sỞ gio dỤc v Đo tẠo ĐỒng nai Đơn vị: trƣờng số: sng ... trường thpt sng ray...

Download SỞ GIO DỤC V ĐO TẠO ĐỒNG NAI Đơn vị: Trƣờng  số: SNG ... Trường THPT Sng Ray Độc lập – Tự do ... đo tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều,

Post on 16-Mar-2018

213 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • bvvbvbnjhhhhmmkl.................................................................................................

  ..............................bbjjjgfffccghhhNNNNNNNNNNN...........................................

  ...........................................................................

  GVGV..............................................................c

  1

  S GIO DC V O TO NG NAI

  n v: Trng THPT Sng Ray

  M s:

  SNG KIN KINH NGHIM

  T CHC CHO HC SINH LNH HI CHUN KIN

  THC TRONG DY HC LCH S VIT NAM GIAI

  ON TH K (X - XV) LP 10 TRNG TRUNG

  HC PH THNG (CHNG TRNH CHUN)

  Ngi thc hin: Nguyn Xun Sn Lnh vc nghin cu:

  - Qun l gio dc - Phng php dy hc b mn: Lch s

  - Lnh vc khc

  C nh km: Cc sn phm khng th hin trong vn bn in SKKN

  M hnh Phn mm Phim nh Hin vt khc

  Nm hc: 2011 - 2012

 • bvvbvbnjhhhhmmkl.................................................................................................

  ..............................bbjjjgfffccghhhNNNNNNNNNNN...........................................

  ...........................................................................

  GVGV..............................................................c

  2

  S LC L LCH KHOA HC

  I. THNG TIN CHUNG V C NHN

  1. H v tn: Nguyn Xun Sn

  2. Sinh ngy 05 thng 4 nm 1976

  3. Nam

  4. a ch: p 8, x Xun Ty, huyn Cm M, tnh ng Nai.

  5. in thoi: 0613. 713. 267 (CQ), TD 0985710075

  6. Chc v: Gio vin

  8. n v cng tc: Trng THPT Sng Ray

  II. TRNH O TO

  - Hc v : Thc s

  - Nm nhn bng: 2011

  - Chuyn ngnh o to: Thc s Gio dc hc

  III. KINH NGHIM KHOA HC

  - Lnh vc chuyn mn c kinh nghim: ging dy

  - S nm c kinh nghim: 12 nm

  - Cc kinh nghim c trong 5 nm gn y: S dng cc loi bng biu

  trong dy hc lch s; Hnh thnh khi nim trong dy hc lch s Vit Nam

  giai on 1919 1925 trng Trung hc ph thng (Chng trnh chun).

 • bvvbvbnjhhhhmmkl.................................................................................................

  ..............................bbjjjgfffccghhhNNNNNNNNNNN...........................................

  ...........................................................................

  GVGV..............................................................c

  3

  S GD V T NG NAI CNG HA X HI CH NGHA VIT

  NAM

  n v: Trng THPT Sng Ray c lp T do Hnh phc

  Cm M, ngy 16 thng 5 nm

  2012

  PHIU NHN XT, NH GI SNG KIN KINH NGHIM

  Nm hc: 2011 2012

  - Tn sng kin kinh nghim: T chc cho hc sinh lnh hi Chun kin thc

  trong dy hc lch s Vit Nam giai on th k (X - XV) lp 10 trng Trung

  hc ph thng (Chng trnh chun).

  - H v tn tc gi: Nguyn Xun Sn. Chc v: Gio vin

  - n v: Trng Trung hc ph thng Sng Ray.

