sofi nr. 14, februari 2015

8
Politik Staben Områdesutveckling Vård & omsorg Individ & familj Malmökollen SOFI – INNERSTADENS INTERNA NYHETSBREV Utgivning: Nyhetsbrevet Sofi ges ut i slutet av varje månad, förutom i juli och augusti. Materialstopp den 15 varje månad. Produktion: kommunikationsavdelningen i Innerstaden Redaktör: Henrik Eklundh Paglert Kontakt: [email protected] eller 0708-18 75 98 Årgång 2 Februari 2015 Nya nämndsordföranden Anders Nilsson (S) på plats Den 1 januari tillträdde Anders Nilsson (S) som ny nämndsordförande i stadsområde Innerstaden. Han hoppas på en rolig, spännande och utmanande tid, med siktet inställt på att minska klyftorna mellan befolkningsgrupper. >> Läs mer på sida 2 Barnen tycker till om Garaget Den årliga brukarundersökningen bland Garagets barnbesökare är här. >> Läs mer på sida 5 Arbetet med RSA tar fart Innerstaden ska bli tryggare med hjälp av risk- och sårbarhetsanalyser. >> Läs mer på sida 6 HR-nytt för chefer Följ oss digitalt! malmo.se/innerstaden komin.malmo.se/ innerstaden facebook.com/ stadsomradeinnerstaden twitter: @innerstan instagram: @stadsomradeinnerstaden Nyhetsbrevet Sofi – för dig som jobbar i Innerstaden

Upload: stadsomrade-innerstaden

Post on 07-Apr-2016

217 views

Category:

Documents


3 download

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: Sofi nr. 14, februari 2015

Politik

Staben

Områdes utveckling

Vård & omsorg

Individ & familj

Malmökollen

SOfI – InnerStadenS Interna nyhetSbreV

Utgivning: Nyhetsbrevet Sofi ges ut i slutet av varje månad, förutom i juli och augusti. Materialstopp den 15 varje månad.

Produktion: kommunikations avdelningen i Innerstaden

redaktör: Henrik Eklundh Paglert

Kontakt: [email protected] eller 0708-18 75 98

Årgång 2februari 2015

nya nämndsordföranden anders nilsson (S) på platsDen 1 januari tillträdde Anders Nilsson (S) som ny nämndsordförande i stadsområde Innerstaden. Han hoppas på en rolig, spännande och utmanande tid, med siktet inställt på att minska klyftorna mellan befolkningsgrupper.

>> Läs mer på sida 2

barnen tycker till om Garaget Den årliga brukarundersökningen bland Garagets barnbesökare är här. >> Läs mer på sida 5

arbetet med rSa tar fartInnerstaden ska bli tryggare med hjälp av risk- och sårbarhetsanalyser. >> Läs mer på sida 6

hr-nytt för chefer

Följ oss digitalt!malmo.se/innerstadenkomin.malmo.se/ innerstadenfacebook.com/ stadsomradeinnerstadentwitter: @innerstaninstagram: @stadsomradeinnerstaden

Nyhetsbrevet Sofi – för dig som jobbar i Innerstaden

Page 2: Sofi nr. 14, februari 2015

Politik • Nya nämndsordförande Anders Nilsson (S)

han vill minska klyftorna mellan befolkningsgrupperVälkommen till Innerstaden, Anders Nilsson (S) – ny nämndsordförande sedan 1 januari!

– Tack, detta är en spännande utmaning. Och det ska bli roligt också, hoppas jag!

Du kommer närmast från stadsområde Söder, där du varit ordförande i nämnden sedan starten, och dessför- innan i Fosie sedan 2008. Vad ser du för likheter och skillnader mellan stads- områdena?

– Likheterna ligger i att båda förvaltningarna har en tung social verksamhet, med två tuffa områdesprogram. I övrigt är det nog fler olikheter. Till exempel är Innerstaden mindre till ytan, men har runt 10 000 fler invånare... Ni har fått tampas med en större befolkningstillväxt.

– Sedan har jag hört att ni har en utbredd medbor-gardelaktighet, med många aktiva grupper som det ska bli spännande att möta.

Vad tar du med dig för erfarenheter från Söder?

– Erfarenheter från

områdesprogrammet och från vårt arbete med Framtidens hus ( jämf Inner-stadens medborgarkontor) och allaktivitetshusen. Sedan finns jag med i kommun- styrelsens vård och omsorgsberedning, trygg-hetsberedning och snart även i centrala pensionärs-rådet, och det passar ju bra med tanke på uppdraget.

