soalan geografi ting 1 bab 10

of 25 /25
GEOGRAFI TINGKATAN 1 BAB 10: PENGARUH CUACA DAN IKLIM TERHADAP KEGIATAN MANUSIA. Soalan 1 berdasarkan peta di bawah. 1. Kegiatan pembalakan di kawasan berlorek dipengaruhi oleh faktor A. Buruh yang ramai B. Hutan tirus yang luas C. Kilang papan yang besar D. Jaringan pengangkutan yang padat 2. Antara yang berikut, manakah yang benar tentang cara hidup penduduk di kawasan Greenland? Musim Cara hidup A. Sejuk Tupik B. Sejuk Harpoon C Panas Igloo D. Panas Kereta sled 3. Antara pernyataan yang berikut, manakah yang benar tentang iklim di Gurun Thar? I Sering mengalami ancaman ribut pasir. II Suhu rendah mengakibatkan wujudnya ibun. III Min suhu tinggi pada awal tahun. IV Suhu rendah pada awal dan akhir tahun. A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV Soalan 4 berdasarkan pernyataan di bawah. 4. Antara berikut, faktor manakah yang menyebabkan perbezaan tanaman di antara kedua-dua kawasan tersebut? A. Jenis tanih B. Perbezaan suhu C. Sistem saliran D. Bentuk muka bumi Soalan 5 berdasarkan peta di bawah. 5. Pernyataan di atas dapat dikaitkan dengan kawasan yang bertanda A. I B. II C. III D. IV Soalan 6 berdasarkan peta di bawah. 1 Dataran Kedah : Padi Tanah Tinggi Cameron : Teh Panas dan kering sepanjang tahun

Upload: panitia-geografi-daerah-jempol-jelebu-2010

Post on 26-Jun-2015

1.452 views

Category:

Documents


9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Soalan Geografi Ting 1 Bab 10

GEOGRAFI TINGKATAN 1BAB 10: PENGARUH CUACA DAN IKLIM TERHADAP KEGIATAN MANUSIA.

Soalan 1 berdasarkan peta di bawah.

1. Kegiatan pembalakan di kawasan berlorek dipengaruhi oleh faktor A. Buruh yang ramaiB. Hutan tirus yang luasC. Kilang papan yang besarD. Jaringan pengangkutan yang padat

2. Antara yang berikut, manakah yang benar tentang cara hidup penduduk di kawasan Greenland?

Musim Cara hidupA. Sejuk Tupik B. Sejuk HarpoonC Panas IglooD. Panas Kereta sled

3. Antara pernyataan yang berikut, manakah yang benar tentang iklim di Gurun Thar?I Sering mengalami ancaman ribut pasir.II Suhu rendah mengakibatkan wujudnya

ibun.III Min suhu tinggi pada awal tahun.IV Suhu rendah pada awal dan akhir tahun.

A. I, II dan IIIB. I, II dan IVC. I, III dan IVD. II, III dan IV

Soalan 4 berdasarkan pernyataan di bawah.

4. Antara berikut, faktor manakah yang menyebabkan perbezaan tanaman di antara kedua-dua kawasan tersebut?A. Jenis tanihB. Perbezaan suhuC. Sistem saliranD. Bentuk muka bumi

Soalan 5 berdasarkan peta di bawah.

5. Pernyataan di atas dapat dikaitkan dengan kawasan yang bertandaA. IB. IIC. IIID. IV

Soalan 6 berdasarkan peta di bawah.

1

Dataran Kedah : Padi Tanah Tinggi Cameron : Teh

Panas dan kering sepanjang tahunHujan 250 mm setahun

Page 2: Soalan Geografi Ting 1 Bab 10

6. Aktiviti di atas dijalankan oleh nelayan di kawasan yang bertandaA. I dan IIB. II dan IIIC. III dan IVD. I dan IV

Soalan 7 berdasarkan graf di bawah.

