sürdürülebilir ulaşım için yol ve trafik güvenliği _1.8.16.pdf resi,...

Click here to load reader

Post on 27-Dec-2019

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Sürdürülebilir Ulaşım için Yol ve Trafik Güvenliği Ulusal Kongresi

  PANEL KİTABI

 • 3

  Sürdürülebilir Ulaşım İçin Yol Trafik Güvenliği Ulusal Kongresi Panel Kitabı

  © 2016 KUTEM

  Dr. Abdullah ORMAN Dr. Onur ÖZGÜR Arş. Gör. Ayşe Gül SOYDAN Kadir CAN Esra Betül ÇİFÇİ Gözde ULUÇAY Hanefi GÜRLER

  Tüm Hakları saklıdır. Bu kitabın tümünün veya içeriğinin herhangi bir bölümünün yayıncının yazılı izni olmadan, fotokopi yöntemi dahil, elektronik ya da mekanik herhangi bir yolla çoğaltılması yasaktır.

  Gazi Üniversitesi, Maltepe Kampüsü, Eti Mahallesi, Yükseliş Sokak, No:5 A Blok Zemin Kat Maltepe/ANKARA

  Tel: +90 312 582 37 70 Faks: +90 312 582 37 74

  [email protected]

  SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM İÇİN YOL VE TRAFİK GÜVENLİĞİ ULUSAL KONGRE,FUAR ve SERGİSİ

  ROTRASA (ROAD AND TRAFFIC SAFETY CONGRESS FOR SUSTAINABLE TRANSPORTATION)

  Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Trafik Planlaması ve Uygulaması Anabilim Dalı girişiminde, 7-8 Aralık 2015 tarihleri arasında Sürdürülebilir Ulaşım İçin Yol ve Trafik Güvenliği (ROTRASA) ulusal kong- resi, ilgili fuar ve sergisi ile düzenlenmektedir.

  AMAÇ

  Kongre’nin amacı sürdürülebilir ulaşımın önemli bileşeni olan yol ve trafik güvenliği alanında, tek- nik ve uygulamalı bilgilerin sunulması için bir ortam yaratmak ve bu alandaki işbirliğini geliştirmektir. Bir yıl ulusal diğer yıl uluslararası olarak düzenlenmek üzere, 2015 yılında birincisi Ulusal kongre olarak başlatılan bu kongre, daha önce Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi (TRODSA) adıyla 2001-2007 yılları arasında her yıl düzenlenmiştir. Bugüne kadar 7 yıl ara verilmiş olan Kongre, alanındaki bilgi birikiminin, yeni bilgilerin sunul- ması ve tartışılması ortamında eksiklik oluşturan bu duruma son vermek amacıyla, Gazi Üniversitesi Trafik Planlaması ve Uygulaması Anabilim Dalı ve Ankara Ticaret Odası ortak girişiminde, 7-8 Aralık 2015 tarih- leri arasında Sürdürülebilir Ulaşım İçin Yol ve Trafik Güvenliği (ROTRASA) Ulusal Kongresi, fuar ve sergisi düzenlenmektedir.