Vilka är dina hjärtefrågor som du tänker driva?

– Att minska klyftorna mellan befolkningsgrupper. Det låter som en floskel, men jag tror mycket på de mötesplatser som till exempel finns i Söder, och jag ser fram emot att se vilka motsvarigheter som finns i Innerstaden. Det är viktigt att var och en hittar sina egna lösningar på problemen och inte bara kopierar ett koncept.

En utmaning under 2015 blir att utveckla dagverksamheterna för äldre, menar Anders Nilsson.

KOrt OM anderS nILSSOn

� Aktuell som: ny nämnds-ordförande i Innerstaden. Tillträdde 1 januari 2015.   � I siffror: 60 år, gift, 2 barn och ett tredje barnbarn på väg.

�Bor: ”Vid Mobilia, vilket nästan är i Innerstaden, men jag har en son som bor här!” (Socialdemokraterna hade tidigare en policy som sade att kommunpolitikerna skulle bo i det geografiska område nämnden ansvarade för.) ”Men i ett stadsområde med nära 70 000 invånare går det ändå inte att ha ett nära för-hållande till medborgarna”.

� Utbildad: Psykiatriskötare.

� Jobbar: Med missbruks-vård sedan 1980. I dag tjänst-ledig för fackligt uppdrag inom SUS.

� Fritid: Läser böcker, allra helst deckare.

Du efterträder My Gillberg som är MP och du är S – kommer vi att märka av partibytet?– Nej, det tror jag inte. Social-demokraterna har alltid varit för praktiska lösningar på miljö- problemen, som till exempel satsningarna på Augustenborg och Bo01.

Vilka är de största utmaning-arna för Innerstaden 2015?– Att utveckla dagverksam- heterna för äldre. Det måste vi. Annars kräver IVO (Inspek-tionen för vård och om-sorg) oss på vite om vi inte klarar kravet på tre månaders verkställighet efter beslut

om bistånd. Sedan är det ekonomin förstås... Jag har en förhoppning att Innerstaden nu ska få de pengar vi har rätt till, vilket inte varit fallet tidigare, om jag förstått det rätt. >>Klicka här för att läsa mer

se nästa sida för mer info om nämnden!

Page 3: Sofi nr. 14, februari 2015

Nya datum för juridisk vägledning �Fyra tillfällen under vintern och våren är nu spikade för gratis juridisk information för medborgare på Bergsgatan 54. Det är 4 februari, 11 mars, 22 apri och 27 maj mellan klockan 14 och 16. Föranmälan görs på 040-34 64 84 eller 040-34 54 51.

Politik • Nya nämnden

Innerstadens nämnd har trätt i kraftHär är Innerstadens nya stadsområdes-nämnd.Efter kommunvalet i höstas har sammansättningen av Stads-områdesnämnd Innerstaden ändrats. Under november och december valde kommun-fullmäktige vilka politiker som skulle utgöra ledamöter och ersättare i den nya nämnden. Den första 1 januari 2015 trädde den i kraft.

På det konstituerande nämndsammanträdet, den 2 januari, valde Stadsområdes-nämnd Innerstaden bland annat ledamöter och ersättare till myndighetsutskottet och arbetsutskottet.

Stadsområdesnämnd In-nerstaden

Ordförande för Stads- områdesnämnd Innerstaden är Anders Nilsson (S). Förste

vice ordförande är Emma-Lina Johansson (V) och andre vice ordförande är Ramtin Massoumi (M).

LedamöterAnn-Marie Hansson (S),

Martin Hjort (S), Jolanta Payne (S), Maria Bergqvist (S), Stefana Hoti (MP), Anne Nilsson (M), Stefan Olofsson (M), Max Hartler (FP), Ortwin Lobbes (SD), Michael Hård af Segerstad (SD).

ersättareAbdulkhadir Mohamed (S),

Lena Björk (S), Christer Jönsson (S), Yasmina Moussaoui Fazzaa (S), Juan Moya (S), Jörgen Olsson (V), George Bica (MP), Rasha El-Manzalawy (M), Carl Hammarström (M), Andrzej Luczak (M), Stefan Pettersson (FP), Ulf Blomström (SD), Lena Johansson (SD).

Tidsplanen som skrivsbordsbakgrund�Du kan ladda ner HR-service 2015 års tidsplan och använda den som skrivbordsbakgrund både på din dator och på dina mobila enheter.

