srijeda, 4. studenoga 2015. - psihologija

Click here to load reader

Post on 13-Nov-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Srijeda, 4. studenoga 2015. 16:00 – 20:00 Registracija sudionika 18:00 – 19:00 19:00 – 19:45 Uvodno pozvano predavanje Mirjana Nazor Subjektivno starenje: starenje – kriza ili prilika Predsjedava: asminka Despot Luanin 20:00 ispred restorana hotela Ivan Domjenak dobrodošlice
etvrtak, 5. studenoga 2015.
9:00 – 20:00 Registracija sudionika
9:00 – 10:30 KORNATI Tribina Hrvatske psihološke komore - perspektive razvoja klinike psihologije Voditeljica: Andreja Bogdan 9:00 – 10:30 KAPRIJE Usmena priopenja: Meugeneracijski odnosi Predsjedava: Marija rli vana Bandi, Petra Beli, Blanka Golub ar, Zrinka Groti, evena vaki, enita Muek, nes stovi, Barbara agu, Ljubica Škvorc, na Marija Špani i amara Šuši: Mladi psiholozi u psihologiji starenja – naša iskustva Antonia Sunara, Ivana Hanzec i Jasminka Despot Luanin: Ageizam kod studenata: provjera psihometrijskih karakteristika fraboni skale ageizma Marija rli, Boica Malbaši: Stara lea, novi svijet- medijsko portretiranje starijih osoba i projekt „stara škola“ u suradnji s radiom Antena Zagreb Danijela ovaevi i uzana Prena: Stavovi i predrasude o starenju i starijoj dobi kod uenika srednje medicinske škole Goranka Mati Šari, osipa Mrnjaus: Meugeneracijski odnosi: ispitivanje stavova odgojiteljica prema kolegicama razliite duljine radnog staa Marija rli: Model izgradnje mosta meugeneracijske solidarnosti
9:00 – 10:30 KRAPANJ Usmena priopenja: E-tehnologija, metodologija i starenje Predsjedava: Ljiljana aliterna Lipovan Gordan Boškovi: E - mentalno zdravlje i osobe starije ivotne dobi? elena uva raljevi, Marina luji, Lana olograni Beli, Dora neevi: Upotreba elektronikog dijagnostikog testa kod ispitanika tree ivotne dobi Zoran Šimi: Moderna informacijska i komunikacijska tehnologija u slubi osoba starije ivotne dobi Gordan Boškovi: Neke osobitosti u procjeni osoba starije ivotne dobi Dorijan ahtar, nes rban, edrana paji rkaš, ilvija usac, asminka Despot Luanin, anja Radica: Prednosti i nedostaci kvantitativne i kvalitativne metodologije u istraivanju ljudskih prava i dostojanstva u starijoj ivotnoj dobi 9:00 – 10:30 PRVI Radionica: Sociogram - vizualni prikaz interpersonalnih odnosa u grupi i njegova primjena u organizaciji Voditeljica: Tanja Prekodravac 9:00 – 10:30 ZLARIN Usmena priopenja: Razvojna psihologija Predsjedava: vana ucak unakovi Daša Bosanac, Domagoj Švegar, Mirela ureti Pešica: Utjecaj dobi na percepciju emocionalnih izraza lica ea neevi: Primjena terapeutske igre u vrtikom okruenju Marija Mili, vana Duvnjak, Daniela Šincek, asmina omaši Humer i na Babi ikeš: Spolne i dobne razlike u otkivanju informacija, znanju o i ukljuenosti u nasilje preko interneta osjekih srednjoškolaca Daniela Šincek, asmina omaši Humer, vana Duvnjak, Marija Mili i na Babi ikeš: Odnos znanja o nasilju preko interneta otkrivanja informacija o sebi te injenja i doivljavanja nasilja preko interneta Tena Velki, Ksenija Romstein: Povezanost simptoma adhd-a s agresivnim i nasilnikim ponašanjem uenika osnovnoškolske dobi 9:00 – 10:30 IRJE Usmena priopenja: Predškolska i školska psihologija Predsjedava: Gordana uterovac agodi va ernja: Profesionalni interesi, profesionalna zrelost i odabir zanimanja Kamea Jaman: Dobrobiti rada na projektu \"Primjena