  VİZYON

  Ülkemizin yaşam kalitesi ölçütlerinde en zayıf olduğu ve ciddi insan varlığı ve maddi varlık kayıpları verdiği, elde edilen teknolojik ilerlemeye rağmen bunun yansıtılamadığı yol ve trafik güvenliği konusunda, yaşam kalitesini yükseltecek ilerlemenin sürdürülebilir ulaşım kapsamında sağlanması. Bu temel vizyona göre, sürdürülebilir ulaşımın önemli bileşeni olan yol ve trafik güvenliği alanında, teknik ve uygulamalı bilgilerin sunul ması için bir ortam yaratmak ve bu alandaki işbirliğini geliştirmek önem kazanmaktadır. Böylelikle sektör- de ve ulaşım düzenlemelerinde genellikle arka sıraya düşen, engeller, engelsiz mekan, bisiklet kullanımı, parklanma, aktarma alanı, yatay ve düşey işaret, aydınlatma vb. ileri teknoloji, eko-teknoloji donatıları gibi konuların önemlerinin vurgulanması ve görüşülmeleri de öngörülmektedir. Kongre, yol ve trafik güvenli- ğinde bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde gerek akademik, gerekse kamu ve özel sektörde hizmet veren, faaliyet gösteren tüm kuruluşların buluşma noktası olarak Ankara’da düzenlenmektedir. Bu kongre, bu konuda da başkent kimliğini ortaya koymayı vizyona yönelik bir amaç olarak benimsemekte; Ankara’nın, Türkiye ulaştırma sektöründe bir bilgi birikim odağı ve ulaştırma sektörünün de başkenti olarak konumunun ele alınması gündeme getirilmektedir. Konu bu çerçevede üç bileşeni ile tartışmaya açılmak üzere sözlü sunum, poster sunum ve panel konusu olacaktır:

  • Ülkesel demiryolu ağı, bu kapsamda yüksek hızlı tren ağı başkenti Ankara • Ülkesel ve uluslararası havayolu ağında başkent Ankara • Ülkemiz ulaştırma sektörünün sürdürülebilir ve güvenli ulaşım düzenlemeleri için akıllı ulaşım sistemleri ve ileri teknolojiler bilgi, buluş, üretim, ar-ge başkenti potansiyeli ile başkent Ankara.

 • 54

  MİSYON

  Gazi Üniversitesi(GÜ) ülkemizde, trafik planlaması, trafik ile ilgili projelendirme ve uygulamalar konusunda, ‘’Trafik Planlaması ve Uygulaması Anabilim Dalı’’ adı ile kurulmuş bir anabilim dalı kapsamın- da ‘’Trafik Planlaması ve Uygulaması ‘’ adına sahip programı ile lisansüstü eğitim veren özgün anabilim dalına sahip üniversitemizdir. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan Trafik Planlaması ve Uygulaması Anabilim Dalı ulaşım ve trafik çalışmaları konusunda gerekli çok disiplinli ortamın oluştu- rulduğu ve lisansüstü eğitimin verildiği özgün bir anabilim dalıdır. Bu çerçevede, Trafik ve Yol Güvenliği konusunda yapılmış olan inceleme ve araştırmaları ilgili kurum ve kuruluşlar ile kamuoyunun dikkat ve bilgisine sunulmasını sağlamak, yapılması gereken çalışmaları ortaya çıkarmak ve bu konuda gelece- ğe yönelik kurumsal bir arşiv oluşturmak, konu ile ilgili ulaşılan bilimsel sonuçları akademik platformda tartışmak ve daha güvenli trafik koşullarının oluşturulmasına yönelik politika ve öneriler geliştirmek üzere; 2001-2007 yılları arasında ilk yıl ulusal takip eden yıl uluslararası olarak, Gazi Üniversitesi( GÜ) Fen Bi- limleri Enstitüsü(FBE) Trafik Planlaması ve Uygulaması Anabilim Dalı önderliğinde “Trafik ve Yol Güvenli- ği” kongreleri düzenlenmiştir. Bu geçmişe sahip olarak, ROTRASA ulusal ve uluslararası kongre ve teknik sergilerle sürdürülebilir ulaşım planlaması ve yönetimi için yol ve trafik güvenliği konularında uzmanları bir araya getirmek, bu konudaki duyarlılığı ve farkındalığı arttırmak misyonunu yüklenmektedir. Bu geç- mişe sahip olarak, ROTRASA ulusal ve uluslararası kongre ve teknik sergilerle sürdürülebilir ulaşım planlaması ve yönetimi için yol ve trafik güvenliği konularında uzmanları bir araya getirmek, bu konudaki duyarlılığı ve farkındalığı arttırmak misyonunu yüklenmektedir.