Tidsplanen visar när systemet stänger och öppnar, sista dag för attestering och när inkomna underlag senast ska vara hos HR-service. Klicka först på din skrivbordsupplösning eller din enhet.

För dator kan du sedan högerklicka på bilden och välja ”Använd som bakgrund”. För Iphone eller Ipad måste du ladda ner bilden och sedan gå till inställningar, bakgrund och lägga till bilden som bakgrund.

Du kan ladda hem den under tidplaner i HRutan-wikin.

Områdes utveckling • Öppet hus på Mötesplats Tuppen

Den 27 januari var det öppet hus på mötesplats Tuppen. Många nyfikna hade samlats för att se vilka olika aktiviteter som verk-samheten håller på med. Bland annat fick de som ville pröva på qigong, som syns på bilden, och balansträning. Dessutom var det uppvisning av linedance. För fler bilder, spana in nästa nummer av Sofi.

Page 4: Sofi nr. 14, februari 2015

På fritidsgårdarnas årliga utvärderings- konferens berättade ledarna ”solskenshistorier” från vardagslivet på Dammfri, Stenkula och Sofielund. Här är några tankar som visar på ett framgångsrikt arbete med barn och ungdomar i stadsområde Innerstaden.

Områdesutveckling • Fritidsledarna delar med sig av sina upplevelser

Solskenshistorier från fritidsgårdarna

Under vårt läger skulle alla tävla i läskbacksklättring och en av våra ungdomar ville inte. Med mycket pepp och motiverande samtal gick han slutligen med på att försöka... och klarar hela vägen upp till toppen! Han spänner loss sig och springer bort till mig med största leendet och skriker att han klarade det! Han växte en meter vid det tillfället.

Fantastiskt att få vara med och ta del av hur ungdomarna växer av att få ta ansvar i fritidsgårdens arbete och alla aktiviteter som utgår från de ungas engagemang. Att vi låter dem prova på saker de inte ens visste att de kunde. Exempelvis något så enkelt som att ringa och fixa en lokal för ett arrangemang.

Sex ungdomar tog ansvar för aktiviteterna en dag på vårt läger. De klarade det utmärkt, helt utan ledarnas hjälp. Alla var mycket stolta, både ungdomarna och ledarna.”

”Att få uppleva förvandlingen från den blyga och försynta killen som första gången kommer in på fritidsgården, till en kille som tar plats och låter sin röst bli hörd. Allt detta under sex månader.”

När jag kom tillbaka från semestern och öppnade för dagen möttes jag av massor av ungdomar som kramade mig och sade att de hade saknat mig. Det gjorde att solen sken även om det då regnade.”

Page 5: Sofi nr. 14, februari 2015

Områdesutveckling • Brukarundersökning

Träffa vänner, låna dator och spela spel. Det är det bästa med Garaget tycker barn i åldrarna 6-14 år, enligt en nyligen gjord enkät.I november genomfördes den årliga brukarundersökningen med vuxna och barn på Garaget. ”Vad brukar du göra på Garaget?” och ”Hur tycker

du personalen är som jobbar här?” var två av de 24 frågor som totalt 60 barn svarade på.

Av svaren framkom bland annat att en betydligt större andel pojkar än flickor håller till i datorrummet. Vad gäller den kreativa verkstaden var könsfördelningen den omvända.

– En insats kan komma att behövas för att ge flickorna och pojkarna möjlighet att

också sitta i datorrummet respektive kreativa verkstaden, säger bibliotek- arien Sara Espensen.

På frågan ”Vad är det sämsta med Garaget enligt dig?” svarade flickorna bråk och stök, vilket pojkarna inte hade några kommenterar om alls. Pojkarna tyckte däremot ”att om man pratar för mycket i datarummet så stänger ni av datorerna!!!”.

Anledningen till de olika svaren skulle, enligt personalen, kunna vara att det periodvis varit stimmigt på Garaget och att flickorna troligtvis lidit mest av det.

Brukarundersökningen kommer att ligga till grund för det fortsatta utvecklings- arbetet på Garaget.

>>Här kan du läsahela enkäten med barnen

Alla timlistor har fått nytt utseende�Gäller bara de som inte direktrapporterar i Personec P.

Sedan 1 december har alla timlistor ett nytt uppdaterat utseende. Uppdateringen behövdes eftersom det numera finns två nya OB-typer, ”Veckoslut/helg höjd” och ”storhelg höjd”.

