so‍uk sava‍ dnem° avrupa gvenl°k . trkiye’nin agsp srecinden d...

Download SO‍UK SAVA‍ DNEM° AVRUPA GVENL°K . Trkiye’nin AGSP Srecinden D ... baka deyile Souk Sava sresince kutuplar aras±ndaki dmanl±±

Post on 07-Feb-2018

215 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • T.C. ANKARA NVERSTES

  SOSYAL BLMLER ENSTTS ULUSLARARASI LKLER

  ANABLM DALI

  SOUK SAVA SONRASI AVRUPA GVENLK YAPILANMASI VE TRKYE

  Yksek Lisans Tezi

  enol Sevim

  Ankara-2006

 • T.C. ANKARA NVERSTES

  SOSYAL BLMLER ENSTTS ULUSLARARASI LKLER

  ANABLM DALI

  SOUK SAVA SONRASI AVRUPA GVENLK YAPILANMASI VE TRKYE

  Yksek Lisans Tezi

  enol Sevim

  Tez Danman

  Prof.Dr. Mustafa Aydn

  Ankara-2006

 • T.C. ANKARA NVERSTES

  SOSYAL BLMLER ENSTTS ULUSLARARASI LKLER

  ANABLM DALI

  SOUK SAVA SONRASI AVRUPA GVENLK YAPILANMASI VE TRKYE

  Yksek Lisans Tezi

  Tez Danman: Prof.Dr. Mustafa Aydn

  Tez Jrisi yeleri Ad ve Soyad mzas

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  Tez Snav Tarihi ..

 • GR ............................................................................................................ 1

  Souk Savan Anlam ....................................................................................... 1

  Souk Savan Kaynaklar ................................................................................. 1

  Souk Savan Kkenleri ................................................................................... 3

  1. SOUK SAVA DNEM AVRUPA GVENL............................... 8

  1.1. Souk Savan Balamas ................................................................. 8

  1.2. ki Kutuplu Dnya Dzeninin Kurulmas ........................................ 10

  1.2.1. Truman Doktrini ............................................................................... 10

  1.2.2. Marshall Plan (Avrupa Kalknma Program).................................. 11

  1.2.3. Avrupann Blnmesi ..................................................................... 17

  1.2.3.1. Brksel Pakt .................................................................................... 17

  1.2.3.2. Almanyann Blnmesi .................................................................. 21

  1.3. Souk Sava Sresince Avrupa Gvenlik Yaplanmas ............... 23

  1.3.1. Avrupa Merkezli Oluumlar............................................................. 25

  1.3.1.1. Schuman Plan ................................................................................. 25

  1.3.1.2. Pleven Plan ve Avrupa Savunma Topluluu (AST) ...................... 28

  1.3.1.3. Bat Avrupa Birlii (BAB)................................................................. 30

  1.3.2. Atlantik Savunma birlii ve NATO ............................................... 32

  2. SOUK SAVA SONRASI AVRUPA GVENLK YAPILANMASI ..35

  2.1. Souk Savan Sona Ermesi........................................................... 36

  2.1.1. Souk Sava Ne Zaman Sona Erdi?............................................... 36

  2.1.2. Souk Sava Kim Kazand? ........................................................... 37

  2.2. Yeni Dnya Dzeni........................................................................... 38

  2.2.1. Bush Doktrini ve ABDnin D Politikas ........................................ 39

  2.2.2. Atlantiktesi liki............................................................................. 43

  2.3. NATOnun Dnm...................................................................... 50

 • 2.4. Avrupa Merkezli Oluumlar............................................................. 56

