sote-uudistuksen tilanne pirkanmaalla mitä …...5. viranomaisohjaus ja -valvonta 6. strateginen...

16
Sote-uudistuksen tilanne Pirkanmaalla Mitä ikkunassa näkyy? 20.5.2017 www.pirkanmaa2019.fi 1

Upload: others

Post on 12-Jun-2020

6 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Sote-uudistuksen tilanne Pirkanmaalla Mitä …...5. Viranomaisohjaus ja -valvonta 6. Strateginen hankinta ja valinnanvapauden mallit 7. Palveluverkko, kiinteistöt ja tilat 8. Asiakas-

Sote-uudistuksen tilanne Pirkanmaalla

Mitä ikkunassa näkyy?

20.5.2017 www.pirkanmaa2019.fi1

Page 2: Sote-uudistuksen tilanne Pirkanmaalla Mitä …...5. Viranomaisohjaus ja -valvonta 6. Strateginen hankinta ja valinnanvapauden mallit 7. Palveluverkko, kiinteistöt ja tilat 8. Asiakas-

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle

Jukka AlasentieMuutosjohtajaMaakuntauudistus

Jaakko HerralaMuutosjohtajaSote-uudistus

Päivi NurminenPirkanmaanmuutosjohtaja

Page 3: Sote-uudistuksen tilanne Pirkanmaalla Mitä …...5. Viranomaisohjaus ja -valvonta 6. Strateginen hankinta ja valinnanvapauden mallit 7. Palveluverkko, kiinteistöt ja tilat 8. Asiakas-

Pirkanmaan uudistuksen jatkovalmistelun vaiheet

6.2.2018 www.pirkanmaa2019.fi3

9/16 7/17 7/18 1/19 1/20

Esivalmistelu-vaihe I

Esivalmistelu-vaihe II

Väliaikais-hallinto

Maakunta-hallinto

SelvityksetMonialainen

kehitystyöLaaja-alaiset

teemaryhmät

RatkaisukeskeisyysProjektimaisuus

YT-foorumiToimeenpano

nykyisten organisaatioiden

toimesta

Toimeenpano VATE- valtuuksin

VaalitMaakuntahallinto-

valmistelu

Maakunnan hallinnollinen

järjestäytyminenTuotannon

organisoitumis-päätökset

Järjestämisvastuu siirtyy nykyisistä organisaatioista

Toimintaalkaa

Page 4: Sote-uudistuksen tilanne Pirkanmaalla Mitä …...5. Viranomaisohjaus ja -valvonta 6. Strateginen hankinta ja valinnanvapauden mallit 7. Palveluverkko, kiinteistöt ja tilat 8. Asiakas-

Pirkanmaan valmistelun organisoituminen esivalmistelun II vaiheessa

Työryhmät

Maakuntauudistuksen johtoryhmä

Maakuntauudistuksen poliittinen ohjausryhmä

A) Palvelut1. Alueen kehittäminen2. Pelastustoimi ja varautuminen 3. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 4. Sote-palvelut

4.1. Lasten ja perheiden palvelut4.2. Ikäihmisten ja vammaisten palvelut4.3. Päihde- ja mielenterveys-asiakkaiden palvelut sekä työikäisten sosiaalipalvelut4.4. Sote-keskuspalvelut4.5. Erikoisairaanhoidon ja sosiaali ja terveydenhuollon muut palvelut

B) Järjestäjätoiminnot1. Taloussuunnittelu ja tiedolla

johtaminen 2. Osallistuminen 3. Tutkimus-, kehittämis- ja

innovaatiotoiminta 4. Yhteistyöalueasiat 5. Viranomaisohjaus ja -valvonta 6. Strateginen hankinta ja

valinnanvapauden mallit 7. Palveluverkko, kiinteistöt ja tilat8. Asiakas- ja palveluohjaus9. Maakunnan, kunnan ja muiden

toimijoiden yhteistyö

C) Strategiset konsernipalvelut1. ICMT ja digitalisaatio2. Henkilöstöasiat ja henkilöstön

osallistuminen 3. Konsernirakenne ja johtaminen4. Tukipalvelujen ohjaus5. Hallinto ja laki6. Viestintä ja verkkopalvelut

Page 5: Sote-uudistuksen tilanne Pirkanmaalla Mitä …...5. Viranomaisohjaus ja -valvonta 6. Strateginen hankinta ja valinnanvapauden mallit 7. Palveluverkko, kiinteistöt ja tilat 8. Asiakas-

Sote markkinasegmenttien koko (mrd€) ja jakautuminen yksityiseen ja julkiseen palvelutuotantoon (%)

