soest nu week47

of 28/28
Koningsweg 14-16, Soest I T 035 - 603 99 25 I yourlease.nl Onbezorgd rijplezier voor een vast laag all-in maandbedrag! ALL-IN (PRIVÉ)LEASE Looptijd: 60 maanden 10.000 vrije km. per jr. Proefrit maken Looptijd: 48 maanden 10.000 vrije km. per jaar Proefrit maken 2013, 27.000 km, airco, 5-drs Citroën C1 169,- all-in/mnd - incl. btw 188,- all-in/mnd - incl. btw Seat Mii 1.0 Style 2013, 27.000 km, airco, 5-drs No� 50 t�p�e�l�Y �ea�.De kerstshow is open! Parket-Actie, elders in deze krant Kom ondernemen in het Hollandse IJsselgebied Van Woudenberg b.v. Dorpsweg 134 , Maartensdijk Tel 0346-213144 www.fordvanwoudenberg.nl www.soestnu.nl Woensdag 18 november 2015 Bezorger worden? Meld je nu aan via http://www.krantjecontantje.nl Koning bezoekt symposium SOESTERBERG - Koning Wil- lem-Alexander is maandag 23 november aanwezig bij het symposium ‘Moed, ta- lent en maatschappelijke verdiensten’ in het Natio- naal Militair Museum in Soesterberg. Het symposium houdt verband met het 200- jarig bestaan van het Neder- landse decoratiestelsel. Nederland kent één mili- taire ridderorde en twee ci- viele ridderorden. In 2015 bestaan zowel de Militaire Willems-Orde als de Orde van de Nederlandse Leeuw 200 jaar. De Koning is de Grootmeester van de Neder- landse ridderorden. Tijdens het bezoek neemt hij maan- dag het jubileumboek over 200 jaar koninklijke onder- scheidingen in Nederland in ontvangst. De Militaire Willems-Orde is een onderscheiding voor dapperheid. De Orde van de Nederlandse Leeuw is de oudste civiele ridderorde in Nederland. Koning Willem I heeft de Orde ingesteld in 1815. Een onderscheiding in de Orde van Oranje-Nassau wordt verleend aan iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de maatschap- pij. De orde is ingesteld in 1892, tijdens het regent- schap van Koningin Emma. Veel Pieten, waaronder een breiende Piet, warmmaakdansjes en muziek hielden het wachtende publiek bezig zaterdag. Sinterklaas kwam op tijd aan op evenemententerrein De Engh in Soest en maakte daarna een rondrit door het dorp. Sint en een groot aantal van zijn helpers mogen ook dit jaar in Museum Soest verblijven. Het lijkt Sinterklaas wel leuk als de kinderen uit Soest en Soesterberg met hun begeleiders ook weer bij hem op bezoek komen. Met de reispiet en de Sint is afgesproken dat op 22 november van 11.00 tot 16.00 uur de deuren van het museum open gaan voor een bezoekje aan de Sint en zijn gevolg. Foto: Ronald Kersten Fotografie Aangekomen! In gesprek over dorpshart Soesterberg SOESTERBERG - In juni heeft de raad een besluit geno- men over de toekomst van het evenemententerrein. De gemeente wil kijken in hoe- verre de wensen van boven- genoemde partijen in te pas- sen zijn. Wethouder Janne Pijnenborg is blij met de ka- ders van de raad. “Er is lang gesproken over wat er met het terrein moet gebeuren. Maar omdat de meningen in het dorp uiteen liepen en de behoeften ook veranderden in de loop der tijd, kwa- men we maar niet verder... Het plan dat we nu gaan maken voor het evenemen- tenterrein is gericht op twee doelstellingen: een aantrek- kelijk, levendig dorpshart én meer inwoners. Nieuwe woningen zijn nodig om genoeg inwoners te houden zodat er in de toekomst ge- noeg draagvlak is voor voor- zieningen in Soesterberg.” De gemeente denkt dat een ontwerpbestemmingsplan voor het plein en de omlig- gende bebouwing in het eerste kwartaal van 2016 ter inzage kan worden gelegd. De nieuwe kaders van de raad gaan over het evene- mententerrein: het paarden- weitje blijft wat het is, so- ciaal-culturele activiteiten blijven in De Linde, aan de noordkant van het terrein komen een dorpsplein van 55 bij 35 meter en appar- tementen met op de bene- denverdieping ruimte voor voorzieningen, aan de zuid- kant vrijesectorwoningen. ‘NIEUWE WONINGEN NODIG VOOR DRAAGVLAK VOORZIENINGEN’ De gemeente hervat de besprekingen met Soesterberg over het dorpshart. Daarbij zijn er eerst de gesprekken met de IJsvereniging, Ondernemersnetwerk Soesterberg (ONS), Stichting Hart voor Soesterberg, het Dorpsbeheerteam (DBT) en de bewonersvereniging Kampweg. Woningen en dorpsplein Oefening in betrappen SOEST - De politie houdt deze week een oefening in sa- menwerking tussen politie, Burgernetdeelnemers en in- woners van Soest. De inwoners van Soest wordt gevraagd de komende week alert te zijn op verdachte situaties en mogelijke auto- krakers en alarmnummer 112 te bellen als zij iemand zien die zich verdacht ge- draagt. Medewerkers van de politie spelen de rol van autoinbreker. Spoedmeldingen via 112 bij verdachte situaties zijn be- langrijk voor de politie. De oefening wil dit onder de aandacht brengen. Syrische maaltijd SOESTERBERG - Stichting Balans houdt zondag 29 november een Syrische maaltijd in buurtrestau- rant Soesterberg. Het is een plek om andere dorpsbewo- ners te ontmoeten, elkaar te leren kennen en samen iets te doen. Aanmelden: 06-57552129 of [email protected] stichtingbalans.nl. Politiek café SOEST - D66 houdt woens- dag 25 november een poli- tiek café over de participa- tiesamenleving met Mark Sanders van de Universiteit Utrecht. Locatie: Soester- bergsestraat 54c in Soest. HERDENKING SOESTERBERG Schrijver van ‘De 33 van Soes- terberg’ is bij de herdenking op Park Vliegbasis 3 » UITGAAN IN SOEST Jazz in Artishock en ander uitgaansnieuws 25 en 27 » Sinterklaasjournaal bezoekt Wegwijzer SOEST - Het Sinterklaasjour- naal komt naar het bakken van de állerlekkerste peper- noot ooit op basisschool De Wegwijzer in Soest. Leer- lingen van groep 3 gaan ermee aan de slag. Dat be- tekent pepernoottheorie, bewegen als een echte piet (warming up op het plein) én een geheim ingrediënt. De klas krijgt hulp van Wel- lesPiet en Pietje Precies uit het Sinterklaasjournaal. Een jurylid uit Heel Holland Bakt helpt met de finishing touch en het geheime ingre- diënt. Dieuwertje Blok komt live verslag leggen van het ‘kneed- en bakfestijn’ . KLIK & WIN ACTIE Win de nieuwe roman van Fabio Genovesi Ga naar onze site: www.soestnu.nl Bezoek aan inlooppunt Burgemeesters Rob Metz (m.) en Koos Jansen (r.) praten bij het inlooppunt aan de Rademakerstraat 5a in Soesterberg met bewoners over vluchtelingen. Foto: Ronald Kersten

Post on 24-Jul-2016

254 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Soest Nu

TRANSCRIPT

 • Koningsweg 14-16, Soest I T 035 - 603 99 25 I yourlease.nl

  Onbezorgd rijplezier voor een vast laag all-in maandbedrag!

  ALL-IN (PRIV)LEASE

  Looptijd: 60 maanden10.000 vrije km. per jr.Proefrit maken

  Looptijd: 48 maanden10.000 vrije km. per jaarProefrit maken

  2013, 27.000 km, airco, 5-drs

  Citron C1

  10.000 vrije km. per jaarProefrit maken

  2013, 27.000 km, airco, 5-drs

  169,- all-in/mnd - incl. btw

  188,- all-in/mnd - incl. btw

  Seat Mii1.0 Style2013, 27.000 km, airco, 5-drs

  No 50 tpel Yea .

  Dekerstshowis open!

  Parket-Actie,elders in deze krant

  Kom ondernemenin het HollandseIJsselgebied

  Van Woudenberg b.v. Dorpsweg 134 , Maartensdijk

  Tel 0346-213144

  www.fordvanwoudenberg.nl

  www.soestnu.nlWoensdag 18 november 2015

  Bezorger worden?Meld je nu aan via

  http://www.krantjecontantje.nl

  Koning bezoekt symposiumSOESTERBERG - Koning Wil-lem-Alexander is maandag 23 november aanwezig bij het symposium Moed, ta-lent en maatschappelijke verdiensten in het Natio-naal Militair Museum in Soesterberg. Het symposium houdt verband met het 200-jarig bestaan van het Neder-landse decoratiestelsel.Nederland kent n mili-taire ridderorde en twee ci-viele ridderorden. In 2015 bestaan zowel de Militaire Willems-Orde als de Orde van de Nederlandse Leeuw 200 jaar. De Koning is de Grootmeester van de Neder-landse ridderorden. Tijdens

  het bezoek neemt hij maan-dag het jubileumboek over 200 jaar koninklijke onder-scheidingen in Nederland in ontvangst.De Militaire Willems-Orde is een onderscheiding voor dapperheid. De Orde van de Nederlandse Leeuw is de oudste civiele ridderorde in Nederland. Koning Willem I heeft de Orde ingesteld in 1815. Een onderscheiding in de Orde van Oranje-Nassau wordt verleend aan iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de maatschap-pij. De orde is ingesteld in 1892, tijdens het regent-schap van Koningin Emma.

  Veel Pieten, waaronder een breiende Piet, warmmaakdansjes en muziek hielden het wachtende publiek bezig zaterdag. Sinterklaas kwam op tijd aan op evenemententerrein De Engh in Soest en maakte daarna een rondrit door het dorp. Sint en een groot aantal van zijn helpers mogen ook dit jaar in Museum Soest verblijven. Het lijkt Sinterklaas wel leuk als de

  kinderen uit Soest en Soesterberg met hun begeleiders ook weer bij hem op bezoek komen. Met de reispiet en de Sint is afgesproken dat op 22 november van 11.00 tot 16.00 uur de deuren van het museum open gaan voor een bezoekje aan de Sint en zijn gevolg. Foto: Ronald Kersten Fotografi e

  Aangekomen!

  In gesprek over dorpshart Soesterberg

  SOESTERBERG - In juni heeft de raad een besluit geno-men over de toekomst van het evenemententerrein. De gemeente wil kijken in hoe-verre de wensen van boven-genoemde partijen in te pas-sen zijn. Wethouder Janne Pijnenborg is blij met de ka-ders van de raad. Er is lang gesproken over wat er met

  het terrein moet gebeuren. Maar omdat de meningen in het dorp uiteen liepen en de behoeften ook veranderden in de loop der tijd, kwa-men we maar niet verder...Het plan dat we nu gaan maken voor het evenemen-tenterrein is gericht op twee

  doelstellingen: een aantrek-kelijk, levendig dorpshart n meer inwoners. Nieuwe woningen zijn nodig om genoeg inwoners te houden zodat er in de toekomst ge-noeg draagvlak is voor voor-zieningen in Soesterberg.De gemeente denkt dat een ontwerpbestemmingsplan voor het plein en de omlig-gende bebouwing in het eerste kwartaal van 2016 ter inzage kan worden gelegd. De nieuwe kaders van de raad gaan over het evene-mententerrein: het paarden-weitje blijft wat het is, so-ciaal-culturele activiteiten blijven in De Linde, aan de noordkant van het terrein komen een dorpsplein van 55 bij 35 meter en appar-tementen met op de bene-denverdieping ruimte voor voorzieningen, aan de zuid-kant vrijesectorwoningen.

  NIEUWE WONINGEN NODIG VOOR DRAAGVLAK VOORZIENINGEN

  De gemeente hervat de besprekingen met Soesterberg over het dorpshart. Daarbij zijn er eerst de gesprekken met de IJsvereniging, Ondernemersnetwerk Soesterberg (ONS), Stichting Hart voor Soesterberg, het Dorpsbeheerteam (DBT) en de bewonersvereniging Kampweg.

  Woningen en dorpsplein

  Oefening in betrappenSOEST - De politie houdt deze week een oefening in sa-menwerking tussen politie, Burgernetdeelnemers en in-woners van Soest. De inwoners van Soest wordt gevraagd de komende week alert te zijn op verdachte situaties en mogelijke auto-krakers en alarmnummer

  112 te bellen als zij iemand zien die zich verdacht ge-draagt. Medewerkers van de politie spelen de rol van autoinbreker. Spoedmeldingen via 112 bij verdachte situaties zijn be-langrijk voor de politie. De oefening wil dit onder de aandacht brengen.

  Syrische maaltijdSOESTERBERG - Stichting Balans houdt zondag 29 november een Syrische maaltijd in buurtrestau-rant Soesterberg. Het is een plek om andere dorpsbewo-ners te ontmoeten, elkaar te leren kennen en samen iets te doen. Aanmelden: 06-57552129 of [email protected]

  Politiek cafSOEST - D66 houdt woens-dag 25 november een poli-tiek caf over de participa-tiesamenleving met Mark Sanders van de Universiteit Utrecht. Locatie: Soester-bergsestraat 54c in Soest.

  HERDENKING SOESTERBERGSchrijver van De 33 van Soes-terberg is bij de herdenking op Park Vliegbasis

  3

  UITGAAN IN SOESTJazz in Artishock en ander uitgaansnieuws

  25 en 27

  Sinterklaasjournaal bezoekt WegwijzerSOEST - Het Sinterklaasjour-naal komt naar het bakken van de llerlekkerste peper-noot ooit op basisschool De Wegwijzer in Soest. Leer-lingen van groep 3 gaan ermee aan de slag. Dat be-tekent pepernoottheorie, bewegen als een echte piet (warming up op het plein) n een geheim ingredint. De klas krijgt hulp van Wel-lesPiet en Pietje Precies uit het Sinterklaasjournaal. Een jurylid uit Heel Holland Bakt helpt met de fi nishing touch en het geheime ingre-dint. Dieuwertje Blok komt live verslag leggen van het kneed- en bakfestijn .

