Srebrenica Je Zvijezda Padalica

Download Srebrenica Je Zvijezda Padalica

Post on 07-Feb-2016

20 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Melika Salihbeg Bosnawi </p><p>SREBRENICA JE ZVIJEZDA PADALICA </p><p>Sarajevo, jula 00. </p></li><li><p>Zaklela bih se Onim, u ijoj je ruci moja dua, </p><p>da je Srebrenica zvijezda padalica. I zaklela bih se, </p><p>pet godina poslije, u isto. </p><p>* A ovjek ree: "Kad sam se napio srebrenike vode, </p><p>srce me vie nije guilo. Voda dobra, zrak dobar, voe rodilo: </p><p>jabuka, kruka, trenja, nema ta nema". </p><p>* Svega ima, samo nema Srebrenice. </p><p>Nema, srebrene, bosanske, zvijezde, padalice. Pala. </p><p>U utorak, jedanaestog jula, </p><p>tisuu-devetsto-devedeset-pete. </p><p> 2</p></li><li><p>("Ja bih se vratio, da umrem tamo!".) * </p><p>Tog se datuma, oko srebrenikog vrata, nanizala niska imena, </p><p>sve dragulji iz ogrlice Civilizacije, da iv ovjek ne povjeruje! </p><p>* E da su samo poeljeli, ljudi, </p><p>kad god su vidjeli kako pada neka zvijezda, da ni jedna majka ne rodi mladia1, </p><p>koji e zvati, s pukom u ruci: </p><p>"Pravo u Potoare!" u lov, </p><p>na, ljudska, bia! * </p><p>E da su zaeljeli, ljudi, svaki put kad su vidjeli padati neku zvijezdu, </p><p> 3</p></li><li><p>da se ni jedna vuica crnogorska ne raduje2to e zadojiti sina, </p><p>ne ko rimska, Romula i Rema, radou istinske kulture, ve mrakom Nitavila. </p><p>* Da su Bogdo, </p><p>gledajui kako zvijezde tonu, u tamu, </p><p>zaeljeli, ljudi, da sva Planeta, </p><p>od Postanka pa do Sudnjeg dana, radije bude u ropstvu, </p><p>nego da joj poarevaka majka rodi slobodu3. * </p><p>Da su samo znali, pa da poele, </p><p>kad god su gledali kako glavinja, u ponor, </p><p> 4</p></li><li><p>noi, neka zvijezda, </p><p>da svakom ivom stvoru bude drae4da ga i sama ubiju, </p><p>nego da poslua naredjenje: da na dobru Braljevo puca u, </p><p>muka, srebrenika, </p><p>ledja. * </p><p>Jo bi zaeljeli, ljudi, (da su samo znali ta ih eka, </p><p>da su samo mogli makar naslutit), dok su gledali neku zvijezdu padalicu, </p><p>da ni jednoj majci ne bude na radost5 to e roditi sina ija e slava biti lani, </p><p>oko vrata, srebrenikih zloina. </p><p>* </p><p> 5</p></li><li><p>Ve da ga radije, ako ga ve zanese, </p><p>ubije; u vlastitoj utrobi, da ga, </p><p>ako ve mora da ga podoji, ugui vlastitom, nabreklom, dojkom, </p><p>da ga svojom, mlijenom, gorinom otruje, samo da ga ne uje, "pet godina poslije" </p><p>kako se, sav krvav, </p><p>kune, pred cijelim svijetom: </p><p>u nevinost. * </p><p>E da su sve majke, holandske i svjetske, </p><p>gledajui padanja zvijezda, zaeljele, </p><p> 6</p></li><li><p>da im sinovi radije budu ko pogaen vrijesak, nego vojska, </p><p>u zemlji Bosni, na usluzi: zloinu. </p><p>* Da su znali, ljudi, </p><p>kad god su gledali kako tonu, zvijezde, u mrak, </p><p>ta treba poeljeti, ne bi i dan danas, </p><p>u dvadesetom, i jo jednom vijeku, u stoljea razuma, ne gatki! </p><p>umjesto zloinaca, krive bile rtve. </p><p>* Ne bi ih gladne i bose i gole izgonili, </p><p>i pet godina