61 70 58

10

92 92

36 3611

39 30 42

90

8 8

64 6489

0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %

100 %

Julkinen Yksityinen6.2.2018 www.pirkanmaa2019.fi5

Hoiva (7,4) Terveydenhoito (13,1)

3,4 2,4 1,2 0,4 7,1 3,2 1,1 0,9 0,8

Page 6: Sote-uudistuksen tilanne Pirkanmaalla Mitä …...5. Viranomaisohjaus ja -valvonta 6. Strateginen hankinta ja valinnanvapauden mallit 7. Palveluverkko, kiinteistöt ja tilat 8. Asiakas-

Sote markkinat kasvavat olemassa olevan lainkin aikana –valinnanvapauslain myötä vauhti kiihtyy edelleen

• Vuosina 2010-2015 sote toimialan km. kasvu on ollut 13,6%• Vuonna 2016 ennakoitiin kasvavan noin 10%• Suurimpia kasvajia 2010-2015; Attendo, Mehiläinen, Pihlajalinna, ja

Mikeva• Heikointa kasvu 2010-2015; Plusterveys, Hengitysliitto, A-klinikkasäätiö,

Rinnekoti-säätiö.• Omasairaala on kasvanut voimakkaasti ja suunnittelee merkittäviä

investointeja niin sairaala kuin lääkäripalveluihin• Henkilöstön määrä on kasvanut km. 12,4% vuodessa vuosina 2010-2015.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana liittynyt erityisesti sosiaalialan kasvuun, jatkossa terveydenhuoltoon.

6.2.2018 www.pirkanmaa2019.fi6

Page 7: Sote-uudistuksen tilanne Pirkanmaalla Mitä …...5. Viranomaisohjaus ja -valvonta 6. Strateginen hankinta ja valinnanvapauden mallit 7. Palveluverkko, kiinteistöt ja tilat 8. Asiakas-

Mehiläinen Pihlajalinna Attendo Terveystalo Plusterveys Esperi Coronaria Minerva Yhteensä

Lääkäri ja sairaalapalvelut

160 (12%) 130 (9%) 130 (9%) 115 (9%) 25 (2%) 40 (3%) 1200 –1400 M€

Työterveys 140 (18%) 30 (4%) 30 (4%) 180 (23%) 5 (1%) 600 - 800 M€

Suun terveys 45 (6%) 20 (3%) 20 (3%) 10 (1%) 95 (14%) 15 (2%) 600 – 700 M€

Ikääntyneiden hoiva

115 (9%) 10 (1%) 230 (18%) 70 (5%) 15 (1%) 45 (3%) 1200 –1300 M€

Vammaisten hoiva

15 (2%) 20 (3%) 20 (3%) 30 (4%) 5 (1%) 10 (1%) 600 – 700 M€

Mielenterveys ja päihde

50 (12%) 5 (2%) 15 (4%) 20 (5%) 5 (2%) 30 (8%) 300 – 400 M€

Lapset ja nuoret

20 (4%) 5 (1%) 5 (1%) 10 (2%) 400 – 500 M€

YHTEENSÄ 545 215 450 325 120 130 90 85

6.2.2018 www.pirkanmaa2019.fi7

BDO:n arvio toimialan suurimpien toimijoiden liikevaihdon jakaumasta ja markkinaosuuksista (x%) segmenteittäin

Page 8: Sote-uudistuksen tilanne Pirkanmaalla Mitä …...5. Viranomaisohjaus ja -valvonta 6. Strateginen hankinta ja valinnanvapauden mallit 7. Palveluverkko, kiinteistöt ja tilat 8. Asiakas-

Sote näkymät

• Vahva keskittymistrenditerveydenhuollossa, hammashuollossa ja vanhuspalveluissa

• Valinnanvapauden vaihtoehdot lisääntymässä

• Kysyntä ikääntyvän väestön palveluissa lisääntyvä

• Yksityisen tuotannon osuus terveyspalveluissa noin neljännes

• Sosiaalipalveluissa yritysten ja järjestöjen osuus lähes 40%

• Suurimmat kasvunäkymät perusterveydenhoidossa, vanhustenhoidossa ja hammashoidossa

• Hyvin toimeentulevat halukkaita käyttämään omaa rahaa terveyteen ja hyvinvointiin

• Työnantajat valmiita maksamaan työterveyshoidosta eli työntekijöiden työhyvinvoinnista sekä sairauspoissaolojen ja ennenaikaisen eläköitymisen vähentämisestä

• Valtakunnallinen toimija on halutuin vakuutusyhtiöille

• Vuonna 2015 tuotti terveyspalveluita noin 15 000 yritystä, sosiaalihuollon laitospalveluita noin 1 000 yritystä ja sosiaalihuollon avopalveluita noin 1 000 yritystä

