sluŽba za borbu protiv organizovanog kriminala - odeljenje za borbu protiv vtk

Click here to load reader

Post on 31-Jan-2016

44 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SLUŽBA ZA BORBU PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA - Odeljenje za borbu protiv VTK-  " Uloga Odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala u zaštiti dece od digitalnog nasilja “ dr Vladimir Urošević Šef Odseka za elektronski kriminal. Organizacija i nadležnost državnih organa. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • *SLUBA ZA BORBU PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA-Odeljenje za borbu protiv VTK-

  "Uloga Odeljenja zaborbu protivvisokotehnolokog kriminala u zatiti dece od digitalnog nasilja

  dr Vladimir Uroevief Odseka za elektronski kriminal

  IV

 • Organizacija i nadlenost dravnih organaZakon o organizaciji i nadlenosti dravnih organa za borbu protiv visokotehnolokog kriminala Slubeni glasnik RS br. 61/05 od 15.07.2005 i 104/2009 Uvodne odredbe

  lan 1- Ureuje se obrazovanje, organizacija, nadlenost i ovlaenja posebnih organizacionih jedinica dravnih organa radi otkrivanja, krivinog gonjenja i suenja za krivina dela visokotehnoloskog kriminalalan 2- Zakonska definicija visokotehnoloskog kriminalalan 3- odnosi na krivina dela: Protiv bezbednosti raunarskih podataka

  Protiv intelektualne svojine, imovine i pravnog saobraaja, kod kojih se kao objekat ili sredstvo izvrenja krivinih dela javljaju raunari, raunarske mree i raunarski podaci kao i njihovi proizvodi u materijalnom ili elektronskom obliku.

  Protiv sloboda i prava oveka i graanina, polne slobode, javnog reda i mira i ustavnog ureenja i bezbednosti R Srbije, koja se zbog naina izvrenja ili upotrebljenih sredstava mogu smatrati krivinim delima visokotehnoloskog kriminala.

  IV

  IV

 • Krivino zakonodavstvoKrivini zakonik objavljen u Slubenom glasniku Republike Srbije broj 85/2005, 88/2005, 107/2005 stupio na snagu 1 januara 2006 godine, i izmene od 11.09.2009. godine.

  Glava XVIII - Krivina dela protiv polne slobode l. 178 l. 186

  lan 185. Prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskoriavanje maloletnih lica za pornografiju.

  IV

  IV

 • AKCIJA ARMAGEDONIV

  2010 201260 lica lieno slobode

  Zaplenjeno vie terabajta materijala

  IV

 • AKCIJA ARMAGEDONIV

  IV

 • PREPOZNAVANJE RIZIKA-Socijalne mree i drugi oblici komunikacije-IV

  Korienje drutvenih mrea i drugih sredstava komunikacije za razmenu poruka i fotografija je danas veliki rizik za decu...

  Razlog: nemaju dovoljno ivotnog iskustva da naprave razliku izmeu pravog i lanog...

  Opasnosti i akteri: -Pedofili -Vrnjako nasilje -Kradja identiteta-Hakeri -Ucene -Kradja fotografija i dr-Zlostavljai -Klevete -Ostalo...

  IV

 • PREPOZNAVANJE RIZIKA

  IV

  31% ispitane dece - njihovi roditelji ne znaju ta oni rade na Internetu.

  12% uenika u Srbiji - u listi svojih prijatelja na Facebooku ima roditelje.

  31% ispitanih - srelo se i lino sa osobom koju je po prvi put upoznalo preko Interneta.

  15% ispitanika navode neprijatnosti na Internetu nastale: ikaniranjem, uvredama, lanim predstavljanjem i startovanjem od strane starijih osoba

  IV

 • PREPOZNAVANJE RIZIKA-Chat-IV

  Testiranjem na Chat-u moe se vrlo brzo uoiti sledee:

  U radno vreme od 10,00 asova do 11,00 asova ulaskom na odreene kanale na srpskom jeziku i prijavljivanjem npr. pod nadimkom jeca1999 broj onih koji se pojavljuju sa zahtevom za komunikaciju je oko 5 do 7 radi se o odraslima koji znaju da se radi o detetu.

  Kontakt se zahteva nakon par sekundi, a upoznavanje kree od raspitivanja za izgled, preko toga da li je dete samo kod kue, ta ima obueno i dr. Odmah kreu lascivne poruke, ponude za sastanke, seksualni odnos...

  I SVE TO U SAMO NEKOLIKO MINUTA...OD STRANE VIE ODRASLIH OSOBA!

  IV

 • PREPOZNAVANJE RIZIKA-Socijalne mree i chat-IV

  Osumnjieni A. N. (43) iz Novog Beograda uhapen zbog silovanja deteta od 13 godina koje je upoznao preko Facebook-a.

  U njegovom telefonu pronaeno je vie od 200 porno snimaka maloletnika kao i brojevi telefona rtava.

  IV

 • PREPOZNAVANJE RIZIKA-Mobilni telefoni, SMS, MMS-IV

  Osumnjieni F.I. je od 2008. godine do septembra 2010. preko SMS pretio, zastraivao i prinudio maloletnu osobu iz Beograda da se sastaje sa njim.

  Prikazivao je i slao sa svog mobilnog telefona fotografije i tekstove pornografske sadrine.U 2010 godini osumnjieni J.S. je na mobilnom telefonu posedovao fotografije sedmogodinje rtve koje mu je prosledio S. J, koji je i vrio krivino delo nad detetom...

