soal soal latihan ujian advokat 2008

Author: red-borneo

Post on 07-Apr-2018

298 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/6/2019 SOAL SOAL LATIHAN UJIAN ADVOKAT 2008

  1/103

  RIGC % [JHGM [email protected] %VOVG 466 G`viogt gshmn `hcgrgmn dkrgbgrg `hsh`gmn pkmng`hcgm# dkrprgotho `gm)gtgu ekeduogogmtir jgsg luoue gtgu pkrwgohcgmmyg `h

  Hm`imkshgg- Vgsgc 44

  d- Vgsgc 42

  b- Vgsgc 47`- Vgsgc 4;

  Jgwgdgm D

  Vgsgc 42

  G`viogt gshmn `hcgrgmn dkrgbgrg `hsh`gmn pkmng`hcgm# dkrprgotho `gm)gtgu ekeduogogmtir jgsg lioue gtgu pkrwgohcgmmyg `h Hm`imkshg

  < G`viogt dkrlgo ekmkrheg limirgrhue gtgs jgsg luoue ygmn tkcgl `hdkrhogm okpg`g

  ochkmmygg- Vgsgc 44

  d- Vgsgc 42

  b- Vgsgc 47`- Vgsgc 4;

  Jgwgdgm B

  Vgsgc 47

  G`viogt dkrlgo ekmkrheg limirgrhue gtgs jgsg luoue ygmn tkcgl `hdkrhogm8 ^hcgygl okrjg g`viogt ekchputh skcurul whcgygl mkngrg rkpudchb Hm`imkshg

  g- Vgsgc ;

  d- Vgsgc >b- Vgsgc 47

  `- Vgsgc 4;

  Jgwgdgm GVgsgc ;,4(

  ^hcgygl okrjg G`viogt ekchputh skcurul whcgygl mkngrg Tkpudcho Hm`imkshg

  76 Rkdkcue ekmjgcgmogm priakshmyg g`viogt wgjhd dkrsuepgl `h sh`hmn tkrduog

  Vkmng`hcgm Phmnnh whcgygl `iehshch luouemyg

 • 8/6/2019 SOAL SOAL LATIHAN UJIAN ADVOKAT 2008

  4/103

  g- Vgsgc ;

  d- Vgsgc 1

  b- Vgsgc >`- Vgsgc 0

  Jgwgdgm @

  Vgsgc 0Rkdkcue ekmjgcgmogm priakshmyg# g`viogt wgjhd dkrsuepgl ekmurut gngegmyg gtgu

  dkrjgmjh `kmngm sumnnul%sumnnul `h sh`gmn tkrduog Vkmng`hcgm Phmnnh `h whcgygl

  `iehshch luouemyg77 G`viogt ygmn tkcgl `hgmnogt `gpgt ekmnolususogm `hrh pg`g dh`gmn tkrtkmtu `kmngm

  pkrsygrgtgm ygmn `htkmtuogm

  g- Vgsgc ;

  d- Vgsgc 1b- Vgsgc 2

  `- Vgsgc 0

  Jgwgdgm B

  Vgsgc 2,4(G`viogt ygmn tkcgl `hgmnogt dkr`gsgrogm pkrsygrgtgm skdgnghegmg `hegosu` pg`g gygt

  ,7( `gpgt ekmjgcgmogm prgothomyg `kmngm ekmnolususogm `hrh pg`g dh`gmn tkrtkmtusksugh `kmngm pkrsygrgtgm ygmn `htkmtuogm ickl pkrgturgm pkrum`gmn%um`gmngm-