• Vuonna 2015 yrityksistä non 95% työllisti 1-9 henkilöä

• Yrityksistä 70%:lla liikevaihto alle 100 000 euroa ja lähes 99%:lla alle 2 M€

• Sosiaali- ja terveydenhuolto noin 12% BKT:stä ja työllistää noin 17% ansiotyössä olevasta työvoimasta

Page 9: Sote-uudistuksen tilanne Pirkanmaalla Mitä …...5. Viranomaisohjaus ja -valvonta 6. Strateginen hankinta ja valinnanvapauden mallit 7. Palveluverkko, kiinteistöt ja tilat 8. Asiakas-

Pirkanmaan erityispiirteitä

• Sairastavuus maan kesitasoa• Sote sektorilla kovin kilpailu markkinoista Suomessa edelläkävijä

palveluiden markkinoille viemisessä• Eniten kuntien kokonaisulkoistuksia• Kunnat erityisen aktiivisia palveluasumisen ulkoistuksissa• Työterveyshuolto aktiivinen toimija maakuntauudistuksen kanssa• Pirkanmaalle perustettu Sociala Oy:n ja Osuuskunta Suomi –

palveluintegraattoreita – kokoavat sote yhdistyksiä ja PK-yrityksiä.• Kolme hyvinvointikeskushanketta valmisteilla: Akaa, Nokia ja

Tampereen Kaupin kampus• Ruovesi ja Virrat; Keiturin soten Oy• Kuhmoinen Pirkanmaalle ja Jämsä Keski-Suomeen – Jokilaakson

sairaala, Pihlajalinna• Erikoissairaanhoidossa paljon yhtiöitä ylimaakunnallisia ratkaisuja

6.2.2018 www.pirkanmaa2019.fi9

Page 10: Sote-uudistuksen tilanne Pirkanmaalla Mitä …...5. Viranomaisohjaus ja -valvonta 6. Strateginen hankinta ja valinnanvapauden mallit 7. Palveluverkko, kiinteistöt ja tilat 8. Asiakas-

Valinnanvapauskokeilut ja -pilotit 2017–2021

I Palvelusetelikokeilut

• Toteutetaan voimassa olevan lainsäädännön pohjalta 2017-18

• Käynnissä viisi sote-keskuskokeilua, joilla omat painopisteet:

−Hämeenlinna −Jyväskylä−Keski-Uudenmaan sote *−Tampere −Yläsavon sote

II Palvelusetelikokeilujen laajentaminen

III Maakunnalliset valinnanvapauspilotit

• Nykyisten kokeilujen sisällöllisen ja/tai alueellisen laajentamisen rahoitushaku 4.-31.10. Päätökset joulukuussa.

• Toteutusaika 12/2017−12/2018; jatkosta 2019 sovitaan erikseen

• Tampere ja lähikunnat:−suun terveydenhuolto −henkilökohtainen budjetti

• Toteutetaan uuden lainsäädännön mukaisina

• Valtionavustushaku 2-3/2018, kriteerit julkaistu tammikuussa

• Toteutusaika 7/2018–12/2019-2021

• Käynnissä olevat palvelusetelikokeilut ja niiden laajennukset voidaan myöhemmin yhdistää osaksi maakunnallisia pilotteja

http://stm.fi/palvelusetelikokeilu http://alueuudistus.fi/palvelusetelikokeilut http://alueuudistus.fi/valinnanvapaus/pilotit

• Tavoitteena on tuottaa kokemuksiin pohjautuvaa tietoa sote-uudistuksen valmisteluun ja edesauttaa uudistuksen onnistumista sekä valinnanvapauden sujuvaa käyttöönottoa. Uusien tietojärjestelmien testaaminen.

• Valtio varannut vuodelle 2018 kokeiluihin ja pilotteihin yhteensä 100 miljoonaa euroa.

Page 11: Sote-uudistuksen tilanne Pirkanmaalla Mitä …...5. Viranomaisohjaus ja -valvonta 6. Strateginen hankinta ja valinnanvapauden mallit 7. Palveluverkko, kiinteistöt ja tilat 8. Asiakas-

Sote-keskus 18.1 §:1. terveysneuvonta ja terveystarkastukset2. terveydenhuollon neuvonta ja ohjaus3. yleislääketieteen alaan kuuluva oireiden,

toimintakyvyn ja sairauksien tutkimus, toteaminen ja hoito

4. kuntoutusneuvonta ja -ohjaus ja toiminta-ja työkyvyn sekä kuntoutustarpeen arviointi

