soal soal kelas iii - uts mid semester ii 09-10

Download Soal soal kelas iii - uts mid semester ii 09-10

Post on 13-Jan-2017

159 views

Category:

Education

11 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

ULANGAN TENGAH SEMESTER II

ULANGAN TENGAH SEMESTER IISD NEGERI SAMUDRAJAYA

TAHUN PELAJARAN 2009-2010

Mata Pelajaran: Pendidikan KewarganagaraanNama :

Kelas: III ( Tiga)NilaiParaf

Hari/Tanggal: Senin, 22 Maret 2010GuruOrtu

Waktu: -

I . Berilah tanda silang (x) pada huruf A, B, C atau D di depan jawaban yang benar !1. Kehormatan diri disebut juga . . . .

A. harga diri

B. harga jual

C. harga pas

D. harga hormat

2. Salah satu tempat untuk memupuk dan membentuk harga diri adalah . . .

A. lingkungan keluarga

C. lingkungan alam

B. lingkungan hutan

D. lingkungan laut

3. Harga diri sejati berarti . . . .

A. bersikap sombong

B. bersikap meremehkan orang lain

C. gengsi dengan kekurangannya

D. mengakui segala kekurangan dan kelemahan diri sendiri secara wajar.

4. Keuntungan mempunyai harga diri salah satunya . . . .

A. diabaikan orang lain

C. memiliki banyak kawan

B. sukar mendapat teman

D. diremehkan orang

5. Perasaan rendah diri disebut juga . . . .

A. sombong

B. minder

C. congkak

D. putus asa

6. Ika berasal dari keluarga miskin, sikap saya adalah . . . .

A. mengejeknya

C. mengajak berteman

B. menertawakan

D. menyukainya

7. Jika kita kalah dalam suatu pertandingan sikap kita . . . .

A. protes sama juriB. marah - marahC. tidak terima

D. menerima dengan lapang dada

8. Ketika kita menemukan dompet dipinggir jalan, maka sikap kita . . . .

A. mengembalikannyaB. menyimpannyaC. memakainya D. pura-pura tidak tahu

9. Kejujuran harus selalu ada dalam diri kita agar . . . .

A. dijauhi teman

C. diremehkan teman

B. disenangi teman

D. dimusuhi teman

10. Harga diri suatu bangsa tergantung dari sikap . . . .

A. presiden

B. tentara

C. mentri negara D. seluruh warga negara

II. Isilah titik titik dibawah ini dengan benar !

1. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna karena memiliki . . . .

2. Menjaga harga diri dengan perbuatan yang . . . .

3. Orang yang memiliki harga diri kurang baik akan . . . orang lain.

4. Berbicara dengan orangtua harus . . . .

5. Waktu mengerjakan ulangan tidak boleh . . . .

6. Bila ada teman yang sakit sebaiknya kita . . . .

7. Kebersihan sekolah adalah tanggung jawab . . . .

8. Manusia tidak dapat hidup sendiri, karena manusia sebagai makhluk . . . .

9. Jika kita berbuat salah cepatlah minta kita . . . .

10. Sebelum berangkat ke sekolah kita harus . .. . kepada orang tua

ULANGAN TENGAH SEMESTER IISD NEGERI SAMUDRAJAYA

TAHUN PELAJARAN 2009-2010

Mata Pelajaran: MatematikaNama :

Kelas: III ( Tiga)NilaiParaf

Hari/Tanggal: Kamis, 25 Maret 2010GuruOrtu

Waktu: 07.30 09.30

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf A,B, C dan D didepan jawaban yang benar !1. Tiga lembar uang seribu + dua lembar dua ratusan nilainya . . . .A. 3.020

B. 3200

C. 3.220

D. 3222

2. 1 minggu ada . . . hariA. 5 hari

B. 0 hari

C. 7 hari

D. 8 hari

3. Bibi membeli telur di pasar, alat yang diukur yang digunakan adalah . . . .

A. Meteran pitaB. jam

C. timbangan

D. stop watch

4. 621 dibaca . . . .

A. Enam ratus dua puluh satu

C. enam dua satu

B. Enam dua puluh satu

D. enam ratus dua ratus dua Satu

5. Ibu pergi selama 3 jam alat ukur yang digunakan adalah . . . .A. Jam

B. meteran

C. timbangan

D. meteran

6. 1 jam ada . . . menit

A. 30 menit

B. 60 menit

C. 20 menit

D. 10 menit

7. Ini bulan Agustus 6 bulan lagi bulan . . . .

A. Desember

B. Januari

C. Februari

D. Maret8. Angka 8 pada bilangan 586 menempati pada nilai . . . .A. Puluhan

B. ratusan

C. ribuan

D. satuan

9. Bila bilangan 452 dikurangi 122 hasilnya . . . .

A. 332

B. 330

C. 334

D. 342

10.

gambar di samping adalah . . . .

A. kerucut

B. kubus

C. persegi panjang

D. jajaran genjang

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Tulislah nama bilangan 4.571 . . . .

2. 180 menit . . . jam3. Rudi mempunyai 3 lembar uang sepuluh ribuan. iika ditukar dengan satu ribuan, maka Rudi mendapat . . ... lembar.4. Kiki membeli 15 permen, kemudian dibagikan ke 3 adiknya. maka tiap orang akan mendapatkan . . . permen.

5. (2X3) + (5x3)= . . . .

