smartsourcing - utrustning(o365) •funktionsbrevlأ¥da (o365) •avdelningsgemensam...

Download Smartsourcing - utrustning(O365) •Funktionsbrevlأ¥da (O365) •Avdelningsgemensam adressbok (O365)

Post on 08-Jul-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • S M A R T S O U R C I N G

  Smartsourcing Experter på Livscykelhantering och Självbetjäning med Beställningsautomation för effektivisering och kvalitetshöjning i interna IT-processer

  Smartsourcing

 • S M A R T S O U R C I N G

  Innehåll

  • Smartsourcing

  • Erbjudande

  • eCatalogue

  • Leveransmodell

  • Kunder

  • Kontakt

  Innehåll

 • S M A R T S O U R C I N G

  Smartsourcing

  • Fokus på automation inom områdena

  • Självbetjäning

  • Tjänstekatalog

  • Identitetshantering

  • Paketerar lösningar baserat på standardprodukter från Microsoft

  • Ingår i Combined Excellence

  • spjutspetsbolag inom digitalisering.

  • omsätter ca 200 MKR med en snabb tillväxttakt

  Företaget

 • S M A R T S O U R C I N G

  Erbjudande Smartsourcing

  MIMinaBox + Identitetshantering

  • Managementagenter/Integrationer • Heroma

  • Personec

  • HRM

  • Procapita

  • Extens

  • Navet

  • Vision 80/20

  • Quinyx

  • Google apps

  • InTunes (Azure)

  • Office 365 (Azure)

  • OTP Password DLL för valfri SMS-leverantör

  • Färdig MIM-konfiguration • Snabbinstallation

  • Schema & Policies

  eCatalogue Beställningsautomation

  • Beställningsportal

  • Ett 30-tal tjänster

  • Administration

  • Attesthantering

  • Debiteringsmodell

  • Arbetsflöden (40-tal)

  • Integrationer (20-tal)

  • Dokumentation

  • Arbetsflöden

  • Installationsrutiner

  • Förvaltningsrutiner

  • Systemöversikt

  • Färdig MIM-konfiguration

  • Snabbinstallation

  • Schema & Policies

  Erbjudande

 • S M A R T S O U R C I N G

  Självbetjäning med Beställningsautomation

  Infrastruktur •SCCM •Sysman •Active Directory •Metakatalog •Servicedesk •CMDB/asset •Debitering

  •Fileserver •Sharepoint •Mailsystem •Webservice •API:er •Leverantörer •Ek-system

  • Tydligt utbud / standards mot verksamheten • Snabbare, förutsägbara leveranser • Mindre resursåtgång och fel • Tillgängligt 24/7 • Attestregler följs / spårbarhet • Debitering

  Service Desk Utför

 • S M A R T S O U R C I N G

  Automatiserade funktioner

  • Program

  • Beställ program

  • Avbeställ program

  • Dator

  • Beställning

  • Utbyte

  • Avveckling

  • Ominstallation

  • Temporäradmin

  • Telefon och tillbehör

  • Beställning

  • Avbetsällning

  • Lösenordshantering

  • Självservice

  • Delegerad administration

  • Kontobeställning

  • Ej synkade konton

  • Kriteria/roll-grupper

  • Koppling mot ”molnet”

  • Delegerad administration

  • Mapphantering

  • Beställ mapp

  • Beställ åtkomst

  • Hantera mapp

  • Distributionslistor

  • Beställ lista

  • Beställ åtkomst

  • Hantera lista

  • Säkerhetsgrupper/system

  • Beställ grupp

  • Beställ åtkomst

  • Hantera grupp

  • Sharepointhantering

  • Beställ site

  • Beställ åtkomst

  • Hantera site

  • Attesthantering

  • Finansiellt godkännande

  • Ägargodkännande

  • Eskaleringar

  • Debitering

  • Inköp

  • Abonnemang

  • Hantering Molntjänster

  • Office 365

  • Windows Azure

  • Intune

  • Formulärshantering

  • Övriga tjänster

  • X-påloggning

  • Lync federering

  • VDI-beställningar

  • VPN-beställningar

  • Pushmail-beställningar

  • Azure servrar

  • Office 365 licenser

  • Printerhantering

  • MDM-hantering

  • Exchangeresurser som rum, bilar, utrustning(O365)

  • Funktionsbrevlåda (O365)

  • Avdelningsgemensam adressbok (O365)

  • Sändlista i Exchange (O365)

  • Specialkonton som funktionskonton, SA-konton, systemkonton m.m.