inovativnih strategija uenja u odgojno- obrazovnom procesu\" za sudionike eljko aki: Školska psihologija i psihologija obrazovanja u slubi jasne komunikacije kreativnih ponašanja kao ciljeva uenja aki, ., ivkovi, ., ukovi, ., urki, M., neevi-Šubi, ., berman ebenji, ., Mlinarevi, Z., Šereg, ., eli, .: Primjena inventara kreativnih ponašanja u djece i adolescenata (kreda) u operacionalizaciji i obrazovanju za kreativno-produktivnu darovitost senija anogajec Benakovi, Bojan Branisavljevi, uzana ovai, omislav Goldi, na uki: Kreativnost kod djece predškolskog i školskog uzrasta Kristina Kosmat: Priroda inteligencije iz perspektive uitelja
10:30 – 11:00 Stanka za kavu 11:00 – 12:00 KORNATI Pozvano predavanje/ Keynote Lecture Dieter Ferring “Melodies of Life” – the Old Age as Living Forward Predsjedava/Chair: Gordana uterovac agodi 12:00 – 13:30 KAPRIJE Okrugli stol: Volontiranje u radu sa osobama starije ivotne dobi Voditeljica: va nela Delale Sudjeluju: Zrinka Groti, Ljiljana eleni, enita Muek, anja Pavii, anja adica, Melita einer, Ljiljana rbi 12:00 – 13:30 KORNATI Okrugli stol: Primjena i realizacija ugovorenih postupaka psihologa zaposlenih u zdravstvu (prednosti i nedostaci) Voditeljica: Gordana ameneki-Puclin, Sudjeluju: Lidija rambaši, ndreja Bogdan, Marta Benko, njeana Bila, ataša oki-Begi, omislav Majcan, anja Mrši- urina, nge laši- icvari, van rai, va egura 12:00 – 13:30 KRAPANJ Okrugli stol: Tjedan psihologije u Hrvatskoj - projekt koji raste i trai analizu i raspravu Voditelj: osip Lopii Sudjeluju: Ljiljana Mikuš, Martina ani uki, anda alafatovi, asna Per onjak, ladimir olesari, Zoran ušanj 12:00 – 13:30 LAVSA Predstavljanje asopisa: „asopis za primijenjene zdravstvene znanosti/Journal of Applied Health Sciences / JAHS “ Predstavlja: Damir Luanin 12:00 – 13:30 PRVI Radionica/Workshop: Features of Islamic Psychology Voditelji/Facilitators: Mohammad N. Saghaye Biria, Tvrtko Maras 12:00 – 13:30 ZLARIN Okrugli stol: Institucionalna i vaninstitucionalna skrb i podrška starijim osobama Voditeljica: Marlena Plavši Sudjeluju: Doris Apostolovski, Nives Ivelja, Marija rli, anja adica, Branka epi, evija rdo, Neda Tomi 12:00 – 13:30 IRJE Simpozij: Linost i zdravlje: razvojna perspektiva Voditeljica: Jasna Hudek- neevi; Diskutant: Zvjezdan Penezi
anja Bradi: Odnos crta linosti, sindroma izgaranja na poslu i tjelesnih simptoma nastavnika u funkciji dobi anda Pletikosi i Mladenka kali: Dob kao prediktor kvalitete ivota kod oboljelih od upalnih i funkcionalnih bolesti crijeva Marta Grbi i Zvjezdan Penezi: Represivni obrambeni stil kod osoba s dijagnosticiranim PTSP-om Jasna Hudek- neevi, gor ardum i ermina Mehi: Odnos crta linosti tamne trijade sa subjektivnim i objektivnim indikatorima zdravlja 13:30 – 14:30 tanka za ruak 14:30 – 16:30 KAPRIJE Radionica: Odnos majke i keri - pogled iz njene perspektive Voditeljice: atarina Banov, eva Ljuština, ilvija Šiki. Sanja Smojver - i 14:30 – 16:30 KORNATI Simpozij: Wellness simpozij - Starenje i ljepota Voditeljica: Andreja Bogdan Feodora Stipoljev: Što je zapisano u genima? ena ui: Moemo li u Hrvatskoj kulturno stariti? leksandar Štulhofer: Starenje i seksualnost – pregled istraivanja leksandra Lianin: Uloga medija u percepciji starijih kao uzroku ekonomske krize Hrvoje Gligora: Ljepota i starenje kao marketinški i PR alat ivko Miševi: Starenje izmeu zdravlja i