5. todistusten antaminen 6. laboratorio- ja kuvantamispalvelut7. laillistetun sosiaalihuollon

ammattihenkilön antama sosiaalihuollon neuvonta ja ohjaus

Suunterveyden yksikkö 18.3 §:1. terveysneuvonta ja terveystarkastukset2. suusairauksien ennaltaehkäisy ja siihen liittyvä

neuvonta ja muut palvelut sekä määräaikaiset suun terveystarkastukset

3. muu kuin hammaslääketieteen erikoisaloihin kuuluva suun ja hampaiden tutkimus, hoidon tarpeen arviointi ja hoidon suunnittelu

4. suusairauksien oireiden toteaminen, oireen mukainen hoito ja hammasproteettiset korjaukset

5. muut kuin hammaslääketieteen erikoisaloihin kuuluvat iensairauksien ja hammasinfektioiden hoidot sekä suun ja hampaiston korjaavat ja kirurgiset hoitotoimenpiteet

6. hammaslääkärin todistukset ja lausunnot7. kuvantamispalvelut ja vastaanottotoiminta

Suoran valinnan palvelukokonaisuudet pilotissa

Page 12: Sote-uudistuksen tilanne Pirkanmaalla Mitä …...5. Viranomaisohjaus ja -valvonta 6. Strateginen hankinta ja valinnanvapauden mallit 7. Palveluverkko, kiinteistöt ja tilat 8. Asiakas-

Sote-palveluiden valinnanvapaus voimaan vaiheittain

6.2.2018 www.pirkanmaa2019.fi12

6/2018 1/2020 1/2021 1/2022 1/2023

Sote

-kes

kus

Suun

hoito

Henk

ilöko

h-ta

inen

budj

etti

Asia

kass

etel

iSu

oran

val

inna

n pa

lvel

ut

Valinnanvapauspilotit 7/2018-12/2020

Valinnanvapauspilotit 7/2018-12/2021

Valinnanvapauspilotit 7/2018-12/2019

Sote-keskuksetPth avopalvelut, sos.neuvonta 1/2021–(18.1 §)

Erikoissairaanhoidon konsultaatiot 1/2022–(18.2 §)

Henkilökohtainen budjetti

V1. Asiakkaiden tiedottaminen/listautuminen 1.10.2020–

Suunhoito

P1. viimeistään 3/2020

P1: Maakunnan päätös 1.1.2022 siirtyvistä palveluista, tuottajien kriteereistä ja korvauksista 31.3.2020 mennessäP2: Yksityisten palveluntuottajien ilmoittauduttava 31.5.2020 mennessä, jos tuottajiksi 1.1.2021, maakunnan päätös tuottajan hyväksymisestä ja sopimus 31.8.2020 mennessäP3: Maakunnan päätös 1.1.2023 siirtyvistä palveluista, tuottajien kriteereistä ja korvauksista 31.3.2021 mennessäP4: Yksityisten palveluntuottajien ilmoittauduttava 31.5.2021 mennessä, jos tuottajiksi 1.1.2022, maakunnan päätös tuottajan hyväksymisestä ja sopimus 31.8.2021 mennessäV1: Jos ei valintaa 1.1.2021 mennessä, asiakkuus 2021-2022 asuinmakun sote-keskuksessa; jos ei valintaa 31.12.2022 mennessä, saavutettavimman keskuksen asiakkaaksi V2: Jos ei valintaa 1.1.2022 mennessä, asiakkuus 2022-2023 asuinmakun sote-keskuksessa; jos ei valintaa 31.12.2023 mennessä, saavutettavimman keskuksen asiakkaaksi Maakunnan liikelaitoksen valinta: asukkaiden tiedottaminen 1.10.2019–, jos ei valintaa 1.1.2020 mennessä, muut kuin suoranvalinnan palvelut asuinmakun liikelaitoksesta

P2.

Suunhoidon peruspalvelut 1/2022–(18.3 §)

Erikoisalojen konsultaatiot ja avovastaanotot 1/2023–(18.4 §)

P4. V2. Asiakkaiden tiedottaminen/listautuminen 1.10.2021–P3. viim. 3/2021

1/2019

Hebu käytössä 27.1 § mukaisesti viimeistään 7/2020–

Asiakasseteli

Asiakasseteli käytössä 24.1 § palveluissa viimeistään 7/2020–

Valinnanvapauspilotit 7/2018-12/2019

Page 13: Sote-uudistuksen tilanne Pirkanmaalla Mitä …...5. Viranomaisohjaus ja -valvonta 6. Strateginen hankinta ja valinnanvapauden mallit 7. Palveluverkko, kiinteistöt ja tilat 8. Asiakas-