  Portal

  Objekt (Schema)

  Arbetsflöden

 • S M A R T S O U R C I N G

  Initiera i MIM beställning

  Skapa Mapp på DFS

  Skapa AD grupper • Read • Write • Full

  Avisera ägare om ny mapp med länk

  Ägare kan administrera mapp

  (självadministration)

  MIM databas • Fileshare • Filesharegrupper

  MIM arbetsflöde

  Självbetjäning: ny mapp

  RequestItemID: 1021 Requesttype: NFS Custom1: (namn) Dokumentmapp Custom2: (beskrivning) Mapp för gemensamma dokument Custom3: (ägare) s10492 Custom4: (slutdatum) 2017-12-12

  Koppla grupper Mapp

  • Read • Write • Full

  Skapa Mapp i MIM

  • Namn • Beskrivning • Ägare • Slutdatum

 • S M A R T S O U R C I N G

  Synka användare till AD grupp

  Avisera användare med länk

  MIM databas • Fileshare • Filesharegrupper

  Självbetjäning: åtkomst till mapp

  RequestItemID: 1020 Requesttype: FA UserID: EklFimtest1 Custom1: (Mapp) Mapp18

  Lägg användare i MIM grupp

  Avisera ägare och godkänn

  Initiera i MIM beställning

  MIM arbetsflöde

 • S M A R T S O U R C I N G

  Självbetjäning: hantera egenskaper min mapp

  Livscykelhantering

 • S M A R T S O U R C I N G

  Kundfall: Automatiserade beställningar

  Business case • 60.000 ärenden/år • Antal användare: 25.000 • 240 kr per case => 14,4 msek per år

  Ej automatiserat / potential • Behörigheter • Resurser Ytterligare c:a 10 msek per år

  1.000.000 kr/år/1000 användare

  Per månad

  8

  539

  1368

  1143 1289

  11071173 12491199

  1102 1240

  1091

  704 855

  1206

  1422

  1109

  745

  1052

  1567 1576

  126311881188 1294

  931980

  701 824

  623

  411 550

  737

  1080 12081242

  1441

  2286

  2514 2380

  1990

  1692 1811

  10781125

  1941

  1558

  1796

  2127

  16771672

  1240

  830

  0

  500

  1000

  1500

  2000

  2500

  3000

  1601 1605 1609 1613 1617 1621 1625 1629 1633 1637 1641 1645 1649 1653

  Antal beställningar per vecka 2016

 • S M A R T S O U R C I N G

  eCatalogue: infrastruktur

  • Utbud/kategorier/beskrivningar/pris • Arbetsflöden/integrationer/attester • Debitering • Statehantering/spårbarhet/loggning

  Konsoliderad information

  Synkronisering ArbetsflödenAdministratörs- gränssnitt

  Beställningsautomation (MIM) MIM API

  eCatalogue Portal

  Integrationsyta (automatisk Service Desk)

  Loggyta

  Rapporter Objekt/schema

  Infrastruktur

  Service DeskVerksamhets System

  Sysman Nätutru stning

  Servrar Asset/CMD B

  Klienter

  CA Service Catalogue

  Infrastruktur

  Service NoweKlient formulär Zervicepoint

 • S M A R T S O U R C I N G

  eCatalogue: Beställningsportal Portal

  Hantera tjänster Mina

  beställningar Godkänn

  beställningar Beställ tjänst

 • S M A R T S O U R C I N G

  eCatalogue: Tjänster

  Tiles för respektive tjänst

  Konfigurerbara menyer och

  formulär (JSON)

  Kan innehålla länkar och frames

  (ex. eKlient)

  Roller styr åtkomst i portalen

  Utvecklat för mobila enheter

  Portal

 • S M A R T S O U R C I N G

  FIM/MIM _service/_service_Item

  Uppdatering kundutbud (schemastyrt)

  Beställ efter godkännande

  Beställnings-ID

  Integration med extern leverantör Portal

  Ex. Telia Trade API

 • S M A R T S O U R C I N G

  Leveransmodell

  • Integration av system

  • Städning av data

  • Inläsning av data

  • Delegeringsmodell

  • Roller

  • Systemtest

  • Acceptanstest

  • Kommunikation

  • Dokumentation

  • Utbildning

  • Förvaltningsmodell

  • Överlämning

  • “Lågt hängande frukter”

  • Mindre användargrupp

  • Anpassning av tjänster

  • Basutbildning

  • Användarfall

  • Go-Live Roadmap

  Leverans

  Pilot Införande Go-Live

  • Systemgenomgång

  • Arbetsflöden

  • Användarfall

  • Införandeplan

  • Resursplan

  Planering

  Information

 • S M A R T S O U R C I N G

  Kunder • Landsting

  • Region Skåne • SLL (Stockholm) • NLL (Norrbotten) • ULL (Uppsala) • RJH (Jämtland Härjedalen) • GLL (Gävleborg) • LTV (Västmanland) • Blekinge • Kronobergs Län

  • Kommuner • Partille kommun • Varbergs kommun • Höganäs kommun • Örebro kommun • Halmstad kommun • Hässleholms kommun • Lerums kommun • Vänersborgs kommun • Lunds Kommun

  • Övriga bolag • SCB • Svenska Spel • Sandvik • Advance • Unilabs • Enfo

  Kund