  KURULLAR YÜRÜTME KURULU

  KURUM / GÖREV ADI-SOYADI

  G.Ü FBE Trafik Planlaması ve Uygulaması AD Başkanı Prof. Dr. Hülagü KAPLAN G.Ü Kent İçi Ulaşım Teknolojileri Erişilebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hayri ULVİ G.Ü FBE Trafik Planlaması ve Uygulaması AD Başkan Yrd. Yrd. Doç. Dr. Seda HATİPOĞLU Gazi Üniversitesi Dr. Abdullah ORMAN Gazi Üniversitesi Dr. Mustafa Kerem KOÇKAR Erciyes Üniversitesi Arş. Gör. Harun KINACI Gazi Üniversitesi Arş. Gör. Hatice Gül ÖNDER Gazi Üniversitesi Arş. Gör. Ayşe Gül SOYDAN Ankara Ticaret Odası Seçil DERELİ Ankara Ticaret Odası Gülten DELİKTAŞ

  DÜZENLEME KURULU

  KURUM / GÖREV ADI-SOYADI

  G.Ü FBE Trafik Planlaması ve Uygulaması AD Başkanı Prof. Dr. Hülagü KAPLAN Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Ahmet ÖZDEMİR Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Yakup İÇİNGÜR Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Adnan SÖZEN Gazi Üniversitesi Doç. Dr. Kurtuluş BORAN Gazi Üniversitesi Doç. Dr. Arzuhan Burcu GÜLTEKİN G.Ü Kent İçi Ulaşım Teknolojileri Erişilebilirlik Yrd. Doç. Dr. Hayri ULVİ Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Gazi Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ebru ARIKAN ÖZTÜRK G.Ü FBE Trafik Planlaması ve Uygulaması AD Başkan Yrd. Yrd. Doç. Dr. Seda HATİPOĞLU Gazi Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Kürşat ÇUBUK G.Ü. Kazaları Araştırma ve Önleme Enstitüsü Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mesut DÜZGÜN Gazi Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Banu Altunay ASLANTEKİN Gazi Üniversitesi Dr. Mustafa Kerem KOÇKAR Gazi Üniversitesi Dr. Abdullah ORMAN Gazi Üniversitesi Dr. Onur ÖZGÜR Erciyes Üniversitesi Arş. Gör. Harun KINACI Gazi Üniversitesi Arş. Gör. Hatice Gül ÖNDER Gazi Üniversitesi Arş. Gör. Ayşe Gül SOYDAN Bahçeşehir Üniversitesi-UYGAR Merkez Başkanı Prof. Dr. Mustafa ILICALI Ufuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi/ İktisadi İdari Bilimler Fakülte Sekreteri Ali TULUK EGM Genel Müdür Yardımcısı Necat ÖZDEMİROĞLU İller Bankası Ahmet Avşar ŞİMŞEK Trafik ve Yol Güvenliği Araştirma Derneği Gn.Bşk.Yrd. Atilla KOÇHAN Ankara Bisikletliler Ortak Platformu(ABOP) Burak AYHAN Ankara Ticaret Odası Ünsal AKKUŞ Ankara Ticaret Odası Muhammed SARITAŞ Ankara Ticaret Odası Abidin MEMİLİ Ankara Ticaret Odası Ali İhsan ÖZDEMİR Ankara Ticaret Odası Cemal BALTACI

 • 76

  Ankara Ticaret Odası Şahabettin ÖZDEMİR Ankara Ticaret Odası Nail ÇİMEN Yüksek Mühendis Argun TUNÇ OSTİM Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü Adem ARICI ASO Genel Sekreteri Doç. Dr. Yavuz CABBAR Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Kurum Temsilcisi Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kurum Temsilcisi Ankara Büyükşehir Belediyesi Kurum Temsilcisi Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı Kurum Temsilcisi Karayolları Genel Müdürlüğü Kurum Temsilcisi T.C. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü Kurum Temsilcisi T.H.Y. Genel Müdürlüğü Kurum Temsilcisi D. H. M. İ. Genel Müdürlüğü Kurum Temsilcisi

  DANIŞMA KURULU

  KURUM / GÖREV