bolesti Zoran Zorii: Kockanje sa starošu – mirenje sa sudbinom atarina Pavii Dokoza: Izazovi zlatnog doba Gordana ameneki Puclin: Forever young ndreja Bogdan, ena ui: Starenje i ljepota arin uljani, vana ede: Glazba uz koju postajemo evergreen 14:30 – 16:30 KRAPANJ Simpozij: Kvaliteta ivota starih ljudi oditeljica: ndreja Brajša-ganec, Diskutantica: asminka Despot Luanin oni Babarovi, Ljiljana aliterna-Lipovan, ndreja Brajša ganec: Kvaliteta ivota starijih osoba u Republici Hrvatskoj 2007. i 2012. godine: glavne odrednice i opaene promjene Ljiljana aliterna Lipovan: Uloga novih tehnologija u poboljšanju kvalitete ivljenja starih ljudi - Gerontehnologija na Ujevi, Petar . Lozo, Zvjezdan Penezi: Osjeaj koherentnosti i zadovoljstvo ivotom kod mlaih ena i ena u postmenopauzi ndreja Brajša-ganec: Kvaliteta ivota i obiteljsko funkcioniranje: usporedba procjena u ranoj, srednjoj i kasnoj odrasloj dobi Zdenko Zeman, Marija Geiger Zeman: „I onda sam nekako doplovila do ovdje“ – iskustva ivota u domu za starije i nemone osobe ndreja Bogdan, Danijela Babai: Intrinzina i ekstrinzina motivacija za sport i vjebanje u ranoj, srednjoj i kasnoj odrasloj dobi
14:30 – 16:30 PRVI Predstavljanje knjige: Devdet Hadiselimovi “Klima se mijenja, a mi... - prilozi psihologiji klimatskih promjena” Predstavljaju: Neala Ambrosi- andi, na arlovi i autor Predstavljanje knjige: Ann Orbach: „Savjetovanje starijih osoba“ Predstavljaju: Ines Vrban, Sanja Radica, Zrinka Groti, enita Muek 14:30 – 16:30 ZLARIN Simpozij: Zašto vjebaju ene starije dobi i kako tjelesna aktivnost utjee na njihovo psihofiziko zdravlje Voditeljica: enata Bari enata Bari: Motivacija za tjelesno vjebanje ena starije ivotne dobi Lovro Štefan, ebeka Prosoli, enata Bari, Goran poriš: Razlike u rezultatima na fitnes testovima izmeu tjelesno aktivnih i neaktivnih ena starije ivotne dobi Rebeka Prosoli, Lovro Štefan, enata Bari, Goran poriš: Razlike u doivljaju kvalitete ivota izmeu tjelesno aktivnih i neaktivnih ena starije ivotne dobi na nidarec ukovi: Suradniko uenje za aktivno sudjelovanje i prednost starenja – primjena u kineziologija oško indik, elena Šarac, esna Babi, aša Missoni: Sportski angaman i sportski identitet kod vrhunskih hrvatskih sprintera 14:30 – 16:30 IRJE Simpozij: Objektivni i subjektivni pokazatelji zdravlja u populaciji stariji osoba Voditeljica: Gorka uleti Spomenka Tomek- oksandi, ada omasovi Mrela, Zvonimir Šostar, na taveljeni- ukavina, ina molej arani, Mate Ljubii, Manuela Maltari, Marica Luki, Dunja Durut- Besla, išnja ortuna, tela Mravak, vana Popek, vana Šuur, lexandra ulia Lechner: Zaštita zdravlja starijih osoba - interdisciplinaran gerontološki pristup Gorka uleti, omislav Benjak, osipa rdeši, Martina olak: Pobol i uzroci smrti osoba starije ivotne dobi Gorka uleti, osipa rdeši, Martina olak: Samoprocijenjeno zdravlje i zadovoljstvo ivotom osoba starije ivotne dobi Benjak Tomislav, Štefani esna, Draušnik eljka, vani Martina: Uzroci invaliditeta osoba starije ivotne dobi i mogunosti unapreenja morbiditetnih pokazatelja 16:30 – 17:00 Stanka za kavu 16:00 – 17:00 Posteri: Posteri e biti izloeni tijekom cijelog dana, a u navedeno vrijeme moi e se s autorima raspraviti o izloenim radovima Babi anko, Buljan Babi vana: Primjena teorije planiranog ponašanja u analizi i predvianju tjelesne aktivnosti studenata iniša Brlas, vana Martinuši, Miroslav enus, esna Bedekovi: Kako prevladati ispitnu tjeskobu rešimir akši, Marina eki: Eksploratorna i konfirmatorna faktorska analiza skala vjerovanja o muškoj i enskoj seksualnoj dominantnosti vana ambrovi ugura: Primjer dobre prakse: prikaz obrade nastavne jedinice \"grupni utjecaj\"