  74 Xgmn `gpgt `hgmnogt skdgngh g`viogt g`gcgl sgrjgmg ygmn dkrcgtgr dkcgogmn

  pkm`h`hogm thmnnh luoue `gm sktkcgl ekmnhouth pkm`h`hogm olusus priaksh g`viogt ygmn`hcgosgmgogm ickl irngmhsgsh g`viogt

  g- Vgsgc ;

  d- Vgsgc 2

  b- Vgsgc 4`- Vgsgc 0

  Jgwgdgm B

  Vgsgc 4Xgmn `gpgt `hgmnogt skdgngh g`viogt g`gcgl sgrjgmg ygmn dkrcgtgr dkcgogmn pkm`h`hogm

  thmnnh luoue `gm sktkcgl ekmnhouth pkm`h`hogm olusus priaksh g`viogt ygmn

  `hcgosgmgogm ickl irngmhsgsh g`viogt72 G`viogt g`gcgl irgmn ygmn dkrpriaksh ekedkrh jgsg luoue# dgho `h `gcge egupum

  `hcugr pkmng`hcgm ygmn ekekmulh pkrsygrgtgm dkr`gsgrogm oktkmtugm um`gmn um`gmn hmh

  g- Vgsgc 0

  d- Vgsgc 4b- Vgsgc 7

  `- Vgsgc 2

  Jgwgdgm BVgsgc 7,7(

  G`viogt g`gcgl irgmn ygmn dkrpriaksh ekedkrh jgsg luoue# dgho `h`gcge egupum `hcugr

  pkmng`hcgm ygmn ekekmulh pkrsygrgtgm dkr`gsgrogm oktkmtugm um`gmn%um`gmn hmh-70 G`viogt dkrstgtus skdgngh pkmkngo luoue# dkdgs `gm egm`hrh ygmn `hjgehm ickl

  luoue `gm pkrgturgm pkrum`gmn%um`gmngm

  g- Vgsgc ;

  d- Vgsgc 1

 • 8/6/2019 SOAL SOAL LATIHAN UJIAN ADVOKAT 2008

  5/103

  b- Vgsgc >

  `- Vgsgc 0

  Jgwgdgm GVgsgc ;,7(

  G`viogt dkrstgtus skdgngh pkmkngo luoue# dkdgs `gm egm`hrh ygmn `hjgehm ickl luoue

  `gm pkrgturgm pkrum`gmn%um`gmngm-7; Vgsgc 48 ekmngtur duou `gatgr gmnnitg ygmn wgjhd `hcgpirogm okpg`g Eglogegl

  Gnumn `gm ekmtkrh skthgp

  g- Rgtu tglumd- Vkrudglgm

  b- Vkrngmthgm pkmnurus

  `- Rgtu ducgm

  Jgwgdgm GVgsgc 48,0(

  Rkthgp 7,sgtu( Irngmhsgsh G`viogt ekcgpirogm pkrtgedglgm `gm gtgu pkrudglgm juecgl

  gmnnitgmyg okpg`g Eglogegl Gnumn `gm Ekmtkrh-

  71 Oktkmtugm irngmhsgsh g`viogt `hgtur `gcgeg- Vgsgc 4 `hcgouogm ickl

  g- Irngmhsgsh g`viogtd- @kwgm okliregtgm

  b- Eglogegl gnumn

  `- Oiehsh pkmngwgs

  Jgwgdgm DVgsgc 74 ,4(

  Oktkmtugm tkmtgmn jkmhs `gm thmnogt pkrdugtgm ygmn `gpgt `hokmgogm thm`gogm

  skdgnghegmg `hegosu` pg`g gygt ,7( `hgtur ckdhl cgmjut `kmngm okputusgm `kwgmokliregtgm irngmhsgsh g`viogt

  42 Jgsg luoue g`gcgl jgsg luoue ygmn `hdkrhogm g`viogt dkrupg ekedkrhogm oimsuctgsh

  luoue# dgmtugm luoue# ekmjgcgmogm ougsg# ekwgohch# ekm`gephmnh# ekedkcg# `gmekcgouogm thm`gogm luoue cghm umtuo okpkmthmngm luoue ochkm `hgtur `gcge

  g- Vgsgc 7 ,7(

  d- Vgsgc 7 ,4(

  b- Vgsgc 7 ,2(

 • 8/6/2019 SOAL SOAL LATIHAN UJIAN ADVOKAT 2008

  7/103

  `- Vgsgc 7 ,0(

  Jgwgdgm D

  Vgsgc 7,4(Jgsg luoue g`gcgl jgsg ygmn `hdkrhogm g`viogt dkrupg ekedkrhogm oimsuctgsh luoue#