7. Pernyataan manakah yang menerangkan ciri-ciri iklim dalam graf di atas?I hujan tahunan kurang daripada 250mmII julat suhu tahunannya kecilIII hujan lebat pada musim sejukIV suhu yang tinggi sepanjang tahun

A. I dan IIB. II dan IIIC. III dan IVD. I dan IV

8. Antara yang berikut, pernyataan manakah yang benar tentang ikklim di Greenland?I Dikenal sebagai Iklim Artik atau Tundra.II Mengalami musim panas dan musim

sejuk.III Musim panasnya adalah pendek.IV Hujan lebat turun di musim sejuk.A. I, II dan IIIB. I, II dan IVC. I, III dan IVD. II, III dan IV

9. Orang nomad di Gurun Thar hidup berpindah-randah keranaA. mencari sumber rumput dan airB. mendapatkan peluang pekerjaanC. menjalankan kegiatan pertanianD. mengelakkan bencana alam

Soalan 10 berdasarkan peta dan rajah di bawah.

10. Rajah di atas dapat dikaitkan dengan kawasan yang bertandaA. IB. IIC. IIID. IV

2

Bulan Nov – Mac Membaiki bot dan pukat

Hujan(mm)

IV

III

II

I

Page 3: Soalan Geografi Ting 1 Bab 10

Soalan 11 berdasarkan peta di bawah.

11. Pernyataan di atas dapat dikaitkan dengan kawasan bertandaA. IB. IIC. IIID. IV

Delta Kelantan Padi dan tembakauTanah Tinggi Cameron

Bunga-bungaan

Kundasang Sayur-sayuran

12. Antara berikut, faktor yang manakah dapat dikaitkan dengan jadual di atas?A. Pengaruh tenaga buruhB. Pengaruh pasaran pertanianC. Pengaruh perbezaan suhuD. Pengaruh bentuk muka bumi

13. Pernyataan di atas dikaitkan dengan kegiatan nelayan diA. Pulau PangkorB. Tanjung DawaiC. Kuala SedeliD. Pulau Ketam

3

Selepas padi dituai, sawah akan ditanami dengan tembakau.

Laut bergelora di musim tengkujuh Nelayan bot kecil tidak ke laut

I

II

IV

III

Page 4: Soalan Geografi Ting 1 Bab 10

BAHAGIAN B : SOALAN STRUKTUR

1. Namakan konsep yang betul berdasarkan definisi yang diberikan dalam rajah di bawah.

2. Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

a. Gurun Thar mengalami keadaan yang panas dan ____________________sepanjang tahun.

b. Hujan yang ___________________ dan proses sejatan yang kurang menyebabkan

kelembapan

udaranya ____________________.

c. Cuaca pada waktu _______________ panas kerana kekurangan

______________________.

d. __________________ merupakan fenomena biasa yang berlaku di Gurun Thar.

e. Orang-orang nomad hidup __________________ manakala yang lainnya tinggal tetap di

kawasan

___________________.

4

Konsep

Dibuat dari kulit binatang dan menjadi tempat tinggal dalam musim panas.

Diperbuat daripada blok-blok air sebagai tempat tinggal dalam musim sejuk.

Sejenis sampan yang lebih besar.

Sejenis senjata yang digunakan untuk menangkap ikan paus, anjing laut dan serigala laut.

