soalan percubaan sains pt3 kuala penyu 2015

Upload: nixleon

Post on 08-Jan-2016

84 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

pt3

TRANSCRIPT

 • PENTAKSIRAN TINGKATAN TIGA ( PT3 )

  SAINS

  Masa: Dua Jam (2 Jam)

  Arahan:

  1. Kertas ini mengandungi 14 soalan.

  2. Jawab soalan pada ruang yang disediakan.

  Soalan Markah

  Penuh

  Markah

  Diperoleh Soalan

  Markah

  Penuh

  Markah

  Diperoleh

  Soalan 1 6 Soalan 8 6

  Soalan 2 6 Soalan 9 6

  Soalan 3 6 Soalan 10 6

  Soalan 4 6 Soalan 11 10

  Soalan 5 6 Soalan 12 10

  Soalan 6 6 Soalan 13 10

  Soalan 7 6 Soalan 14 10

  JUMLAH 100

  Kertas ini mengandungi 20 muka surat bercetak termasuk muka hadapan

 • Arahan: Jawab Semua soalan dalam kertas soalan ini

  1. (a) Rajah skematik di bawah menunjukkan bagaimana bahagian-bahagian badan manusia

  mengesan dan bergerak balas terhadap rangsangan luar.

  (i) Tandakan ( / ) untuk laluan yang betul dan (X) bagi laluan yang salah

  (ii) Tulis benar atau palsu bagi pernyataan yang betul.

  Impuls saraf dihantar di sepanjang saraf ke otak. Kemudian

  otak mentafsir pesanan itu

  Efektor merupakan sebahagian anggota badan yang membawa

  pesanan dan maklumat yang dihantar oleh reseptor

  [2 markah]

 • (b) Rajah di bawah menunjukkan struktur organ bau manusia.

  Tandakan ( / ) bagi pernyataan yang betul dan (X) bagi pernyataan yang salah.

  [2 markah]

  2. Apakah yang dimaksudkan dengan

  (i) Organisma unisel

  __________________________________________________________________

  [1 markah]

  (ii) Organisma multisel

  __________________________________________________________________

  [1 markah]

  Sel-sel bau yang dirangsang mengeluarkan impuls ke rongga

  hidung yang kemudiannya akan ditafsirkan

  Reseptor bau merupakan sel deria yang sensitif kepada bahan

  kimia

  dalam udara. Sel-sel deria terletak di bahagian atas rongga

  hidung.

 • (iii) Berikan contoh organisma unisel dan multisel

  (a) organisma unisel ____________________________________

  (b) organisma multisel ____________________________________

  [2 markah]

  (iv) Nyatakan perbezaan antara sel haiwan dan sel tumbuhan

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  [2 markah]

  3. Rajah di bawah menunjukkan beberapa alat.

  (a) Antara alat alat dalam rajah di atas, yang manakah beroperasi dengan

  menggunakan prinsip tekanan udara?

  __________________________________________________________________

  [2 markah]

  K L M

 • (b) Nyatakan dua faktor yang mempengaruhi tekanan udara di dalam sebuah bekas

  yang tertutup.

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  [2 markah]

  (c) Rajah di bawah menunjukkan sebuah picagari yang digunakan untuk

  memindahkan sedikit air.

  Apabila omboh ditarik ke atas, kawasan manakah antara W, X, Y dan Z yang

  mempunyai tekanan udara yang paling rendah?

  __________________________________________________________________

  [1 markah]

  (d) Nyatakan satu kegunaan picagari dalam kehidupan seharian.

  __________________________________________________________________

  [1 markah]

  Ditarik

  W

  Z Y

  X

 • 4. (a) Rajah 4 menunjukkan kitar karbon dengan tiga proses iaitu X, Y dan Z.

  Tandakan ( / ) bagi proses X, Y dan Z?

  Proses Tumbuhan Haiwan Tumbuhan mati

  X

  Y

  Z

  [3 markah]

  (b) Nyatakan kaedah bagi mengasingkan bahan daripada campuran di bawah;

  Cara pengasingan campuran Kaedah

  Untuk mendapat bahan terlarut daripada

  satu larutan

  Mengasingkan kristal yang melarut dalam

  cecair seperti kuprum (II) Sulfat

  Wap air melalui kondenser dan

  mengkondensasi membentuk air tulen

  [3 markah]

  X Karbon

  dioksida di

  udara

  membebaskan

  Di gunakan y

  membebaskan Z

 • 5. Rajah di bawah menunjukkan salah satu aplikasi peneutralan di mana seorang budak

  lelaki meletakkan ubat gigi pada berus gigi sebelum memberus gigi.

