social media / portal kolaboratif

of 19 /19
TM | Sektor Kerajaan 1GovUC Project Latihan Modul Portal Kolaboratif Hanafiah Hassan

Upload: dangngoc

Post on 01-Jan-2017

259 views

Category:

Documents


5 download

TRANSCRIPT

Page 1: Social Media / Portal Kolaboratif

TM | Sektor Kerajaan

1GovUC Project Latihan Modul Portal Kolaboratif

Hanafiah Hassan

Page 2: Social Media / Portal Kolaboratif

Agenda  •  Apa itu 1GovUC Portal Kolaboratif? •  Komponen Portal Kolaboratif •  Cara Akses •  Contoh Laman Utama •  Modul-modul Portal Kolaboratif

– Kalendar – Repository Dokumen – Forum – Tugasan

•  Demo

Page 3: Social Media / Portal Kolaboratif

Komponen  Portal  Kolabora1f  

Page 4: Social Media / Portal Kolaboratif

Cara  Akses  

www.1govuc.gov.my -> Pautan -> Media Sosial / Portal Kolaboratif

portal.1govuc.gov.my/sites/test

Page 5: Social Media / Portal Kolaboratif

Laman  Utama  

Page 6: Social Media / Portal Kolaboratif

Modul  Kalendar  /  Calendar  Fungsi  Modul:  Untuk  menyimpan  dan  berkongsi  senarai  peris7wa  yang  boleh  dipaparkan  dalam  paparan  kalendar  harian,  mingguan  atau  bulanan.  

Page 7: Social Media / Portal Kolaboratif

•  Dari Laman Utama Portal Kolaboratif, klik Kalendar

•  Di Laman Kalendar, klik Calendar dari Calendar Tools Tab

•  Klik Connect to Outlook •  Klik Allow, dan kemudian Klik Yes •  Di Microsoft Outlook Calendar, dari

Navigation Pane, klik

Synchronize  Kalendar  dengan  Outlook  

Page 8: Social Media / Portal Kolaboratif

Modul  Tugasan  /  Task  List  Fungsi  Modul:  Untuk  menjejaki  status  tugasan.  Termasuk  pemberitahuan  e-­‐mel  apabila  tugasan  tugas.  

Page 9: Social Media / Portal Kolaboratif

•  Dari Laman Utama Portal Kolaboratif, klik Task

•  Di Laman Task, klik List dari List Tools Tab

•  Klik Connect to Outlook •  Klik Allow, kemudian klik Yes •  Di Microsoft Outlook, klik Task,

kemudian lihat Portal Kolaboratif Task disenarai Other Tasks

Synchronize  Tugasan  dengan  Outlook  

Page 10: Social Media / Portal Kolaboratif

Modul  Repositori  Dokumen  

Fungsi  Modul:  Untuk  menyimpan  dan  berkongsi  dokumen  

Page 11: Social Media / Portal Kolaboratif

Sejarah  Versi  dokumen  &  fungsi-­‐fungsi  modul    

Modul  Repositori  Dokumen  

Page 12: Social Media / Portal Kolaboratif

•  Dari Laman Utama Portal Kolaboratif, klik Shared Documents

•  Di Laman Shared Documents, klik Library dari Library Tools Tab

•  Klik Connect to Outlook •  Klik Allow dan kemudian klik Yes •  Di Microsoft Outlook, dari Mail Folders Pane,

expand Sharepoint Lists Folder •  Lihat Portal Kolaboratif Folders

Synchronize  Dokumen  dengan  Outlook  

Page 13: Social Media / Portal Kolaboratif

Modul  Pengumuman  /  Announcement  

Fungsi  Modul:  Untuk  menyimpan  dan  berkongsi  berita  dan  pengumuman  

Page 14: Social Media / Portal Kolaboratif

Modul  Pautan  /  Links  Fungsi  Modul:  Untuk  menyimpan  senarai  pautan  yang  biasanya  diakses  

Page 15: Social Media / Portal Kolaboratif

Modul  Blog  /  Blog  Fungsi  Modul:  Untuk  memberikan  ciri-­‐ciri  blog  seper7  penciptaan  pos  dan  pengurusan,  pengurusan  komen,  pengkategorian  post  untuk  agensi  

Page 16: Social Media / Portal Kolaboratif

Modul  Perbincangan  Forum  Fungsi  Modul:  Untuk  menyediakan  forum  seper7  ciri-­‐ciri  yang  membolehkan  pengguna  untuk  memberi  pandangan  dan  jawapan  kepada  topik  perbincangan  

Page 17: Social Media / Portal Kolaboratif

Modul  Kaji  Selidik  /  Survey  Fungsi  Modul:  Untuk  mengumpul  maklum  balas  pengguna  dan  cadangan  untuk  penambahbaikan  pada  masa  hadapan  

Page 18: Social Media / Portal Kolaboratif

Modul  Wiki  /  Wiki  Page  

Fungsi  Modul:  Penggunaan  Wiki  seper7  ciri-­‐ciri  dengan  mudah  memudahkan  pembinaan  repositori  maklumat  

Page 19: Social Media / Portal Kolaboratif

Modul  Carian  /  Search  Document  Fungsi  Modul:  Untuk  mengetahui  maklumat  yang  disimpan  dalam  Portal  Kolabora7f