soalan kertas 1 modul eko asas tingkatan 4 2014.pdf

Click here to load reader

Post on 15-Sep-2015

105 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SULIT 1 3757/1

  3757/1 SULIT

  ARAHAN : Jawab semua soalan

  1. Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan kehendak yang tidak terhad?

  I Kehendak manusia adalah terhad

  II Manusia tidak pernah berpuashati dengan apa yang diperolehi

  III Kehendak manusia merangkumi barang-barang keperluan asas sahaja

  IV Apabila sesuatu kehendak dapat dipenuhi,kehendak yang baru pula muncul

  A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV

  Rajah 1 menunjukkan sumber-sumber ekonomi yang diperlukan untuk mengeluarkan

  barang- barang dan perkhidmatan.

  Faktor-faktor Pengeluaran

  Buruh Tanah Usahawan Y

  Rajah 1 2. Y ialah satu daripada sumber tersebut. Apakah ganjaran yang diberi kepada penyumbang Y ?

  A Upah B Sewa C Faedah D Untung

  Jadual 1 menunjukkan dua barang, X dan Y, keluaran suatu firma.

  Teknik

  Pengeluaran

  Barang X

  (Unit)

  Barang Y

  (Unit

  R

  S

  T

  U

  100

  80

  50

  30

  25

  40

  60

  75

  Jadual 1

  3. Tingkat pengeluaran bergantung kepada kaedah pengeluaran yang digunakan. Jika pengurusan

  firma itu mengambil keputusan mengubah teknik pengeluaran daripada teknik T kepada

  teknik U, berapa unit barang X terpaksa dilepaskan untuk mengeluarkan 75 unit barang Y?

  A 15

  B 20 C 30 D 45

 • SULIT 2 3757/1

  3757/1 SULIT

  Kereta Telefon bimbit Barang ekonomi

  Barang ekonomi

  Barang awam

  Barang awam

  Barang ekonomi

  Barang percuma

  Barang ekonomi

  Barang percuma

  Gambar 1 ialah iklan promosi jualan kereta.

  TELEFON

  BIMBIT

  Gambar 1

  4. Apakah jenis barang dalam iklan itu?

  A

  B

  C

  D

  Maklumat berikut berkaitan dengan penyelesaian masalah asas ekonomi oleh

  Puan Aliah.

  Puan Aliah telah menjalankan perusahaan keropok lekor sejak 3 bulan yang lalu dengan hasil pengeluaran 500 kg sehari.

  5. Apakah masalah asas ekonomi yang telah diselesaikan oleh Puan Aliah?

  I Apa yang hendak dikeluarkan

  II Berapa yang hendak dikeluarkan

  III Bagaimana hendak dikeluarkan

  IV Untuk siapa hendak dikeluarkan

  A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

  6. Antara berikut, yang manakah merupakan persamaan antara sistem ekonomi perancangan pusat dan sistem ekonomi campuran?

  A Harga barang ditentukan oleh mekanisme harga

  B Wujud persaingan yang bebas antara pengeluar

  C Pengeluar memaksimumkan keuntungan

  D Mengutamakan kebajikan masyarakat

 • SULIT 3 3757/1

  3757/1 SULIT

  Masalah agihan barang diselesaikan oleh kuasa beli wang dan kerajaan.

  Agihan pendapatan yang tidak setara diselesaikan dengan pemberian

  subsidi. Hospital dan sekolah disediakan

  7. Apakah negara yang mengamalkan sistem ekonomi di atas?

  A Amerika Syarikat C Korea Utara

  B Thailand D Arab Saudi

  Jadual 2 menunjukkan peratus pekerjaan di sebuah bandar.

  Jenis Pekerjaan Peratus (%)

  Guru 20 Penternak kambing 15 Pegawai bank 10 Pengusaha restoran 15 Buruh binaan 5 Mekanik 10 Operator pengeluaran 25

  Jadual 2

  8. Berapakah peratus penduduk yang bekerja dalam sektor ketiga?

  A 25%

  B 35% C 45% D 55%

  9. Apakah jenis pendapatan yang diterima oleh seseorang individu tanpa menyumbang

  secara produktif dalam proses pengeluaran?