  (a) Apakah yang dimaksudkan dengan peneutralan?

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  [1 markah]

  (b) Ubat gigi adalah alkali. Bagaimanakah ubat gigi boleh meneutralkan asid dalam

  mulut?

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  [1 markah]

 • (c) Peneutralan mengurangkan kealkalian alkali dan juga keasidan asid. Rajah di

  bawah menunjukkan satu eksperimen untuk menyiasat peneutralan asid alkali.

  (i) Tuliskan persamaan perkataan bagi penguraian di atas.

  [2 markah]

  (ii) Jika aktiviti ini dilakukan dengan menggunakan asid nitrik dan kalsium

  hidroksida, tuliskan persamaan perkataan bagi penguraian tersebut.

  [2 markah]

 • 6. Soalan 6 berpandukan rajah di bawah;

  (a) Dengan menggunakan abjad dalam Rajah 6, nyatakan aliran udara semasa proses

  penarikan nafas.

  __________________________________________________________________

  [1 markah]

  (b) Apakah yang berlaku kepada struktur Q dan struktur U semasa proses hembusan

  nafas?

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  [2 markah]

  (c) Nyatakan gas-gas yang terlibat dalam proses pertukaran gas.

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  [2 markah]

 • (d) Seorang pekerja di kilang kayu memakai topeng muka. Apakah kesan terhadap

  pekerja itu sekiranya dia tidak memakai topeng muka semasa sedang bekerja?

  __________________________________________________________________

  [1 markah]

  7. (a) Rajah di bawah menunjukkan dua batang lilin yang sama saiz diletakkan

  di dalam dua balang gas yang sama saiz. Satu balang gas diisi dengan udara

  sedutan dan satu balang gas lagi diisi dengan udara hembusan.

  (i) Lilin di dalam balang gas A terbakar lebih lama daripada lilin di dalam balang gas

  B. Kenal pasti udara di dalam setiap balang gas yang berikut.

  Balang gas A: _____________________________________________

  Balang gas B: _____________________________________________

  [2 markah]

  (ii) Terangkan jawapan anda di(a)(i).

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  [2 markah]

 • (b) Manusia memerlukan oksigen untuk menjalankan respirasi. Tuliskan persamaan

  perkataan untuk menunjukkan tindak balas proses ini.

  [2 markah]

  8. Semasa permainan bola tampar, Alan memukul bola ke atas jarring dengan menggunakan

  tangannya. Benny yang berada di bahagian pihak lawan memukul dan membalas bola itu

  seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah.

  (a) (i) Mengapakah Alan perlu memukul dengan kuat pada bola itu?

  _______________________________________________________________

  _______________________________________________________________

  [1 markah]

  (ii) Namakan jenis daya yang dikenakan pada bola itu.

  _____________________________________________________________

  [1 markah]

 • (b) Apakah yang berlaku kepada bola, apabila Benny memukul dan membalas

  bola itu?

  __________________________________________________________________

  [1 markah]

  (c) Nyatakan dua lagi kesan daya ke atas suatu objek.

  _______________________________________________________________

  _______________________________________________________________

  [2 markah]

  (d) Sebiji bola dilambung ke udara. Terangkan mengapa bola itu akan jatuh

  kembali ke tanah.

  _______________________________________________________________

  _______________________________________________________________

  [1 markah]

  9. Rajah di bawah menunjukkan pertukaran gas di peparu

  (a) Lengkapkan pernyataan berikut,berdasarkan rajah di atas

  Alveolus dikelilingi oleh __________________dan proses pertukaran gas di

  antara alveolus dengan kapilari darah berlaku melalui ______________________

  [2 markah]

 • (b) Terangkan secara ringkas bagaimana pertukaran gas X dan Y berlaku

  X : ______________________________________________________

  Y : ______________________________________________________

  [2 markah]

  (c) Nyatakan dua penyesuaian yang ditunjukkan oleh permukaan alveolus semasa

  pertukaran gas

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  [2 markah]

  10. (a) Vincent menambah sedikit garam ke dalam gelas yang berisi air. Tulis zat

  terlarut, pelarut dan larutan bagi melabel bahan-bahan dalam rajah di bawah.