poslije, opet u neije, ovjeije, ime; </p><p> 7</p></li><li><p>na ulice. * </p><p>Ne bi se potucale po zemaljskoj kugli, prezrene, jer su malo drukije, </p><p>obudovjele are srebrenikih dimija6, ne bi ni mrak politikih predvorja suzama punio oi </p><p>srebrenike siroadi, (u kojim se modrinama, </p><p>zaklela bih se, nastanilo, nebesno, </p><p>plavetnilo). * </p><p>Ne bi bezglasno jecale, bez ognjit i blnjih, </p><p>bezube starosti srebrenikih oeva. Ne bi se, </p><p>ako ve treba da plaa neko drugi u ime krivaca, krivnja bacala na Boija, </p><p> 8</p></li><li><p>umjesto na Bezbjedna utoita Ujedinjenih nacija. </p><p>* Ne bi, </p><p>i pet, dugih, godina, poslije, bili krivi sami sebi, </p><p>onih deset tisua i osam stotina mrtvih, i nestalih, </p><p>i onih, po kontejnerima7 * </p><p>"Odnijet u", kae mome, srebreniko, stasalo u zbjegu, </p><p>"na kapiju, tri cvijeta: </p><p>za oca, majku, i brata". * </p><p>ta i kome da nose srebrenike majke, pomahnitale od bola? </p><p>Uvehlu sisu za gladnu srebreniku neja? </p><p> 9</p></li><li><p>Il' uvehlu nadu; i za njih, i za se? * </p><p>Zar da ene Srebrenice, umjesto da sade po svojim avlijama, </p><p>polau, mrtvo, cvijee, po, zamiljenim, grobovima sinova, mueva, brae? </p><p>* Zar da ih i pet godina poslije, </p><p>danju kite sobom i da glasno dove, pred oltarima vlast, </p><p>a, nou, da beumno plau, pod vedrim nebom, </p><p>Jedinome Bogu? * </p><p>I da u cik, este, ehidske, godine, jo uvijek imaju samo jedno stalno, boravino, </p><p>mjesto: u sintaksi genocida. </p><p>* </p><p> 10</p></li><li><p>Jer i danas, nakon pet, dugih, godina, </p><p>svako je kriv, samo krivci nisu. </p><p>* Kriva je, dabome, ponajvie Srebrenica. </p><p>Jer je ona zvijezda padalica. Kriva to je prebrzo pala, pa ne stigoe oni, </p><p>koji na padalici ive, da presele u neka druga </p><p>Safe Havens. * </p><p>Zato, ta to, </p><p>i u ime koga, komemoriraju danas, </p><p>nakon, pustih, pet godina, zvanini vjernici novinari predsjednici glumci </p><p>reiseri, svjetski i domai? </p><p> 11</p></li><li><p>Kome to klnjaju denazu u odsustvu, dok im zvunik, gromoglasno, </p><p>puni ui obeanjem, prvog od, medjunarodnih, skrbnika Bosne: </p><p>da e "eksperti utvrditi gdje, i na koji nain, </p><p>memorijalno mjesto da bude podignuto: Srebrenici"? </p><p>* Ko da ne zna, </p><p>dotini, da nikad, niko, nigdje, nije naao mjesto </p><p>na koje je pala neka zvijezda. Pa kako da nadje srebreniko? </p><p>Koji to strunjaci umiju nai nemjesto? * </p><p>A neki ljudi, opet, kau, da takve zvijezde, zapravo, i ne padnu na zemlju. </p><p>Da se samo, </p><p> 12</p></li><li><p>padajui, rasprsnu, </p><p>(valjda od bola!?) i pretvore u, zvjezdanu, </p><p>prainu. * </p><p>Moda zato, ni dan danas, nema Srebrenice?! Moda je ba zato vie nikada nee ni biti?! </p><p>Moda se zato to je ona uistinu zvijezda padalica, onih sedam tisua srebrenikih tijela nikada i nee nai?! </p><p>Moda ih njihove majke, ene, sestre, djeca... nikada i nee moi dostojno pohraniti tamo </p><p>odakle smo vjerovali da svi dolazimo: u zemni prah. </p><p>* Moda je