3.4.б. Објашњава зависност рада о сили и путу на којем та сила дјелује (за ситуације у којима је сила константна), те рачуна механичку снагу. 1.3.4.в. Тумачи физичко значење појма рада и снаге у разноврсним котекстима (нпр. механика и електрична струја, поређење снаге различитих уређаја). 1.3.4.г.Наводи и описује различите примарне облике енергије (Сунчева енергија, енергија фосилних горива, нуклеарна енергија, енергија воде, енергија вјетра и геотермална енергија).

  Релевантни сектори економије засноване на знању (ЕЗЗ)

  Објашњење како се индикатор односи на секторе ЕЗЗ-а

  Тијесно повезани исходи учења који се односе на секторе ЕЗЗ-а

  1. Информационе и комуникацијске технологије, посебно сателити, трансмитери. 2. Енергија, мотори, ваздухопловна превозна средства.

  Производња енергије, њен пренос, ефикасност, захтијевају познавање основних појмова енергије, снаге, рада и везе међу њима.

  Појам енергије се појављује у разним дијеловима физике од кинематике до нуклеарне физике и у разним облицима:

  2.1.1,б) Повезује средњу кинетичку енергију честица са температуром.

  2.2.2.б) Наводи да се унутрашња енергија тијела може промијенити топлотом и радом.

  Повезаност са другим предметима

  Математика

  1.2.1а. Комбинује рачунске операције с реалним бројевима, укључујући степеновање и корјеновање. 1.2.1б. Примјењује својства и повезаност рачунских операција (сва три реда). 1.2.2а. Провјерава тачност добијених рјешења и дискутује о њима у контексту проблема. 1.2.2б. Заокружује и предвиђа резултате рачунских операција.

  Хемија

  3.1.3.а. Наводи најчешће коришћене изворе енергије и утицај изгарања фосилних горива на околину. 3.1.3.б. Наводи корисне и штетне резултате обновљивих и необновљивих извора енергије. 3.2.1.б. Наводи физичке и хемијске промјене које доводе до промјене енергије (отапање, испаравање, горење). 3.2.1.ц. Анализира различите облике претварања енергије из свакодневног живота (топлота, фото