spontan pnömotoraks

Download Spontan pnömotoraks

Post on 22-Jul-2015

146 views

Category:

Health & Medicine

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Spontan PnmotoraksDo.Dr.Okan SolakGs Cerrahisi AD

Plevral aralkta hava birikmesi ve buna sekonder gelien akcier kollaps TANIM

Bleb: Visseral plevra iinde 2cmden kk subplevral hava birikimidir. Genellikle st lob apeksi ve alt lob sperior segmentte bulunurlarBl: Visseral plevra altnda yerleen 1cmden byk hava boluu. Amfizemin herhangi bir tr ile birlikte olabilir veya normal bir akcierde de bulunabilir.

ETYOLOJ

M

Pnmotorax Edinsel Spontan Primer*Subplevral bleb rptrSekonder*Bllz hastalk (KOAH)*Tbc, kistik fibrozis*Dier hastalklarNeonatalatrojenik*Santral katater*Torasentez*Transtorasik biopsiTravmatik*Knt yaralanma*Penetran yaralanmaBarotravmaSINIFLAMA

Primer Spontan Pnmotoraks20-30 yaErkek (E/K: 2-5)Uzun boylu ve zayf bireylerAilevi yatknlk Sigara (>22 sigara/gn olanlarda 102 kat)Konjenital bron anamolisi

ikayet: Omuz veya srt ars (batc) lerleyen gnlerde nefes darl lerleyen gnlerde abuk yorulmaFizik Muayene: Hemitoraks solunuma az katlr, Solunum sesleri azalmtr,Tan: PA akcier grafisiPrimer Spontan Pnmotoraks

Ama: Plevral aralktaki havann tahliyesi, hava kaann kontrol, nksn nlenmesi

GzlemOksijen desteiBasit aspirasyonTp torakostomiTp torakostomi ile sklerozan ajan verilmesiTorakotomiVideoyardml torakoskopiPrimer Spontan PnmotoraksTedavi

Altta yatan akcier hastal olduundan SSP, PSPden daha ciddi bir klinik tablo gsterir.Bllz akcier, KOAH, Tbc, Akcier enfeksiyonlar, Kistik fibrozis, Malignite ve dier hastalklarPulmoner rezervi azalan hastalarda bir akcierin parsiyel veya total pnxi lme yol aabilir.Sekonder Spontan Pnmotoraks

ikayet: Ciddi nefes darlFizik Muayene: Taipne, siyanoz, interkostal ekilme, bazen batn solunumu,Hemitoraks solunuma az katlr,Solunum sesleri azalmtr,Tan: PA akcier grafisiSekonder Spontan Pnmotoraks

Ama: Plevral aralktaki havann tahliyesi, hava kaann kontrol, nksn nlenmesiTp torakostomiTp torakostomi ile sklerozan ajan verilmesiTorakotomiVideoyardml torakoskopiSekonder Spontan PnmotoraksTedavi

lk epizottan sonra nks %20-30 iken, ikinci epizottan %50den fazladr.Nks nlemek iin Primer Spontan Pnmootorksta ncelik cerrahi olarak bleplerin karlmas, Sekonder Spontan Pnmotoraksta, tp torakostomi yolu ile sklerozan ajan verilerek (talk, tetracycline, minocycline, otolog kan, fibrin glue) PLREDEZS yaplmasdr.Spontan Pnmotoraks Nks

Elektif Acil - ok Acil - Dakikalar nemliPrimer spontan pnmotoraksTravmatik parsiyel pnmotoraks Solunum rahatSekonder spontan pnmotoraksTravmatik pnmotoraks solunum skntlTravmatik total pnmotoraks Sekonder pnmotoraks-solunum yetmezlikliTansiyon pnmotoraks