spatiul rural part 1

8
 Spatiul rural. Definire, organizare, dezvoltare Budean Lavinia Dobrican Alexandra

Upload: balintrenata1

Post on 03-Apr-2018

256 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Spatiul Rural Part 1

7/28/2019 Spatiul Rural Part 1

http://slidepdf.com/reader/full/spatiul-rural-part-1 1/8

 Spatiul rural. Definire, organizare,dezvoltare

Budean Lavinia

Dobrican Alexandra

Page 2: Spatiul Rural Part 1

7/28/2019 Spatiul Rural Part 1

http://slidepdf.com/reader/full/spatiul-rural-part-1 2/8

  Spaţiul rural este un concept deosebit de complexfapt ce a generat o mare diversitate de păreriprivind definirea, sfera de cuprindere şicomponentele sale. Pentru a înţelege complexitateaacestui concept este necesară definirea, chiar şi

sumară a principalelor noţiuni specifice şicomponentelesale, cum ar fi: Ruralul -cuprindetoate activităţile care se desfăşoară în afaraurbanului şi cuprinde trei componente esenţiale:comunităţile administrative constituite din membriirelativ puţin numeroşi şi care au relaţii mutuale;

dispensarea pronunţată a populaţiei şi a serviciilorcolective; rolul economic deosebit al agriculturii şisilviculturii.

Page 3: Spatiul Rural Part 1

7/28/2019 Spatiul Rural Part 1

http://slidepdf.com/reader/full/spatiul-rural-part-1 3/8

  Din această definiţie a spaţiului rural sunt

evidenţiate cel puţin următoarele elemente: spaţiul rural se caracterizează printr-o slabă

densitate a populaţiei;  formele de stabilire umană sunt satele şi

comunele, caracterizându-se prin individualitatea

şi discontinuitatea spaţiului construit;  activitatea productivă este predominant agricolă şi

silvică dar nu exclude industria de procesare şicomerţul rural; 

relaţiile dintre oameni se bazează, în principal, pe

cunoaşterea reciprocă din toate punctele devedere; mediul înconjurător este mult mai puţin poluat

decât în mediul urban

Page 4: Spatiul Rural Part 1

7/28/2019 Spatiul Rural Part 1

http://slidepdf.com/reader/full/spatiul-rural-part-1 4/8

Funcţiile spaţiului rural: 

Funcţia economică a spaţiului rural esteconsiderată funcţia de bază, primară, careare ca obiectiv principal obţinereaproduselor agricole şi a altor bunuri

materiale realizate de ramurile productivedin amonte şi din aval de agricultură,precum şi silvicultura, industria forestieră,artizanatul etc. Obţinerea acestor produse artrebui să asigure oamenilor din spaţiul rural

condiţii de viaţă satisfăcătoare. 

Page 5: Spatiul Rural Part 1

7/28/2019 Spatiul Rural Part 1

http://slidepdf.com/reader/full/spatiul-rural-part-1 5/8

  Industrializarea generală, excesivă în unele zonerurale,exploatarea a unor terenuri miniere, intensificarea

şi industrializarea zootehniei,comasarea acestora înmari aglomeraţii de animale pe spaţii agricole foarte

reduse etc. au determinat apariţia şi intensificarea unuiadintre cele mai grave fenomene, şi anume “poluareaspaţiului rural” (sol, aer, apă),deteriorarea peisajuluiagricol şi silvic, reducerea alarmantă a florei şi faunei şi

 producerea unui dezechilibru ecologic în foarte multe

ecosisteme ale spaţiului rural. 

Page 6: Spatiul Rural Part 1

7/28/2019 Spatiul Rural Part 1

http://slidepdf.com/reader/full/spatiul-rural-part-1 6/8

  Prin natura activităţilor umane, a relaţiilor din

interiorul comunităţilor  şi celor intercomunitare spaţiul

rural are un caracter social.Aşa cum s-a mai precizat,dimensiunile relativ reduse ale localităţilor, instituirea

unor raporturi specifice între membrii comunităţilor,

cunoaşterea reciprocă şi ierarhizarea socială sunt

caracteristici ale relaţiilor din mediul rural. Spre

deosebire de marile aglomeraţii urbane, unde este specific

anonimatul omului, în spaţiul rural toţi oamenii se cunosc între ei dinaproape toate punctele de vedere. În acestcadru social, comportamentul omului – identitate aactivităţii rurale, este total diferit de comportamentul

omului –  anonim din colectivităţile urbane. 

Page 7: Spatiul Rural Part 1

7/28/2019 Spatiul Rural Part 1

http://slidepdf.com/reader/full/spatiul-rural-part-1 7/8

  Satul reprezintă un proces constant de umanizare a

teritoriului, proiecţia în spaţiu a modului în care populaţia a

reuşit săse adapteze modului de utilizare a resurselor 

solului şi subsolului, în baza unor relaţii economice şisocial-istorice determinante. Cu timpul, satul românesc a

suferit numeroase transformări, dintr -o localitate

 preponderent agricolă, de importanţă locală, într -o aşezare

cu caracter multifuncţional, integrată în teritoriu. 

Page 8: Spatiul Rural Part 1

7/28/2019 Spatiul Rural Part 1

http://slidepdf.com/reader/full/spatiul-rural-part-1 8/8

Ştiaţi că… cel mai scurt nume de localitate din România este Ip? 

Comuna cu acelaşi nume, este cunoscută datorită

tulburătorului masacru din noapte de 13-14 septembrie 1940când, trupe ale regimentul 201 motorizat Budapesta, împreunăcu unii localnici maghiari şi cu membri ai organizaţiei

Nemzetőrség (“Straja naţiunii”) au declanşat un holocaust în

comuna Ip din judeţul Sălaj, precedat de torturi şi violuri.