Den största utseendemässiga skillnaden är att timlistorna är uppdelade på två sidor – en för arbetad tid och en för frånvaro. Med andra ord, om medarbetaren både har arbetat och varit sjuk/vabbat under en månad måste hen fylla i båda sidorna på timlistan. Har medarbetaren bara arbetad tid räcker det med en sida.

Personuppgifter och attestuppgifter ligger nu samlat på den högra sidan av timlistan. Påminn era verksamheter att uppdatera till de nya versionerna av timlistorna. Du hittar timlistorna under Min anställning.

Besök vår nya e-learning�I slutet av december lanserades en drös nya e-learning- guider. Guiderna är inspelade i HRutans uppgraderade utseende och en professionell röst navigerar genom HRutans olika funktioner.

E-learningen har också ett nykomponerat introduk-tionspaket som riktar sig till nya medarbetare. Tipsa gärna verksamheterna om detta eftersom introduktionspaketet kan vara ett mycket bra verktyg för att lära känna HRutan.

Webbplattformen där e-learningen finns har också uppdaterats. Förhoppningen är att de nya guiderna och plattformens nya utseende ska bidra till att hjälpa ännu flera medarbetare att göra rätt i HRutan.

E-learningen nås både från HRutans startsida och på HRutan-wikins förstasida för medarbetare.

>>Klicka här för att komma till HRutan-wikin

nu har barnen sagt sitt om Garaget

Staben • HR-nytt

Direktupphandling FHC�Det nya avtalet gällande ny företags- hälsovård är fortfarande inte klart. Därför är förlängning gjord både med Feelgood och Avonova till och med den 31 mars.

Brukarundersökningen kommer att ligga till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet på Garaget.

Vill du veta vad de vuxna tycker om Garaget? >>Klicka här

Page 6: Sofi nr. 14, februari 2015

Staben • Arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) tar fart

rSa blir en del av vardagen i Innerstaden

Områdesprogram Seved är Innerstadens del av satsning-en ”Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö”. den pågår till september 2015. här är senaste nytt från deras arbete.

l I ett års tid har Mötesplats UMIS på Sofielund funnits. Efter skolan har åldersgruppen 10-15 år nu en naturlig träffpunkt som erbjuder socialt umgänge och fysiska aktiviteter i Sofielunds-skolans lokaler samt andra lokaler i närområdet. Detta har varit mycket uppskattat och förebyggarsektion med Hela Malmö, som ligger bakom UMIS, har nu utökat sina aktiviteter till Dammfriskolan och Stenkulaskolan.

l I höstas gjordes en utredning om varför föräldrar i Södra Sofielund väljer bort förskola till sina barn. Förskolans betydelse för goda resultat i skolan har visat sig vara stor enligt aktuell forskning. Barn som har gått i förskola är bättre förberedda och visar större social kompetens jämfört med andra barn som inte haft denna typ av barnomsorg. Utredningen som gjordes på Södra Sofielund ligger till grund för det arbete som nu prio-riterats hos förskoleförvaltningen, nämligen att öka andelen föräldrar som kan ta till sig information om förskola samt öka andelen barn i förskoleverksamheten. Detta har nu blivit till en folder, översatt till 20 olika språk.

>>Du kan läsa mer om foldern här

Vill du veta mer om arbetet på Seved? Läs då vårt Seveds-brev som kommer en gång i månaden. >>Klicka här för att komma till senaste numret PS. Du kan också gilla facebooksidan I Love Seved om du vill hålla dig uppdaterad om utvecklingen.

”Målet är att Malmö ska bli tryggare, säkrare och robustare”, säger Snjezana Mitrovic.

nytt från Seved

Malmö stad har beslutat att alla förvaltningar ska genomföra risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) inom sina verk-samheter. På så sätt hoppas man kunna förebygga kriser och fortsätta med verk-samheten även om oönskade händelser skulle inträffa.Syftet med risk- och sårbarhets-arbetet är att öka medveten- heten och kunskapen hos politiker, verksamhetsansvariga och medarbetare om de hot, risker och sårbarheter som finns inom den egna verksamheten.

– Målet är att Malmö ska bli tryggare, säkrare och robust- are. Arbetet är lagstadgat och därmed inte valfritt, men borde istället ses som ett vardagligt verktyg för förebyggande säkerhetsarbete, säger Snjezana Mitrovic, som arbetar på kommunikationsavdelningen och leder RSA-arbetet.