  2.4.1. BAB ve ODGP................................................................................... 57

  2.4.2. Avrupa Gvenlik ve Savunma Politikas (AGSP)........................... 60

  2.4.2.1. St.Malo Anlamas ........................................................................... 61

  2.4.2.2. Kln Zirvesi ...................................................................................... 64

  2.4.2.3. Helsinki Zirvesi................................................................................. 65

  2.4.2.4. Nice Zirvesi...................................................................................... 66

  2.4.2.5. Laeken Zirvesi .................................................................................. 67

  2.4.3. AGSP Balamnda AB-NATO likileri............................................ 67

  2.4.3.1. Avrupa Gvenlik ve Savunma Kimlii (AGSK) .............................. 72

  2.4.3.2. Berlin Plus Dzenlemeleri ............................................................... 73

  2.4.4. Avrupa Gvenlik Stratejisi .............................................................. 77

  2.4.5. Avrupa Birliince Gerekletirilen Grevler.................................. 81

  3. TRKYE VE AVRUPA GVENL................................................. 84

  3.1. Trkiyenin AGSP Srecinden Dlanmas .................................... 84

  3.2. Ankara Mutabakat ........................................................................... 89

  SONU .......................................................................................................... 95

  KAYNAKA ....................................................................................................... 98

  ZET ........................................................................................................ 107

  SUMMARY ....................................................................................................... 108

 • GR

  2. Dnya Savandan sonra neredeyse yarm yzyl Dnyadaki uluslararas

  ilikileri ekillendiren sistemi kamu nnde ilk kez Souk Sava olarak

  adlandran kii Amerikal maliye uzman Bernard Baruchtur. Baruch, 1947

  ylnda, Trkiye ve Yunanistana yaplacak yardmla gndeme gelen Truman

  Doktrinine ilikin bir tartmada bu terimi dile getirdi. Birka hafta sonra da

  Amerikal gazeteci Walter Lippmann, ayn terimi yazd makalelerde ve

  kitabnda kulland.1

  Souk Savan Anlam

  Uluslararas ilikiler uzmanlar tarafndan Souk Savala ilgili eitli tanmlar

  yaplm olsa da, bu tanmlar temel olarak birbirlerine benzerler. Bir tanma gre

  Souk Sava, 2. Dnya Savandan galip km iki byk devlet ve bu

  devletlerin evresinde kmelenmi kk devletler arasnda dorudan silah

  kullanmakszn devam eden anlamazlk ve atma dnemidir.2 Bir baka

  tanma gre ise Souk Sava, iki g arasnda yaanan ve total silahl

  atmaya dnme tehlikesi tayan ksa istikrarszlk dnemleri ile bezenmi

  uzun sreli bir dmanlk durumudur.3

  Souk Savan Kaynaklar

  Souk Savan tanmlanmasnda grlen uzladan, ieriinin ne olduu, bir

  baka deyile Souk Sava sresince kutuplar arasndaki dmanl besleyen

  kaynaklarn ne olduu konusunda sz etmek gtr.

  1 Andre Fontaine, History of the Cold War: From the October Revolution to the Korean War, 19171950, ev. D.D.Paige, New York, Pantheon Books, 1968, s. 4. 2 Oral Sander, Siyasi Tarih: 1918-1994, 4.B., Ankara, mge Kitabevi, 1994, s. 191. 3 Bernard A.Weisberger, Cold War Cold Peace: The United States and Russia Since 1945, New York, American Heritage, 1985, s. 89.

  1

 • Mueller, 3. Dnya Sava olarak niteledii Souk Savan, esasen ideolojik bir

  ierik tadn ve SSCBnin komnizm ideolojisini terk etmesiyle birlikte Souk

  Savan sona erdiini belirtir.4 Gaddis ve Schlesinger de hemen hemen ayn

  izgidedir. Gaddis, ideolojinin oynad rol vurgulayarak Souk Savan

  gerekte otokrasinin dayatlmas ve zgrlklerin inkr hakknda olduunu ve

  bunlar yapmann imknszlamas ile birlikte sona erdiini ifade eder.5

  Schlesinger ise, ABD ve SSCB arasnda eskiden beri sregelen jeopolitik

  ekimenin Souk Savaa dnmesinin ideolojik nedenli olduunu ve iki lke

  arasndaki temel farklln insan haklar, bireysel ve kltrel zgrlkler ve sivil

  toplumun rol konularnda olduunu belirtir.6

  te yandan Steel, ideolojinin, Sovyet d politikasna nazaran Amerikan D

  politikasnda ok daha arlkl bir rol oynadn dnmektedir. Steele gre

  ABD, Souk Sava kreselletirmek zere evreleme stratejisi ve anti-

  komnizm olgusundan yararlanm, komnist tehdit sylemi Sovyetler

  Birliinde olup bitenlerin anlalmasn zorlatrmtr.7 Garthoff benzer bir

  analizle, Batnn komnist ideolojiye ykledii tm dnyay hkmetmeye dnk

  genilemeci anlamn abartl olduunu ve iki g arasnda yaanan Souk

  Savan ideolojik bir erevede geleneksel g dengesi politikalaryla

  yrtlm jeopolitik bir atma olduunu belirtir.8

  Filitov Souk Savan ideolojik bir mcadele ile ilgisinin bulunmadn, 4 John Mueller, Quiet Cataclysm: Some Afterthoughts on World War III, Michael J. Hogan (der.), The End of the Cold War: Its Meanings and Implications, New York, Cambridge University Press, 1992, s. 4042. 5 John Lewis Gaddis, The Long War, the Long Peace, and the Future, Hogan (der.), The End of the Cold War, s. 24. 6 Arthur Schlesinger,Jr.,Some Lessons from the Cold War,Hogan (der.), The End of the Cold War,s. 54. 7 Ronald Steel, The End and the Beginning, Hogan (der.), The End of the Cold War, s. 105106. 8 Raymond L. Garthoff, Why Did the Cold War Arise, and Why Did It End ?, Hogan (der.), The End of the Cold War, s. 127-128.

  2

 • sper gler arasnda yaanan askeri ve jeopolitik bir atma olduunu ifade

  ederken,9 Artaud, ideolojik boyutu yok saymakszn, Souk Sava Avrupa

  zerinde sregiden kar atmasnn bir paras olduunu ve Sovyetler

  Birliinin dalmasndan sonra da bu atmann srebileceini belirtir.10

  Ortodoks bir yaklamla sorumluluu SSCBne ykleyen Halle ise Souk

  Savata kutuplamann gerek

View more >