sprawozdanie z wizyty w danii. - aktualności z danii.pdf · czerwona linia to rynek duński...

Download Sprawozdanie z wizyty w Danii. - Aktualności z Danii.pdf · Czerwona linia to rynek duński Niebieska

Post on 28-Feb-2019

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Sprawozdanie z wizyty w Danii.

Drugiego listopada 2013r o godzinie 700 wyjechalimy do Danii. W skadzie:

Wiesaw Czarnecki - dyrektor Departamentu Rolnictwa z Urzdu Marszakowskiego woj. Kujawsko-Pomorskiego

Roman Winiewski - prezes Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Hodowcw Drobiu i Producentw Jaj

Pawe Tylka - wice-prezes Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Hodowcw Drobiu i Producentw Jaj

Karol Kozowski - sekretarz Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Hodowcw Drobiu i Producentw Jaj

Jacek Reich - hodowca kur reprodukcyjnych

Rafa Grodziski - hodowca kur reprodukcyjnych

Kierowca busa

O godzinie 2030 dojechalimy do celu, czyli Brande gdzie mieci si hotel w ktrym spalimy.

Drugiego dnia przechodzilimy kwarantann, gdzie odpoczywalimy i troch zwiedzalimy.

Trzeciego dnia w poniedziaek od rana mielimy szkolenie z osobami wymienionymi poniej:

Jrgen Nyberg Larsen - szef brany drobiarskiej Izby Rolniczej,

Mie Nielsen Blom - szef doradcw,

Bgh Hansen - czonek Duskiej Rady Drobiarskiej,

Anina - koordynator szkolenia,

Mariola tumacz.

Oglne informacje o rolnictwie w Danii

Rolnictwo zajmuje 2,64 mln ha co stanowi 60% powierzchni kraju.

Posiadaj 30 tys. gospodarstw.

rednie gospodarstwo zajmuje powierzchnie 65 ha.

Produkuj:

8,8 min ton zb,

4,4 mln litrw mleka,

150 tys. ton woowiny,

2 min wieprzowiny,

15 mln norek,

220 tys. ton drobiu z czego 75% to export,

1 mld jaj.

Najwaniejsz czci spotkania byo omwienie struktury brany drobiarskiej. Poniszy schemat doskonale wyjania jej dziaanie i panujce

w niej zalenoci w poszczeglnych sektorach.

Producenter af:

Producent:

Foreninger:

Zwiazki: DESDK BOVILLRPProdan

kologisk LandscenterKrajowe

Centrum Ekologiczne

LHF

FjerkrslagterierUbojnie drobiu Erhvervsfjerkrsektionen

Sekcja Przemyslowa Drobiarstwa

gpakkerierPakowanie jaj

Danske gDunskie Jaja

Fjerkrraadet

Rada DrobiarskaDansk Slagtefjerkr

Dunskie brojleryRugerier, slagtekyllinger.

Wylegarnie, brojlery

RugegJaja wylegowe

SlagtekyllingerBrojlery

nderKaczki

KalkunerIndyki

StrudseStrusie

VildtfugleDzikie ptactwo

gJaja

DA DAADS

DS = Dunskie Ekologiczne BrojleryDA = Dunskie Kaczki

DK = Dunski Zwiazek Producentow IndykaDES = Dunscy producenci Strusia

LHF = Zwiazek Dostawcoe do Hedegaard FoodsDAA = Dang Amba ( Dunskie jaja) Amba

gprodukt-fabrikkerPrzrtworstwo jaj

Landbrug & Fdevarer(Virksomheds- og Fllesbestyrelse)

(Wspolny zarzad przedsiebiorstypw i organizacji)

OpdrtHodolwla

Fjerkrbranchens organisationer 2013

Organizacja branzy drobiarskiej 2013(Alle samarbejdsrelationer mellem branchens aktrer og kologisk Landsforening er IKKE indtegnet)