  - Lnh vc:

  + Qun l gio dc + Phng php dy hc b mn: Lch s

  + Phng php gio dc + Lnh vc khc

  1. Tnh mi

  - C gii php hon ton mi

  - C gii php ci tin, i mi t gii php c

  2. Hiu qu

  - Hon ton mi v trin khai p dng trong ton ngnh c hiu qu cao

  - C tnh ci tin hoc i mi t nhng gii php c v trin khai p

  dng trong ton ngnh c hiu qu cao

  - Hon ton mi v trin khai p dng ti n v c hiu qu cao

  - C tnh ci tin hoc i mi t nhng gii php c v trin khai p

  dng ti n v c hiu qu cao

  3. Kh nng p dng

  - Cung cp c cc lun c khoa hc cho vic hoch nh ng li, chnh

  sch

  Tt Kh t

  - a ra cc gii php khuyn ngh c kh nng ng dng thc tin, thc

  hin v d i vo cuc sng: Tt Kh t

  - c p dng trong thc t dath hiu qu hoc c kh nng p dng t

  hiu qu trong phm vi rng: Tt Kh t

  NHN XT CA T CHUYN MN TH TRNG N

  V

  Dng Th Thanh H Trng Vn Nhi

 • bvvbvbnjhhhhmmkl.................................................................................................

  ..............................bbjjjgfffccghhhNNNNNNNNNNN...........................................

  ...........................................................................

  GVGV..............................................................c

  4

  I. L DO CHN TI

  Mt trong nhng vn ni ln trong dy hc lch s trng ph thng

  hin nay m hu ht gio vin quan tm l dy ci g cho ph hp vi mc tiu v

  kh nng nhn thc ca hc sinh. Cu hi tng chng rt n gin, ai cng hiu, ai

  cng c th tr li, l dy nhng g c trong sch gio khoa. Cu tr li nh th

  l ng nhng khng chnh xc.

  i mi gio dc ni chung, i mi phng php dy hc ni ring trc ht

  l i mi v quan nim dy hc: Dy hc ci g?, Dy hc lm g?, Dy hc nh

  th no?... Nhng vn nh vy l mt trong nhng yu cu c tnh nguyn tc ca

  chng trnh mn hc m Lut Gio dc v Chng trnh Gio dc ph thng (2005)

  quy nh, l vic thc hin Chun kin thc (KT), k nng (KN) v hng thi

  trong hc tp.

  Chng trnh gio dc th hin mc tiu gio dc, quy nh Chun KT,

  KN, phm vi v cu trc ni dung gio dc, phng php v hnh thc t chc hot

  ng gio dc, cch thc nh gi kt qu ca gio dc i vi cc mn hc mi

  lp, mi cp hc hoc trnh o to [16, tr. 71 - 72].

  Chun KT, KN l cn c bin son SGK, qun l dy hc, nh gi kt

  qu gio dc tng mn hc, hot ng gio dc nhm m bo tnh thng nht,

  tnh kh thi ca Chng trnh Gio dc ph thng; bo m cht lng v hiu qu

  ca chng trnh gio dc [16, tr. 81].

  thc hin Chun KT, KN theo quy nh ca chng trnh th cn phi

  i mi PP gio dc o to, khc phc li truyn th mt chiu, rn luyn

  thnh np t duy sng to ca ngi hc [7, tr. 319]. Thc cht ca vic i mi

  PPDH l gip HS tch cc, ch ng lnh hi kin thc mi di s ch o, hng

  dn ca gio vin.

  B mn Lch s c vai tr c bit quan trng trong vic thc hin mc tiu

  gio dc ph thng, gio dc th h tr. Mn Lch s trng ph thng nhm

  gip cho HS c c nhng KT c bn v lch s dn tc v th gii, gp phn hnh

  thnh HS th gii quan khoa hc, gio dc lng yu qu hng, t nc, truyn

  thng dn tc, cch mng, bi dng cc nng lc t duy, hnh ng, thi ng

  x ng n trong i sng x hi [7, tr. 301].