nita andri iševi, vana oli, rena elimirovi: Razvoj instrumenata procjene rizika i kriminogenih potreba kod neubrojivih poinitelja kaznenih djela Branka Leljak: Palijativna skrb s posebnim osvrtom na djecu palijativne bolesnike Goranka Mati Šari, Draenka esan: Ispitivanje nekih aspekata suradnje vrtia i lanova proširene obitelji – djedova i baka asna Per onjak, Ljiljana Matoševi, Melita chmitz: Glazbene preferencije i ponašanja uenika srednjih škola u Virovitiko-Podravskoj upaniji akši, va, akši, ladimir: Meukulturalne slinosti i razlike u subjektivnoj percepciji emocionalne kompetentnosti Maks inšak, ndrea rani: Elektrodermalna reakcija kao indikator lanih sjeanja atjana iek, Mira Bratuša, Maja Markuš- elicki, nita idovi, eljka idovi-Bali: "Pjesma nas vee i spaja" 17:00 – 18:00 KORNATI Pozvano predavanje/ Keynote Lecture Lars Nyberg Brain Maintenance – a Key to Preserved Memory and Cognition in Older Age Predsjedava/Chair: osip Lopii 18:00 – 19:30 KAPRIJE Radionica: Šaputanje na jastuku - razumijevanje preporuka higijene spavanja oditeljica: drijana ošec 18:00 – 19:30 KORNATI Okrugli stol: Psiholog u slubi starijih Voditeljica: Marija rli, Sudjeluju: Boris Hudina, asminka Despot Luanin, Biserka Budigam, Zlatko Bokaj 18:00 – 19:30 KRAPANJ Okrugli stol: Nastava psihologije za zdravstvene studije – stanje i kontraverze Voditelj: Damir Luanin Sudjeluju: Andreja Bogdan, ndreja Brajša ganec, Mira Klarin, osip Lopii, Lada Perkovi, Melita Rukavina 18:00 – 19:30 PRVI Radionica: Neuropsihologijska procjena u dijagnostici demencija Voditeljica: lavka Gali 18:00 – 19:30 ZLARIN Radionica: Kako razviti i sauvati psihološku otpornost pred radnim izazovima? Voditeljica: atjana Gjurkovi 18:00 – 19:30 IRJE Okrugli stol: Posebna dopusnica u podruju psihologije sporta, kako je stei i kako dalje... Voditelj: mir Zuli, Sudjeluju: enata Bari, nelko Botica
21:00
KC Azimut (Obala palih omladinaca 2,Šibenik 22 000/Šibenska riva u podnoju Katedrale)
Domjenak za kliniare
Petak, 6. studenoga 2015. 9:00 – 20:00 Registracija sudionika 9:00 – 10:30 KAPRIJE Usmena priopenja: Psihološki aspekti skrbi za starije osobe Predsjedava: va nela Delale va nela Delale, vana Poslon, asminka Despot Luanin, drijana ošec: Psihosocijalne odrednice duljine ivota osoba u domovima za starije i nemone Boris Hudina, Marija rli: Projekt uspostave gerontološkog centra u lokalnoj zajednici Boris Hudina, Marija rli: Model transformacije doma za starije osobe na Štambuk, ilvia usac, Lea kokandi: Neka obiljeja obiteljskih njegovatelja starijih osoba na podruju grada Zagreba 9:00 – 10:30 KORNATI Simpozij: Neke odrednice uspješnog starenja Voditeljica: vana ucak unakovi; Diskutant: Zvjezdan Penezi vana ucak unakovi, Marina eki: Percepcija uspješnog starenja u starijih osoba u Hrvatskoj: što je vano za dobro starenje? vana ucak unakovi, Marina eki, vana Macuka: Neki prediktori uspješnog starenja: koliko je za uspješno starenje vano voditi smislen ivot, ne aliti za propuštenim prilikama i ostaviti znaajan trag za sobom? Marina eki, vana ucak unakovi: Je li seksualno