Pernyataan

menternak Binatang

kering dahan kayu

litupan awan

jerami oasis berpindah randah

siang

rendah ribut pasir sedikit

Page 5: Soalan Geografi Ting 1 Bab 10

f. Pekerjaan utama orang nomad di Gurun Thar ialah ____________________.

g. Mereka mendirikan rumah secara ringkas dengan menggunakan ________________ dan

__________________.

3. Lengkapkan jadual perbandingan cara hidup orang Eskimo di bawah mengikut musim.

Cara hidup orang Eskimo pada musim sejuk. Cara hidup orang Eskimo pada musim panas.

a. Berpindah ke kawasan berhampiran

_________________ atau ______________

b. Tinggal di dalam _____________________.

c. Mereka menggunakan ________________

yang ditarik oleh anjing huski.

d. Mereka memburu _________________ dan

_____________________ menerusi lubang

ais.

a. Berpindah ke

_________________________.

b. Tinggal di dalam

______________________.

c. Mereka menggunakan

__________________

dan ______________________ untuk tujuan

pengangkutan.

d. Mereka menanngkap

____________________

di pinggir pantai dan memburu

________________________.

4. Isikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

a) Iklim Malaysia ialah __________________ dan ____________________ sepanjang tahun.

b) Suhu rendah, kira-kira 18ºC menggalakkan pertanian ____________________ diusahakan.

c) Kerja-kerja menanam _________________ biasanya dilakukan dalam musim hujan.

5

Page 6: Soalan Geografi Ting 1 Bab 10

d) Kemudahan ____________________ disediakan di kawasan yang kekurangan hujan.

e) Nelayan di pantai __________________ Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak hanya

turun ke laut antara bulan April hingga ___________________________.

f) Semasa tiupan angina Monsun __________________________________, Laut China Selatan

_____________________ dan ______________________ tinggi.

5. Pilih dan padankan jawapan di dalam petak dengan penyataan yang sesuai dengannya.

a) Keadaan suhu yang tinggi serta menerima hujan tahunan yang banyak

memungkinkan pelbagai kegiatan ekonpmi dapat dijalankan di sini.

b) Kawasan ini mengalami cuaca yang melampau sejuk serta permukaan buminya

sentiasa diliputi ais sepanjang tahun. Keadaan ini menyukarkan kepelbagaian

kegiatan ekonomi dijalankan disini.

c) Keadaan yang sangat panas dan kering menyebabkan kegiatan pertanian dan

penternakan terhad di sini. Kawasan ini juga berpenduduk jarang.

d) Di kawasan ini, julat suhu tahunannya sangat besar serta kedudukannya yang jauh

dari pengaruh lautan menyebabkannya mengalami musim sejuk yang melampau.

6

Iklim Khatulistiwa Iklim Siberia

Iklim Gurun Panas Iklim Tundra

A

B

C

D

Page 7: Soalan Geografi Ting 1 Bab 10

6. Lengkapkan jadual di bawah berdasarkan rajah yang berkaitan.

Ciri-ciri Malaysia Gurun Thar

a) Waktu siang

b) Waktu malam

c) Julat suhu

d) Min suhu

e) Litupan awan

7

MALAYSIA GURUN THAR

Awan

Udara panas naik - turun

Udara panas naik

Page 8: Soalan Geografi Ting 1 Bab 10

7. Tandakan ( √ ) pada pernyataan yang betul dan ( X) pada pernyataan yang salah.

i. Iklim Malaysia yang panas sepanjang tahun menggalakkan penanaman kapas.

ii. Tupik digunakan semasa musim panas di Greenland.

iii. Jumlah hujan tahunan di Gurun Thar ialah kira-kira 1 500 mm.

iv. Hutan pokok tirus terdapat dengan luasnya di Siberia.

v. Julat suhu tahunan di Siberia dan Gurun Thar adalah sangat besar.

vi. Kegiatan ekonomi utama di Greenland ialah membalak di hutan malar hijau.

vii.Tumbuhan utama di Greenland ialah pokok lumut dan bunga.