Risk- och sårbarhets- analyserna genomförs i tre steg. Först identifieras förvaltnings- åtagande och därefter görs en riskanalys så att incidenter upptäcks, analyseras, hanteras

och utvärderas. Arbetet avslutas med en fördjupad analys av de mest kritiska åtagandena. RSA blir framöver ett kontinuerligt arbete i förvaltningen.

– Förvaltningarna har fram till den 15 juli på sig att fullfölja analysens tre steg. Genom- förandet sker i alla verksamhets-avdelningar inom vård och

omsorg, individ och familjeom-sorg samt områdesutveckling, säger Snjezana Mitrovic.

Page 7: Sofi nr. 14, februari 2015

För

Nämndens första möte för året (28 januari) var också det första för nya ordföranden Anders Nilsson (S), som med stor vana och pondus svingade sin klubba.

Mötet inleddes med att nämnden fastställde sin budget för 2015. Budgeten omfattar drygt 928 miljoner kronor som fördelas mellan avdelningarna för individ och familjeomsorg (203 miljoner), vård och omsorg (683), områdesutveckling (16,7) samt stabsavdelningarna (25).

Ekonomichefen Mats Rosengren infor-

merade nämnden om att budgeten förstärkts jämfört med året innan med mer pengar till hemlösheten och att effektiviseringar inom stabsavdelningarna och avdelningen för områdesutveckling medger en viss förstärk-ning av vård- och omsorgsverksamheten.

– Även under 2015 kommer vi att ha ett besvärligt budgetläge. Budgeten förutsätter att hemlösheten inte ökar jämfört med 2014 samt att brukarvolymerna fortsätter nedåt i enlighet med våra prognoser, framhöll Mats Rosengren.

Förvaltningens interna kontrollplan fast-ställdes av nämnden. Syftet med planen är att kunna hantera risker och förebygga att fel uppstår. Under hösten 2014 har riskanalyser genomförts inom alla avdelningar. Bland annat inom områdena arbetsmiljö, medicin-tekniska hjälpmedel, sekretessrutiner och avtalshantering.

Stadsområdesnämnden utsåg vidare leda-möter i pensionärs- respektive ungdoms- rådet. I pensionärsrådet valdes Anders Nilsson (S), Jolanta Payne (S) samt Anne Nilsson (M).

Till ungdoms- rådet valdes Maria Bergqvist (S) och Max Hartler (FP).

NyLIGEN kLUBBAT I STADSOMRåDESNäMNDEN

Malmö stad gör det lättare att ta

frivilliguppdrag�I Malmö råder stor brist på familjehem, gode män och sär-

skilda vårdnadshavare. Nu har Malmö stad startat en kampanj för att få fler personer att ta ideella uppdrag åt kommunen.

I Malmö står runt 60 barn i kö för att få ett familjehem, samtidigt som det behövs cirka hundra särskilt förordnade vårdnadshavare och gode män. Dessutom söker staden personer som kan tänka sig att bli

kontaktperson eller handleda någon som dömts till ungdomstjänst. De flesta uppdragen finns inom Sociala resursförvaltningen och hittas på

webbsidan malmo.se/frivillig.– Precis som i andra kommuner är många av våra verksamheter

beroende av människor som kan ta ideella uppdrag. Vi vill göra det lätt för dem som vill göra en insats genom att samla alla sociala uppdrag på en och samma webbsida. Då kan alla hitta något uppdrag som passar

just dem, säger Annelie Larsson, direktör på Sociala resurs- förvaltningen.

Kampanjen för frivilligarbete består av affischer runtom i staden, tidningsannonser, inlägg på sociala medier

samt en artikel i Malmö stads hushållstidning Vårt Malmö.

Mänskliga Rättighetsdagarna

till Malmö 2016�Mänskliga Rättighetsdagarna, Nordens största

forum för debatt och samtal om mänskliga rättigheter, förläggs till Malmö 2016. Genom åren har en rad berömda

företrädare för mänskliga rättigheter medverkat, bland annat Rigoberta Menchú Tum, Edward Snowden och Jan Eliasson.

Flera kommuner står idag på kö för att få vara värdar för forumet. Under 2015 arrangeras Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg och vid sitt senaste möte beslutade de elva huvud-

arrangörerna att förlägga 2016 års forum till Malmö.