  KLIK & WIN ACTIE

  Win de nieuwe roman van Fabio Genovesi

  KLIK & WIN ACTIE

  Ga naar onze site:www.soestnu.nl

  Bezoek aan inlooppunt

  Burgemeesters Rob Metz (m.) en Koos Jansen (r.) praten bij het inlooppunt aan de Rademakerstraat 5a in Soesterberg met bewoners over vluchtelingen. Foto: Ronald Kersten

 • KantoorspecialistenKantoorspecialisten

  Amsterdamseweg 23, 3812RN AmersfoortTelefoon 033 - 460 64 10. www.masco.nl

  Ruime parkeergelegenheid

  RReettrroo BBuurreeaauussttooeell AAhhrreenndd 222200

  Mooi cadeau voor sinterklaasPrachtige Retro Bureaustoelen.

  Wegens inruil enorme partij gebruikte bureaustoelen van debekende merken, zoals Kinnarps, Interstuhl, Ahrend Viasit,Grahl en nog veel meer.Alle gebruikte stoelen worden geleverd met garantie.

  Kom voor andere modellen kijken in onze schowroom.

  Ahrend 220 bureaustoel vanaf 100,-Ahrend 220 met nieuwe stof vanaf 149,-

  Inclusief 21% BTW

  ( Model brievenbus )

  Kunstgebit, klikgebitof gratis advies?

  Tandprothetische zorg wordt vaak volledigvergoed door uw zorgverzekering.

  Soesterbergsestraat 24 SoestTel. 035-6033444 - www.praktijktenfeld.nl

  TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK TEN FELD

  Erk. gedipl. tandprotheticus

  A.F. ten Feld

  Tandtechnisch laboratorium

  SCHRAVEMADE B.V.Voor al uw reparatiesen adviezen.

  DEMAQsgecertificeerd.

  Torenstraat 13 - SoestTelefoon 035 - 6020249

  geldig do/za.

  Zeewolde: Kerkstraat 14

  Putten: Poststraat 15

  Huizen: Oostermeend-Zuid 124

  Ermelo: De Enk 28

  Soest: Burg. Grothestraat 1a

  Leusden: De Komenij 8

  Kerkstraat 63 - Putten - tel. 0341-356725www.tropicalputten.nl

  WoensdagTropicaldag!

  Bij aanschaf vaneen bonuspas

  tot 50%bonus!

  v.a.4,00

  20 minuten zonnen

  AMERSFOORT LEUSDERWEG 196 T 033 4480772 BARNEVELD LANG-STRAAT 82 T 0342 422617 BUSSUM BRINKLAAN 70 T 035 6914562 EDE VENDELSTRAAT 13 T 0318 613895 NIJKERK VETKAMP 66 T 033 2462156 SOEST STEENHOFFSTRAAT 61A T 035 5882284

  INKSTATION10 JAAR DE BESTE EN VOORDELIGSTE IN NAVULLEN EN VERKOOP VAN NIEUWE CARTRIDGES

  WWW.OEPS-INKTOP.NL

  JAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAAR

  JUBILEUMKNALLERGELDIG T/M ZATERDAG 28 NOVEMBER

  WAAROM WIJ U DEZE PRINTER ADVISEREN? 1 Als u maar zo af en toe iets wilt printen of kopiren dan staat deze printer voor u klaar. 2. Hij werkt met een tonercartridge die niet kan verdrogen. Al laat u hem maanden uit staan, stekker in het stopcontact en hij doet het weer. 3. Compacte zwart/wit printer die ook kan scannen en kopiren

  Nieuwe tonercartridges voor deze printer zijn goed na te vullen door ons. U zult met de eerste cartridge zon 400 tot 600 paginas kunnen printen.

  Pinter-installatie aan huis. nu

  15,00*

  BROTHER DCP-1510

  033 4480772

  Nieuwe tonercartridges voor deze printer zijn goed na te vullen door ons. U zult met de eerste

  BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER

  WAAROM WIJ U DEZE PRINTER ADVISEREN?

  2 WEKEN LANG

  NU VOOR

  67,95 * informeer in de w

  inkel naa

  r de voorwa

  arden.

  WWW.HBAAS.NL/[email protected]

  LOODGIETERSBEDRIJF H.BAAS B.V.KONINGSSTRAAT 129 HILVERSUM TEL. 035-624 98 90/624 22 02

  Open: ma. t/m vrij. 8.00 t/m 17.00 uur. Zaterdags gesloten. Geen koopavond.

  Zeg Baas, kan een open haard op gas branden? Ja hoor, dat kan!

  Wie over een open haard beschikt, wil er zo veel mogelijk

  plezier en profi jt van hebben. Maar eerlijk is eerlijk, hoe vaak zal de haard

  dan uiteindelijk branden? Om van uw haard een gebruikshaard te maken is een GASBLOKKENVUUR ideaal! Deze stelt u in staat om elk moment van uw open haard te genieten, ook zelfs maar voor eventjes: met vlammen, gloed en uitstraling die er precies zo uitziet als een houtvuur.

  Prijzen vanaf 505,-

  Zeg

  Wie over een open haard beschikt, wil er zo veel mogelijk

  plezier en profi jt van hebben. Maar eerlijk is eerlijk, hoe vaak zal de haard

  o.a.Model 400 voor een haard met een vuurbreedte tot 40 cmModel 570 voor een vuurbreedte van 40 tot 55 cmModel 750 voor een extra vuurbreedte tot wel 70 cmModel 730 is geschikt voor een rondzithaard

  GASVUURTJES BRANDEND TE ZIEN IN ONZE WINKEL(exclusief gasveiligheidsvoorschriften)

  DE GROOTSTE GASHAARD EN GEVELKACHELKEUZE IN HET GOOI!

  www.soestnu.nl Soest Nu woensdag 18 november 2015 2

  Taxi KeistadAMERSFOORT E.O. SCHIPHOL vanaf 59,-

  06 16 01 01 01

  VANUIT DE GEHELE REGIO ZEER SCHERPE PRIJZEN!ONLINE RESERVEREN KAN OOK

  WWW.TAXIKEISTAD.NL

 • www.soestnu.nl Soest Nu woensdag 18 november 2015 3

  Van Os werd in 1939 geboren en woonde tijdens de oorlog in Enschede. Hij trouwde in 1965 en verhuisde later naar Soest. Daar was hij gemeentevoorlichter van Soest en schreef een boek over de 33 verzetsstrijders die op 19 november 1942 in Soesterberg werden gefusilleerd.

  SoeSt - Met de gemeentelijke stukken omtrent de oorlog werd niet veel gedaan en Van Os was als gemeente-voorlichter de aangewezen persoon om in het archief te duiken. Ik heb er in ver-diept en het uitgezocht en dat heeft geleid tot het her-denkingsboek, zegt Van Os. Ik heb gesprekken gevoerd met de nabestaanden en heb de afscheidsbrieven van de gefusilleerde mannen gele-zen. Of het heftig was? Ze-ker. Het heeft een hele diepe indruk op me gemaakt. Zelf heb ik de oorlog niet zo be-wust meegemaakt, al zijn me wel beelden van de raz-zias bij gebleven.

  OranjevendelHet boek van Van Os kreeg de titel mee De 33 van Soes-terberg. In totaal werden op 19 november 1942 op de voormalige vliegbasis Soes-terberg 33 mannen van ver-schillende verzetsgroepen

  door het Duitse vuurpelo-ton om het leven gebracht. En van de verzetsgroepen kwam uit de omgeving van Hengelo. De vier Hengelo-ers behoorden tot de ver-zetsgroep Oranjevendel. Ze pleegden in het begin van de Tweede Wereldoorlog tal van verzetsactiviteiten,

  weet Van Os. Het Hengelose viertal bestond uit Henri Herman Moquette, Gerrit Willem Eduard Wilmink, Gerrit Jan Prinsen en Mar-tinus Cornelis Cavalj. Mo-quette woonde aan de Frans Halsstraat, vertelt Van Os. Prinsen was banketbak-ker en Wilmink architect, hij woonde aan de Troel-strastraat. Cavalj was pre-dikant en woonde ook in Nijmegen.

  FusilladeplaatsDe herdenking wordt gehou-den op de fusilladeplaats, waar een herdenkingskruis is geplaatst. Hij bestaat uit twee gedeelten. s Middags een ontvangst voor familie-leden, vrienden en kennis-sen van de slachtoffers van de fusillade in het parochie-huis van de St. Carolus Bor-romeus kerk in Soesterberg. Daarna is er een stille tocht naar de herdenkingsplek op

  de voormalige basis. De or-ganisatie is in handen van de Stichting Comit 4 en 5 mei Soest-Soesterberg in sa-menwerking met leerlingen van basisschool De Egelan-tier in Soest. s Avonds is er in het kader van 70 jaar bevrijding een speciaal herdenkingscon-cert in de St. Carolus Bor-

  romeus kerk in Soesterberg. Hieraan nemen drie koren uit Soest, Soesterberg en Amersfoort deel en ook het zangtrio Three Times a Lady met mezzosopraan An-nemarie van Os, de dochter van Ben van Os.Het boek de 33 van Soester-berg is inmiddels niet meer verkrijgbaar.

  Ik heb de afscheidsbrieven gelezen

  Ben van Os met dochter en mezzosopraan Annemarie, die meezingt bij het herdenkingsconcert in het vocale trio Three Times a Lady. Foto: Ernst-Jan van Pel

  schrijver De 33 van soesterberg bij herDenking

  Ben van Os is uitgenodigd om op donderdag 19 no-vember bij de herdenking van 33 gefusilleerde verzets-strijders te komen spreken. De 76-jarige Van Os schreef in 1974 een boek over de verzetsmannen die in 1942 op het vliegveld van Soesterberg gedood werden door een vuurpeloton. Sindsdien wordt jaarlijks een herden-king gehouden. Van Os verzorgt in Soesterberg, waar de plechtigheid wordt gehouden, een inleiding bij de samenkomst door voor te lezen uit afscheidsbrieven van de gefusilleerden.

  Matches op BeursvloerSoeSt - Power Soest probeert met activiteiten Soesters te verbinden en in beweging te brengen en veelbelovende initiatieven op dit gebied een duwtje in de rug te ge-ven. Maandag 16 novem-ber was er bijvoorbeeld de Beursvloer in Stayokay. Die leverde 73 matches op: af-spraken tussen bedrijven en organisaties, tussen organi-saties onderling en onder-nemers die samenwerken, ruilen of helpen. Zo was er een afspraak over het aanle-veren van producten in ruil voor een lezing, optreden van een koor, een verzorgde lunch of een sportieve aci-tiviteit of het helpen bij een

  uitje. Er was dit keer ook aandacht voor stages of leer-opdrachten. Mogelijk groeit het aantal matches naar 77: er wordt nog over gepraat. Dat brengt het totaal dan op 77, een mooie score, vindt Henk van Asch, voorzitter van Power Soest.

  Kieft gastsprekerSoeSt - Wim Kieft is op don-derdag 19 november gast-spreker bij de Zaken Vrien-den Soest (ZSV). Leden mogen een gast meenemen. Om meer ruimte te hebben verruilt ZVS de thuisbasis Eetvilla Van den Brink voor Stayokay Soest.

  KORT NIEUWS

  Soester ontsnapt aan berovingSoeSt/tilburg - De politie onderzoekt een straatroof en een poging daartoe in Tilburg van afgelopen weekeinde. In de nacht van vrijdag 13 op zaterdag 14 november werd een 20-jarige man uit Soest, die net uit het station kwam, lastig gevallen door een groep jongens die zijn te-lefoon opeisten. Ze gingen er vandoor in de richting van het station toen een automobilist stopte om te vragen wat er aan de hand was.

  Kaarten voor herderstochtSoeSt - De herderstocht in de Soester duinen vindt dit jaar plaats op zaterdag 12 december. In het bos achter openluchttheater Cabrio loopt een spoor van licht langs taferelen uit het kerstverhaal naar de stal met het kerstkind. Kaarten voor de wandel-theatertocht zijn te koop vanaf maandag 23 no-vember via boekhandel De Fakkel op de Soester-bergsestraat 74, De Sleu-tel aan de Steenhoffstraat 41of via [email protected] Er zijn 500 kaarten beschikbaar. Startpunt is Cabrio waar van alles te doen is.

  Smartlappenkoor De Vallende traan geeft lustrumconcert

  Smartlappenkoor De Vallende Traan geeft op zaterdag 21 november in Hilton Royal Parc Soestduinen zijn lustrumconcert. Aanvang: 20.00 uur. Er zijn nog wat kaarten verkrijgbaar bij boekhandel Van de Ven. Aan het concert werken ook andere zangers en muzikanten mee.

  SoeSt - De Vallende Traan bestaat uit twee dozijn 55-plussers uit Soest en Soes-

  terberg. Het koor valt onder het uitgebreide cursuspro-gramma van de Stichting Welzijn Ouderen Soest en is destijds opgericht door Anne-Marie Blink. Sinds bijna twee jaar staat het koor onder leiding van zangeres en dirigente Meike van de Linde uit Soest. Het vijfjarig bestaan wordt gevierd met een lustrum-concert in de zaal Nassau-paviljoen van het Hilton Royal Parc Soestduinen. De Eemlander Blaaskapel, PVocaal van PVO, koor Ei-genwijs en zangers van Zing voor je Leven werken ook

  mee. In totaal komen er zon 120 zangers, zangeressen en muzikanten het podium op om aan 180 gasten een fees-telijke muzikale avond te bieden.Voor het concert kreeg het koor steun van allerlei spon-sors. Zelf schenkt het koor een deel van de opbrengst van het concert aan hospice De Luwte in Soest.Naast de bekende meezin-gers brengt het koor ook een aantal minder bekende nummers ten gehore. Er is een uitgebreid programma-boekje met teksten beschik-baar.