  Tuy nhin, KT ca Khoa hc Lch s th ngy cng nhiu trong khi thi

  lng lm vic trc tip gia GV v HS th rt t. V vy, chng ta khng th v

  cng khng cn thit dy tt c KT lch s cho HS. Cho nn, phi xc nh v

  truyn th nhng KT no l quan trng nht, cn thit, HS c th bit, hiu

  bc tranh ca qu kh vi nhng nt chung nht, in hnh nht. Hay ni cch khc,

  vic xc nh v t chc cho HS lnh hi Chun KT trong DHLS l ht sc quan

  trng. N l yu t c s u tin ca mc ch hc tp b mn. Ch c lnh hi

  c Chun KT lch s, HS mi ny sinh t tng, tnh cm ng n v pht trin

  ton din con ngi cc em. Khng t chc cho HS lnh hi Chun KT th khng

  thc hin c mc tiu mn hc.

  Thc tin dy hc lch s trng ph thng hin nay c bc tin nhng

  vn cha p ng c yu cu gio dc t ra. Mt thc t ang din ra l HS bit,

  hiu rt m h v lch s, khng nm c nhng kin thc lch s c bn. iu ny

  c phn nh phn no qua kt qu cc k thi vo i hc trong nhng nm gn y.

  V pha GV, nhiu ngi l thuc vo SGK, coi SGK l php lnh, cung cp

 • bvvbvbnjhhhhmmkl.................................................................................................

  ..............................bbjjjgfffccghhhNNNNNNNNNNN...........................................

  ...........................................................................

  GVGV..............................................................c

  5

  v truyn th tt c kin thc c trong SGK. iu lm cho bi ging tr nn

  nng n, qu ti, HS mt mi v khng phn bit c u l kin thc c bn, u

  l kin thc khng c bn.

  Lch s Vit Nam giai on th k (X - XV) SGK lp 10 (Chng trnh Chun),

  phn nh ton b qu trnh xy dng v xc lp nh nc phong kin Vit Nam gn

  lin vi cuc khng chin chng ngoi xm, gi vng nn c lp dn tc vi ni dung

  kh ton din, mc bao qut rng v tnh khi qut cao. Mt khc, nhng thnh tu,

  quan im s hc mi nht cng c cp nht trong ni dung SGK mi hin nay.

  T nhng im lu , chng ta thy rng, vic t chc cho HS lnh hi Chun

  KT trong DHLS Vit Nam giai on th k (X - XV) lp 10 trng THPT c ngha

  rt ln.

  Nh vy, l lun v thc tin t ra mt vn cp thit l phi nng cao

  cht lng dy hc lch s p ng mc tiu dy hc b mn. Mun lm c

  iu ny, trc ht phi gip HS lnh hi c Chun kin thc. Tuy nhin, hiu th

  no cho ng v Chun kin thc? Lm th no t chc cho HS lnh hi Chun

  kin thc trong dy hc lch s Vit Nam lp 10 trng THPT? l l do ti chn

  ti T chc cho hc sinh lnh hi Chun kin thc trong dy hc lch s Vit

  Nam giai on th k (X - XV) lp 10 trng Trung hc ph thng (Chng

  trnh Chun) lm sng kin kinh nghim.

  II. T CHC THC HIN TI

  1. C s l lun

  1.1. Quan nim v Chun kin thc b mn Lch s

  Quan nim v Chun kin thc b mn Lch s Cng nh tt c cc mn hc khc, DHLS trng THPT khng th cung

  cp cho HS ton b KT ca Khoa hc Lch s, m ch c th la chn nhng KT c

  bn, quan trng, in hnh cn c vo mc tiu gio dc b mn v kh nng nhn

  thc ca HS cung cp cho cc em.

  Xung quanh vn thc hin chng trnh v SGK, mt b phn khng nh

  GV cn t ra lng tng. Trong DHLS chng ta thng gp mt mu thun l khi

  lng KT cn cung cp cho HS th nhiu m thi gian v trnh HS c hn, HS

  nh nhiu s kin v nhn vt, song khng hiu lch s, li chng qun, nh sai,

  nh lm Khng gii quyt tt mu thun ny s dn ti tnh trng qu ti, mt

  trong nhng biu hin thng

Recommended

View more >