zadovoljstvo vano za uspješno starenje? Marina Jurkin Uloga sestre u odrasloj dobi: povezanost nekih aspekata kvalitete odnosa sa sestrom i psihološke dobrobiti 9:00 – 10:30 KRAPANJ Usmena priopenja: Klinika psihologija Predsjedava: Gorka uleti jdukovi, D., Baki, H.: Operacionalizacija psihosocijalne podrške u kriznim situacijama nita legi arin, ndreja Boroveki Šimurina, Mirjana rban: Evaluacija grupne filmoterapije psihotraumatiziranih osoba Bernardica ranji - a, Zoran Šimi: Procjena vanosti prediktora zloporabe pogodnosti izlaska zatvorenika Marina Gulin: Izazovi prakse u meusektorskoj suradnji u provedbi psihosocijalnog tretmana ovisnika; moe li se unaprijediti uinkovitost provedbe tretmana i poveati uspješnost intervencija? esna Boica agu tanii: Ptsp nakon 20.g. adranka Zori: Neubrojivost kao kognitivni deficit
9:00 – 10:30 LAVSA Okrugli stol: Povijest hrvatske psihologije: brinemo li dovoljno? Voditelj: ladimir olesari Sudjeluju: osip Lopii, runoslav Mateši 9:00 – 10:30 PRVI Usmena priopenja: Kognitivna psihologija i starenje Predsjedava: lavka Gali Marina ujzek i ndrea rani: Usvajanje društvene igre kao oblik kognitivnog treninga za starije osobe ndrea rani, Margareta eli, Mirjana onkovi: emu slui sjeanje?: Uloga autobiografskog pamenja u funkciji dobi asna urin: Obrazovanje - most spajanja seniora Europe asna urin: Sveuilište za treu ivotnu dob - 24 godine kontinuiteta u obrazovanju seniora 9:00 – 10:30 ZLARIN Usmena priopenja: Socijalna psihologija Predsjedava: Daniela Šincek rznari, ina; amenov, eljka; Hui, leksandra: Razlike u objašnjavanju partnerovog negativnog ponašanja s obzirom na iskustvo odnosa meu roditeljima i kvalitetu sadašnje veze Marija Matievi vankovi , ilvija Mihaljevi , Mirna erovac: Psihološki aspekti funkcioniranja djece pubertetske dobi i kvaliteta obiteljskih interakcija Marina Merkaš, Gordana eresteš: Povezanost ekonomskih teškoa obitelji sa zadovoljstvom roditelja obiteljskim ivotom i ukljuenosti adolescenta u obiteljske aktivnosti Nina Pavlin-Bernardi i anja Putarek: Što vic ini smiješnim? Provjera nekih postavki teorije benigne povrede Dubravka vilar Blaini, alerija anera: Meugeneracijski odnosi u razliitim fazama obiteljskog ivota ma Petrievi, Daria ovan i ina Pavlin-Bernardi: Obiljeja razliitih oblika ukljuenosti uenika u uenje biologije 9:00 – 10:30 IRJE Radionica: Mjerenje kognitivnih i psihomotornih funkcija u klinikoj praksi primjenom kompleksnog reakciometra Drenovac (crd) Voditelji: Duška Petranovi, Martina Špaek, ergej Drenovac 10:30 – 11:00 Stanka za kavu 11:00 – 12:00 KORNATI Pozvano predavanje/ Keynote Lecture Frieder R. Lang The Future is in the Mind: How Future Thinking May Contribute to Healthy Active Aging Predsjedava/Chair: asminka Despot Luanin
11:00 – 14:00 LAVSA Edukacija: CRD mjerenje – interpretacija rezultata (kvalitativni i kvantitativni pokazatelji) – izrada normi i profila oditelji: Duška Petranovi, Martina Špaek, ergej Drenovac 12:00 – 13:30 KAPRIJE Okrugli stol: Bolje biti pijan nego star? Mitovi i predrasude o starenju Voditeljica: Ljiljana aliterna Lipovan Sudjeluju: Marija Geiger-Zeman, Ljerka Hajncl, anja adica, Zoran ušanj, Zdenko Zeman 12:00 – 13:30 KORNATI Okrugli stol: Poduavanje sadraja iz psihologije starenja na studijima psihologije u Hrvatskoj Voditeljica: asminka Despot Luanin Sudjeluju: Gordana uterovac agodi, Marina Merkaš, anja