  Een deel van de opbrengst van het concert gaat naar een goed doel. Foto: Smartlappenkoor De Vallende Traan Contactgegevens redactieEssenkade 2, 3992 AA Houten

  t (033) 247 7041e [email protected] www.soestnu.nl

  Commercieel DirecteurDirk [email protected]

  eindredactieVerena Koperdraat

  Chef regioredactieJan van [email protected]

  bezorgklachteni www.soestnu.nl/servicet (0900) 424 57 26

  Contactgegevens media-adviesen advertentieverkoopVoor informatie over de advertentiemogelijkhedenneemt u contact op metuw accountmanager of bel met (088) 013 99 84. Of mail ons via adverte-

  [email protected]

  Familieberichtene [email protected] (088) 013 72 68Zelf een familiebericht opgeven kan viawww.familieberichtenonline.nl

  rubrieksadvertentiese [email protected] (0900) 674 38 36

  DrukWegener Nieuwsdruk

  Algemene voorwaarden en overigeinformatie (zoals advertentie-tarievenen oplage)i www.wegenermedia.nl

  Soest Nu is een uitgave vanWegener Media bV.

  Aangeboden kopij kan zowel wordengeplaatst in de gedrukte als digitaleuitgaven van Wegener Media BV. Wegener Media BV

  COlOfON

 • Gemeente Soest Postcodegebieden 3760 t/m 3768

  Vitens werkt aan de waterleiding.

  www.vitens.nl

  19 oktober t/m 17 december tussen 8:00 - 16:30 uur

  Tijdens bovenstaande periode verricht Vitens onderhoud aan de waterleiding. We werken van wijk naar wijk. Dit betekent dat u hinder kunt ondervinden als we bij u in de buurt aan het werk zijn. Kijk op www.waterstoring.nl om te weten op welke datum Vitens bij u in de wijk is.

  Tijdens de werkzaamheden kan de waterdruk lager zijn en kan het water een bruine kleur hebben. Bruin water is niet schadelijk voor uw gezondheid.

  Tips- Gebruik bij voorkeur niet overdag de wasmachine wanneer we in uw wijk aan

  het werk zijn.- Waterkraan voor gebruik laten stromen tot het water weer helder is.

  Glasschadeherstelbedrijf | tel. 06 - 55 185 214 | [email protected]

  Dubbel HR++ Glas

  99,-* p/m129,-

  Herfst aanbieding!

  * exclusief BTW, inclusief plaatsen en materiaal

  Bereikbaar van10.00 tot 22.00 uur

  tel. 06 - 55 185 214 | [email protected]

  * exclusief BTW, inclusief plaatsen en materiaal

  10.00 tot 22.00 uur

  Speciale tarie

  ven voor

  bedrijven en i

  nstellingen

  Gratis

  o erte!

  SPULLENHULPDe Schans 20 Soest

  Zaterdag 28 november 11 uurMODESHOW

  FeestkledingAvondjurkenKostuums Merkkleding

  te gek voor woorden zo goedkoop

  Soest Nu woensdag 18 november 2015 4Carol TandtechniekKUNSTGEBITTEN EN REPARATIES

  Evt. klaar terwijl u wacht!

  Informatie:0342-452343

  Hessenweg 333A Achterveld

 • Heb jij een goede smaak?!Zensa Moda en Studio Smaak van Wijn organiseren samen een wijnproeverij!

  Je kunt heerlijke wijnen komen proeven en genieten van de nieuwe najaarsmode.

  Wijncoach Marja van Beek geeft uitgebreid advies en tips voor mooie wijnen tijdens de feestdagen.

  Smaak!Smaak op het gebied van mode en smaak op het gebied van proeven. Op 20 en 21 november kun je beide aspecten van smaak vinden bij Zensa Moda te Soest. Studio Smaak van Wijn en Zensa Moda organiseren samen een wijnproeverij onder begeleiding van wijncoach Marja van Beek.

  Studio Smaak van Wijn, de eerSte SoeSter WijnSchool

  Studio Smaak van Wijn is d wijnspecialist in Soest en omstreken. De kennis van alles op het gebied van wijn en een rijk assortiment aan wijnen en wijnaccessoires is de kracht van Studio Smaak van Wijn.

  Verder biedt de wijnschool masterclasses, wijnproeverijen en landelijk erkende cursussen. Dus wilt u genieten van heerlijke wijnen en de nieuwe najaarsmode kom dan gezellig langs!

  vrijdag 20 november: 14.00 - 21.00 Zaterdag 21 november: 13.00 - 17.00www.zensasoestamersfoort.nl www.smaakvanwijn.com

  ADVERTORIAL

  Rust en Emotionele BalansBij innerlijke onrust, stress-situaties en stemmingswisselingen

  1passiebloem, 2citroenmelisse,3valeriaan, 4zink

  Een overvolle agenda, drukteop het werk, of zorgen om degezondheid kunnen zorgen voorperiodes van stress of spanning.Ook kan het leiden tot ver-moeidheid en een minder vrolijken opgewekt gevoel. Het kansoms lastig zijn de nodige rust tevinden en emotioneel in balanste blijven. Het is niet altijd mo-gelijk om de oorzaak van stressof spanning weg te halen, maarhet is wel mogelijk om er rustigermee om te gaan met natuurlijkeondersteuning van A.Vogel.

  Natuurlijke ondersteuningA.Vogel Passiora RustgevendEmotionele Balans is 100%natuurlijk en bevat een krach-tige combinatie van kruiden enmineralen. Het ondersteunt bijinnerlijke onrust en stemmings-wisselingen2,3 en helpt rustig1 en

  Sneller gerriteerd, prikkelbaarof een kort lontje? Bijna 70%van de Nederlanders ervaartwel eens stress of spanning.Ook vermoeidheid en eenonrustig gevoel kunnen daneen belangrijke rol spelen.

  evenwichtig te blijven in stress-situaties4. Het bevat tevens mag-nesium, wat gunstig is voor eengoede geestelijke balans en extraenergie geeft bij vermoeidheid.Het is geschikt voor overdag,houdt lichaam en geest fris enalert2 en geeft geen gewenning.Zo kunt u ook in periodes vanstress en spanning goed blijvenfunctioneren.

  1. Snel gerriteerd2. Vermoeidheid3. Onrustig gevoel

  Top 3signalenvan stress-situaties:

  A.Vogel Passiora RustgevendEmotionele Balans is verkrijgbaarbij drogist, apotheek en gezond-heidswinkels in een verpakkingvan 30 stuks. Adviesprijs 11,99.Meer weten? Bel de A.Vogelgezondheidslijn 0900-2464646of kijk op avogel.nl.

  www.soestnu.nl Soest Nu woensdag 18 november 2015 5

  (0,45

  pm)

  BEL DE THEATERKASSA 0900-9203 of WWW.MUSICOFLIFE.NTK.NL

  AFAS CIRCUSTHEATER | SCHEVENINGEN | 20.00 UURAFAS CIRCUSTHEATER SCHEVENINGEN UUR| | 20.00

  Vur aled Voor altijd en iedereen

  Ruthop haar best!

  alle hits

  2e

  Pa

  as

  da

  g

  MA. 28 MAART - 14.00 uur | 22 | 37 | 52 MA. 11 APRIL | 17 | 32 | 47 MA. 25 APRIL | 17 | 32 | 47

  Het grote theaterconcert 2016Alleen te zien in Scheveningen!

  Kleuters van De Bron en de eerste Van der Huchtschool kregen in de les te maken met geheimzinnige koff ers met voorwerpen n met boeken. De educatieve les bood ook inspiratie voor kleifi guren waarbij een heel dorp ontstond. Foto: Idea

  Margriet van der Kooi geeft woensdag 25 november in de Emmakerk aan de Regentesselaan in Soest, een lezing over rouw en verdriet. Ze gaat daarbij uit van de christelijke traditie. Aanvang: 20.00 uur. Van der Kooi is geestelijk verzorger in een ziekenhuis en psychiatrisch centrum en auteur. Foto: MvdK

  De moeder van de zes maanden oude Jessie stuurde deze foto van de eerste sinterklaasoptocht van haar Soester knolletje. Het zou superleuk zijn als ze met de foto in de Soest Nu zou komen! Deze intocht is ongetwijfeld de eerste van een reeks. Foto: Sharon de Groot

  Deze foto is gemaakt tijdens de intocht van Sinterklaas. De pieten stonden vrolijk te juichen op het dak van de oude Intersportwinkel tegenover grand caf De Lindenhof op de Van Weedestraat in Soest. Foto: Natasja Kops - Berg

  Rotary Club Soestdijk heeft in enkele weken tijd 55 rollators, 5 rolstoelen en een aantal wandelstokken verzameld na een oproep om ze in te brengen. De spullen gaan op transport naar Suriname waar een groot tekort is aan deze hulpmiddelen. Mensen die zon hulpmiddel nodig hebben maar het niet kunnen betalen, zijn van het sociale en maatschappelijke leven uitgesloten. Al negen jaar zet een Rotarian van Rotary Club Zoetermeer zich in om deze mensen te helpen door een container vol naar Suriname te sturen. Foto: Rotary Club Soestdijk

  Stuur uw foto naar Soest NuHeeft u een foto gemaakt van iets opvallends, inte-ressants of bijzonders in Soest en Soesterberg dat in de afgelopen week is gebeurd? Als u die mooie of bijzondere foto wilt de-len met onze lezers, kunt u hem sturen naar de redactie. Vermeld daar-bij Mijn foto. Het mail-adres is [email protected] De foto moet een lig-gende foto zijn (beeld bre-der dan hoog), min. 500 kb en max. 5 mb. Geef in de e-mail ook aan wat er te zien is, wanneer en waar de foto is gemaakt en door wie.

 • ONDERWIJSGROEP AMERSFOORTopenbaar onderwijsMavo Trivium College di 19 jan 18.30 - 20.30 uur Open avond voor leerlingen en ouders do 4 feb 18.30 - 20.30 uur Open avond voor leerlingen en oudersColumbusweg 40, Amersfoort

  Vmbo Trivium College do 21 jan 18.30 - 20.30 uur Open avond voor leerlingen en ouders di 9 feb 15.30 - 17.30 uur Inloopmiddag voor leerlingen en oudersDierenriem 11, Amersfoort

  Praktijkonderwijs Trivium College ma 25 jan 19.00 - 20.30 uur Informatieavond voor ouders en belangstellendenAanmelden via www.triviumcollege.nl di 16 feb 16.30 - 20.00 uur Inloopmiddag en -avond voor leerlingen en oudersWiekslag 50, Amersfoortwww.triviumcollege.nl...................................................

  De Amersfoortse Berg,Openbaar Lyceum di 2 feb 19.00 - 21.00 uur Informatieavond voor ouders en leerlingen. Vast programma start om 19.00 uur. School open om 18.30 uur. do 4 feb 19.00 - 21.00 uur Informatieavond voor ouders en leer-lingen. Vast programma start om 19.00 uur. School open om 18.30 uur. di 9 feb 19.00 - 20.30 uur Informatieavond Vwo-bta voor ouders en leerlingen. Vast programma start om 19.00 uur. School open om 18.30 uur.Hugo de Grootlaan 25, Amersfoortwww.amersfoortseberg.nl...................................................

  Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt vrij 29 jan 17.00 - 21.00 uur Inloop ma 1 feb 19.45 - 21.30 uur Vast programmaThorbeckeplein 1, Amersfoortwww.jvo.nl...................................................

  Vathorst College wo 10 en do 11 feb 19.00 - 21.30 uur Open huis voor leerlingen en ouders.Vast programma start om 19.00 uur.Lovink 6, Amersfoort www.vathorstcollege.nl...................................................

  t Atrium ma 18 jan 19.00 - 20.15 uur Voorlichtingsavond over sportklassen voor ouders en leerlingen groep 8. Aanmelden vanaf 4 januari via www.t-atrium.nl za 23 jan 10.00 - 13.00 uur Open huis voor leerlingen en ouders, inloop

  wo 27 jan 19.00 - 21.00 uur Voorlichtingsavond over Tweetalig Vwo voor ouders en leerlingen. Aanmelden vanaf 4 januari via www.t-atrium.nl do 28 jan 19.00 - 20.15 uurVoorlichtingsavond over sportklassen voor ouders en leerlingen groep 8. Aanmelden vanaf 4 januari via www.t-atrium.nlPaladijnenweg 611, Amersfoortwww.t-atrium.nl...................................................

  STICHTING WELLANTalgemeen bijzonder onderwijsWellantcollege VMBO Amersfoort ma 14 dec 19.30 - 21.00 uur Informatieavond voor ouders. Vast programma, start om 19.30 uur. School open om 19.15 uur. wo 3 feb 19.30 - 21.00 uur Informatieavond voor ouders. Vast programma, start om 19.30 uur. School open om 19.15 uur. wo 17 feb 16.00 - 20.00 uur Open huis wo 2 mrt 19.30 - 21.00 uur Informatieavond voor ouders. Vast programma, start om 19.30 uur. School open om 19.15 uur.Bergenboulevard 11, Amersfoortwww.wellant.nl ...................................................

  MEERWEGEN SCHOLENGROEPprotestant christelijk onderwijsAccent Amersfoort,praktijkonderwijs do 21 jan 17.00 - 20.30 uur Individuele afspraken ook mogelijk wo 17 feb 15.30 - 19.00 uur Individuele afspraken ook mogelijkWiekslag 50, Amersfoortwww.accentamersfoort.nl...................................................

  Accent Nijkerk, praktijkonderwijs di 26 jan 19.00 - 21.00 uur Open avond do 11 feb 19.00 - 21.00 uur Open avond Ds. Kuypersstraat 1, Nijkerkwww.accentnijkerk.nl...................................................

  Corderius College ma 25 jan 20.30 - 21.45 uur Voorlichting Masterclass brugklas wo 10 feb 18.30 - 21.00 uur en do 11 feb 18.30 - 21.00 uur Open huis Lambert Heijnricsstraat 23, Amersfoort www.corderius.nl...................................................

  Corlaer College ma 7 dec 20.00 - 21.30 uur Informatieavond vmbo voor ouders/verzorgers Ds. Kuypersstraat 3, Nijkerk do 10 dec 20.00 uur- 21.30 uur Informatieavond Atheneum-Havo (incl. Havo-tl) voor ouders/verzorgersHenri Nouwenstraat 8, Nijkerk

  do 21 en di 26 jan 19.00 - 21.00 uur Open avond Vmbo-Havo-Atheneumin beide gebouwen ma 8 feb 20.00 - 21.30 uur Informatieavond Vmbo voor ouders in het Vmbo-gebouw, informatieavond Atheneum/Havo voor ouders (incl. H/T) in het A/H-gebouwwww.corlaercollege.nl...................................................