  IV

 • PREPOZNAVANJE RIZIKA-VoIP, WEB kamere, sexting-IV

  Osumnjieni B.B. Lano se predstavljajui kao maloletnik, na svirep nain, iskoristio je i prinudio maloletnicu iz osnovne kole na proizvodnju fotografija i videoklipova... Pretio da e snimke objaviti na Internetu i dostaviti ih njenim prijateljima i porodici.

  IV

 • KAKO REAGOVATI U ULOZI NASTAVNIKA I RODITELJAIV

  U sluaju da se sazna da je dolo do izvrenja krivinih dela nad detetom, koja se gone po slubenoj dunosti, nastavno osoblje, kao i svaki savestan gradjanin, ima obavezu da prijavi izvrenje krivinog dela i prenese svoja saznanja o krivinom delu slubenim licima MUP-u R. Srbije i nadlenom tuilatvu...

  Nain prijavljivanja:

  Podrunim policijskim upravama, deurnoj slubi Odeljenju za borbu protiv VTK, Vie javno tuilatvo u Beogradu Savska 17a, Beograd Odeljenju za borbu protiv visokotehnolokog kriminala, MUP Srbijepisanim putem, dolaskom u prostorije ili slanjem poruke na elektronsku potu: childprotection@mup.gov.rs

  IV

 • KAKO REAGOVATI U ULOZI NASTAVNIKA I RODITELJAIV

  U sluaju da saznate da je dolo do izvrenja krivinih dela koja se gone po slubenoj dunosti sauvajte na raunaru sve relevantne podatke, nemojte brisati poruke...

  Najbolje bi bilo da raunare, mobilne telefone i druge potencijalne nosae elektronskih podataka obezbedite do dolaska slubenih lica MUP-a Srbije

  NEMOJTE NITA DIRATI PRE NEGO TO KONTAKTIRATE MUP SRBIJE!

  SVAKI VA NEOPREZAN POTEZ IZ ZNATIELJE MOE UNITITI POTENCIJALNE ELEKTRONSKE DOKAZE!

  IV

 • IV

  Potreban je aktivan stav i preuzmanje inicijative

  - Objasnite detetu osnovna pravila. Lake je da dete naui da bezbedno surfuje internetom nego da snosi posledice eventualnih pogrenih koraka.

  - Privatne informacije (broj telefona, adresu, kolu, sportski klub i sl.) ne treba da upisuju u razne upitnike na sajtovima niti da ih daju nepoznatim ljudima

  -Nastojte da zatitite decu od neprijatnih iskustava pokaite im kako da zatite sopstvenu privatnost i potuju privatnost drugih.

  KAKO REAGOVATI U ULOZI NASTAVNIKA I RODITELJA

  IV

 • IV

  Potreban je aktivan stav i preuzmanje inicijative

  - Nauite decu da ne odgovaraju na uvredljive poruke.

  - Pomozite deci da shvate kakve poruke mogu da izazovu neprijatne oseaje.

  - Proverite umeju li deca da blokiraju prijem poruka od odreenog poaljioca.

  - Objasnite deci da ne smeju da prihvataju pozive na sastanak sa nepoznatim osobama

  KAKO REAGOVATI U ULOZI NASTAVNIKA I RODITELJA

  IV

 • IV

  Potreban je aktivan stav i preuzmanje inicijative

  - Objasnite detetu da, ukoliko ga neko uznemirava, to nikad nije njegova krivica.

  -Da stvaraju bezbedne profile, kojima mogu zatititi svoju privatnost, da tite svoju ifru.

  -Da reaguju samo na poruke osoba koje poznaju iz ivota van Interneta i samo tim osobama da se i obraaju.

  -Ukoliko hoe da objave na internetu svoju ili sliku porodice, kue trebalo bi da se o tome posavetuju sa roditeljima.

  KAKO REAGOVATI U ULOZI NASTAVNIKA I RODITELJA

  IV

 • IV

  Potreban je aktivan stav i preuzmanje inicijative

  - Sauvajte uvredljive poruke, mogu da vam poslue kao vaan dokaz.

  - Budite u kontaktu s ljudima iz okoline vaeg deteta upoznajte se s njegovim drugovima, njihovim roditeljima, nastavnicima i uopte okruenjem.

  -Nauite svoje dete da vas obavetava o svakom iskustvu iz virtualnog sveta, koje ga zabrinjava. Ubedite ga da u vas moe da se pouzda i kada neoprezno uradi neto loe i da ete zajedno potraiti reenje

  KAKO REAGOVATI U ULOZI NASTAVNIKA I RODITELJA

  IV

 • IV

  Potreban je aktivan stav i preuzmanje inicijative

  - Uverite ih da mogu sa vama da priaju i o svojim grekama zato to jedino tako moete zajedniki da naete reenje! Greke pri uenju su normalne.

  - Uspostavljajte sa svojom decom odnos baziran na poverenju.

  -Na kraju, detetu treba objasniti da na drutvenim mreama ali i na internetu moraju biti isto onako oprezni kao i van virtuelnog prostora.

  KAKO REAGOVATI U ULOZI NASTAVNIKA I RODITELJA

  IV

 • IV

  KAKO REAGOVATI U ULOZI NASTAVNIKA I RODITELJA

  IV

 • IV

  IV

 • IV

  EF ODSEKA ZA ELEKTRONSKI KRIMINAL

  Samostalni policijski inspektor dr Vladimir Uroevi vladimir.urosevic@mup.gov.rs

  IV

  *******************

View more