slovo života

Download Slovo života

Post on 10-Jan-2016

52 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Slovo ivota. Jl 2012. Lebo kto m, tomu sa prid abude ma hojne. Ale kto nem, tomu sa vezme aj to, o m. (Mt 13,12). Tmito slovami Jei odpoved svojim uenkom, ktor sa ho ptali, preo rozprva vpodobenstvch. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Slovo ivotaJl 2012

 • Lebo kto m, tomu sa prid abude ma hojne. Ale kto nem, tomu sa vezme aj to, o m. (Mt 13,12)

 • Tmito slovami Jei odpoved svojim uenkom, ktor sa ho ptali, preo rozprva vpodobenstvch.

 • Vysvetuje im, e nie vetkm je dan pozna tajomstvo nebeskho krovstva, ale len dobre pripravenm uom, ktor prijmaj jeho slov apoda nich ij.

 • Medzi jeho posluchmi s toti niektor, ktor nroky zatvraj oi azapchvaj si ui, atak hadia, anevidia, povaj, anepouj, ani nechpu.

 • S to t, ktor vidia apovaj Jeia, ale myslia si, e u poznaj cel pravdu, atak jeho slovm askutkom, ktor ich potvrdzuj, neveria. Strcaj tak ito mlo, o maj.

 • Lebo kto m, tomu sa prid abude ma hojne. Ale kto nem, tomu sa vezme aj to, o m. (Mt 13,12)

 • Ak je teda vznam tejto Jeiovej vety? Vyzva ns, aby sme otvorili srdce jeho slovu, ktor nm priiel zvestova, ana konci ivota bude od ns chcie vyda ty ztoho, ako sme ho uskutoovali.

 • Spisy evanjelia nm ukazuj, e zvestovanie Slova je stredobodom vetkch Jeiovch prian acelej jeho aktivity.

 • Vidme ho, ako putuje od dediny kdedine, po cestch, nmestiach, poliach, putuje po domoch, po synaggach avade ohlasuje posolstvo spsy. Obracia sa ku vetkm, najm vak kchudobnm, k pokornm, ktm, ktor s na okraji spolonosti.

 • Svoje slovo prirovnva k svetlu, ku kvasu, ksieti vhodenej do mora, ksemenu zasiatemu vpoli, ktor prina ivot, aby ohe obsiahnut vSlove vzplanul.

 • Lebo kto m, tomu sa prid abude ma hojne. Ale kto nem, tomu sa vezme aj to, o m. (Mt 13,12)

 • Jei oakva, e slovo, ktor ohlasoval, spsob premenu sveta.

 • Preto nepripa, aby niekto zostal zoi-voi tomuto posolstvu neutrlny alebo vlan. Nedovol, aby tak vek dar, ktor sme raz prijali, zostal neinn.

 • Aby zdraznil tto svoju poiadavku, Jei znova potvrdzuje jeden svoj zkon, ktor je zkladom celho duchovnho ivota: ak niekto vpraxi uskutouje jeho slovo, bude stle viac vahovan do bohatstva ado vekej, snim neporovnatenej radosti jeho krovstva.

 • Naopak tomu, kto zanedb jeho slovo, ho Jei odnme azver ho inm, aby prinieslo itok.

 • Lebo kto m, tomu sa prid abude ma hojne. Ale kto nem, tomu sa vezme aj to, o m. (Mt 13,12)

 • Toto Slovo ivota ns vyzva kbdelosti pred jednou vnou chybou, ktorej by sme sa mohli dopusti, pokia by sme evanjelium brali len ako predmet tdia, obdivu, diskusie bez toho, aby sme ho vpraxi uskutoovali.

 • Jei od ns naopak oakva, e jeho slovo prijmeme avtelme ho vns tak, e ho premenme na silu, ktor napln kad nau innos. Skrze svedectvo nho ivota sa tak stane tm svetlom, soou, kvasom, ktor as po asti premen spolonos.

 • Tento mesiac si teda vyberme jedno zmnohch slov ivota, ktor s vevanjeliu, auskutoujme ho vpraxi. Naa rados tak bude obohaten novou radosou.

 • Lebo kto m, tomu sa prid abude ma hojne. Ale kto nem, tomu sa vezme aj to, o m. (Mt 13,12) Parola di Vita, pubblicazione mensile del Movimento dei Focolari.Testo di: Chiara Lubich, scritta nel 1996 Grafica Anna Lollo in collaborazione con don Placido DOmina (Sicilia, Italia) Questo commento alla Parola di Vita tradotto in 96 lingue e idiomi, e raggiunge vari milioni di persone in tutto il mondo tramite stampa, radio, TV e via internet. Per informazioni www.focolare.org Questo PPS, in diverse lingue, pubblicato su www.santuariosancalogero.org(da dove si pu scaricare)

  *****Questa mettila prima e quella precedente qui*************ok*