slide epangkat bpsm

Download Slide Epangkat BPSM

Post on 10-Jul-2015

208 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

SISTEM KENAIKAN PANGKAT (ePANGKAT)

Caw Naik Pangkat, BPSM Mei 2011

1

SKOP1. TUJUAN2. 3. 4. 5. 6. 6. 7. 8. 9. 10. 11. LATAR BELAKANG OBJEKTIF CIRI-CIRI ALIRAN PROSES PENGGUNA MODUL DAN FUNGSI STATUS KEMAJUAN PERANCANGAN SETERUSNYA ISU DEMO PENUTUP2

Caw Naik Pangkat, BPSM Mei 2011

TUJUAN Memberi taklimat mengenai ePANGKAT Membentangkan status kemajuan ePANGKAT dan perancangan seterusnya Mendapatkan maklum balas dan cadangan penambahbaikan ePANGKAT

Caw Naik Pangkat, BPSM Mei 2011

3

LATAR BELAKANGAKIBAT Kelewatan memproses urusan / memperoleh kenaikan pangkat / pertindihan urusan SEBAB Maklumat yang tidak lengkap, tidak tepat, tidak kemas kini, tidak teratur dan tidak sistematik

Caw Naik Pangkat, BPSM Mei 2011

4

APA ITU ePANGKAT?Sistem aplikasi dalam talian yang berintegrasi dan komprehensif bagi membolehkan pengguna memohon dan memproses sesuatu urusan pemangkuan, kenaikan pangkat, penempatan pemangkuan, pertukaran jawatan kenaikan pangkat dan memantau serta mengemas kini data-data kenaikan pangkat bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) dan Anggota Kumpulan Sokongan (AKS) di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).

Caw Naik Pangkat, BPSM Mei 2011

5

FASA PEMBINAANFASA 5 : STATISTIK DAN LAPORAN FASA 4 : PERTUKARAN FASA 3 : PENEMPATAN PEMANGKUAN FASA 2 : KENAIKAN PANGKAT FASA 1 : PEMANGKUAN

Caw Naik Pangkat, BPSM Mei 2011

6

OBJEKTIFMembolehkan perancangan urusan pemangkuan, kenaikan pangkat, penempatan pemangkuan, pertukaran jawatan kenaikan pangkat dilaksanakan dengan cepat dan tepat pada waktunya;Mengautomasikan semua proses dan operasi urusan pemangkuan, kenaikan pangkat, penempatan pemangkuan dan pertukaran jawatan kenaikan pangkat;

Membudayakan sistem kerja semua urusan naik pangkat yang cekap dan sistematik melalui aplikasi teknologi maklumat dan komunikasi (ICT);Caw Naik Pangkat, BPSM Mei 2011

OBJEKTIFMemupuk rasa tanggungjawab untuk mengemas kini dan melengkapkan data-data naik pangkat dari setiap peringkat; danMenyediakan satu sistem maklumat kenaikan pangkat yang fleksibel dan terkemas kini bagi memenuhi keperluan warga Kementerian Pelajaran Malaysia dan stakeholders.

Caw Naik Pangkat, BPSM Mei 2011

8

CIRI - CIRIBerintegrasi Locked-Date

Dipacu Oleh ProsesKemudahan Layan Diri ePANGKAT

Keselamatan data

Syarat Tersedia

Berasaskan Web

Caw Naik Pangkat, BPSM Mei 2011

9

ALIRAN PROSES MENYELURUHIklan Mula Perakuan II Urus setia Iklan Perakuan III BPSM Penempatan Pemangkuan BPSM/JPN/Bhg. Semak SPRM Permohonan Calon Kemas kini senarai lulus BPSM Perakuan II Perakuan I Ketua Jabatan Semak SPRM BPSM Peraku III BPSM

JPN /Bhg.Cadangan Pengisian JPN/Bhg. Kemas kini Keputusan BPSMCaw Naik Pangkat, BPSM Mei 2011

JPN/Bhg.Surat Naik Pangkat CalonTime-Based Pemangkuan

BPSM

Tamat10

ALIRAN PROSES PERAKUAN JPNPERINGKATSekolah

IklanPenyedia (PT/KPT) Penyedia (PT/KPT) Penyedia (PT/KPT)