  A Bayaran Pindahan C Untung

  B Dividen D Sewa

  10. Antara berikut, yang manakah merupakan kepentingan belanjawan peribadi?

  I Menggalakkan pembaziran

  II Mengutamakan barang kehendak

  III Merancang perbelanjaan mengikut keperluan

  IV Menyelaras perbelanjaan mengikut pendapatan

  A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

 • SULIT 4 3757/1

  3757/1 SULIT

  Encik Hakim bekerja di sebuah firma guaman dengan gaji RM2 500

  sebulan. Beliau mempunyai seorang isteri yang merupakan suri rumah

  serta dua orang anak yang masih bersekolah. Dia juga mencarum

  dalam KWSP sebanyak RM240 sebulan.

  Pelepasan Cukai

  Diri sendiri RM8 000

  Isteri RM3 000

  Anak RM1 000 seorang

  11. Berdasarkan maklumat di atas, hitungkan pendapatan boleh cukai Encik Hakim.

  A RM14 120 B RM15 120 C RM16 760 D RM17 760

  12. Antara berikut, bentuk pelaburan manakah yang dapat meningkatkan produktiviti

  sesebuah firma?

  I Menghantar pekerja menjalani kursus

  II Membeli jentera atau komputer

  III Membeli rumah atau tanah

  IV Membeli stok bahan mentah

  A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

  13. Apakah peranan isi rumah dalam ekonomi?

  A Membiayai perbelanjaan faktor-faktor pengeluaran

  B Menggunakan faktor-faktor pengeluaran

  C Mengeluarkan barang dan perkhidmatan

  D Membuat perbelanjaan penggunaan

  14. Pernyataan manakah yang menyebabkan permintaan terhadap ayam meningkat.

  A Terdapat kempen tentang keburukan makan daging ayam

  B Pemberian subsidi kepada penternak ayam

  C Harga makanan ayam turun

  D Harga ikan meningkat

 • SULIT 5 3757/1

  3757/1 SULIT

  Rajah 2 di bawah menunjukkan keluk permintaan terhadap suatu barang

  Harga (RM)

  Q Kuantiti (unit) Rajah 2

  15. Apakah titik baru untuk K jika harga barang tersebut dijangka naik pada masa depan?

  A J B L C M D N

  Komputer merupakan barang anjal

  16. Pernyataan yang manakah benar mengenai keanjalan harga permintaan komputer

  A Peratus perubahan harga komputer melebihi peratus perubahan dalam kuantiti yang

  diminta

  B Peratus perubahan dalam kuantiti diminta terhadap komputer melebihi peratus

  perubahan harga

  C Peratus perubahan dalam kuantiti diminta terhadap komputer melebihi peratus

  perubahan pendapatan

  D Peratus perubahan pendapatan melebihi peratus perubahan dalam kuantiti diminta

  terhadap komputer

  17. Antara berikut, manakah yang menerangkan perbezaan perubahan dalam kuantiti diminta

  dengan perubahan permintaan?

  Perubahan Dalam Kuantiti Yang Diminta Perubahan Permintaan

  A Harga tidak tetap Kuantiti berubah

  B Harga dan kuantiti berubah Harga tidak berubah, kuantiti berubah

  C Keluk permintaan yang baru Keluk permintaan yang sama

  D Kuantiti berubah Harga berubah

  18. Antara langkah-langkah berikut, yang manakah tidak boleh dilakukan oleh firma

  untuk menambahkan output dalam jangka pendek?

  I Menambahkan bilangan pekerja

  II Menambahkan saiz kilang

  III Menambahkan bahan-bahan mentah

  IV Menggunakan teknologi baru

  A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV

  Do

  P

  0

  D Do D2

  D2

  D1

  D1

  . .J

  .K .L N

  M

  .M

 • SULIT 6 3757/1

  3757/1 SULIT

  19. Apakah yang dimaksudkan dengan keluaran sut?

  A Jumlah keluaran bagi setiap unit input berubah

  B Jumlah keluaran dikeluarkan apabila input berubah ditambah kepada input

  tetap

  C Perubahan dalam jumlah keluaran apabila berlaku perubahan dalam

  penggunaan satu unit input tetap

  D Perubahan dalam jumlah keluaran kesan daripada perubahan dalam penggunaan

  satu unit input