  Farel College Amersfoort do 28 jan 19.00 - 21.00 uur Thema-avond TTO en Bta Plus vr 5 feb 19.00 - 21.30 uur Open huis za 6 feb 11.00 - 13.30 uur Open huis Paladijnenweg 101, Amersfoortwww.farel.nl ...................................................

  Oostwende College di 8 dec 19.45 - 21.30 uur Voorlichting ouders groep 8 do 28 jan 19.00 - 21.00 uur Open huis di 16 feb 19.00 - 20.00 uur Vrij inloopspreekuurPlecht 1, Bunschotenwww.oostwende.nl...................................................

  Prisma College/Vakcollege Amersfoort ma 23 nov 19.30 - 21.00 uur Special voor ouders. Aanmelden voor workshops via de site www.prisma-college.nlKaliumweg 2, Amersfoort do 21 jan 16.00 - 17.30 uur en van 19.00 - 20.30 uur Info met leerlingen en ouders. Daarna rondgang door de school.Kaliumweg 2, Amersfoort wo 10 feb 19.00 - 20.30 uur Info met leerlingen en ouders. Daarna rondgang door de school.Kaliumweg 2, Amersfoortwww.prisma-college.nlwww.vakcollege-amersfoort.nl...................................................

  GROENHORST NIJKERKprotestant christelijk onderwijs wo 25 nov 17.30 - 21.00 uur Open dag za 30 jan 10.00 - 12.30 uur Open dag do 18 feb 19.00 - 21.00 uur Informatieavond voor ouders en leerlingen groep 8Luxoolseweg 1, Nijkerkwww.groenhorstnijkerk.nl ...................................................

  GUIDO DE BRSgereformeerd onderwijs vrij 29 jan 18.00 - 21.00 uur Open avond za 30 jan 10.00 - 13.00 uur Open dagPaladijnenweg 251-253, Amersfoortwww.guido.nl ..................................................

  PARTICULIER ONDERWIJSLuzac Lyceum za 16 jan 11.00 - 14.00 uur Open dag za 25 jun 11.00 - 14.00 uur Open dagZonnehof 9, Amersfoortwww.luzac.nl..................................................

  DE BAANDERkatholiek onderwijs do 28 jan 16.00 - 20.30 uur Doorlopend geopendIndividuele afspraken zijn ook mogelijkZangvogelweg 152, Amersfoortwww.debaander.nl...................................................

  MERIDIAAN COLLEGEkatholiek onderwijsHet Nieuwe Eemland vrij 22 jan 15.30 - 17.00 uur en van 18.00 - 20.00 uur Inloopmiddag en -avond za 23 jan 10.00 - 13.00 uur Inloopochtend wo 10 feb 14.00 - 16.00 uur RondleidingenDaam Fockemalaan 12, Amersfoortwww.hetnieuweeemland.nl...................................................

  t Hooghe Landt ma 18 jan 19.15 - 20.30 uur Informatieavond Technasium Havo/Vwo voor groep 8 leerlingen en hun ouders. Aanmelden via www.hooghelandt.nl vanaf 4 januari 2016. di 19 jan 20.00 - 21.00 uur Informatieavond Mavo XL/Havo voor ouders van leerlingen groep 8. Aanmelden via www.hooghelandt.nl vanaf 4 januari 2016. ma 25 jan 19.15 - 20.30 uur Informatieavond Technasium Havo/Vwo voor groep 8 leerlingen en hun ouders. Aanmelden via www.hooghelandt.nl vanaf 4 januari 2016. di 26 jan 20.00 - 21.00 uur Informatieavond Havo/Vwo voor ouders van leerlingen groep 8. Aanmelden via www.hooghelandt.nl vanaf 4 januari 2016. di 9 en wo 10 feb 19.15 - 21.30 uur Inloopavond voor leerlingen groep 8 en hun ouders. Trompetstraat 1, Amersfoortwww.hooghelandt.nl...................................................

  Mavo Muurhuizen di 9 feb van 19.30 tot 21.00 uur Vast programma. Ouders en leerlingen volgen een apart programma. Vooraf aanmelden via www.mavomuurhuizen.nl. wo 10 feb van 15.30 tot 17.00 uur Vast programma. Ouders en leerlingen volgen een apart programma. Vooraf aanmelden via www.mavomuurhuizen.nl.Zangvogelweg 2-4, Amersfoortwww.mavomuurhuizen.nl..................................................

  Vakcollege Amersfoort/Prisma College

  wo 20 jan 18.30 - 21.00 uur Open avondHooglandseweg-Noord 55, Amersfoort do 11 feb 18.30 - 21.00 uur Open avondHooglandseweg-Noord 55, Amersfoortwww.vakcollege-amersfoort.nlwww.prisma-college.nl..................................................

 • Hoogvliet,altijd de

  laagste prijs!Met meer dan 80 scherpe PrijsKrakers per week!

  Geldig van woensdag 18 t/m dinsdag 24 november 2015

  Kijk voor onze actuele openingstijden op www.hoogvliet.com/openingstijden. Ook online te bestellen in de Hoogvliet websuper. Max. 4 keer de aanbieding per klant.

  Shoarma-, gyros- of roerbakreepjes Kilovan: 7.29voor: 3.64

  kortingkortingkorting50%

  Stoney Creek Australische wijn. Alle soorten6 essen van 0.75 litervan: 32.94voor: 16.47 kortingkortingkorting

  50%Per liter 3.66

  RUIM 16 EUROKORTING!

  Bertolli pastasaus of Chicken Tonight Alle soorten4 stuksvoor: 5.40 - 8.20

  GRATIS set theedoeken

  (3 stuks)t.w.v. 6.99

  bij aankoop van 4 stuks Bertolli

  pastasaus of Chicken Tonight

  4 stuks

  Soest Nu woensdag 18 november 2015 7

  Ook de prins van de Plattelandsgenotsknotsen is gekozen. Dit jaar is het prins Lucky Luuk. Hij wordt bijgestaan door zijn adjudanten Roel en Daan. Van links naar rechts staan op de foto Roel van der Heuvel, Daan van Doorn en Prins Lucky Luuk (met cowboyhoed). De vierde man is Lamme Frans die op het feest van de carnavalsclub kwam zingen. Foto: Regina Kok

  Prins Lucky Luukmet ho ouding

  Abel Tasmannetje in IdeaSOEST - De jeugdvoorstelling Abel Tasmannetje gaat over Abel die in zijn magische PostTas, vol nooit bezorgde post, naar het verleden kan reizen. Daardoor kan Abel achterhalen wie de post heeft verstuurt. En waar hij echt naar toe moet. De voorstelling is woensdag 25 november te zien in theater Idea. Aanvang: 15.00 uur. Kaarten: 7,50 euro. Bij vier kaarten is er een vrijkaartje voor een ouder.Abel bezorgt post die door

  de gewone postbode niet be-zorgd kan worden, brieven zonder adres, kaarten zon-der naam of postcode. Als een moderne Robin Hood stuurt hij soms een pakje naar iemand die het beter kan gebruiken. De maker van de voorstel-ling is Arthur Geesing. Hij is een intutief theaterma-ker die speelt met beelden, met materialen die hij met minieme veranderingen omtovert tot landschap-pen. Hij laat een gordijn van

  zand regenen uit een grote buis, maakt bergen van een doek en papier, laat muziek van moderne componisten horen en speelt afwisselend met poppen en met schadu-wen. Zo wordt zijn voorstel-ling een ervaring voor alle zintuigen. Zijn decor is een klein theatertje.

  Kaarten zijn online te koop via www.ideacultuur.nl en bij de theaterkassa in Idea aan de Willaertstraat 49 in Soest.

  Nieuw: Voetbal voor peutersSoeSt - Voetbalvereniging SEC en de kinderopvangor-ganisaties Knijntje en Zip-pies komen in een unieke samenwerking met een absolute primeur in Soest, namelijk peutervoetbal. De Ministars Voetbalacade-mie van SEC is gericht op kinderen van 2 tot 5 jaar en heeft daarvoor speciale trai-ningsmiddelen. In het alge-meen kunnen kinderen pas op voetbal vanaf hun 5e of 6e jaar. De Ministars Voetbalaca-demie voor peuters gaat in januari 2016 van start . De feestelijke opening van de Ministars Voetbalacademie is tijdens een kerstviering van VV SEC op 19 decem-ber van 8.30 tot 9.30 uur op de velden aan de Bosstraat West (bij slecht weer in Sportboulevard De Engh). Hieraan kan - na aanmel-ding - kosteloos worden deelgenomen. Aanmelden kan via [email protected] of via www.zippies.nl. Lees meer op www.soestnu.nl.

  Voetbalpietjes op veld van HeesSoeSt - De kabouters van voetbalclub Hees (4 tot 6 jaar) mochten zaterdagoch-tend 14 november de strijd aanbinden met hun ouders. Omdat ook Sinterklaas in Nederland en Soest aan-

  kwam, droegen de jongens en meisjes een kleurrijke pietenmuts. Na een uur sportiviteit en inspanning werd het evenement geza-menlijk afgesloten met door de ouders gemaakte lekker-nijen.

  Duinkikkers op vijfde plaatsSoeSt - De zwemploeg van De Duinkikkers doet het goed in de competitie en is opgeklommen naar een vijf-de plaats. In de tweede com-petitiewedstrijd, in Drie-bergen, kwam de ploeg tot liefst 46 tijdsverbeteringen. De zwemmersploeg bestond uit evenveel zwemmers als tijdsverbeteringen. Lees meer op www.soestnu.nl.

  Afhaaldagen kaarten Peters baanSoeSt - Zaterdag 21 en 28 november tussen 10.00 en 13.00 uur zijn de afhaalda-gen voor de seizoenkaarten van schaatsbaan Peters baan in Soest. Het is nog mogelijk een abonnement tegen het gereduceerde tarief aan te schaffen op beide dagen. De prijs voor een jeugdabonne-ment tot 15 jaar is 3 euro en voor een volwassene 6 euro. Na 1 december worden deze prijzen verdubbeld.Ook dit jaar presenteren een aantal Soester verenigingen

  zich op de afhaaldagen. Dit jaar zijn dat toneelvereni-ging De Rietpluim, model-vliegclub Otto Lilienthal en jeu-de-boulesvereniging De Gemshoorn.

  Overhees boekt grootste zegeSoeSt - Het begint steeds be-ter te draaien bij TTV Over-hees. Barneveld Leertouwer werd met 2-8 aan de kant geschoven en de tafeltennis-sers uit Soest hebben goede papieren om als tweede te fi-nishen in de 4e klasse B afd. Midden. Reflex Maarn staat aan kop (8-57), TTV Over-hees Soest tweede (8-44) en VTV Nieuwegein derde (7 36). Dinsdagavond speelde Overhees tegen de koploper. Die uitslag was nog niet be-kend bij de redactie.

  Jubileumboek van VVZ49SoeSt - Voetbalvereniging VVZ49 heeft vorig jaar haar 65-jarig jubileum gevierd. Op 18 november wordt het jubileumboek van de club op een feestavond over-handigd aan Michael van Praag, bondsvoorzitter van de KNVB, in de kantine van VVZ49 aan de Eemweg in Soest. Het boek is te bestel-len via [email protected] en vanaf 19 november ook te koop bij de boekhandels in Soest.

  Sportberichten

 • Ze

  t- en

  dru

  kfo

  ute

  n v

  oo

  rbe

  ho

  ud

  en

  .

  Kijk voor onze openingstijden op:

  totaalbed.nl

  KOOPAVOND VrijdagKOOPAVONDEN TOT 21.00 UUR

  AMERSFOORT Nijverheidsweg-Noord 11, 033 462 08 58 Vanaf medio december openen wij onze deuren aan de Nijverheidsweg-Noord 21 te Amersfoort.U vindt ons ook in: Almelo, Almere, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Assen, Deventer, Doetinchem, Elst (GLD), Enschede, Groningen, Harderwijk, Lelystad, Nijmegen, Utrecht, Veenendaal en Zwolle

  leegverkoop

  Bovenstaande producten zijn een selecte weergave van ons complete aanbod showroommodellen.

  leegverkooptot

  50%korting

  DE

  LU

  XE

  1 LEDIKANT ARIZONA. Setprijs: 160/200 + 2 nachtkastjes + kast (breedte: 250 cm) + van 1996 voor 998. 2 MATRAS DAHLIA. 400 pocketveren per m2 / 7 slags. 70/200 van 309 voor 216. 3 BOXSPRING BORAS. 140/200 vanaf 895. 4 BEDBODEMS. Diverse soorten en maten bedbodems vanaf 29. 5 BOXSPRING SUNDFALL. Setprijs: 180/210 + 2 hockers + voetenbank van 3336 voor 1668.6 KAST X-TEND. Setprijs: incl. glasfront, verlichting, deurdempers en ladenblok 88 cm van 2233 voor 822.

  Alle matrassen, bedbodems en kasten zijn verkrijgbaar in diverse (lengte/breedte) maten.

  MATRAS DAHLIAvanaf 216

  BOXSPRING BORASvanaf 895

  BEDBODEMSvanaf 29

  2 3

  4

  EXCELLENTCOMFORT

  KAST X-TENDn 822

  6

  extra korting op showroommodellen alles moet weg! op=op!

  BOXSPRING RASMUSSetprijs: 180/200 + voetenbord + 2 hockers van 1996 voor 998.

  3030

  60

  50

  BOXSPRING INGMARSetprijs: elektrisch verstelbaar 200/210 + 2 nachtkastjes van 4477 voor 2238.

  50

  13882777

  compleet

  BOXSPRING DRAMMAN

  Setprijs: 180/210 + 2 nachttafels van 2777 voor 1388.

  50completeset! completeset!

  wij gaan verhuizen!

  Alles moet weg! Op=op!