Mula

Penyemak (PK Pentadbiran) Penyemak (PE) Penyemak (PP Unit NP)

Pengesah (Pengetua) Pengesah (Peg PPD) Pengesah (Pengarah JPN)

PPD

JPN

BPSMCaw Naik Pangkat, BPSM Mei 2011

Tamat

11

ALIRAN PROSES PERAKUAN BAHAGIANPERINGKAT Sekolah Iklan Penyedia (PT/KPT) Penyedia (PT/KPT) Mula Penyemak (PK Pentadbiran) Penyemak (PP Unit NP) BPSM TamatCaw Naik Pangkat, BPSM Mei 2011 12

Pengesah (Pengetua) Pengesah (Pengarah Bahagian)

HQ (KPM)

SENARAI DATA DI DALAM ePANGKATPeribadi1. Nama 2. No Kad Pengenalan (Baru) 3. Tarikh Lahir 4. Jantina 5. Tempat Bertugas 6. Alamat Tempat Bertugas 7. Negeri 8. Daerah 9. Sekolah 10. No. Tel (Pej) 11. No. Tel (Bimbit) 12. Alamat email

Perkhidmatan1. Tarikh Lantik DGA29 2. Tarikh Sah DGA29 3. Tarikh Lantik DG41 4. Tarikh Sah DG41 5. Tarikh Memangku DGA32 6. Tarikh Naik Pangkat DGA32 7. Tarikh Memangku DGA34 8. Tarikh Naik Pangkat DGA34 9. Tarikh Memangku DGA38 10. Tarikh Naik Pangkat DGA38 11. Tarikh Memangku DG44 12. Tarikh Naik Pangkat DG44 13. Tarikh Memangku DG48 14. Tarikh Naik Pangkat DG48 15. Tarikh Memangku DG52 16. Tarikh Naik Pangkat DG52 17. Tarikh Memangku DG54 18. Tarikh Naik Pangkat DG54 19. Matagaji Sekarang 20. Matagaji Tahun 2002 21. Tarikh Pergerakan Gaji 22. Tarikh Kekananan

Pengalaman Kerja1. 2. 3. 4. Gelaran Jawatan Gred Jawatan Tempat Bertugas Tempoh

PTK1. TK 2. Tarikh Menduduki / Tahun 3. Aras

Tatatertib1. Jenis Kesalahan 2. Tempoh 3. Dalam Prosiding

LNPT1. 2. 3. 4. 5. Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Wajaran Jumlah

Isytihar Harta1. 2. 3. 4. 5. Tarikh Isytihar Tarikh Lulus Rujukan Surat Tarikh Kemaskini Harta Jenis Harta

Kelulusan Akademik1. 2. 3. 4. 5. Peringkat Kelulusan Tahun Kelayakan Jenis Institusi Pengkhususan Kelayakan Akademik Lain

Peminjam Tegar1. Peminjam Tegar 2. Bukan Peminjam Tegar

Percubaan Berdenda1. Tempoh

Tapisan SPRM1. Lulus 2. Tidak lulus 3. Dalam Prosiding

Cuti1. Jenis Cuti 2. Tarikh Mula 3. Tarikh Akhir

Caw Naik Pangkat, BPSM Mei 2011

PENGGUNABil. Kategori Pengguna1. 2. Calon Ketua Jabatan

KeteranganPegawai Perkhidmatan Pendidikan (Siswazah dan Bukan Siswazah) dan Anggota Khidmat Sokongan

3.

Pengetua dan Guru Besar di sekolah, Pengarah / Ketua sama ada di JPN / PPD / Bahagian-bahagian di KPM, IPGM/IAB dan KM Urus setia Kenaikan Unit Naik Pangkat di JPN / Bahagian-bahagian di KPM, Pangkat IPGM/IAB dan KM

Caw Naik Pangkat, BPSM Mei 2011

14

PENGGUNABil. Kategori Pengguna 4. Keterangan Urus setia Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti (JNJK) - Urus setia (mengeluarkan Guru Cemerlang iklan, memproses Bahagian Pengurusan Sekolah Harian (BPSH) - Urus dan memperakukan setia Pengetua Cemerlang, Guru Besar Cemerlang calon) dan Pengelola Cemerlang Unit Pengurusan Sumber Manusia (UPSM) Urus setia Pegawai Cemerlang Cawangan Naik Pangkat, BPSM - Urus setia Hakiki / Time-Based

Caw Naik Pangkat, BPSM Mei 2011

15

MODUL DAN FUNGSIBil. Modul /Fungsi Keterangan

1.