8

Page 9: Soalan Geografi Ting 1 Bab 10

SKEMA JAWAPAN: BAB 10

SOALAN OBJEKTIF:

1. B 5. D 9. A 13. B

2. D 6. A 10. C 14.

3. B 7. D 11. A 15.

4. D 8. A 12. C 16.

BAHAGIAN B:

1. Harpoon

Umiak

Igloo

Tupik

2. a. kering

b. sedikit, rendah

c. siang, litupan hujan

d. ribut pasir

e. berpindah randah, oasis

f. menternak binatang

g. jerami, dahan kayu

3. Musim sejuk

a. pinggir laut, tasik

b. igloo

c. andur salji

d. anjing laut, singa

laut

Musim panas

a. kawasan pedalaman

b. tupik

c. kayak / umiak

d. ikan, karibu /

beruang kutub

4. a. panas, lembab

b. hawa sederhana

c. padi

d. pengairan

e. timur, Oktober

f. Timur Laut, bergelora,

berombak

5. a) A 6. a) panas , sangat panas 7. i. X

9

Page 10: Soalan Geografi Ting 1 Bab 10

b) D

c) B

d) C

b) sederhana panas, sejuk

c) kecil , besar

d) 27ºC , 38ºC

e) sangat tebal, tiada

ii. √

iii. X

iv. √

v. √

vi. X

vii. √

GEOGRAFI TINGKATAN 1BAB 12: JENIS DAN TABURAN SEMULAJADI DAN HIDUPAN LIAR

1. Jenis hutan yang Paling luas di Malaysia ialah A. hutan paya air tawarB. hutan gunungC. hutan pantaiD. hutan hujan tropika

2. Antara berikut, pasangan yang manakah benar ?

Hutan Jenis tumbuhan

A. Hutan hujan tropika

Nyatuh

B. Hutan pantai Meranti

C. Hutan gunung Mengkuang

D. Hutan paya air tawar

Pokok ru

Soalan 3 berdasarkan rajah di bawah.

3. Kawasan berlorek dalam peta di atas merujuk kepadaA. hutan gunungB. hutan paya air masinC. hutan hujan tropikaD. hutan pantai

4. Apakah haiwan liar di Malaysia yang menghadapi ancaman pupus ?I KeraII Orang utanIII Badak sumbuIV Ular tedungA. I dan IIB. II dan IIIC. III dan IVD. I dan IV

5. Antara berikut, yang manakah merupakan hidupan liar yang terdapat di hutan gunung?I Kucing batuII Beruang

10

Berpasir

Tapak kuda

Cerucuk

Page 11: Soalan Geografi Ting 1 Bab 10

III KatakIV SeranggaA. I , II dan IIIB. I , II dan IVC. I , III dan IVD. II , III dan IV

6. Hidupan liar di atas mungkin sekali hidup diA. hutan pantaiB. hutan payaC. hutan gunungD. hutan hujan tropika

7. Senarai di atas merupakan tumbuhan yang boleh ditemui di kawasanA. puncak gunungB. pinggir lautC. paya air masinD. dataran pamah

8. Tumbuh-tumbuhan yang mungkin dikaitkan dengan rajah di atas ialahA. kaktusB. merantiC. bakauD. gelam

9. Apakah ciri-ciri hutan hujan tropika khatulistiwa yang tumbuhn di pedalaman Malaysia ?I Pokok tumbuh dengan padatII Musim kemarau meluruhkan daunIII Terdapat lapisan yang nyataIV Jenis malar hijau

A. I , II dan IIIB. I , II dan IVC. I , III dan IVD. II , III dan IV

Soalan 10 berdasarkan peta di bawah.

10. Apakah jenis hutan di kawasan berlorek ?A. Hutan hujan tropikaB. Hutan payaC. Hutan pantaiD. Hutan gunung

11. Jenis tumbuhan semula jadi yang tumbuh di kawasan X dalam rajah di atas ialahA. Pokok ruB. Pokok kelapaC. Pokok OakD. Pokok bakau

11

Burung kakaktua Tapir Orang utan

Lumut Kulampair

Tasik semula jadi

Tasik ChiniTasik Bera

Hutan paya air masin Hutan paya

air tawar

X

Tanah pasirLaut

Page 12: Soalan Geografi Ting 1 Bab 10

12. Tumbuhan manakah yang dapat tumbuh di kawasan yang berlorek ?I gelamII bakauIII nibungIV raminA. I dan IIB. I dan IIIC. II dan IVD. III dan IV

Soalan 13 berdasarkan peta di bawah.