  LEDIKANT ARIZONAn 998

  1 50completeset!55

  50

  BOXSPRING SUNDFALLn 1668

  Amersfoort is elke zondag geopend van 11-17u

 • ADVERTORIAL

  Vele grote landelijke leve-ranciers, maar ook kleinerespecialisten van handwerk-en quiltmaterialen, verkopentegen zeer scherpe tarievenduizenden materialen en be-nodigdheden. Met 1 bezoek

  aan de Handwerk en Quilt-dagen kunt u bij nagenoegalle landelijke leveranciersuw inkopen doen voor dekomende winter!Menig kunstenaar zet ver-schillende handwerkvormen

  in om de mooiste kunstwer-ken te maken. Na het grotesucces van vorig jaar wordtu dit jaar opnieuw verwendmet zowel quilt-, vilt-, weef,borduur als textiele kunst.Geniet van de unieke expo-

  sities van bekende kunste-naars, zoals Janneke Hoger-heijde, Femke van Gemert,Ineke van Unen, Jolande vanLuijk en nog vele anderen.

  En wat is er leuker dan zelfaan de slag te gaan! Tijdensde vele demonstraties enworkshops kunt u de nieuw-ste technieken en trends ophet gebied van de verschil-lende handwerkvormen ont-dekken. En ding is zeker: op

  de Handwerk en Quiltdagenkomt u handen en ogen tekort!De entree is bij de kassa 8,00 p.p. Maar met onder-staande kortingsbon krijgt umaar liefst 2,00 korting en

  betaalt u slechts 6,00! Wiltu niet in de rij staan? Koopdan nu uw tickets onlineen krijg automatisch 2,00korting! Kinderen tot 12 jaarzijn gratis en de entree voor65+ers bedraagt altijd 6,00.

  Verschillende kortingsactieskunnen niet met elkaar ge-combineerd worden.

  Handwerk en Quiltdagen in Nieuwegein26 t/m 28 november Beursfabriek in Nieuwegein

  Open van10.00 tot 17.00 uur

  Beursfabriek (voorheenHomeBoxx genaamd)Symfonielaan 1 3438 EWNieuwegein

  www.handwerkenquiltdagen.nl

  Handwerk enQuiltdagen

  Circle of Life, Jolande van Luijk, Fibreations

  Handwerken is populairderdanooit! Lange tijd hadhet eenoubollig karakter,maarnu raken steedsmeerouderen n jongeren in de ban van het handwerken. Oude ambachtenworden opnieuw toegepast en zor-gen ervoor dat de mooiste en hipste sjaals, jassen en vestjes te zien zijn in het straatbeeld. Ook in hetinterieur is het breien, haken, borduren, quilten en viltenflink in opkomst. Het is dan ook ontzettend leukom te doen, niet duur en u heeft heeft altijd een uniek product in handen.

  Kom op 26 t/m 28 NovEmbEra.S. Naar dE HaNdWErKEN QuiltdagEN iN dEbEurSfabriEK iN NiEuWEgEiN!maar liEfSt 3 dagEN laNgiNSpiratiE opdoEN, SNuffElENtuSSEN dE mooiStEmatErialEN EN dE NiEuWStEtrENdS EN tEcHNiEKENoNtdEKKEN!

  www.soestnu.nl Soest Nu woensdag 18 november 2015 9

  Nieuws uit soestontbijt in raadszaalsoest - Burgemeester Rob Metz ontbeet woensdag-ochtend met 31 kinderen van de Prins Willem Alexanderschool in de raadszaal van Soest. De burgemeester en de kinde-ren maakten aan de ontbijt-tafel kennis met elkaar en spraken over hoe belangrijk het is gezond te ontbijten. Het Burgemeestersontbijt in zon 245 gemeenten is onderdeel van Het Natio-naal Schoolontbijt, dat voor het 13e jaar op rij een week lang aandacht schenkt aan het belang van een gezond ontbijt.

  De Lindenhof op 54 in de top 100soest - Grand caf De Lin-denhof is op nummer 654 geindigd in de Misset Ho-reca Caf Top 100. Herberg In den Bockenreyder is het beste caf van Nederland. Z

  Mooiste vogels in Vogelzangsoest - Vorig jaar zag Vogelvriende de jaarlijkse clubtentoonstelling in het water vallen door het uitbreken van de vogel-griep. Dit jaar lijkt er geen belemmering op te duiken. De opening wordt verricht op vrijdag 20 november in verenigingsgebouw Vogel-zang aan de Molenstraat 8d (onderdeel van het Des-mond Tutucentrum) door

  de bekende Soester Hans Kruiswijk. Hij maakt ook de clubkampioen bekend. De tentoonstelling telt 462 vogels van 40 inzenders en is te zien van 20 t/m 22 november. De toegang is gratis. Tijden: vr 20.00-22.00 uur, za 10.00-18.00 uur, zo 10,00-16.00 uur.

  Avond over autismesoest - Mijn kind heeft moeite om zijn vrijetijd in te vullen, Wat is nodig om mijn kind mee te laten doen met een sport of hobby in Soest?, Is het verstandig om vooraf bij een vrijetijdsclub aan te geven dat mijn kind autisme heeft?. Het zijn enkele vragen die aan bod komen op de gratis the-mabijeenkomst van MEE, Welzin, Indigo en gemeente Soest voor ouders van een of meer kinderen met een vorm van autisme op woensdag 25 november. Een ervaringsdeskundige ouder zal meepraten en haar ervaringen delen. Er is ruim de gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar ervaringen en tips uit te wisselen. De informa-tieavond vindt plaats van 19.30 tot 21.30 uur in De Plantage, Smitsweg 311 in Soest. Aanmelden kan via [email protected]

  Praten met je kindsoest - Zittend op de rand van het bed van je kind

  spreek je de dag door. Wat is er gebeurd, heb je geno-ten of ben je verdrietig ge-weest? Wie kwam je tegen en hoe was dat? Het zijn misschien wel de belang-rijkste gesprekjes van de dag. Zo blijf je verbonden met elkaar, betrokken op elkaar. Soms stelt je kind ook moeilijke vragen. Het boekje Kleine voeten op grote wegen pikt de vragen op die je kind tussen zes en negen jaar over het leven stelt. Op donderdag 19 no-vember om 20.00 uur in De Sleutel, Steenhoffstraat 41 in Soest, wordt dit boekje besproken onder leiding van pastor Wies Sarot.

  Aanmelden: [email protected]

  Vermiste huisdieren soest - Amivedi registreert vermiste en gevonden huis-dieren. Voor alle informatie in deze regio: Joke van Luin, Meldpunt Soest-Baarn, 088-0064675, [email protected] Kijk ook op www.amivedi.nl.Gevonden: konijn, bruin-zwart, staande oren, ontsto-ken oog, Insingerstraat Soest. Vermist:kater Pluisje, grijs-cypers, gecastreerd, 9 jaar, gechipt, bruine vlooienband, scheurtje in

  het oor, Oude Tempellaan Soesterberg; grijs-cypers-wite kater Mees, gecas-treerd, 5 jaar, gechipt, in beide oren een scheurtje, zwart vlekje op de kin, Ereprijsstraat Soest.

  Meditatiewandelingsoest - Floris Aukema houdt op woensdag 25 november een wande-ling met meditatie in De Korte Duinen. Startpunt is restaurant de Korte Duinen aan de Birkstraat in Soest. Er wordt een vrijwillige fi-nancile bijdrage gevraagd. Meer informatie: 035-6021447 of [email protected]

  kema.nl.

  Medium bij PAsosoest - Medium Riet Schillemans is maandag 23 november te gast bij PASO Soest in het Des-mond Tutucentrum aan de Molenstraat 8 in Soest. Aanvang 20.00 uur, entree 7 euro. Riet Schillemans geeft boodschappen door via bloemen van bezoekers aangevuld met tarotkaar-ten.

  Positief opvoedensoest - Thema van de spelochtend in De Plantage, Smitslaan 311 in Soest, op dinsdag 24 november is positief opvoeden. De ochtend is bedoeld voor ouders en/of begeleiders met hun kinderen van 0 tot 4 jaar en hij duurt van 9.30 uur tot 11.30 uur. Positief opvoeden bestaat uit vijf basisprincipes en biedt handvaten die ingezet kunnen worden bij iedere opvoedsituatie.

  Luisteren naar verhaalsoest - Op vrijdagmiddag 20 november leest Ellen ten Berge een kort verhaal van Guus Kuijer voor in boekhandel Van de Ven. Het verhaal van Isaak gaat over de visie van Sara op de relatie tussen Isaak en Abraham. Aanvang: 13.00 uur. De toegang is gratis.

  Leerlingen van de Prins Willem Alexanderschool ontbijten met de burgemeester. Foto: GS

 • 8,9Kiyoh klantbeoordelingen

  Ruime keuze, overzichtelijke website, heerlijk eten en correct in afspraken!

  E.R. Helder

  Bekijk & bestel online uwkerst-Buffet

  website, heerlijk eten en correct in afspraken!

  E.R. Helder

  k deze seizoensbuffetten

  Gratis bezorgd!

  035-3031400

 • In het Hollandse IJssel-gebied, in de gemeenteIJsselstein, gaat de ko-mende tijd veel gebeuren.Het IJsselsteinse bos wordtongeveer twee keer zo groot,een nieuwe fietsverbindingis in demaak en er komteen nieuwwandelpad in deUiterwaarden. Daarnaastis ongeveer 50 ha dit isruim tachtig voetbalvelden- aangewezen als ontwik-kellocatie voor recreatie.Voor de invulling daarvan

  zijn Staatsbosbeheer, degemeente IJsselstein en deprovincie Utrecht op zoeknaar creatieve ondernemersmet goede ideen voorrecreatie en toerisme.

  Jan Bouwman van Gront-mij (die het proces voorStaatsbosbeheer enpartners begeleidt): Deafgelopen decennia isvooral flink genvesteerdin het vrijetijdsaanbod aande oostkant van Utrecht,

  terwijl het aantal inwo-ners in west Utrecht juistenorm is gegroeid. Ik benblij dat overheden nu ookin de westkant gaan inves-teren. Voor ondernemersis het daarom een gunstigmoment om zich in hetHollandse IJsselgebied tevestigen. Het gebied is nunog vooral weiland, maarheeft genoeg potentie omeen mooi recreatiegebiedte worden met aantrekke-lijke voorzieningen voor de

  regio. Overigens is het nietzo dat er nu nog helemaalniets is voor recreanten. Inde buurt is al een jachtha-

  ven, een camping en eenpannenkoekenhuis metmidgetgolfbaan.

  Voor ondernemers metgoede ideen zijn er ge-

  noeg kansen: Het gebiedligt vlak bij Utrecht, dushet bezoekerspotentieelis groot, zon half miljoen

  inwoners wonen in eenstraal van 15 kilometer.Sleutelwoorden voor de in-vulling van het gebied zijnuitdaging, gezelligheid,luxe en cultuur.

  De sluitingsdatum voor hetindienen van plannen is1 februari 2016.

  Meer informatie voorondernemers:www.staatsbosbeheer.nl/ondernemerhij

  Ook voor het bos NieuwWulven in Houten wordenondernemers gezocht.Meer informatie hierover:www.staatsbosbeheer.nl/ondernemernieuwwulven

  Kom ondernemen in het Hollandse IJsselgebied

  Voor ondernemers met goedeideen zijn er genoeg kansen

  Provincie Utrecht eerste fairtrade provincie

  Utrecht is de eerstefairtrade provincie vanNederland. En van devereisten om fairtradeprovincie te worden, isdat minstens 45% van degemeenten dit ook is. Methet toetreden van Wijk bijDuurstede en Amersfoortzijn er al 14 Utrechtse fair-trade gemeenten. De titelis niet vrijblijvend. Alsfairtrade organisatie moet

  je zelf het goede voorbeeldgeven door fairtrade pro-ducten als thee en koffie inte kopen. Daarnaast dienje ook andere organisatiesen bedrijven te stimulereneerlijke handel te drijven.

  Woon jij ook in een fair-trade gemeente? Ziewww.fairtradegemeenten.nl

  Werk aan de weg

  Een greep uit de wegwerkzaamheden in de provincieUtrecht:

  N458 Woerden: groot onderhoud en wegaanpassingentussen Woerden en Nieuwerbrug, werkzaamheden toteind novemberN226 Leusden/Woudenberg: plaatsen nieuwe wegver-lichting tussen Leusden en Woudenberg, werkzaamhedentot 4 decemberN237 Soest: verdiept aanleggen van de Amersfoortse-straat door Soesterberg, werkzaamheden tot mei 2016

  Een interactieve kaart van alle actuele wegwerkzaamhe-den aan de provinciale wegen vindt u op: www.provincie-utrecht.nl/wegen of volg ons twitteraccount @werkaan-dewegutr.

  ACTUEELDe provincie Utrecht beheert de provinciale wegen, zorgtdat u veilig en schoon kunt zwemmen in de recreatieplas-sen en is medeorganisator van evenementen bij u in debuurt. Ook zijn er regelmatig openbare vergaderingenvan Provinciale Staten. Hier vindt u een handig overzichtvan wat er de komende maand gepland staat.

  Voor spoedeisende zaken zoals storingen aan de ver-keerslichten, wegversperringen en olie op de weg belt umet het Meldpunt calamiteiten (030) 258 36 00.

  Overheidsberichten op

  officielebekendmakingen.nl

  Verordeningen, beleidsregels en kennisgevingen staanniet langer in uw huis-aan-huisblad. In plaats daarvankunt u terecht op www.officielebekendmakingen.nl en ookop www.mijnoverheid.nl. Via www.mijnoverheid.nl krijgt uautomatisch bericht bij publicaties over een locatie bij uin de buurt. Printbare versies kunt u ophalen bij het Pro-vinciehuis. U kunt deze ook kosteloos laten toezenden.Belt u daarvoor svp met (030) 258 9111.

  Volg ons op Twitter

  @ProvUtrecht, @UOndergrond, @UMilieu, @URecreatie,@Uwonen, @InvestUtrecht, @werkaandewegutr,@Ucultuur, @ULoopbaan, @RegiotramU, @Uithoflijn [email protected]

  Evenementen

  Kijk voor een overzicht van activiteiten in de provincieUtrecht op www.recreatiemiddennederland.nl enwww.utrechtyourway.nl. Of check de apps van ToerismeUtrecht, Ontdek Amersfoort, Uit op de Heuvelrug enUtrechtse Buitenplaatsen. De evenementenagenda vande provincie Utrecht vindt u op: www.provincie-utrecht.nl/evenementen.