PENTADBIR Daftar Pengguna Senarai Pengguna Audit TrailIKLAN Daftar Iklan Senarai Iklan

Membolehkan pentadbir sistem di BPSM meluluskan pengguna baru ePANGKAT (login), melihat paparan senarai pengguna ePANGKAT, reset kata laluan pengguna dan melaksanakan audit trail.Membolehkan pengguna mendaftarkan iklan sesuatu urusan pemangkuan dan kenaikan pangkat sama ada urusan pemangkuan / kenaikan pangkat secara Hakiki, Cemerlang, Time-Based atau Khas.

2.

Caw Naik Pangkat, BPSM Mei 2011

16

MODUL DAN FUNGSIBil.3.

Modul /FungsiPERMOHONAN Maklumat Peribadi Senarai Iklan Semakan Status Permohonan Semakan Syarat Umum GURU BESAR/PENGETUA/KETUA BAHAGIAN Senarai Iklan Time-Based Senarai Iklan Laporan

KeteranganMembolehkan calon memohon urusan pemangkuan / kenaikan pangkat berdasarkan kepada iklan yang dipaparkan, menyemak status permohonan yang lalu, syarat umum dan maklumat diri di dalam ePANGKAT yang terkini. Membolehkan Ketua Jabatan memantau perakuan calon berasaskan kelayakan iklan Time-based semasa dan mengesahkan semua maklumat permohonan / perakuan calon adalah tepat dan teratur.17

4.

Caw Naik Pangkat, BPSM Mei 2011

MODUL DAN FUNGSIBil. 5. Modul /Fungsi KETUA JABATAN Penyedia Senarai Iklan Penyemak - Senarai Iklan Pengesah Senarai Iklan Laporan BPSM Semak Perakuan Perakuan SPRM Perakuan JPA Keterangan Membolehkan Urus setia Kenaikan Pangkat di JPN memproses dan mengemaskini maklumat perakuan bagi sesuatu urusan pemangkuan / kenaikan pangkat. Membolehkan Urus setia Kenaikan Pangkat di BPSM memproses dan mengemas kini maklumat perakuan bagi sesuatu urusan pemangkuan / kenaikan pangkat.

6.

Caw Naik Pangkat, BPSM Mei 2010

18

MODUL DAN FUNGSIBil. 7. Modul /Fungsi SEMAKAN Semakan Calon Melalui Kad Pengenalan Semakan Calon Melalui Nama Semakan Melalui Kod Sekolah Tambah maklumat guru baru Keterangan Membolehkan pengguna memasukkan, menyemak dan mengemas kini maklumat calon. Selain itu, urus setia boleh mendaftarkan PPP yang baru

Caw Naik Pangkat, BPSM Mei 2011

19

STATUS KEMAJUAN ePANGKATTARIKH 21.08.2008 TINDAKAN Mesyuarat Sistem Kenaikan Pangkat (ePANGKAT) dipengerusikan oleh Mantan TKSU(P) Jawatankuasa Teknikal Pembangunan ePANGKAT BPSM membentangkan kertas cadangan ePANGKAT kepada pegawai BPM Perbincangan berkaitan keperluan ePANGKAT Bengkel Penambahbaikan ePANGKAT pd 25 27 .03.2009 di Melaka Fasa 1 siap (Aliran Proses Pemangkuan) Surat edaran meminta JPN mengemaskini data SMS untuk ditarik ke dalam ePANGKAT Fasa 2 siap (Aliran Proses Kenaikan Pangkat)20