13. Pernyataan di atas dapat dikaitkan dengan kawasan bertandaA. IB. II

C. IIID. IV

14. Tumbuhan ini tumbuh subur di tanih yang poros yang bersaliran baik.Huraian di atas mungkin mengenai pokok ……..A. BakauB. Api-apiC. NipahD. Tapak kuda

12

Berakar ceracak dan jangkang Terdapat di

I

IV

III

II

Page 13: Soalan Geografi Ting 1 Bab 10

BAHAGIAN B: SOALAN STRUKTUR

1. Jawab soalan-soalan di bawah dengan betul.

a) Apakah sifat hutan hujan tropika yang menghijau sepanjang tahun?

b) Kulat yang bergantung hidup kepada hidupan lain.

c) Tumbuhan pepanjat atau akar bersifat melilit, membelit dan melekat pada dahan dan batang pokokd) Tumbuhan menumpang di atas pokok lain di hutan hujan tropika ialahe) Lapisan pokok-pokok tumbuh tinggi melebihi 40 – 50 m.

2. Lengkapkan peta minda di bawah.

13

Hutan hujan tropika

a) Tumbuh

…………… dan

…………….. b)……………….

.

c) ………………

sepanjang tahun

f) Berakar

……………….

.

e) Terdapat ………… dan ……………….

.

Page 14: Soalan Geografi Ting 1 Bab 10

3. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang tepat.

a) Jenis hutan yang paling luas di Malaysia ialah ______________________.

b) Pokok di hutan hujan tropika tumbuh tinggi untuk mendapatkan ________________ dan hujan.

c) Akar banirnya adalah untuk _______________ pokok daripada tumbang.

d) ______________________ tumbuh subur di kawasan muara dan pantai yang berlumpur.

e) Tumbuhan hutan paya air masin mempunyai akar ____________________ dan akar jangkang untuk sokongan dan ________________________.

f) ___________________ tumbuh subur di kawasan pedalaman yang berair.

g) Pokok _______________ merupakan tumbuhan utama hutan pantai.

h) ____________________________ tumbuh subur di kawasan tanah tinggi lebih daripada 1 000 meter dari aras laut.

i) Perbezaan jenis tumbuhan hutan gunung adalah mengikut ________________ kawasan itu.

j) Hutan gunung Malaysia terkenal dengan pelbagai jenis bunga seperti periuk kera, __________________ dan orkid gergasi.

4. Namakan tiga jenis hidupan liar yang terdapat dalam hutan-hutan berikut:

Jenis hutan Jenis hidupan liar / hidupan air

a) Hutan hujan tropika

14

d) Tumbuhan

lantai ………….

Page 15: Soalan Geografi Ting 1 Bab 10

b) Hutan paya air masin

c) Hutan paya air tawar

d) Hutan pantai

e) Hutan gunung

5. Nyatakan jenis hutan berdasarkan keterangan yang diberikan di bawah.‘Hutan paya air masin’ atau ‘ Hutan paya air tawar’

a) Sejenis tumbuhannnya boleh digunakan sebagai bahan cerucuk dan kayu arang.

b) Hidupan air ialah lokan, ikan, ketam dan siput.

c) Tumbuh subur di kawasan bersaliran buruk.

d) Mempunyai akar ceracak yang tumbuh di permukaan lumpur untuk mendapatkan oksigen dan udara.

e) Terdiri daripada nipah, gelam, nibung dan mengkuang.

6. Berdasarkan profil hutan gunung di bawah, nyatakan jenis tumbuhan semula jadi mengikut ketinggian.

15

Ketinggian(meter)

Page 16: Soalan Geografi Ting 1 Bab 10

7. a) Berdasarkan profil hutan pantai, nyatakan jenis tumbuhan semula jadi mengikut jarak dari laut.