  [3 markah]

 • (b) Vincent menyediakan tiga buah bikar yang sama saiz. Dia menuang sebanyak

  200ml air yang berbeza suhu ke dalam setiap bikar. Kemudian, dia memasukkan

  satu sudu garam ke dalam setiap bikar itu. Jadual di bawah menunjukkan masa

  yang diambil untuk garam melarut sepenuhnya dakan air.

  Jika Vincent menggunakan air bersuhu 20OC, 35 OC dan 60 OC, kenal pasti suhu air di

  dalam bikar A, B dan C berdasarkan keputusan eksperimen ini.

  [3 markah]

  Bikar Suhu air (OC)

  A

  B

  C

 • 11. (a) Pendebungaan terbahagi kepda pendebungaan sendiri dan pendebungaan kacuk.

  Berikan maksud bagi setiap jenis pendebungaan berikut :

  (i) Pendebungaan sendiri

  ____________________________________________________________

  (ii) Pendebungaan kacuk

  ____________________________________________________________

  [2 markah]

  (b) Nyatakan dua kebaikan pendebungaan kacuk berbanding pendebungaan sendiri.

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  [2 markah]

  (c) Ahli ahli pertanian telah mengunakan beberapa kaedah untuk meningkatkan

  hasil pertanian mereka mengunakan bioteknologi. Bincangkan salah satu kaedah

  dan nyatakan keburukan dan kelemahan kaedah tersebut.

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  [6 markah]

 • 12. Peningkatan kadar obesiti di Malaysia merupakan suatu masalah yang membimbangkan.

  Berikut adalah cadangan amalan pemakanan yang sihat.

  Pilih saiz sajian mengikut keperluan anda

  Pilih cara masakan yang lebih sihat seperti membakar, merebus, mengukus serta

  mengurangkan makanan bergoreng dan santan

  Selalu bersenam untuk meningkatkan kesihatan

  (a) Adakah anda bersetuju dengan cadangan amalan pemakanan tersebut? Berikan

  pendapat anda.

  ____________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________

  [3 markah]

  (b) Ibu Amar melarangnya daripada memakan burger dengan terlalu kerap tetapi

  Amar mengatakan bahawa sebiji burger mengandungi semua kelas makanan.

  Adakah pernyataan Amar benar? Nyatakan alasan.

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  [2 markah]

 • (c) Joanne makan satu mangkuk bubur ikan, enam keping biskut kraker dan satu gelas

  susu segar untuk makan malam.

  (i) Kira jumlah tenaga hidangan yang dimakan oleh Joanne jika 1 cal bersamaan dengan

  4.2 Joule.

  [3 markah]

  (ii) Adakah makan malam Joanne merupakan suatu gizi yang seimbang? Jelaskan

  pendapat anda.

  ____________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________

  [2 markah]

  Bubur ikan 180 kcal

  Biskut kraker 33 kcal

  Susu segar 175 kcal

 • 13. Biasanya 7-8% berat badan manusia terdiri daripada derah. Bendalir penting ini

  terlibat dalam pengangkutan oksigen dan nutrient ke sel-sel badan dan

  menyingkirkan karbon dioksida, ammonia dan bahan buangan yang lain. Darah

  memainkan peranan penting dalam sistem pengimunan dan mengekalkan suhu

  badan. Rajah di bawah menunjukkan beberapa komponen darah.

  (a) Berdasarkan jadual yang di atas:

  Based on the table above:

  (i) Senaraikan semua komponen darah yang terlibat dalam sistem pengimunan.

  (i) Senaraikan semua komponen dalam darah yang terlibat dalam sistem

  pengimunan.

  ____________________________________________________________

  [2 markah]

  (ii) Bagaimanakah sel-sel di (a)(i) memainkan peranan dalam sistem

  pengimunan?

  ____________________________________________________________

  ____________________________________________________________

  [2 markah]

 • (b) Baca petikan di bawah.

  Berdasarkan maklumat di atas, terangkan mengapa bahanyanya berlaku kegagalan pemindahan

  darah, berdasarkan sistem kumpulan darah ABO manusia.