------- = Medlemskab/Czlonkowstwo-----> = + Bestyrelsespost/Udzial w Radzie- - - > = Observatrpost/Obserwator- - - = Samarbejde om leverandrforhold/Wspolpraca i zaopatrzenieLilla streg = brancheaftale/Liljowa kreska = Umowybranzowe

Struktura zostaa bardzo dokadnie opisana, jak bya tworzona i jak dziaa mechanizm ich organizacji. Nie zostawiono niczego odogiem, bez organizacji. Wszystko byo przewidywane i dopasowywane pod potrzeby rynku. A to wszystko przez specjalnie do tego celu powoan jednostk, ktra badaa rynek i potrzeby konsumentw.

Na samym grze jest wsplny zarzd. Skada si on z przedstawicieli poszczeglnych sektorw w takiej liczbie, aby panowaa rwnowaga. Nikt nie ma wikszoci i do podjcia jakichkolwiek decyzji czy dziaa potrzebny jest kompromis poszczeglnych grup.

Schemat poniej przedstawia ilu czonkw ma dana grupa czy to producenci ywca czy ubojnie. Ich gosy s rwne co atwiej pozwala osign wsplny cel.

FjerkrrdetRada

Drobiarska(i dag)

8 medlemmer/8 czlonkow

4 fra slagt4 z ubojni

2 virksomheder fraDansk Slagtefjerkr2 przedsiebiorstwa z

Dunskie Brojlery

Kristian Kristensen Thomas Olander

2 producenter fra Erhvervsfjerkrsektionen

2 producentow zSekcji Przemyslowej

Drobiarstwa

Martin Hjort JensenThomas Knudsen

4 fra g4 z przetw. jaj

2 virksomhederfra Danske g

2 przedsiebiorstwa z Dunkie Jaja

Lars LundingIvan Noes Jrgensen

2 producenter fra Erhvervsfjerkrsektionen

2 producentow zSekcji Przemyslowej

Drobiarstwa

Bgh HansenBent Jensen

Fjerkrrdet/Rada Drobiarska(ved oprettelsen)

8 medlemmer/8 czlonkow

4 fra slagt/4 z uboju

2 virksomheder/2 przedsiebiorstwa

1 privat/1 prywatny

1 andel/1 udzialowiec

2 producenter/2 producentow

1 privat/1 prywatny

1 andel/1 udzialowiec

4 fra g/4 z pr. jaj

2 virksomheder/2 przedsiebiorstwa

1 privat/1 prywatny

1 andel/1 udzialowiec

2 producenter/2 producentow

1 privat/1 prywatny

1 andel/1 udzialowiec

Za przykad jak funkcjonuje caa brana posuya produkcja jaj konsumpcyjnych. Odpowiedni dzia zajmuje si monitorowaniem rynku i badaniem potrzeb konsumenta. Zauwaono e konsumenci bardziej preferuj jajka ekologiczne. Wic zaczto przebudowywa produkcje w taki sposb aby dopasowa si do popytu. Stopniowo wycofuj produkcje klatkow na rzecz jaj ekologicznych.

No. of egg producers(Oct. 2013)(Liczba producentow jaj, pazdziernik 2013)

Production sites

(Miejsca produkcji)No. of hens

(Liczba kur)

Share(procent)

Cage (Klatka) 39 1.828.200 55,4 %Barn (kurnik) 47 683.100 20,7 %Free range(Wolny chow) 18 191.400 5,8 %Organic (Ekologiczne) 66 597.300 18,1 %

Total 170 3.3 mill. 100 %

Przedstawione informacje zbierane s w jeden wsplny system. I pochodz od producentw, ktrzy zgosili dobrowolnie swj udzia, i ktrych wsplna produkcja odpowiada 40 % caoci produkcji w Danii. Na podstawie zebranych informacji mona opracowa rnego rodzaju raporty dotyczce tych 4 rodzajw produkcji. Informacje zbierane byy w cigu 20 lat i dzisiaj mog przedstawi nam zaktualizowane wersje danych. Maj nadzieje, e wkrtce docz do nich pozostali producenci.