Tumbuhan Semula Jadi

Hutan Pantai

i) ii) iii) iv)

b) Senaraikan empat jenis fauna yang terdapat dalam hutan ini.

i) _____________________________________________

ii) _____________________________________________

iii) _____________________________________________

iv) _____________________________________________

16

0

1 200

1 800

2 900

3 500A.

B.

C.

D.

Page 17: Soalan Geografi Ting 1 Bab 10

SKEMA JAWAPAN; BAB 12

BAHAGIAN A:

1. D 8. D2. A 9. C3. D 10. B4. B 11. A5. B 12. B6. D 13. C7. A 14. D

BAHAGIAN B

1. a) malar hijau 2. a) padat, rapatb) saprofit b) Berlapisanc) Liana c) malar hijaud) Epifit d) jarange) Renjung e) epifit, saprofit

f) banir

3. a) Hutan hujan tropika 4. a) gajah, harimau dan beruangb) cahaya matahari b) ikan , ketam dan siputc) menyokong c) ikan, katak dan udang galahd) Hutan paya air masin d) kera, ular dan biawake) ceracak, bernafas e) Binturong, musang dan ketam batuf) Hutan paya air tawarg) ruh) Hutan gunungi) ketinggianj) refllesia

5. a) hutan paya air tawar 6. A. Tumbuhan alpainb) hutan paya air masin B. Tumbuhan sub-alpain

17

Page 18: Soalan Geografi Ting 1 Bab 10

c) hutan paya air tawar C. Hutan montane atasd) hutan paya air masin D. Hutan montane bawahe) hutan paya air tawar

7. a) i) pokok tapak kuda, pokok ru, rumput menjalarii) pokok renekiii) mengkuangiv) pokok kelapa, rumput kasar

b) i) kera iii) biawakii) ular iv) burung

BAB 11: Kesan Kegiatan Manusia terhadap cuaca dan iklim

Soalan Objektif

1. Antara berikut yang manakah menerangkan kesan kejadian jerebu?I Menyebabkan kesukaran bernafasII Mengurangkan jarak penglihatan

manusia III Menyebabkan penyakit-penyakit

kronik seperti kanser IV Menjejaskan industri pelancongan dan

pengangkutan udaraA I, II, dan IIIB I, II, dan IVC I, III, dan IVD II, III, dan IV

2. Antara berikut manakah kesan penipisan lapisan ozon?I Berlaku banjirII Peningkatan suhu dunia III Hasil pertanian bertambahIV Kes penyakit barah kulit bertambahA I, II, dan IIIB I, II, dan IVC I, III, dan IVD II, III, dan IV

3. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya pulau haba?I Pembinaan jalan raya bertarII Bangunan dibina secara rapat-rapatIII Penebangan hutan untuk tujuan

pembinaan IV Penanaman pokok-pokok di pinggir

bandarA I, II, dan IIIB I, II, dan IVC I, III, dan IVD II, III, dan IV

4. Antara berikut yang manakah menyebabkan peningkatan suhu udara?I Hujan asidII Pulau habaIII Kesan rumah hijauIV Penipisan lapisan ozonA I, II, dan IIIB I, II, dan IVC I, III, dan IVD II, III, dan IV

Soalan 5 berdasarkan rajah di bawah.

18

Page 19: Soalan Geografi Ting 1 Bab 10

Peningkatan gas rumah hijau akanmenyebabkan pemanasan bumi.

Fenomena pemanasan bumi berlaku akibat banyak haba terperangkap dalam lapisan atmosfera.