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________

  [6 markah]

  Pemindahan darah dilakukan untuk menggantikan kehilangan darah semasa pembedahan atau

  pun kecederaan yang teruk. Pemindahan darah juga akan dilakukan sekiranya badan seseorang

  pesakit itu tidak dapat menghasilkan darah kerana suatu penyakit. Ketika pemindahan darah, satu

  jarum kecil digunakan untuk dimasukkan ke dalam salur darah seseorang. Sarah yang sihat

  diperoleh melalui jarum tersebut. Prosedur itu mengambil masa 1 hingga 4 jam, bergantung

  kepada jumlah darah yang diperlukan. Pemindahan darah memang biasa dilakukan. Kebanyakan

  pemindahan darah berjalan lancar. Risiko pemindahan darah yang paling teruk adalah

  ketidakserasian ABO atau kegagalan pemindahan darah.

 • 14.

  1.

  (a) Kapal selam

  (b) Belon udara panas

  Objek-objek di atas melibatkan prinsip keapungan untuk bergerak turun dan naik. Huraikan

  bagaimana objek tersebut boleh melakukan pergerakan tersebut.

  (a) Kapal selam

  _______________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

  [6 markah]

  (b) Belon udara panas

  _______________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

  [4 markah]

 • SKEMA JAWAPAN

  1 1. Otak X Efektor /

  (a) Benar

  Palsu

  (b) X /

  2 i. Organisma yang mempunyai 1 sel

  ii. Organisma yang mempunyai lebih dari 1 sel

  iii. (a) Euglena, paramecium, yis mana-mana satu

  (b) hidra, mukor, spirogyra, ikan, ayam mana-mana satu

  iv. Sel haiwan tiada dinding sel manakala sel tumbuhan ada dinding sel

  - mana-mana jawapan dengan perbandingan lengkap

  - tidak menyebut perbandingan lengkap 0 markah

  3 (a) K , L

  (b) Isipadu bekas, suhu udara

  (c) Z

  (d) memindahkan cecair dalam jumlah yang kecil

  4 (a)

  Proses Tumbuhan Haiwan Tumbuhan mati

  X /

  Y /

  Z /

  (b)

  Cara pengasingan campuran Kaedah

  Untuk mendapat bahan terlarut

  daripada satu larutan

  Penyejatan

  Mengasingkan kristal yang melarut

  dalam cecair seperti kuprum (II)

  Penggunaan magnet

 • Sulfat

  Wap air melalui kondenser dan

  mengkondensasi membentuk air

  tulen

  Penyulingan

  5

  (a)

  Peneutralan adalah tindak balas kimia yang berlaku di antara asid dan alkali

  untuk menghasilkan air dan garam.

  (b)

  Ubat gigi meneutralkan asid yang dihasilkan oleh tindakan bakteria pada

  makanan dalam mulut.

  (c)

  (d)

  6 (a) P S R T

  (b) Struktur Q bergerak ke bawah dan ke dalam (1m)

  Manakala struktur mengendur dan melengkung ke atas (1m)

  (c) Oksigen dan karbon dioksida

  (d) Bahan pencemar yang disedutnya boleh menyebabkan kerosakan pada

  peparunya.

  7

  (a) (i) Balang gas A: Udara sedutan

  Asid

  hidroklorik

  Natrium

  Hidroksida

  Natrium

  klorida

  Air

  Asid nitrik

  Kalium

  hidroksida

  Kalsium

  nitrat

  Air

 • Balang gas B: Udara hembusan

  (ii) Udara sedutan mengandungi lebih banyak oksigen daripada udara

  hembusan. (1m)

  Oksigen diperlukan untuk pembakaran. (1m)

  (b) Oksigen + makanan tenaga + karbon dioksida + air

  8 (a) (i) Untuk menggerakkan bola itu dengan mengenakan satu daya.

  (ii) Daya tolakan.

  (b) Bola itu berubah kelajuan dan arahnya.

  (c) Menghentikan pergerakan sesuatu objek. (1m)

  Mengubah bentuk sesuatu objek. (1m)

  (d) Bola itu ditarik ke bawah oleh daya gravity.