  Provinciale staten: vergaderingen

  De volgende vergaderingen van Provinciale Staten staangepland op:23 november 2015, 13.00 uur: Commissie Ruimte,Groen en Water23 november 2015, 19:30 uur: Commissie Bestuur,Europa en Middelen07 december 2015, 14.00 uur: Provinciale Staten

  De vergaderingen vinden plaats in het Provinciehuis aande Archimedeslaan 6 in Utrecht.De data en tijdstippen van vergaderingen kunnen wijzi-gen, kijk daarom voor de meest actuele informatie op:www.provincie-utrecht.nl/stateninformatie. U kunt Provin-ciale Staten ook volgen op Twitter: @PSUtrecht

  Fort aan de Overeindse-weg is een uniek on-derdeel van de NieuweHollandse Waterlinie.Het fort, dat al meer dan100 jaar afgesloten is,wordt weer toegankelijkvoor publiek. De nieuweeigenaar, communicatie-bureau ID310 uit Houten,gaan deze verborgen plektot leven brengen voor

  recreanten en zakelijkebijeenkomsten. Door deweek beschikbaar voorbrainstormsessies enretraites, in het weekendopen voor dagrecreatie.

  Met de komst van de Nieu-we Heemsteedse fietsbrugis de locatie goed bereik-baar. Het fortterrein wordtbegin 2017 opengesteld.

  Fort aan de Overeindseweg weertoegankelijk voor publiek

  De beste achtergrond-verhalen uit de provincie

  provincieutrechtmagazine.nl

  Meld u gratis aan!

 • *Met een ongebruikte brillenvergoeding. Vraag naar de details. 2015 Specsavers Optical Group. All rights reserved.

  0

  PROFITEERNOG DIT JAARNOG DIT JAAR

  0

  2 gratismerkbrillenbij elke aanvullendeverzekering v.a. 130*

  Welke tweebrillenukuntkrijgen is afhankelijk vanuwverzekering.Kijkopwww.specsavers.nl/mijn-aanbiedingvooruweigenexclusieveaanbiedingofganaardewinkel.

  +Ben je toe aan

  een andere ets?Je vindt hem op ons prikbord

  WIJHIERVANSoest Nu

  Soest Nu staat midden in desamenleving en is 24 uur per dag betrokken

  www.soestnu.nl

  www.soestnu.nl Soest Nu woensdag 18 november 2015 12

 • www.soestnu.nl Soest Nu woensdag 18 november 2015 13

  Pakjesavondpozie Gedichten horen bij sinter-klaasavond, maar voor veel mensen is het moeilijk iets acceptabels bij elkaar te rij-men. Kom daarom naar de Pakjesavondpoziework-shop op 24 november in bi-bliotheek Eemhuis! Binnen twee uur leert Ilse van der Stoep je de kneepjes van het vak. Jaarlijks schrijft ze on-der de naam Baarnse Piet sinterklaasgedichten voor bewoners uit Baarn. Dus doe mee! Dan kun ook jij jouw vrienden en familie verba-zen met jouw dichtkunsten. Kosten van de workshop zijn 7 euro. Zie www.bibli-otheekeemland.nl. (Foto: Audrey Friedel)

  WinterparadIJS Goed nieuws voor schaats-liefhebbers, want ook dit jaar komt er een ijsbaan op het Eemplein. In het horeca-paviljoen worden drankjes en hapjes verkocht. In tegen-stelling tot voorgaande jaren wordt de ijsbaan overdekt en komen rondom zeilen die dicht kunnen. Op die manier is de baan weinig afhankelijk van het weer. De baan is open van 27 no-vember tot 3 januari. Om de schaatsbaan financieel mogelijk te maken worden vanaf zondag 6 december kerstbomen verkocht. De opbrengst komt ten goede aan het WinterparadIJS. (Foto: Cees Wouda)

  Sint in DierenParkOok dit jaar brengen Sin-terklaas en zijn Pieten een bezoek aan DierenPark Amersfoort. Op zondag 22 november start om 11.00 uur een compleet programma bij restaurant de Olifant. Daar wordt de Sint hartelijke wel-kom geheten en vertellen de Pieten welke spelletjes er gespeeld kunnen worden. Zo zijn er bijvoorbeeld puz-zels en speurtochten. Tot 16.00 uur s middags wordt Sinterklaas rond gere-den door het park. Kijk voor alle informatie over deze dag op www.dierenparka-mersfoort.nl. (Foto: DierenPark Amers-foort)

  Novemberstorm Er is storm op komst in Theater De Lieve Vrouw. Novemberstorm wel te ver-staan, een muzikale wer-velwind die het beste uit de Amersfoortse muziekscene laat overwaaien. Vijf jonge acts betreden op 20, 21 en 22 november het podium: sin-ger-songwriter Willem Wits, indierockband De Koorts, rapper Diggy Dex en zange-res Stephanie Lauwrier (zie foto) en de laatste avond sin-ger-songwriter Roos Bluf-pand en band. De eerste twee avonden wor-den afgesloten door dj Thud Hola. Zie www.lievevrouw.nl.(Foto: Casper Koster)

  Bijzonder winkelen in stadVoor een toffe winkeldag ga je naar Amersfoort, want de binnenstad heeft bijzondere gebieden met leuke winkels en een boeiende geschiede-nis.Ga bijvoorbeeld naar de

  Bloemendalsestraat. Stap binnen bij The Perfect Dress. Deze winkel verkoopt prachtige jurken voor aller-lei gelegenheden, van cock-tail- tot dinerjurk. Daarna laat je jouw haar knippen

  bij Jet Setters. In deze straat stond tot 1660 de Bloemen-dalse Binnenpoort. Deze zware vierkante toren met een onderdoorgang verbond de binnenhaven van Amers-foort met het buitengebied Bloemendal. Tegenwoor-dig is het enige dat rest van deze poort de straatnaam, Bloemendalse Binnenpoort. Als je haar gekapt is en je de perfecte jurk hebt gevonden, ga je uit eten! En daar heb je in de Bloemendalsestraat ruime keus in. Ga borrelen bij Cest Tout, een prachtige restaurant met Franse sfeer. Daarna kun je voor het diner terecht bij restaurant Voor Iedereen.Vanzelfsprekend zijn er nog meer leuke zaken in deze straat en in de directe om-geving. Schroom niet en ga zelf eens op pad!

  Bloemendalse Binnenpoort. Foto: Matthias van Bloemendaal

  Doe mee aan fotowedstrijd Meet the people, love the cityOp 16 november gaat de allereerste fotowedstrijd van Citymarketing Amersfoort van start.

  Het thema van de wedstrijd is Meet the people, love the city. De bewoners van Amersfoort zijn uniek en dat is wat naar voren zal moeten komen in de fotos. Daarom roept Citymarketing Regio Amersfoort professio-nele en amateurfotografen op om inwoners, familie, vrienden, ondernemers of werknemers uit Amersfoort in beeld te brengen. Deelne-mers aan de wedstrijd ma-ken kans op allerlei mooie prijzen, zoals een workshop HDR-fotografie.Met de fotos wil Citymarke-ting aan iedereen laten zien hoe mooi, uniek en bijzonder Amersfoorters zijn. De wed-strijd start op 16 november en loopt tot en met 6 decem-ber. Fotografen kunnen in die periode maximaal vijf fotos insturen via de websi-

  te van Tijd voor Amersfoort via www.tijdvooramers-foort.nl/fotowedstrijd. Of het nu een close-up is of een foto van veraf, dat maakt voor deelname niet uit. Via Facebook of Instagram deelnemen kan ook door de hashtags #meetthepeople of #lovethecity, in combina-tie met #Amersfoort te ge-bruiken. Je kunt een keuze maken uit vier categorien: binnenstad, cultuur/natuur, vrije tijd/shoppen en een vrije categorie. Er is maar n regel: er moeten mensen in beeld zijn die in Amers-foort wonen, ondernemen of werken. Voor de rest geldt complete creatieve vrijheid. Citymarketing Amersfoort verwacht dan ook allerlei unieke, bijzondere fotos te ontvangen met de Amers-foorters in het middelpunt. Een jury, waarin onder an-dere fotografen Albert Dros en Dennis Polman plaatsne-men, maakt een selectie van de mooiste fotos. Er worden vijf fotos per categorie ge-

  kozen. Vervolgens heeft het publiek een week de tijd om via sociale media te reageren op de twintig fotos. De jury bepaalt daarna welke vier fotos de beste zijn en jouw mening kan daarbij door-slaggevend zijn. Vergeet dus niet om te reageren op de mooiste fotos! In de week van 14 december worden de winnaars bekendgemaakt en de prijzen uitgedeeld.De prijzen die je kunt win-

  nen zijn, op volgorde van de eerste prijs tot de laatste prijs: een workshop HDR-fotografie van Dennisart Fo-tografie, jouw eigen foto op canvasdoek ter waarde van 100 euro, een fotocadeaubon ter waarde van 75 euro en een dinerbon ter waarde van 50 euro. Voor meer informa-tie over de wedstrijd, deel-name en voorwaarden kijk je op www.tijdvooramers-foort.nl/fotowedstrijd.

  Cesare en Carmen van Buuf in de Serre. Foto: Dennisart Fotografie

  Nieuwe winkels Sinds enkele weken zijn een aantal nieuwe winkels ge-vestigd in de Amersfoortse binnenstad. Op het Sint Jo-risplein vind je het Deense merk Flying Tiger, waar producten zoals speelgoed, keukenspullen en cadeau-tjes te koop zijn. Op de Grote Sint Jansstraat heeft beau-tysalon Ariane Inden haar deuren geopend. Hier kun je terecht voor dier- en na-tuurvriendelijke producten en schoonheidsbehandelin-gen. Op de Utrechtsestraat vind je sinds een paar we-ken Costes, een exclusieve modewinkel waar iedere dame een mooie outfit kan vinden en de passie voor mode centraal staat. Na al het winkelen kun je op de Kleine Haag tegenwoordig genieten van koffie, thee en huisgemaakt gebak bij Buuf in de Serre.

  18 NOV | JAVIER GUZMAN - SINTERKLAASCONFERENCE 2015 LIEF&LAFFLINT THEATEREen hilarische cabaretshow waar geloof wordt gevolgd door ongeloof.

  19 NOV | THE HUNGER GAMES: MOCKINGJAY - PART 2PATHE AMERSFOORTKatniss Everdeen en District 13 gaan de strijd aan met het Capitool.

  20 NOV | EXTINCE FLUORNederlandstalig hiphoplegende keert terug met nieuw album X en zet gegarandeerd de zaal op zn kop.

  18 NOV | KASPER VAN KOOTEN - BONTE AVOND - TRY OUTTHEATER DE LIEVE VROUWCabaret vol gevoel, met dans en zang op zijn muziek van toen en nu.

  20 NOV | FASHION CHICKS (GIRLS ONLY)JT AMERSFOORTTijdens de Ladies Night genieten van een hapje, drankje en de film over Esmee die Fashion Designer wilt worden.

  20 NOV | ALOMO RACE TRACKFLUORRock van formaat met vierde verslavende plaat, terug naar Amersfoort met een concert in het caf!

  21 NOV | HOLLY EN DE ZWAANTHEATER DE LIEVE VROUWVertederende film over de vriendschap van een meisje en een zwaan. (6+)

  22 NOV | KAREL DE KOK - DE PAKJESKLUIS VAN SINTERKLAASFLINT THEATERLukt het om de kluis te kraken in het kasteel tijdens deze swingende show? (4+)

  Mis nooit meer de leukste evenementen in Amersfoort! Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief via:

  i.s.m. Amersfoort Nu | Leusden Nu | Soest Nu | Nijkerk Nu

  WWW.TIJDVOORAMERSFOORT.NL

  JAVIER GUZMAN - LIEF&LADFLINT THEATER

  1 M/8 2T 4VN O

 • Familie & Relatie

  Regio Dating Vrouw zoekt Man

  VROUWEN: BEL GRATIS!Bel naar 0800-4122 en spreek een advertentie inof kom direct live in gesprek met leuke mannenof kom direct live in gesprek met leuke mannenHoi ik ben Ellen, een ver-zorgende vrouw van 54jaar. Ik zoek een leukespontane man voor eenserieuze relatie. Regio Oss.0906-10.10.162 Box:434034

  Ik ben Annie, ik ben nogeen hele vitale vrouw vanin de 80 en ik ben op zoeknaar een leuke en eerlijkeman van dezelfde leeftijd.0906-10.10.162 Box:619742

  Ik ben op zoek naar eenleuke man voor vriend-schap en als het klikt gaanwe ervoor. Ik ben lief enspontaan. Lijkt het je wat?0906-10.10.162 Box:961995

  Dag leuke mannen ik beneen spontane en lievevrouw uit Gelderland. Ikheb zin in een gezellig con-tact. Jij ook? Laat wat vanje horen en reageer snel. X0906-10.10.162 Box:975849

  Hallo ik ben Ingrid eenleuke dame die op zoek isnaar een leuke, lieve enspontane man. Uit de regioDoetinchem het liefst. Wilje meer weten? Bel me dan0906-10.10.162 Box:474393

  Hallo mannen ik ben Isabelen ik ben op zoek naar eenlieve, eerlijke, spontane enserieuze jonge man in Bra-bant. Ben jij dat? Reageer.0906-10.10.162 Box:433060

  Ik ben een lieve en spon-tane vrouw van 61 jaar. Ikben op zoek naar een lieveen betrouwbare man vooreen serieuze relatie. Bel je?0906-10.10.162 Box:112140

  Hallo ik ben Lidi 61 jaar enwoon in de Achterhoek. Ikzoek een lieve, betrouwba-re man voor een eventuelerelatie. Meer weten? Bel.0906-10.10.162 Box:129177

  ANJA 52 JAAR. Hoi ik benAnja en ik kom uit Gelder-

  Kom snel in contact met een leuke single via deze lijn?

  Bel 0906-10.10.16245cpm

  Voor meer leuke vrouwenuit jouw provincie kies jeeen 2 in het hoofdmenu.