5. Apakah kesan fenomena di atas?I Suhu air meningkatII Hasil tanaman merosot III Merosakkan barangan besi IV Kemarau yang berpanjangan A I, II, dan IIIB I, II, dan IVC I, III, dan IVD II, III, dan IV

6. Antara gas rumah hijau dalam atmosfera yang boleh memudaratkan kehidupan ialahI oksigenII nitrogen oksida III karbon dioksidaIV klorofluorokarbon A I, II, dan IIIB I, II, dan IVC I, III, dan IVD II, III, dan IV

7. Antara berikut yang manakah meningkatkan kandungan gas rumah hijau di atmosfera?I Penggunaan peti sejukII Pembakaran bahan api fosilIII Penggunaan petrol tanpa plumbumIV Penghutanan semula kawasan

pembalakanA I, II, dan IIIB I, II, dan IVC I, III, dan IVD I, III, dan IV

8. Antara berikut kombinasi yang manakah benar?A I, II, dan IIIB I, II, dan IVC I, III, dan IVD II, III, dan IV

9. Maklumat di atas dapat dikaitkan dengan kejadian…A. jerebuB. pulau habaC. kesan rumah hijauD. penipisan lapisan ozon

10. Bagaimanakah penipisan lapisan ozon dapat dikawal?A. mengurangkan pembakaranB. mengurangkan penggunaan

kenderaaNC. mengurangkan penggunaan

bahan kimiaD. mengurangkan penggunaan

bahan-bahan yang mengandungi gas CFC

11. Gas yang memainkan peranan penting dalam memerangkap haba daripada bumi ialahI karbon dioksidaII klorofluorokarbonIII metanaIV oksigenA. I , II dan IIIB. I , II dan IVC. I , III dan IVD. II , III dan IV

Kegiatan manusia

Kesan

IPenggunaan baja nitrogen

Penipisan lapisan ozon

IIPembakaran hampas pertanian

Kesan rumah hijau

IIIKebakaran hutan

Kemarau

IVPelepasan asap kilang

Jerebu

19

Page 20: Soalan Geografi Ting 1 Bab 10

12. Fenomena dalam rajah dikenal sebagaiA. Kejadian hujan asidB. Pulau haba bandarC. Kesan rumah hijauD. Penipisan lapian ozon

13. Kegiatan X dapat dikaitkan dengan I pembakaran terbukaII penanaman semulaIII industri perkilanganIV pembakaran bahan apiA. I , II dan IIIB. I , II dan IVC. I , III dan IVD. II , III dan IV

Soalan Subjektif

1. Lengkapkan peta minda di bawah dengan kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim.

20

(a)(a)

Kesan kegiatan manusia

terhadap cuaca dan iklim

(c)(c)

(e)(e) (b)(b)

(d)(d)

Kegiatan X

Kesan Rumah Hijau

Kenaikan suhu

Page 21: Soalan Geografi Ting 1 Bab 10

2. Lengkapkan rajah di bawah dengan jawapan yang sesuai.

3. Isikan tempat-tempat kosong dalam petikan dengan jawapan yang sesuai.

21

Kegiatan Manusia yang Mengakibatkan Jerebu

e)

d)

c)

b)

a)

Pembangunan dan pertambahan penduduk yang (a)__________________ di bandar raya

Kuala Lumpur menyebabkan semakin banyak kawasan (b)____________________ yang

ditebang untuk tujuan pembinaan. Banyak bangunan (c)_______________________ yang

didirikan secara rapat serta (d)__________________________ diturap dapat menyerap dan

(e)__________________________ haba daripada sinaran (f)_______________________.

Ini menyababkan suhu di bandar raya Kuala Lumpur lebih (g)_____________________

jika di bandingkan dengan kawasan (h) _______________________ bandar yang banyak

dilitupi (i) _________________________. Fenomena ini dikenal sebagai

(j)________________________.