  9 (a) Kapilari darah

  Resapan

  (b) X- Oksigen meresap dari alveolus ke dalam sel darah merah

  Y- Karbon dioksida meresap dari plasma darah ke dalam alveolus

  (c) dinding kapilari darah setebal satu sel Permukaan selalu dalam keadaan yang lembap

  10 (a) i. Zat terlarut

  ii. pelarut

  iii.larutan

  MASA

  A 8 B 2 C 5

  SUHU

  A- 20 B- 60 C- 35

  11 (a) Pendebungaan sendiri : Pemindahan butir butir debunga dari anter ke stigma

  pada bunga yang sama, atau ke stigma bunga lain pada

  pokok yang sama.

 • Pendebungaan kacuk : Pemindahan butir butir debunga dari anter bunga

  pada suatu pokok ke stigma bunga pada pokok yang lain

  yang sama spesies .

  (b) Menghasilkan tumbuhan baharu yang mempunyai ciri ciri yang yang

  lebih baik daripada induk.

  Membolehkan tumbuhan menghasilkan variasi baru dalam tumbuhan.

  (c) Kultur tisu

  - Pengklonan melibatkan pertumbuhan sel sel suatu tumbuhan dalam satu

  medium nutrien.

  - Sedikit cebisan tisu diambil daripada tumbuhan induk yang baik kualitinya

  dan di pindahkan ke medium yang mengandungi nutrien

  - Nutrien ini membolehkan sel sel atau tisu tisu tersebut membahagi dan

  tumbuhan menjadi tumbuhan baharu.

  - Kebaikan : menghasilkan ratusan tumbuhan baharu yang serupa dengan ciri

  ciri yang baik daripada induknya .

  - Keburukan : Tumbuhan yang terhasil mempunyai daya tahan yang sama

  terhadap penyakit .

  12 (a)

  Ya (1m), saya bersetuju kerana badan kita memerlukan kuantiti

  makanan yang berbeza dari setiap kumpulan makanan (1m). Untuk

  mengelakkan obesiti dan kekal sihat, makan mengikut piramid makanan

  adalah digalakkan (1m).

  (b) Tidak (1m), kerana walapun sebiji burger mengandungi semua kelas

  makanan tetapi burger juga mengandungi lemak dan garam berlebihan (1m).

 • (c)

  180 + 66(33) + 175

  = 553 cal

  = 553 x 4.2 Joule

  = 2.3 KJ

  (d)

  Tidak (1m), kerana kekurangan pelawas seperti buah dan sayur-

  sayuran (1m).

  13 (a) (i) Granulosit dan limfosit

  (ii) Membunuh bakteria dalam darah. (1m)

  Menghasilkan antibody untuk meneutralkan toksin yang dihasilkan

  oleh mikroorganisma.(1m)

  (b) -Terdapat dua jenis protein khas yang dikenal sebagai antigen A dan

  antigen B yang terbentuk pada permukaan sel darah merah. (1m)

  -Manusia mempunyai sama ada antigen A atau antigen B atau kedua-

  dua antigen atau tidak ada antigen langsung.(1m)

  -Berdasarkan kehadiran antigen, terdapat 4 jrnis kumpulan darah manusia

  iaitu kumpulan darah A, B, AB dan O. (1m)

  -Kegagalan pemindahan darah berlaku apabila darah yang tidak sesuai

  telah dimasukkan ke dalam sistem darah seseorang. (1m)

  -Darah yang tidak boleh bercampur akan menyebabkan penggumpalan

  darah. (1m)

  -Organ-organ penerima darah akan termusnah dan menyebabkan kematian.

  (1m)

  14 (a)

  - Kapal selam mampu untuk tenggelam atau terapung di laut dengan

  mengubah

  jisimnya tanpa mengubah isi padunya. (1M)

  - Hal ini kerana kapal selam mempunyai tangki balast. (1M) - Apabila air laut dipam masuk ke dalam tangki balast, ketumpatan kapal

  selam bertambah dan menyebabkan kapal selam tenggelam. (2M)

  - Apabila air laut dipam keluar dari tangki balast, ketumpatan kapal selam - berkurang dan menyebabkan kapal selam itu terapung di laut. (2M)

  (b)

  1 m

  1 m

  1 m

 • - Apabila udara di dalam belon dipanaskan, isi padunya akan bertambah.

  (1M)

  - Hal ini menyebabkan ketumpatan udara panas menjadi lebih rendah berbanding dengan udara persekiran yang lebih sejuk. (2M)

  - Perbezaan ketumpatan ini menyebabkan belon udara panas terapung di udara. (1M)