  Bel nu snel 0906-10.10.162* Heb je al een eigenboxnr? Kies 1

  * Heb je geen eigen boxnr?. Kies 2* Kies daarna 4 in hethoofdmenu

  * Toets nu het boxnr in dat* bij de advertentie staat.

  Klantenservice datinglijn:0900-123 22 33 80cpm

  Mededelingen

  BUITENLANDBELLEN

  95%GOEDKOPER

  Zone2 0900-123 8082 (10 cpm)

  Zone3 0900-123 8083 (25 cpm)

  Zone1 0900-123 8081 (5 cpm)

  UITLEG OP: WWW.123BELLEN.NL

  KIJK VOOR ALLE LANDEN EN MEER

  Hoe kan ik starten met besparen?

  Hoewerkt het:

  U wilt een vaste telefoon bellen in Duitsland (0049):

  1. U belt 0900-123 8081 en wacht tot u verbinding heeft

  2. U voert het volledige nummer in (bijv. 004930209560)

  3. U drukt op het hekje (#)

  U belt nu spotgoedkoop met 123BELLEN voor maar 5 cpm!

  U hoeft zich niet aan te melden, u kunt nu al geld besparen!

  Werkt met alle providers.

  De kosten komen op de factuur van uw huidige provider.

  Argentini - Vast

  Australi - Vast

  Bahrein - Vast

  Belgi - Vast

  Brazili - Vast

  Canada - Vast

  Canada - Mobiel

  China - Vast

  China - Mobiel

  Colombia - Vast

  Cyprus - Vast

  Denemarken - Vast

  Dom. Rep. - Vast

  Duitsland - Vast

  Engeland - Vast

  Frankrijk - Vast

  Georgi - Vast

  Griekenland - Vast

  Hong Kong - Vast

  Hongarije - Vast

  Ierland - Vast

  India - Vast&Mob

  Isral - Vast

  Itali - Vast

  Japan - Vast

  Kroati - Vast

  Luxemburg - Vast

  Maleisi - Vast&Mob

  Marokko - Vast

  Mexico - Vast

  Nieuw-Zeeland - Vast

  Noorwegen - Vast

  Oostenrijk - Vast

  Peru - Vast

  Polen - Vast

  Portugal - Vast

  Roemeni - Vast

  Rusland - Vast

  Singapore - Vast

  Singapore - Mobiel

  Sloveni - Vast

  Slowakije - Vast

  Spanje - Vast

  Taiwan - Vast

  Thailand - Vast

  Thailand - Mobiel

  Trinidad&Toba - Vast

  Tsjechi - Vast

  USA - Vast&Mobiel

  Venezuela - Vast

  Vietnam - Vast

  Zuid-Afrika - Vast

  Zweden - Vast

  Zwitserland - Vast

  Afghanistan - Vast

  Afghanistan - Mobiel

  Angola - Vast&Mob

  Argentini - Mobiel

  Armeni - Vast

  Aruba - Mobiel

  Australi - Mobiel

  Bosni - Vast

  Burundi - Mobiel

  Curacao - Mobiel

  Dom. Rep. - Mobiel

  Dubai - Vast

  Ecuador - Vast

  Ecuador - Mobiel

  Filippijnen - Vast

  Filippijnen - Mobiel

  Ghana - Vast&Mob

  Irak - Mobiel

  Iran - Mobiel

  Itali - Mobiel

  Kaapverdi - Vast

  Kaapverdi - Mobiel

  Kameroen - Mobiel

  Kroati - Mobiel

  Malawi - Mobiel

  Macedoni - Vast

  Namibi - Mobiel

  Nieuw-Zeeland - Mob

  Oekrane - Vast

  Oekrane - Mobiel

  Pakistan - Vast

  Pakistan - Mobiel

  Saudi-Arabi - Mobiel

  Servi - Vast

  Slowakije - Mobiel

  Sri Lanka - Mobiel

  Suriname - Vast

  Suriname - Mobiel

  Tunesi - Vast

  Turkije - Mobiel

  Zuid-Afrika - Mobiel

  Zwitserland - Mobiel

  Algerije - Vast

  Aruba - Vast

  Belgi - Mobiel

  Brazili - Mobiel

  Bolivia - Vast

  Bulgarije - Vast

  Colombia - Mobiel

  Costa Rica - Mobiel

  Curacao - Vast

  Duitsland - Mobiel

  Egypte - Vast&Mob

  Engeland - Mobiel

  Finland - Vast&Mob

  Frankrijk - Mobiel

  Griekenland - Mobiel

  Hongarije - Mobiel

  Ierland - Mobiel

  Indonesi - Vast

  Indonesi - Mobiel

  Irak - Vast

  Iran - Vast

  Isral - Mobiel

  Kenia - Mobiel

  Malawi - Mobiel

  Nigeria - Mobiel

  Oostenrijk - Mobiel

  Polen - Mobiel

  Portugal - Mobiel

  Roemeni - Mobiel

  Rusland - Mobiel

  Spanje - Mobiel

  Sri Lanka - Vast

  Tsjechi - Mobiel

  Turkije - Vast

  Vietnam - Mobiel

  Zweden - Mobiel

  YVONNE Box: 3694Heldervoelend kaartlegster. En- gelenboodschap en/of pende- len. Mental coach. Ik weet veel over zielenconnecties. Bel nu.

  Bel 0909-1447 Box: 3694

  FOEKJE Box: 3624Spirituele raadsvrouw, ik help je graag verder met je vragen of moeilijke situaties. Ik werk met tarotkaarten en de pendel.

  Bel 0909-1447 Box: 3624

  JITSKE Box: 8095Heldervoelend energetisch the-rapeute, HSP coach, werk met de Godinnenkaarten en samen komen we verder. Bel gerust.

  Bel 0909-1447 Box: 8095

  Kijk voor al onze consulenten op www.Astrotelefoon.nl!

  Feestdagen & Evenementen

  Braderien & MarktenZon. 22 nov. grote VLOOIEN-

  MARKT sporthal De Korf (S-

  midse 1 te Leusden), 140

  deelnemeners, van 9.30 tot

  16.30 uur. Huur kraampje,

  tel. 0343-442962. Org. JoJo.

  Grote VLOOIENMARKT

  Barneveld, Za. 28 Nov.

  Markthal, Afsl. Harsselaar

  9-16 u. B. v Nagelstraat

  Inf. kr. hr. Tel 06- 39108152

  animo-vlooienmarkten.nl

  Sint & PietSint + Pietenkostuums te

  huur incl. grim. Sinterklaas

  Centrale van Rouwendaal

  Soest. Tel. 0356022292

  Onroerend Goed

  OG t.k aangeboden

  Huis & Tuin

  In en Om de Tuin

  HOVENIER b.z.a. voor al uw

  werkzaamh. in en om de

  tuin, tevens ook alle soorten

  bestratingen. KvK 32127036.

  06 - 49 37 76 34

  SIERHEKWERKEN en TUIN-

  DECORATIES 033-2572812

  www.landmansiermetaal.nl

  Hobby & Sport

  Computers,Games & DVDs

  HERINSTALLATIE, reparatie,

  virus verwijderen en data-

  recovery. Alle merken.

  www.henc.nl033-4610350

  Auto & Vervoer

  Te koop gevraagd

  Een eerlijke prijs voor uw

  auto contant m. RDW-vrijw

  Bel wij komen! 06-51506780

  Caravans &Vouwwagens

  Te huur voor langere termijn

  6 p. caravan va. 500,- p/m.

  T.K. 33.950,00 fin. / huur-

  koop mogelijk. 06 53955865.

  Werk & Inkomen

  Industrie & Bouw

  Vakmensen gezocht!

  Succesvol eigen bedrijf

  www.devakman.info

  www.opmaatbouwen.nl

  Overig PersoneelGevraagd

  Leuk Thuiswerk, tot 2500!

  Inpakken snoep, stickeren.

  Info: 0909-400.6000 (90cpm)

  Zakelijk &Financieel

  Goud & Zilver

  GOUDPRIJS HOOG

  T.k. gevraagd (oude) gouden

  sieraden, gouden tientjes,

  Krugerranden e.a. gouden en

  zilv. munten, baartjes goud

  + zilv., muntverzameling etc.

  KEVELAM GARDEREN

  0577-461955 lid NVMH

  Kantoor &Winkelbenodigdheden

  Ook voor uw

  TONERS & CARTRIDGES

  WWW.MASCO.NL

  De leukste winkels bij u in de buurt hartvooruwstad.nl

  Bel de Vakman

  KLUSBEDRIJF Jan Tel, voor

  al uw klussen in en rondom

  uw huis en tuin. Tel. 06-

  55507966.

  de

  kra

  ch

  t v

  an

  du

  bb

  el

  Kleintjesmarktkleine letters, groot bereik

 • Prive & Erotiek

  Prive Lijnen & SMS-diensten

  !'$%'&"#"

  +-+17-1-23C::CB 9=>A?CBC%,

  CB#?>[email protected] 5&"#$%%!

  !'$%'&"#"+-+178/.+

  $%) ). *)" !,!',# "(-+)#&

  /2*,.%"!#%!$%"!#

  !'$%'&"#

  "+-+17+-.1

  0>%%C% 8+ AC$#%"C%CC% ;B#=)

  66% "C 9>;C ***

  +-+17

  8/11

  *+$3'&2!&2'&(.1+%&2 #$"2 2+10 #1&! 2//. 4$(&

  )12,/),-

  !#!"

  )< 3

 • 7 NOVEMBERT/M 10 JANUARI7 NOVEMBER MET ONDER ANDERE:

  WINTERPLAZA4 DEC. T/M 3 JAN.

  KNSS WINTERFEST11 DEC. T/M 13 DEC.

  WINTERSTATIONSPOORWEGMUSEUM19 DEC. T/M 3 JAN.

  WINTERCIRCUS UTRECHT19 DEC. T/M 3 JAN.

  www.stingler.nl

  12 stuks

  F R U I T O F T H E L O O M

  *meerdere kleuren en (dames) modellen online

  Tot 70% korting op de gehele collectie!

  29,9514,95

  34,9519,95

  119,9529,95

  34,9514,95

  Hallo, wij maken Soest NuVerzorg jij publiciteit namens jouw (sport)vereniging?

  Wil je een bijeenkomst aankondigen? Heb jeander verenigingsnieuws? Je kunt het nu

  zelf online plaatsen op onze nieuwe website.

  Het bericht naar de redactie mailen is hierdoor nietmeer nodig. Het staat namelijk automatisch klaar voor

  de papieren krant en we plaatsen zoveel mogelijk berichten in de gedrukte krant. Daar hoef je niets

  extras voor te doen!

  SCHRIJF MEE!

  www.soestnu.nl

  WIJHIERVANSoest Nu

  Herkent u deze klachten?

  Problemen met eten/praten/lachen

  Pijnlijk tandvlees

  Loszittend kunstgebit

  GRATISintake-gesprek

  Wacht niet langer en kijk voor een passende oplossing op

  www.lastvanmijnkunstgebit.nl

  Last van uw kunstgebit?

  www.soestnu.nl Soest Nu woensdag 18 november 2015 18

  Activiteiten voor seniorenLeven in een Japans gezinSoeSt - Greetje Beekman komt over haar ervarin-gen met een Japans gezin vertellen op donderdag 19 november om 14.00 uur in ontmoetingscentrum Klaarwater aan de Wiardi Beckmanstraat 475 in Soest. Beekman: Vele jaren gele-den gaf ik in Amsterdam schilderles aan een groepje Japanse dames. Met een van de dames ben ik dikke vrin-den geworden en zodoende werd ik uitgenodigd bij hen in Japan te komen. Ik heb vele indrukken opgedaan,

  heel veel gezien. Ik ben te-ruggekomen met fantasti-sche verhalen over het land van de rijzende zon, waar echt alles anders is dan bij ons. Over dit land raak ik nooit uitgepraat. Japan blijft de wereld betoveren met de bescheidenheid van de mensen. Daarnaast mooie tempels en magische om-trekken van de heuvels en valleien. - Japan verbijstert, verwart, inspireert. De toe-gang bedraagt 2 euro, inclu-sief koffie of thee.

  Twee maal bingoHet heerlijk avondje komt naderbij en daarom staat de maandelijkse bingoavond

  in ontmoetingscentrum De Drie Eiken, Dorpsplein 18 in Soesterberg, in het teken van Sinterklaas. Ook de prij-zen passen in dit thema. Se-nioren zijn op vrijdag 20 no-vember welkom vanaf 19.30 uur. De zaal is open vanaf 18.45 uur. Bingokaarten kos-ten 4,50 euro per stuk. Kijk ook op www.dedrieeiken.nl.In ontmoetingscentrum Klaarwater is het op zondag 22 november tijd voor een bingo. Aanvang 14.00 uur. Bingokaarten kosten 2,50 of 4,50 euro. Aanmelden voor het stamppottenbuffet na af-loop: 035-6027303 tot uiter-lijk vrijdag 20 november.

 • WOONBOULEVARDUTRECHT

  Maar liefst 60 woonwinkels

  DE VELE VOORDELEN Centraal gelegen A12-afrit 17 Grootste keuze van Midden-Nederland Gratis parkeren 7 dagen open!

  WONEN SLAPEN KOKEN ZITTEN BADEN

  LIKE&SHARE woonboulevardutrecht.com

  meer voordeel.Vaste lage prijzen.

  meer inspiratie.20 badkamers en toiletten.

  meer service.Binnen 24 uur gratis levering.

  Meer kwaliteit.Ruim 25.000 tevreden klanten.

  BIG NAMES.SMALL PRICES.Discount maar geen dozenschuiver. Goedkoop

  maar zeker niet cheap. Boordevol inspiratie

  n volop personeel. Dt is Badkamerwinkel.nl.

  Kom langs in onze eerste offline winkel in

  Nieuwegein en maak kennis met d one stop

  sanitair shop van Nederland. Of shop online:

  www.badkamerwinkel.nl

  completebadkamer I-001

  Excl. tegels.