  dgmtugm luoue# ekmjgcgmogm ougsg# ekwgohch# ekm`gephmnh# ekedkcg `gm ekcgouogm

  thm`gogm luoue cghm umtuo okpkmthmngm lioue ochkm-40 Ochkm g`gcgl irgmn# dg`gm lioue gtgu ckedgng cghm ygmn ekmkrheg jgsg luoue `grh

  g`viogt

  g- Vgsgc 7 ,7(d- Vgsgc 7 ,4(

  b- Vgsgc 7 ,2(

  `- Vgsgc 7 ,0(

  Jgwgdgm BVgsgc 7,2(

  Ochkm g`gcgl irgmn# dg`gm luoue# gtgu ckedgng cghm ygmn ekmkrheg jgsg luoue `grh

  g`viogt-

  4; G`viogt gshmn g`gcgl g`viogt dkrokwgrngmkngrggm gshmn ygmn ekmjgcgmogmpriakshmyg `hwhcgygl mkngrg rkpudcho Hm`imkshg dkr`gsgrogm oktkmtugm pkrgturgm

  pkrum`gmn%um`gmngmg- Vgsgc 7 ,;(

  d- Vgsgc 7 ,1(

  b- Vgsgc 7 ,>(`- Vgsgc 7 ,

 • 8/6/2019 SOAL SOAL LATIHAN UJIAN ADVOKAT 2008

  8/103

  Jgwgdgm G

  Vgsgc 71

  G`viogt th`go `gpgt `htumtut dgho skbgrg pkr`gtg egupum ph`gmg `gcge ekmjgcgmogmtungs priakshmyg `kmngm hthog` dgho umtuo okpkmthmngm pkedkcggm ochkm `gcge sh`hmn

  pkmng`hcgm-

  4< G`viogt th`go `gpgt `hh`kmthogm `kmngm ochkmmyg `gcge ekedkcg pkrogrg ochkm icklphlgo ygmn dkrwkmgmn `gm gtgu egsygrgogt

  g- Vgsgc 71

  d- Vgsgc 7;b- Vgsgc 7

  b- Vgsgc b- Vgsgc 7>

  `- Vgsgc 7,1( `gm >,2(

  Jgwgdgm @

  Vgsgc 7,1(Vkedkcggm `hrh g`gcgl lgo `gm okskepgtgm ygmn `hdkrhogm okpg`g G`viogt umtuo

  ekmnkeuogogm gcgs gm skrtg sgmnnglgm tkrlg`gp lgc%lgc ygmn ekrunhogm `hrhmyg `h

  `gcgeekmjgcgmogm priakshmyg gtgupum oghtgmmyg `kmngm irngmhsgsh priaksh-

  Vgsgc >,2(

  Rkdkcue g`viogt `hokmgh thm`gogm skdgnghegmg `hegosu` pg`g gygt ,7( okpg`g ygmndkrsgmnoutgm `hdkrhogm okskepgtgm umtuo ekcgouogm pkedkcggm `hrh-

  21 [mtuo `gpgt `hgmnogt ekmjg`h g`viogt lgrus ekekmulh pkrsygrgtgm#

  g- Vgsgc 4

  d- Vgsgc 2

 • 8/6/2019 SOAL SOAL LATIHAN UJIAN ADVOKAT 2008

  10/103

  b- Vgsgc 0

  `- Vgsgc ;