mojver i, Daniela Šincek, vana ucak unakovi, Marija rli 12:00 – 13:30 KRAPANJ Okrugli stol: Uloga psihologa u radu s obiteljima osoba oboljelih od demencije Voditeljica: lavka Gali Sudjeluju: Gordan Boškovi, na Drnasin, osip Lopii, Mladen Mavar, inoslav Mimica, va egura 12:00 – 13:30 LAVSA Sastanak strune sekcije: Sekcija za psihologiju obitelji, braka i partnerstva 12:00 – 13:30 PRVI Okrugli stol: Stres i izgaranje na poslu kod klinikih psihologa u zdravstvenom sustavu Voditelj: van rai 12:00 – 13:30 ZLARIN Radionica: Razliiti naini korištenja sebe (selfa) u radu s klijentima Voditeljice: atjana Gjurkovi, ea neevi 12:00 – 13:30 IRJE Radionica: Planovi osobnog razvoja zaposlenika Voditeljica: andra ani 13:30 – 14:30 tanka za ruak 14:30 – 16:30 KAPRIJE Simpozij: Meugeneracijski odnosi u obiteljima: unuci, djeca, roditelji, bake i djedovi Voditeljica: Gordana uterovac agodi; Diskutantica: ndreja Brajša ganec nes oso Peri, Zvjezdan Penezi: Susreti generacija: odnos baka i djedova i njihove unuadi Jasminka Brlas: Bake i djedovi – od sigurne luke djetinjstva do uvara društva Margareta eli, leksandra Hui, eljka amenov: Brano zadovoljstvo – postoje li meugeneracijske razlike i zašto?
uterovac agodi G., eresteš, G.: Jesu li mama i tata krivi za sve? Uloga roditeljske topline u djetinjstvu u zadovoljstvu brakom Katarina Banov, Sanja Smojver- i: Oekivanja o brizi za starije roditelje: usporedba perspektive starijih roditelja i odrasle djece Gordana uterovac agodi, enita Muek: Proces donošenja odluke o smještaju u dom za starije i nemone osobe 14:30 – 16:00 KORNATI Pozvano predavanje: Ninoslav Mimica Vanost suradnje psihijatra i psihologa u ostvarivanju pravovremene dijagnostike i kvalitetne skrbi kod osoba s demencijom Predsjedava: Slavka Gali 14:30 – 16:30 KRAPANJ Simpozij: 3. Simpozij penološke psihologije: “Starenje iza rešetaka” Voditeljica: Bernardica ranji- a; Diskutantica: enata Šoher elena Mustapi, enka Damjanovi, na adrešin: Starost u zatvoru – neke psihosocijalne karakteristike zatvorenika starije ivotne dobi na poetku izdravanja kazne zatvora Pavli, M., aši adauš, H., Pulji, .: Dobne razlike u empatiji kod zatvorenika Zatvora u Zagreb ndrea oli: Percepcija izvora stresa te prisutnost simptoma uznemirenosti kod zatvorenica starijih i mlaih dobnih skupina aši adauš, H., Pavli, M., Pulji, .: Povezanost dobi zatvorenika i njihovog stava prema smrti i umiranju Pulji, ., aši adauš, H., Pavli, M.: Povezanost dobi zatvorenika Zatvora u Zagrebu i broja ranijih osuda s visinom aktualne kazne zatvora išnja mren: Prikaz sluaja: tretmanski rad sa zatvorenikom starije ivotne dobi Marina Mireta Mikuli i Danijela Mili: Specifinosti rada s osobama starije ivotne dobi ukljuenim u probaciju: kvalitativna analiza podataka i prikaz sluaja Ksenija Bauer: Zatvorenici starije ivotne dobi – potreba uvaavanja posebnosti Bernardica ranji- a, Zoran Šimi: Procjena vanosti prediktora zloporabe pogodnosti izlaska zatvorenika 14:30-16:00 LAVSA Usmena priopenja: Linost, emocije i starenje Predsjedava: Marlena Plavši Neala Ambrosi- andi, Marlena Plavši: Mudrost i zdravlje kod starijih osoba Marina Mireta Mikuli, dr. sc. Goranka Lugomer rmano: Korelati subjektivne dobrobiti i odnosa prema smrti kod starih osoba Marlena Plavši, eala mbrosi- andi: Mudrost i teška ivotna iskustva anja adica, Zrinka Groti: Rezultati primjene prigodne ankete o osjeaju usamljenosti kod polaznika psiholoških radionica namijenjenih starijim osobama Ljiljana ukota, lmenka Balenovi, ana Dusper: A kako ste vi? Vesna Dorotka: Prijevremeno umirovljenje - osobno iskustvo