  2995.-ONZEPRIJSexpect more.

  in Nieuwegein.newLAAGRAVEN 5A

  Adviesprijs 1.495.-

  699.-ONZEPRIJSop=op

  Adviesprijs 579.-

  Adviesprijs 1.647.-

  GroheEuphoriadoucheset

  Bruynzeelbadmeubelsetmet kraan

  269.-

  899.-

  ONZEPRIJS

  ONZEPRIJS

  op=op

  op=op

  SUBvrijstaandbad

  Excl. tegels.

  complete badkamer I-010

  1595.-ONZEPRIJS

  www.soestnu.nl Soest Nu woensdag 18 november 2015 19

 • Bezorg uzelf een onbezorgde & culinaire Kerst! Samen met uw gasten genieten van onze kerstspecialiteiten Deze kerstdagen heerlijk genieten met familie, vrienden of collegas zonder inkoop en voorbereidingsstress? Wij maken het mogelijk!

  Het enige wat u hoeft te doen is kiezen uit ons prachtig, sprankelende aanbod deze feestdagen! Wij bieden een Culinaire kerst naar wens en voor ieder budget.

  Kerstborrel of diner op het werkWat te denken van een volledig verzorgde luxe kerstborrel samen met uw collegas waarbij u gezellig kunt samenzijn en kunt terugblikken op het afgelopen jaar terwijl u wordt bediend met een feestelijk mousserend aperitief & canap met wildpat en cranberry chutney of een vitello tonato.

  Voor statafels in Christmas stijl tot bediening door ervaren cateringcrew, wij nemen u de zorg uit handen. Full-service!!

  Liever uitgebreider genieten? Kies dan voor een stijlvol buffet of een Walking Dinner! Van Bourgondisch tot Gourmet, van Tapas tot Tavolo Famiglia het is allemaal mogelijk! Alle gerechten worden tot in de puntjes voor u voorbereid door onze enthousiaste keukenbrigade met passie voor lekker eten. Wilt u persoonlijk kennismaken met onze vakkundige keuken en bedieningsbrigade?Kies dan voor Live Cooking op locatie.

  U kunt genieten van ter plaatse bereidde gerechten als Zalm bereid op cederhout, langzaam gegaarde kalfslende, rib-eye of vele andere gerechten van de Green Egg, een ware culinaire belevenis!!

  Uiteraard kunnen wij de gerechten begeleiden met smaakvolle wijnen uitgekozen door de sommelier van onze wijnleverancier.

  Kerstbuffet voor thuis, gratis bezorgd!Speciaal voor gezel-schappen vanaf 8 personen hebben we 3 prachtige kerstbuffetten samengesteld. Of het nu Bourgondisch, Italiaans of een uitgebreid Tapasdiner wordt, smaakvol genieten is gegarandeerd.

  Enkele gerechten uit ons kerstpalet; Belgische stoverij van rund, een visproeverij, pasta al Funghi, Pomodorisoep, Oosterse kip met koriander, salade van beenham, mango bavarois, authentieke huisgemaakte tiramisu of hangop uit de streek met een aardbei coulis.

  Maak eenvoudig uw keuze op onze website of neem telefonisch contact met ons op voor uw bestelling. Wij gaan met veel plezier voor u aan de slag!

  De kerstbuffetten voor thuis worden de dag voor kerst gratis bij u thuisbezorgd in speciale koel-thermoboxen, dus geen overvolle koelkast! Ophalen is ook mogelijk op 1e+2e kerstdag tussen 10.00-12.00 uur. Bij aflevering ontvangt u een duidelijke en eenvoudige verwarminstructie en worden au bain maries meegeleverd. Hiermee heeft u in een handomdraai een fantastisch buffet op tafel staan en kunt u samen met uw gasten ongedwongen genieten. Wij staan voor u klaar!

  Maak uw keuze op onze website www.deculinairegroenteman.nl en bestel handig online!

  Liever telefonisch contact?

  Bel dan

  uw kerstbuffet

  gratis thuis-

  bezorgd!

  035-3031400

  www.soestnu.nl Soest Nu woensdag 18 november 2015 20

 • 10% EXTRA KORTING OP ALLE E-BIKES

  DDEE BBIILLTTBurgemeester De Withstraat 33

  030-2204322Open:Maandag t/mVrijdag 17 - 20 uur

  Zaterdag 10 - 16 uur.

  Nergens anders verkrijgbaar...E-CityBike MPF N7 metmiddenmotor model 2016

  3 ondersteuningsstanden. Sterke

  36 Volt / 10 Ah accu die zorgt voor

  een actieradius van 80 km

  (maximaal bereik). 7 Versnellingen.

  MET SUPERKORTING

  GEEN 2199,- MAAR 999,-

  SINTERKLAAS

  STUNTPRIJS

  DDoonnddeerrddaagg 1199 nnoo

  vv..

  VVrriijjddaagg2200 nnoovv..

  ZZaatteerrddaagg 2211 nnoo

  vv..

  alleen inonze

  winkel in De Bil

  t

  Wie het eerst kom

  t...

  DrieDol

  le

  Discou

  nt Dage

  n

  GRATIS

  ZADELTAS

  bij elkefiets

  10% EXTRA KORTING OP ALLE E-BIKES

  ONGEKENDE MEGA-MAGAZIJN-SALES BIJ MATRABIKE

  Keuze uit meer dan 30 E-Bike Modellen - Rechtstreeks van Fabrikant - Hoogste Korting

  10% Extra Korting op de toch al Superlage E-Bike Prijzen alleen in onze E-Bike Shop

  in De Bilt. Kompleet met 2 Jaar Garantie en Service. ANWB geteste E-Bikes

  GRATIS ZADELTAS op vertoon van deze advertentie

  Vonderweg 6Postbus 38 - 7468 ZG Enter

  [email protected]

  Wij hebben in Loosdrecht een prachtige woning gerealiseerd. Op zaterdag 21 november organiseren wij een Open Huis op locatie voor genteresseerden en aspirantkavelbezitters die een woning naar eigen wens willen laten bouwen. Om voldoende tijd voor u te reserveren is bezichtiging alleenmogelijk op afspraak. Bel of mail voor het maken van een afspraak en adresgegevens.

  OPENHUISEen droomhuis voor elk budget?

  zaterdag 21 november 2015van 10.00 - 14.00 uur

  Bel voor een afspraak!

  Tel: 0547 38 40 77 of kijk op www.presolidhome.nl

  OP LOCATIE IN

  LOOSDRECHT

  Ursulineweg 14,LeusdenTelefoon:033 434 78 7819.500 m2 woon- & tuinplezier!

  eurofleur.nl

  De kerstshowis open!

  De kerstshow De kerstshow

  Aanbiedingen geldig van 19 november t/m 24 november

  Alle Lemax & Luvillekersthuisjes en accessoires

  20% korting!

  Gratis dag-entreebij Wellnessresortde Zwaluwhoevevoor elke betalende klant!

  Snake light LEDKerstverlichting1000 lampjes voor binnenen buiten! - met 8 functiesvoor kerstbomen tot 270 cm.

  Aanbiedingen geldig van 19 november t/m 24 novemberAanbiedingen geldig van 19 november t/m 24 november

  voor kerstbomen tot 270 cm.voor kerstbomen tot 270 cm.

  van 39,95

  nu voor 32,50

  t.w.v. 32,50OP=OP!

  -20%

  Deze advertentie is mogelijk gemaakt door Huisaanhuis.nuHuisaanhuis.nu geeft de terre des hommes kinderen kleurGa naar www.huisaanhuis.nu/tdh voor meer informatie. advertentiehuis voor Nederlandse kranten

  NEEM EENKIJKJE IN DE MIJN MET MUSA

  Het is er levensgevaarlijk. Hakken, sjouwen en het afdalen in diepe mijnschachten is loodzwaar. Het voortdurende instortingsgevaar is traumatiserend en het inademen van stof is zeer schadelijk voor hun gezondheid. Musa werkt, net als duizenden andere kinderen in de goudmijnen van Tanzania.

  Terre des Hommes haalt kinderen zoals Musa uit de goudmijnen en voorkomt dat andere kinderen er gaan werken.

  BEKIJK HET SCHOKKENDEVERHAAL OP TDH.NL/MUSA

  www.soestnu.nl Soest Nu woensdag 18 november 2015 21

  Kijk

  voor

  devo

  orwaa

  rden

  enbe

  schikb

  aarheidop

  telfo

  rt.nl.

  Eenm

  alig30

  ,-ac

  tivatieko

  sten

  .HBOpa

  kket

  2maa

  nden

  gratis,

  daarna

  15,50p/mnd

  .Actiege

  ldtt/m

  31de

  cembe

  r201

  5.

  Interactieve TVInternetBellen

  telfort.nl/glasvezel0800 1707Telfort winkels

  Nooit meerwachten metconstant snelinternet

  Elke maand

  46,-Gratis

  2 maandenHBO

 • WEEKEND-

  ABONNEMENT

  VOOR SLECHTS

  2, 49

  PER WEEK

  PROBEER NU!

  GA SNEL NAARWWW.AD.NL/WEEKEND

  GENIET NU NOG MEERVAN HET WEEKENDElke zaterdag de extra dikke weekendeditie van het AD bij u op de mat!

  Iederezaterdag

  gratis AD Magazine!

 • KEUKENDEPOT.NLKEUKENDEPOT.NLNERGENS GOEDKOPER!

  Sinterklaas leest voor bij AH

  Cadeautjes en prijzen voor groot & klein

  DJ

  Spaar nu voor gratis poffertjes

  ...op de foto met Sint

  i.s.m. W.B.T. OverheesSinterklaas komt van 11.30 tot 13.00 uur

  Zaterdag 21 november SinterklaasfeestZaterdag 21 november

  SinterklaasfeestZaterdag 21 november

  SinterklaasfeestZaterdag 21 november

  SinterklaasfeestZaterdag 21 november

  SinterklaasfeestSchminken en cupcake versieren

  Spaar nu voor gratis poffertjes

  www.soestnu.nl Soest Nu woensdag 18 november 2015 23

  Zakelijk nieuwsOpen atelier bij studio HenkesOest - Studio Henke is een creatief kledingontwerpa-telier in VINT.Soest in de voormalige zuivelfabriek. Het hergebruik van kle-ding, of reconstructing, is een van de handelsmerken. Op zondag 22 november is er een open atelier op de Middelwijkstraat 38 in Soest van 11.00 tot 17.00 uur.

  spullenhulp bereidt modeshow voorsOest - Achter de schermen werkt Kringloop Spul-lenhulp in Soest al een tijd aan de modeshow van zaterdag 28 november. Om 11.00 uur die dag wordt de catwalk gevuld met de meest bijzondere kle-ding die is ingebracht en ingezameld: feestkleding, avondjurken, kostuums en merkkleding. Wie met de feestdagen mooi en prijs-bewust voor de dag wil ko-men, doet er goed aan naar De Schans 20 te komen. Kringloop Spullenhulp verwerkt jaarlijks meer dan 76.000 kilo kleding. Meer informatie: www.spullen-hulp.nl.

  warme witte winter wekensOest - Bij tuincentrum t Vaarderhoogt aan de Dor-resteinweg in Soest start zaterdag het grote winte-

  revenement de Warme Witte Winter Weken. Het landelijk bekende evene-ment trekt in vijf weken honderdduizend bezoekers uit het hele land en zelfs vanuit Belgi en Duitsland.En van de publiekstrek-kers is het nostalgische Anton Pieckdorp dat elk jaar wordt opgebouwd, met winkeltjes, een kerk en dit jaar zelfs een molen. In het winkeldorp wordt waar verkocht van steeds nieuwe winkeliers. De levende kerststal is een andere trekpleister. Verder kun je broodjes bakken, knutselen, of meedoen aan het wereldrecord kralen rijgen. Op vrijdagavonden wordt het complex fee-eriek verlicht. Er is dan ook een stamppottenbuf-fet (reserveren via www.warmewittewinterweken.nl). Andere attracties zijn een Smulplein met win-terse lekkernijen en een muziekpodium voor optre-dens. Het openingsconcert zaterdagmiddag wordt verzorgd door het koor De Soester Knollen. Kijk voor het complete programma op www.warmewittewin-terweken.nl.

  Gratis poffertjes in OverheessOest - In winkelcentrum Overhees viert Sinter-klaas zaterdag 21 novem-ber alvast een feestje in winkelcentrum Overhees. Liefhebbers kunnen tot za-

  terdag 21 november sparen voor een gratis portie pof-fertjes. Bij elke besteding van 2,50 euro ontvang je een stempel. Je hebt er drie nodig per portie.De poffertjes zijn van 11.00 tot 15.00 uur verkrijgbaar. Winkelcentrum Overhees geeft ook prijzen en cadeau-bonnen weg. Sinterklaas bezoekt winkels en leest bij Albert Heijn verhaaltjes voor uit zijn grote boek. Iedereen kan op de foto met sint en een selfie maken met Sint en zijn pieten is natuurlijk ook mogelijk. Een dj mixt vrolijke Sinter-klaasdeuntjes met popmu-ziek en Nederlandstalige

  toppers.

  Vijftig jaar RHiMa nederland BVsOest - Het Soester bedrijf RHIMA Nederland BV dat zich richt op professionele vaatwasapparatuur voor grootkeuken en industrie, bestaat vijftig jaar en vierde dat op 14 november. Ter ge-legenheid van het jubileum is een boek gemaakt met een kleurrijke terugblik en een blik op de toekomst. Van klanten, leveranciers en personeelsleden is een bijdrage gevraagd in de vorm van hun signature dish. De vijftig recepten

  zijn onder auspicin van topkok Robert Kranenborg - in de keuken van Rhima bereid en gefotografeerd. Op 14 november werd het boek door Kranenborg aan oprichter W. van der Top van Rhima gepresenteerd. Ook tijdens de Horecava is komend jaar aandacht voor het jubileum.Het bedrijf, sinds 1983 gevestigd aan de Energie-weg in Soest, begon op 1 november 1965 vanuit een villa in Bussum. Na zich kort op de huishoudelijke markt te hebben gericht, re-aliseerde Van der Top zich dat er een grote behoefte aan vaatwasmachines was

  in de professionele markt: hotels en restaurants zagen arbeid steeds duurder worden. Na een vestigings-periode in Baarn volgde in 1983 Soest aan de Energie-weg. Het bedrijf heeft 55 mensen in dienst en heeft vestigingen in Belgi en Duitsland.

  smaakadvies in kleding en wijnsOest - Smaak op het gebied van mode en smaak op het