soustava ko½n

Download SOUSTAVA KO½N

Post on 01-Feb-2016

124 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SOUSTAVA KOŽNÍ. Kůže. plošný orgán → pokrývá tělo (u dospělého člověka 1,5 – 1,8 m 2 a 4,5 kg ) průměrná síla vrstvy podkožního tuku u dospělé osoby s přiměřenou tělesnou hmotností je asi 1,5 – 2 cm. Kůže. odděluje vnitřní prostředí od zevního prostředí - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • plon orgn pokrv tlo (u dosplho lovka 1,5 1,8 m2 a 4,5 kg) prmrn sla vrstvy podkonho tuku u dospl osoby s pimenou tlesnou hmotnost je asi 1,5 2 cm

 • oddluje vnitn prosted od zevnho prosted

  skld se z: pokoky, kry a podkonho vaziva

 • skladovac funkce (podkon tuk funkce zsobn energie)

  vyluovac funkce (mazov a potn lzy POT a MAZ ochrana ke; pot je kysel, omezuje rst mikroorganism a m proto slab desinfekn inky)

  tvorba vitamnu D psobenm slunench paprsk

 • ochrana tla (ped vnikem kodlivch ltek, mikroorganism a ped UV zenm)

  udrovn stl tlesn teploty (pomoc konch cv a potnch lz)

  smyslov funkce (receptory pro vnmn mechanickch, tepelnch a bolestivch poitk)

 • tvoena nkolika bunnmi vrstvami nejsvrchnj buky stle rohovat, odumraj a odlupuj se.

  barva ke zvis na : mnostv melaninu(barvivo, kter chrn ped slunenm zenm), hloubce jeho uloen a na prokrven ke.

 • pevn a prun vazivov vrstva ke

  nervov zakonen idla bolesti, tlaku, chladu a tepla

  zsobovan krevnmi a mznmi vlsenicemi

 • uloeno pod krou obsahuje tukovou tk izolace chrn svaly, nervy, obsahuje zsobn ltky

 • Vlasy a chlupyvlasov (chlupov) vky st sem mazov lzy; jsou spojeny se snopeky hladkch svalovch vlken

  ivotnost 2 6 lethus ke psobenm chladu na kiprimrn, sekundrn a terciln ochlupen

 • Nehetzrohovatl destika na konench lncch prst ruky a nohy

  poskytuj mechanickou ochranu

 • chlupy, obo, asy, vlasy nehty

 • Potn lzyrozloeny nerovnomrnnejvce v podpa, na ele, dlanch a ploskch nohoupot 98,5 99% vody, 0,6% NaCl a rozputn organick ltky (moovina, mastn kyseliny, aminokyseliny aj.) tvo se z tkovho moku jeho mnostv zvis na teplot prosted a na tlesn nmaze (+- 0,5 l 10 l a vce/24hod)

 • Mazov lzyvude, kde se nachzej vlasy a chlupy kon maz in pokoku vlnou a hebkou a chrn ji; vlasy a chlupy chrn ped vysychnm a lmavost.

 • Mln lzanejvt kon lza v tle

  prov lalonat lza uloen v tukovm polti na pedn ploe hrudn stny embryonln se zakld u obou pohlav

  u dvek v prbhu dospvn (vliv enskch hormon)lzy

 • Potn pot:ochlazuje tlo odpadn ltky 0,5-1 litr denn Mazov maz: chrn pokoku, vlasy a chlupy Pachov charakteristick zpach Mln dvky puberta - SAVCI

 • Popleniny psoben teplaOmrzliny psoben chladuEkzmy nejsou infeknOpary jsou infeknLupenka nen infeknRakovina ke nen infekn

 • vehnida

 • Jak odstranit pist klt: Klt vythnte pinzetou, kletikami na klt nebo speciln kartou, kterou ho uchopte co nejble ki a kvavmi pohyby pomalu vyviklte.

  Ranku po vytaen kltte ihned dezinfikujte.

 • V em spov vznam ke pro lovka?Jak je prvn pomoc u lovka s popleninami?K emu slou mazov lzy?Jak je rozdl mezi primrn a definitivn mo?Ktermi cestami je odvdna mo z ledviny a pot ven z tla?Jak vznik primrn mo?

 • st uebnici str. 90 -91Opsat zelen rmeek ze str. 91stn znt odpovdi na otzky 91/1,2,3,4

  Dtsk ke je vlnj obsahuje a 80% vody!

  Kon barvivo pigment se tvo a po narozen! Proto plod ernocha je svtl jako plod pslunka bl rasy!Proto je dtsk ke citliv na slunen zen!

  Mzek chrn ki plodu ped psobenm plodov vody; pi porodu sniuje nebezpe mechanickho pokozen a je barirou proti infekci. kryje pedevm ki oblieje, ramen a tseln krajiny edobl mazlav hmota; obsahuje oloupan zrohovatl buky povrchu ke s vysokm obsahem tukovch ltek pi prvn koupeli je mzek z velk sti seten*Elastick vlkna orientovna do uritch smr odpovdajc smru mechanickho zaten ke v dan krajin. zajiuj prunost, roztaitelnost, pevnost a tpitelnost ke v uritch smrech.

  Smry tpitelnosti mus bt respektovny pi volb konch chirurgickch ez a pi plastick prav eznch ran. jinak vznik velk nepevn jizva, kter deformuje kon relif a je kosmeticky nepijateln!

  Kon lity vbky kry tvo prothl valy, nap. na bkch prst, kter jsou patrn jako rzn kresby jedinen pro kadho lovka a nepodlh zmnm v prbhu ivota (daktyloskopie) tento relif se postupn objevuje od 4.msce vvoje plodu!*Hus ke vznik psobenm chladu na ki, drobn kon svaly se upnaj na povrchov vrstvy vlasov kry jejich smrtn napm vlas a vytla maz z mazovch lz.

  Barva vlas a chlup je podmnna mnostvm a druhem pigmentu, kter je uloen pevn ve zrohovatlch bukch vlasov kry. Barva je zvisl na pohlav, vku a na rasov pslunosti

  Vvoj ochlupen primrn ( nitrodlon vvoj lanugo; ped porodem odpad do plodov vody) sekundrn (vlasy, asy, obo a drobn chloupky na povrchu tla) terciln (a v pubert chlupy v podpa, ochlupen stydk krajiny a zevnch pohlavnch orgn, chlupy v zevnm zvukovodu,v nosn vchodu a u mu vousy)*Hus ke vznik psobenm chladu na ki, drobn kon svaly se upnaj na povrchov vrstvy vlasov kry jejich smrtn napm vlas a vytla maz z mazovch lz.

  Barva vlas a chlup je podmnna mnostvm a druhem pigmentu, kter je uloen pevn ve zrohovatlch bukch vlasov kry. Barva je zvisl na pohlav, vku a na rasov pslunosti

  Vvoj ochlupen primrn ( nitrodlon vvoj lanugo; ped porodem odpad do plodov vody) sekundrn (vlasy, asy, obo a drobn chloupky na povrchu tla) terciln (a v pubert chlupy v podpa, ochlupen stydk krajiny a zevnch pohlavnch orgn, chlupy v zevnm zvukovodu,v nosn vchodu a u mu vousy)*

  *