Page 22: Soalan Geografi Ting 1 Bab 10

4. Lengkapkan maklumat dalam rajah berikut.

22

Kegiatan Manusia yang Mengakibatkan Penipisan Lapisan Ozon

a) Penggunaan baja nitrogen.

b) Kapal terbang supersonik membebaskan gas

_______________________________________

c) ________________________________ yang

dibebaskan oleh penyembur aerosol, peti sejuk

dan alat pendingin udara.

d) Lapisan ozon menjadi nipis dan bocor.

e) Terbentuk ___________________di Antartika.

f) ___________________ ___________________

di bumi.

g) Memudaratkan ________________________

dan mendatangkan _______________________.

Page 23: Soalan Geografi Ting 1 Bab 10

5. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

a) ______________________________________________ yang terdapat pada peti

sejuk dan penyembur aerosol boleh menyebabkan peningkatan suhu bumi.

b) Gas ___________________________ di udara yang terlalu banyak boleh

menyebabkan sesuatu kawasan mengalami kesan rumah hijau.

c) ____________________ berlaku di kawasan bandar yang mempunyai bangunan tinggi

dan kekurangan pokok untuk mengalirkan haba.

d) Zarah-zarah habuk yang membentuk jerebu di udara ialah seperti debu, abu, asap dan

__________________.

e) Lapisan ozon bertindak sebagai penapis ________________________ yang berlebihan

sebelum sampai ke permukaan bumi.

f) Kawasan berhampiran dengan __________________________ dijangka akan

menerima kesan sinaran ultraungu yang serius berbanding dengan kawasan berhampiran kutub.

g) Gas-gas toksik seperti sulfur dioksida dan nitrogen yang dilepaskan oleh kilang ke

udara akan larut ke dalam wap-wap air dan menyebabkannya bersifat

_______________________.

23

Page 24: Soalan Geografi Ting 1 Bab 10

h) Hujan asid di Bandar akan meninggalkan kesan buruk terhadap

______________________ dan kereta penduduk.

6. Lengkapkan jadual di bawah.

7. Lengkapkan rajah di bawah dengan sebab-sebab lapisan ozon semakin nipis.

24

Punca Pulau Haba Bandar

d) Haba ____________________

_________________________

c) Litupan __________________

________________________

b) _________________________

seperti debu, ______________

_________________________

a) bangunan konkrit dan _________________________

Sebab-sebab Penipisan Lapisan Ozon

Sebab-sebab Penipisan Lapisan Ozon

a)a) b)b)

Page 25: Soalan Geografi Ting 1 Bab 10

SKEMA JAWAPAN: BAB 11

BAHAGIAN A.

1. B 6. D2. B 7. A3. A 8. B4. D 9. C5. B 10. D11. A 12. B13. C

BAHAGIAN B.

1. a) penebangan hutanb) pembakaran terbukac) perindustriand) pelepasan asap dari

kilang dan kenderaane) pembinaan banyak

bangunan konkrit

2. a) pembakaran hutanb) pembakaran bahan api fosilc) pelepasan asap dari kenderaan bermotord) kegiatan perkilangane) pembakaran terbuka

3. a) pesat f) matahari b) hutan g) tinggi c) konkrit h) pinggir d) permukaan i) tumbuh-tumbuhan e) memerangkap j) pulau haba bandar

4. b) nitrogen oksida c) klorofluorokarbon (CFC) e) lohong ozon f) meningkatkan suhu g) hidupan, penyakit

5. a) klorofluorokarbon (CFC) b) karbon dioksida c) pulau haba d) gas e) sinaran ultraungu f) garisan khatulistiwa g) asid lemah h) bangunan

6. a) permukaan berturap b) bahan pencemar, habuk dan gas c) tumbuhan yang kurang d) dari kendaraan bermotor, kilang dan pembakaran sampah.

7. a) perindustrian

25

c)c) d)d)

Page 26: Soalan Geografi Ting 1 Bab 10

b) penggunaan baja nitrogen c) kapal terbang supersonic d) penggunaan klofoflourokarbon (CFC)

26