ULANGAN TENGAH SEMESTER IISD NEGERI SAMUDRAJAYA TAUN AJARAN 2009-2010

Pangajaran: Bahasa SundaNami :

Kelas: III ( Tilu)PeunteunTawisan

Dinteun/Kaping: Rebo, 24 Maret 2010GuruSepuh murid

Waktos: -

Maca dongengSi Kabayan Ngala NangkaSi kabayan dititah ngala nangka ku mitohana. Nukolot ngala nangka teh Kabayan! ceuk mitohana. Kencling si Kabayan indit ka kebon, nyoren bedog rek ngala nangka. Barang tapi ka kebon, si Kabayan alak-ilik kana tangkal nangka. Manggihan hiji nu geus kolot tur gede pisan. Tuluy wae nangka teh ku si Kabayan dipalidkeun ka walungan. Jung wae balik ti heula, da geus kolot ieuh ceuk si Kabayan nyarita ka nangka. Barang nepi ka imah, si Kabayan ditanya kumitohana. Kabayan menang teu ngala nangka teh? komo wae meunang mah, aya gede, nya kolot. Tembal si Kabayan.

Mana atuh nangkana? Tanya mitohana. har naha can datang kitu? Apan tadi nangka teh di palidkeun sina balik tiheula. Ceuk si Kabayan.

Ari maneh mani bodo-bodo teuing, moal enya nangka bisa balik sorangan, mitoha si Kabayan keuheuleun pisan.

Dicutat tina buku Jurig Kabayan

Kenging Tini KartiniI. Pek jawab pananya di handap ieu dumasar kana wacana dongeng!1. Naon judul dongeng di luhur teh?

2. Saha nu nitah si Kabayan ngala nangka?

3. Nangka nukumaha nu diala ku si Kabayan?

4. Dikumahakeun eta nangka teh?5. Jadi saha nu bodo dina eta dongeng teh?

II. Lengkeupan kalimah di handap ieu make kecap nu geus disadiakeun!1. Curug Cijalu ayana di kota . . . .

()

a. Bogor

2. Tangkuban Parahu ayana di kota . . . .()

b. Subang

3. Pangandaran ayana di kota . . . .

()

c. Ciamis

4. Waduk darma ayana di kota . . . .

()

d. Cirebon

5. Kebon raya Bogor ayana di kota . . . .

()

e. Kuningan

6. Tukang moro leuweng disebut . . . .

()

f. palika

7. Tukang macul di sawah disebut . . . .

()

g. paninggaran

8. Tukang ngala lauk di laut disebut . . . .()

h. pamoyang

9. Tukang ngabantuan nu ngajuru disebut()

i. paraji

10. Tukang teulem disebut

()

j. pataniULANGAN TENGAH SEMESTER IISD NEGERI SAMUDRAJAYATAHUN PELAJARAN 2009-2010

Mata Pelajaran: IPANama :

Kelas: III ( Tiga)NilaiParaf

Hari/Tanggal: Rabu, 24 Maret 2010GuruOrtu

Waktu: -

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf A,B, C dan D didepan jawaban yang benar !1. Ciri-ciri benda bergerak menggelinding adalah . . . .

A. Melompat lurus ke atas

C. meluncur lurus ke bawah

B. Berputar sambil berpindah

D. melayang di atas permukaan2. Benda yang jatuh dan membentur benda lain lalu kembali bergerak ke atas disebut . . . .

A. Menggelinding

C. mengalir

B. Memutar

D. memantul

3. Gerak yang selalu mengarah ke bawah menuju bumi disebut . . . .

A. Gerak jatuh

C. gerak memantul

B. Gerak melompat

D. gerak meluncur

4. Diantara benda-benda berikut yang tidak memanfaatkan kegunaan dari dari gerak memantul adalah . . . .

A. Bola bekel

B. bola basket

C. bola pingpongD. bola sodok

5. Berikut ini yang tidak bisa dilakukan oleh air yang mengalir adalah . . . .A. Membersihkan kotoran

C. menggelindingkan air di dalamnya

B. Menggerakan kincir angin

D. menggeakan rakit

6. Energi yang dimiliki oleh mobil mainan dihasilkan oleh . . . .

A. Roda-rodanya

C. baterai di dalamnya

B. B. bahan pembuatannya

D. tembaga di dalamya

7. Kemampuan suatu benda untuk melakukan kerja disebut . . . .A. Usaha

B. energy

C. gerak

D. wujud

8. Diantara makanan berikut ini yang menjadi sumber energy bagi tubuh kita adalah . . . .

A. Nasi

B. bayam

C. jeruk

D. air

9. Benda berikut ini yang bisa menghasilkan energy bunyi adalah . . . .

A. Lilin

B. gitar

C. kran air

D. kipas

10. Benda berikut ini yang tidak memanfaatkan energi angin adalah . . . . A. Perahu

B. radio

C. kincir angin

D. layang-layang

11. Permukaan bumi terdiri dari . . . .

A. Daratan dan lautan

C. sungai dan danau

B. Daratan dan pegunungan

D. daratan dan sungai

12. Berikut ini yang termasuk daratan adalah . . . .

A. gunung, danau dan sawah

C. lautan, sungai dan danau B. gunung, lembah dan hutan

D. sungai, lautan dan gunung

13. Bagian permukaan bumi berikut yang tinggi adalah . . . .

A. gunung dan lembah

C. bukit dan ngarai

B. gunung dan bukit

D. dataran tinggi