Aktualne dane pokazuj duszy okres skadania jaj, co odzwierciedla si te w innych danych.

W 2012 roku otrzymali dane, ktre wskazyway na bardzo dobre wyniki w produkcji w wolnym chowie.

Wiarygodno danych potwierdza wielko grupy, a nie przecitna liczba stada.

Najwaniejszym czynnikiem przemawiajcym do hodowcw jest cena. Oto wykres jak ona si ksztatowaa na przestrzeni lat.

Czerwona linia to rynek duski

Niebieska linia to rynek niemiecki

Brzowa linia to rynek norweski

Stable ab farm price on eggs (Stabilne ceny produkcji jaj)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Kr/Kg

UrnerBarry Dang 2012 Weser-ems 2012

Zagospodarowanie kur po okresie nienoci:

- eksport na konsumpcje do ubojni w Niemczech,

- ubj u producenta z przeznaczeniem na pasze,

- ubj u producenta z przeznaczeniem na pasze dla zwierzt (norek).

Spent hens Chickpulp 1 (Stare kury- farsz )

Spent hens Chickpulp 2 (Stare kury Farsz-2)

Spent hens Chickpulp 3 (Stare kury Frarsz-3)

Spent hens Chickpulp 4(Stare kury Farsz-4)

Spent hens Chickpulp 5(Stare kury- Farsz-5)

Spent hens Chickpulp 6(Stare kury Farsz-6)

Obcinanie dziobw kurom nioskom jaj konsumpcyjnych.

- Chw w klatkach : *obcinanie jest dozwolone

*od 1 padziernika 2012r do 30 kwietnia 2013 byo 67,3 % kur z dziobem a 32,7 obcitych,

*od 1 lipca 2013r dobrowolnie wstrzymali obcinanie dziobw kurom w klatkach,

- Chw w kurniku: obcinanie jest dozwolone i prawie 100% kur bez dziobw,

- Chw wolno wybiegowy: obcinanie dozwolone 100% kur bez dziobw,

- Chw ekologiczny: obcinanie nie dozwolone

58 weeks old LSL hen not beak trimmed(LSL kura, ma 58 tygodni-z dziobem) (LSL = Lohmann Selected Leghorn

(Bialy Wloch??))

58 weeks old LSL hens not beak trimmed

58 weeks old LSL hens not beak trimmed

Kampania: Jaja zdrowym produktem ywnociowym

kierowana przez profesjonalistw dziennikarzy, targi itp.,

na targach prosilimy klientw, aby gotowali jajka w ten sposb skupieni byli na nas 3-4 minut. To by czas gdzie mona byo

przekona i zachci konsumenta. Podczas jednego dnia targw ugotowano 650 jaj,

badanie konsumentw trwa 4 lata, koczy si teraz w listopadzie.

Celem przyszociowym jest zapewnienie wystarczajcej iloci produktw ekologicznych.

Program dotyczcy Salmonelli w jajach:

Starszy program - co 9 tygodni bazuje na bakteriologii i serologii.

W 2012 roku mieli 14 przypadkw zaraenia ludzi - to oznacza, e o 14 za duo.

Od 1 padziernika maj nowy program bakteriologiczny: testy co 14 dni.

Prawdopodobnie wykae 0-1 rda zakaenia na rok.

Dobrostan zwierzt:

Rne organizacje i czonkowie parlamentu chc wprowadzi zakaz sprzeday jaj pochodzcych z chowu w klatkowego.

Jeden z czonkw parlamentu da oznakowania jaj pochodzcych z chowu w klatkach negatywnymi znakami/zdaniami tak jak papierosy.

Jeden z super marketw ju wstrzyma sprzeda jaj z chowu w klatkach CO-OP.

Co robia organizacja, aby zmieni ze nastawienie parlamentarzystw

Prowadzono rozmowy, zapraszano goci parlamentarzystw do hodowcw,

Odwie