31.10.2008 Jan-Jun 2009 05.11.2009 05.01 & 15.03.09 05.05.2010Caw Naik Pangkat, BPSM Mei 2011

SAMB..STATUS KEMAJUAN ePANGKATTARIKH 06.05.2010 17-18 .05.2010 08.11.2010 TINDAKAN Pendedahan kepada JPN Perlis/JPWP Kuala Lumpur Ujian talian di empat (4) buah sekolah di sekitar K.Lumpur Perbincangan aliran proses kenaikan pangkat (sekolah PTJ/PPD/JPN/Bhg./BPSM) yang berkaitan dengan BPK bersama PPD di bawah JPWP KL dan JPWP KL Keputusan Mesyuarat Susulan Jemaah Menteri bersetuju dengan pengintegrasian sistem-sistem berkaitan guru Bengkel Sistem Maklumat Guru Bersepadu di Hotel Allson Klana, Nilai, N. Sembilan Perbincangan penambahbaikan keperluan aplikasi ePANGKAT - administrator, peranan KJ, laporan dll21

22.09.2010 23-25.11.2010 17.12.2010Caw Naik Pangkat, BPSM Mei 2011

SAMB..STATUS KEMAJUAN ePANGKATTARIKH 05 - 06.01.2011 07.01.2011 TINDAKAN User Acceptance Test (UAT) oleh BPSM bersama BPM BPSM telah mula memasukkan (key-in) data di dalam ePANGKAT secara online

27 - 28 .01.201107 08.03.2011 09.03.2011 11.03.2011Caw Naik Pangkat, BPSM Mei 2011

ePANGKAT dibentang untuk program perekayasaan KPM untuk dibincangkan bersama MAMPUPengujian dan latihan ePANGKAT bersama JPN N.Sembilan, JPWP KL & JPN Selangor bagi proses Time-Based Perbincangan keperluan penempatan pemangkuan dan pertukaran Perbincangan untuk menarik data HRMIS ke dalam ePANGKAT22

SAMB..STATUS KEMAJUAN ePANGKATTARIKH 18.03.2011 22 & 28.03.2011 TINDAKAN Pembentangan ePANGKAT kepada Cawangan Pengurusan Maklumat (PM), BPSM Perbincangan proses kerja urusan penempatan pemangkuan/pemakluman kenaikan pangkat

Caw Naik Pangkat, BPSM Mei 2011

23

PERANCANGAN SETERUSNYATARIKH TINDAKAN Membina aliran proses penempatan pemangkuan dan pertukaran serta menambahbaik keperluan sedia ada Memberi latihan proses Time-Based kepada Jurulatih (TOT) kepada Urus setia Kenaikan Pangkat di JPN/Bhg. Memuat naik iklan kenaikan pangkat Time-Based PPPS Siri latihan ePANGKAT Peluasan skop pelaksanaan proses Time-Based di Bhg. KPM, JPN, PPD, KM, IAB, IPGM & kader24

PEMBANGUNAN01 30.05.2011 PELAKSANAAN 3-5.05.2011 30.05.2011 Jun Dis 2011 Dis 2011Caw Naik Pangkat, BPSM Mei 2011

TENTATIF SESI LATIHAN ePANGKAT TAHUN 2011No.Siri Siri 1 Siri 2 Siri 3 Bulan Jun Tarikh 14, 15, 16 12, 13,14 23, 24 Negeri Selatan

SENARAI LAWATAN BAGI SESI ePANGKAT MENGIKUT (Johor, Negeri Sembilan, Melaka) ZON TAHUN 2011Julai Ogos Sabah Tengah (Selangor, WP Kuala Lumpur, WP Putrajaya) Timur (Kelantan, Terengganu, Pahang) Utara (Pulau Pinang, Perak, Kedah, Perlis) Sarawak

Siri 4

September

20, 21, 22

Siri 5Siri 6

OktoberNovember

9,1016, 17

Caw Naik Pangkat, BPSM Mei 2011

Laman Sesawang: www.moe.gov.my/epangkat

Meja Bantuan: 03 8884 7965/7959/7882/7893, 03 8872 1417Caw Naik Pangkat, BPSM Mei 2011

LANGKAH PENGGUNAAN & DEMO

Caw Naik Pangkat, BPSM Mei 2011

27

PENUTUPePANGKAT dijangka akan dapat menyelesaikan masalah kelewatan Meningkatkan kecekapan, keberkesanan penyampaian dan kepuasan pelanggan

Caw Naik Pangkat, BPSM Mei 2011

28

Caw Naik Pangkat, BPSM Mei 2011

29