Allh, </p><p>visoko je On nad onim to Mu pripisuju! njih i sainio, </p><p> 13</p></li><li><p>za razliku od nas, umjesto od gline, </p><p>od zvjezdane praine. I moda ih je zato, umjesto u zemlju, </p><p>i vratio u nju, srebrenu, </p><p>jo u srpnju, tisuu-devetsto-devedeset i pete godine, </p><p>kad je pala Srebrenica. * </p><p>Allh rahmetile!8</p><p> 14</p></li><li><p>Post scriptum: Moram jo, na kraju, priznati, iskreno, </p><p>da je moja poema Srebrenicajezvijezdapadalica </p><p>(kako je ja u sebi, tako negramatiki, izgovaram) staromodna. </p><p>Ba kao to je staromodan i zloin, poinjen nad Srebrenicom. </p><p>Jedino su podmeti u njegovoj sintaksi: Slobodan, Mladi, Radovan, Draen, Radoslav, Holandski bataljon, UN, Europska zajednica </p><p>(da iv ovjek ne povjeruje!) ista konceptuala. </p><p>* Nita nije onako kako zvui! </p><p>Nema ni slobode, ni mladosti, ni radosti, nema ni dragosti, ni slavlja, </p><p>ni ljubavi, nema, medj ujedinjenim, europskim, i svjetskim, </p><p> 15</p></li><li><p>narodima, nema nita od svega ovog u, spomenutim, </p><p>subjektima. Jo manje ga ima u, </p><p>krvavim, srebrenikim, predikatima. </p><p>* Ostaje mi jo dozvati se Holandije i Brisla, </p><p>ostaje mi jo pozvati u pomo njihove genije, Hieronimusa Boa i Brojgela, </p><p>ostaje mi da ih zamolim, da naslikaju: </p><p>predjele pretvorene u Pako, muke nedunih, </p><p>ikonostase uasa A, onda, da naniu, karavan, satanskih, lica, </p><p>horde prokletih, izgubljene due, </p><p> 16</p></li><li><p>na njihovu, krvlju natopljenu, putu, u dvadestom stoljeu, prema Dehennemu, </p><p>i u prolazu kroz Bosnu. </p><p>* Da ih naslikaju, onako - klasino. </p><p>Nikakva moderna umjetnost zamiljanja. Sve je upravo onako kako se i ini! </p><p> 17</p></li><li><p>U Sarajevu, s etvrtka, 13. srpnja, oko 20 sati i 20 minuta, </p><p>na petak, 14. jula, dvijetisuite, zavravajui tano u 4 sata, 23 minute i 18 sekundi, </p><p>u osvit, dakle, novog, obinog, dana, i u osvit este, srebrenike, godine, </p><p>prvu verziju ove poeme, koja je pet godina leala na dnu moga srca; </p><p>ko u grobnici. * </p><p> 1 mladi Ratko Mladi, komandant Srpske armije u Bosni, za kojim traga Medjunarodni sud za ratne zloine u bivoj Jugoslaviji u Hagu. Pravo u Potoare! bio je poziv njegovim sljedbenicima da progone i ubijaju one koji su bjeali iz Srebrenice nakon njezina pada. 2 radovati se Radovan Karadi, ratni vodja, porijeklom iz Crne Gore, za kojim takodjer traga Haki tribunal. 3 sloboda Slobodan Miloevi, Predsjednik FR Jugoslavije, rodjen u Poarevcu, nedavno optuen od Hakog tribunala. </p><p> 18</p></li><li><p> 4 drai Draen Erdemovi, optuenik Hakog tribunala, trenutno zatieni svjedok protiv svojih komandanata. 5 radost + slava Radislav Krsti, optuenik Hakog tribunala za zloine poinjene pod njegovom komandom za vrijeme pada Srebrenice. 6 iroke arene hlae koje nose muslimanske seoske ene na Balkanu. 7 Spremita u kojima se uvaji dijelovi posmrtnih ostataka neidentificiranih srebrenikih rtava. 8 Neka je Allhova milost na nju! </p><p> 19</p><p>SREBRENICA JE ZVIJEZDA PADALICA</p></li></ul>