Kuntien osallistuminen valinnanvapauskokeiluihinKokeilut 2017-2018: sote, henkilökohtainen budjetti ja/tai suun terveydenhuolto

Kunta Asukasluku 2016 Asukasluvun osuus maakunnan väestöstä, %

sote + suu + hebu Tampere, isäntäkunta+ Orivesi, yhteistoiminta

228 274 + 9 312 44,8 % + 1,8 %

suu + hebu Pirkkala+ Vesilahti, yhteistoiminta

19 163 + 4 462 3,8 % + 0,9 %

suu + hebu Lempäälä 22 745 4,5 %

suu + hebu Valkeakoski 21 346 4,2 %

suu + hebu Nokia 33 210 6,5 %

hebu Ylöjärvi 32 799 6,4 %

hebu Kangasala+ Pälkäne, yhteistoiminta

31 190 + 6 627 6,1 % + 1,3 %

hebu Hämeenkyrö 10 681 2,1%

hebu Sastamalan seudun yhteistoiminta-alue, Sastamala ja Punkalaidun

25 062 + 3 003 4,9 % + 0,6 %

Yhteensä Kokeilukunnat+ (ml. Orivesi, Vesilahti, Pälkäne) 447 874 87,9 %

Page 14: Sote-uudistuksen tilanne Pirkanmaalla Mitä …...5. Viranomaisohjaus ja -valvonta 6. Strateginen hankinta ja valinnanvapauden mallit 7. Palveluverkko, kiinteistöt ja tilat 8. Asiakas-

Valinnanvapauspalveluihin liittyvät markkinavuoropuhelut kevään 2018 aikana 21.2. klo 16-18 Suun terveydenhuolto28.2. klo 17-19 Suun terveydenhuolto21.3. klo 16.30-19 Valinnanvapauslainsäädäntö, sote-keskus12.4. iltapäivä Valinnanvapauspalvelut17.5. aamupäivä Henkilökohtainen budjetti

• Tilaisuuksista tiedotetaan Pirkanmaa2019 -nettisivuilla www.pirkanmaa.fi/pirkanmaa2019• Tilaisuudet toteutetaan pääosin osallistavina työpajoina. • Tilaisuudet pyritään soveltuvilta osin striimaamaan ja tallettamaan Pirkanmaa2019

YouTube -kanavalle.

Pirkanmaalaisten kokemuksia sote-palveluista -kuntalaiskysely helmikuussa 2018 Otakantaa.fi -sivustolla. Tuloksia avataan kevään tilaisuuksissa.

6.2.2018 www.pirkanmaa2019.fi14

Page 15: Sote-uudistuksen tilanne Pirkanmaalla Mitä …...5. Viranomaisohjaus ja -valvonta 6. Strateginen hankinta ja valinnanvapauden mallit 7. Palveluverkko, kiinteistöt ja tilat 8. Asiakas-

Henkilökohtaisen budjetin palveluntuottajaksi?

• Tampere, Kangasala, Lempäälä, Pirkkala, Hämeenkyrö, Ylöjärvi, Nokia, Sastamalan yhteistoiminta-alue sekä Valkeakoski ovat saaneet STM:nrahoituksen henkilökohtaisen budjetin kehittämishankkeeseen vuodelle 2018 osana Tampereen palvelusetelikokeilun laajennusta.

• Henkilökohtaisen budjetin palveluntuottajaksi voi hakeutua loppuvuodesta 2018. Mukaan toivotaan myös muita kuin sote-palveluntuottajia.

• Keväällä 2018 toteutetaan kyselytutkimus, jossa kartoitetaan millaisia palveluita asiakkaat haluavat ostaa. Kyselytutkimuksen tulokset julkistetaan Pirkanmaan yrittäjien hankintaklinikalla 17.5.2018. Samalla järjestetään työpaja henkilökohtaisen budjetin sääntökirjasta.

• Seuraa kokeilun etenemistä: http://www.pirkanmaa.fi/vaikuta/maakuntablogi/

Lisätietoja: [email protected]

Page 16: Sote-uudistuksen tilanne Pirkanmaalla Mitä …...5. Viranomaisohjaus ja -valvonta 6. Strateginen hankinta ja valinnanvapauden mallit 7. Palveluverkko, kiinteistöt ja tilat 8. Asiakas-

Ollaan yhteydessä:

• Uudistuksen nimi: Pirkanmaa2019• Nettisivut: www.pirkanmaa2019.fi• Sähköposti: [email protected]

[email protected]• Twitter-tili: @pirkanmaa2019, #pirkanmaa2019• YouTube: @pirkanmaa2019