14:30 – 16:30 PRVI Simpozij: XXIII. Vojnopsihologijski simpozij „In memoriam profesoru pukovniku elimiru Pavlini“ Voditeljica: da Šinti erem; Diskutant: Mladen Trlek latka Hoffmann, anja urjako, vana Šuri: Razlike u karakteristikama linosti i zadovoljstvu poslom s obzirom na dob i druge demografske varijable Vesna Trut, Zvonimir Majer, Stanka Limov: Uloga zajedništva i skupne potpore u suoavanju sa stresom kod studenata-kadeta išnja Livaji Pezer: Vanost prepoznavanja umora i njegov utjecaj na letako osoblje - smjernice kako upravljati umorom i smanjivati ga (fatigue management) nelka Mikuli: Procjena i samoprocjena nekih elementa vojne obuke uzana Prena, Petra Mikac, na Matkovi: Program razvoja kompetencija zapovjednika da Šinti erem, Marcela ovai omac: Primjena testa Cognitrone (forma s6) u OS RH Zrinka ori, ebastijan uprešak: Unaprjeenje postupka selekcije za IRV – odabir voa Goran išlari, Maria Ledenko otim: Funkcionalni aspekt karakternih snaga u vojnom okruju van rai: Stres, izgaranje na poslu i strategije suoavanja sa stresom kod vojnih psihologa van rai, Marcela ovai omac: Prikaz prirunika „Mjere i postupci psihološke prve pomoi u borbenim i drugim kriznim situacijama u vojnom okruju“ 14:30 – 16:30 ZLARIN Usmena priopenja: Organizacijska psihologija Predsjedava: Zoran ušanj Nada Kegalj, Ana Troskot: Hrvatski za strance išnja Livaji Pezer: Vanost prepoznavanja umora i njegov utjecaj na letako osoblje - smjernice kako upravljati umorom i smanjivati ga (fatigue management) alentina ui; Martina ani uki; runoslav Mateši, ml.: Evaluacija gibsonova spiralnog labirinta na zaposlenim osobama razliite dobi van rai: Stres, izgaranje na poslu i strategije suoavanja sa stresom kod vojnih psihologa Zoran ušanj i na akopec: Doivljaj (ne)pravde na radnom mjestu u funkciji dobi runoslav Mateši, alentina ui, runoslav Mateši, ml.: O internetskom testiranju 14:30 – 16:30 IRJE Simpozij: Trendovi u zdravstvenoj psihologiji Voditelj: Damir Luanin; Diskutantica: Marina Grubi Marina Grubi, na Bogdani: Somatizacija u djece Morana Bili: Suvremene spoznaje o kroninoj boli kroz prizmu teorije neuromatrica Lada Perkovi, Zrinka Pukljak rianin, i Monika Markov: Psihološki utjecaj potpomaue elektronike tehnologije kod osoba s invaliditetom Zrinka Pukljak rianin: Uinkovitost intervencija za promjenu zdravstvenih ponašanja vana Benkovi i anja Belak ovaevi: Prikaz rada psihologa u centru za psihosocijalnu potporu osobama koje ive s HIV-om i dobrovoljno savjetovanje i testiranje na HIV Mirna ostovi rzenti i na-Marija olari: Depresija, anksioznost i procjena stresa kod pacijenata s hematološkim zloudnim bolestima Melita Rukavina i Nikolina Borovec: Zadovoljstvo kvalitetom ivota korisnika u Domu za starije i nemone osobe Olivera Petrak: Priopavanje loših vijesti
16:30 – 17:00 Stanka za kavu 16:00 – 17:00 Posteri: Posteri e biti izloeni tijekom cijelog dana, a u navedeno vrijeme moi e se s autorima raspraviti o izloenim radovima vana Bandi, Petra Beli, Blanka Golub ar, Zrinka Groti, evena vaki, enita Muek, nes stovi, Barbara agu, Ljubica Škvorc, na Marija Špani i amara Šuši: Mladi psiholozi u psihologiji starenja…