  Jgwgdgm DVgsgc 2

  [mtuo `gpgt `hgmnogt ekmjg`h g`viogt lgrus ekekmulh pkrsygrgtgm skdgngh dkrhout:

  g- wgrng mkngrg rkpudchb Hm`imkshgd- dkrtkepgt thmnngc `h Hm`imkshg

  b- th`go dkrstgtus skdgngh pkngwgh mknkrh gtgu pkjgdgt mkngrg

  `- dkrushg skourgmn%ourgmnmyg 4; tglumk- dkrhjgsgl sgrjgmg ygmn dkrcgtgr dkcgogmn pkm`h`hogm thmnnh

  luoue skdgnghegmg `hegosu` `gcge pgsgc 4 gygt 7

  a- cucus ujhgm ygmn `hg`gogm ickl Irngmhsgsh G`viogt

  n- egngmn skourgmn%ourgmnmyg 4 tglum tkrus ekmkrkus pg`gogmtir g`viogt

  l- th`go pkrmgl `hph`gmg ogrkmg ekcgouogm thm`go ph`gmg

  okjglgtgm ygmn `hgmbge `kmngm ph`gmg pkmjgrg ;,cheg( tglum gtgu ckdhl

  h- dkrpkrhcgou dgho# jujur# dkrtgmnnumn jgwgd# g`hc `gmekepumygh hmtknrhtgs ygmn thmnnh

  2> Vkmngmnogtgm g`viogt `gm pkmnlkmthgm priaksh `hcgouogm ickl irngmhsgsh g`viogt

  `hgtur `gcge

  g- Vgsgc 4d- Vgsgc 8

  b- Vgsgc 0

  `- Vgsgc 4 ,4( `gm 8,7(

  Jgwgdgm @Vgsgc 4,4(

  Vkmngmnogtgm g`viogt `hcgouogm ickl irngmhsgsh g`viogt

  Vgsgc 8,7(G`viogt `gpgt dkrlkmth gtgu `hdkrlkmthogm `grh priakshmyg ickl irngmhsgsh g`viogt-

  [m`gmn%um`gmn Mi- 7< tglum 4662 tkr`hrh `grh

  g- 41 Vgsgcd- 2; Vgsgc

  b- 21 Vgsgc

  `- 28 Vgsgc

  Jgwgdgm B21 Vgsgc

  Dgd \HOkkmtugm Vh`gmg

  28 Oktkmtugm ph`gmg th`go ekehchoh okougtgm luoue dkr`gsgrogm putusgm eglogegloimsthtush

  g- Vgsgc 26

  d- Vgsgc 27

  b- Vgsgc 4

 • 8/6/2019 SOAL SOAL LATIHAN UJIAN ADVOKAT 2008

  11/103

  `- Vgsgc 48

  Jgwgdgm D

  Vgsgc 27Rkthgp irgmn ygmn `kmngm skmngjg ekmjgcgmogm pkokrjggm priaksh g`viogt `gm dkrthm`go

  skicgl%icklg skdgngh g`viogt# tktgph duogm g`viogt skdgnghegmg `hgtur `gcge

  um`gmnum`gmn hmh# `hph`gmg `kmngm ph`gmg pkmjgrg pgchmn cgeg ; tglum `gm `km`g pgchmndgmygo Tp- ;6-666-666 ,cheg pucul jutg( ruphgl-

  06 G`viogt ygmn `gpgt ekmjgcgmogm pkokrjggm priaksh g`viogt g`gcgl ygmn `hgmnogt

  sksugh `kmngm oktkmtugm um`gmn%um`gmng- Vgsgc 48

  d- Vgsgc 26

  b- Vgsgc 4g- Rurgt%surgt ygmn `hohrhe ickl G`viogt okpg`g tkegm skjgwgtmyg `gcge sugtu pkrogrg

  `gpgt `htumjuoogm okpg`g lgohe gpgdhcg `hgmnngp pkrcu okbugch surgt%surgt ygmn

  dkrsgmnoutgm `hdugt `kmngm ekedudulh bgtgtgm $Rgms Vrkju`hbk $-< Vkegsgmngm hocgm skegtg%egtg umtuo ekmgrho pkrlgthgm irgmn g`gcgl `hcgrgmn

  tkregsuo pkegsgmngm pgpgm mgeg `kmngm uourgm `gm gtgu dkmtuo ygmn dkrckdhlgm `hgtur

  `gcgeg- Vgsgc 1

  d- Vgsgc >

  b- Vgsgc