– Det är fantastiskt roligt att så många kommuner runt om i Sverige visar så stort engagemang för mänskliga

rättigheter och står redo och villiga att erbjuda sina invånare och medarbetare ett arrangemang som

det här, säger Anna Wigenmark, ordförande i föreningen Ordfront som är värd för

Mänskliga Rättighetsdagarna.

bibliotek, vardagsrum, mötesplats, låne- central, kreativitetshus – kärt barn har många namn. här är vad som är på gång på Garaget just nu.

l Garaget erbjuder läxhjälp, tisdagar 16-18 för SFI- och grundvuxenstuderande och 18-20 för högstadie- och gymnasieelever. Den som vill träna upp sin vardagsengelska kan besöka Engelska språkkaféet, torsdagar 16-18, för att konversera på engelska med Ziba.

l Samhällsservicen utökas i år med ”RådRum”, som varje onsdag 12-18 erbjuder kostnadsfri väg-ledning, på flera språk, till nyanlända i Sverige. För mer info maila [email protected].

l Workshops i den kreativa verkstaden varje vecka. Från tisdag till torsdag pågår kreativa aktiviteter – allt från att sticka och sy till att göra kartongstäder.

Malmökollen

Page 8: Sofi nr. 14, februari 2015

hr-nytt för chefer • Stort och smått från din avdelning

Nya guider i HRutan-wikin�HR-service har lagt in nya guider och samlingssidor i HRutan-wikin:

• Tidbank för chef• Tidbank för medarbetare• Översikter för chef – en samlingssida där information och

stöd till de olika översikterna som chefen använder i HRutan.

Intyg: skicka original till HR-service�Det händer att HR-service bara får kopiorna på de underlag för tillägg och avdrag som ska registreras. Underlag måste vara i original eftersom HR-service arkiverar dessa.

Föräldraledig och timavlönad �Efter bestlut av HR-strategiska avdelningen så kan medarbetare som är föräldralediga gå in och arbeta som timavlönade under föräldraledigheten, även under den delen som är semesterlönegrundande.

nu går det att omvandla Ob till ledig tid�Från den 1 december är det möjligt att omvandla OB- ersättning till ledig tid enligt överenskommelse mellan chef och medarbetare.

Detta görs genom att skicka en rättelseblankett till HR- service så att de kan omvandla ersättningen till ledig tid. Den lediga tiden blir

synlig i saldot ”Övrig inne- stående tid”. Medarbetaren ser detta saldot under Frånvaro/semester och chefen kan se det under översikter i HRutan.

Eftersom medarbetare inte själv kan registrera frånvaron från detta saldo måste en rättelseblankett skickas till HR-service vid uttag av tiden.

�Nu kan chefer anmäla sig till en ny utbildning i arbets-rätt. Det första utbildnings-blocket startar i mitten av februari och riktar sig till de som är nya i sina chefsroller.

Utbildningen är tre halvdagar lång. Kontakta förvaltningens HR-avdelningen om intresse finns. >>Läs mer om utbildningen på Komin

Arbetsrätt för chefer �I den senaste system- uppdateringen av HRutan har funktionen att registrera lönesättningsår i anteckningar tagits bort.

Nu registerar du lönesätt-

ningsår i anställningen under löneuppgifter.

Funktionen ska användas istället för anteckningen om medarbetaren redan är löne-satt för 2015.

Registrera löneinsättningsår

Nytt stöd vid medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar� Chefen ansvarar för att ha regelbundna arbetsplatsträffar med sina medarbetare och att genomföra medarbetarsamtal en gång varje år. Nu finns ett nytt kommungemensamt stödmaterial att ta hjälp av. >>Läs mer om medarbetarsamtal

Ny omgång av ”Chef dag 3”�HR-service startar en ny omgång av ”Chef dag 3” Chefer som gick dag 1 och 2 mellan 2010-2011 anmäler sig själva. Chefer som gick dag 1 och 2 senare än 2011 kommer automatiskt att få en inbjudan. Läs mer om utbildningsdagen på Komin. >>Läs mer om Chef dag 3 på Komin

Förenklat underlag vid anställning�Nu har HR-service förenklat underlagen för registrering av anställning genom att dela upp dem på fem olika blanketter: underlag chef, underlag timavlönad, underlag tillsvidare- anställning, underlag visstidsanställd, underlag arbets- marknadsåtgärder. Dessa blanketter ska lämnas till chefsstöd innan chefsstödet registrerar.