slaag toerisme , lag-lag in toerisme , lag-lag in 2013 ‘n hulpbron vir toerisme onderwysers en...

Download Slaag Toerisme , lag-lag In Toerisme , lag-lag In 2013 ‘n Hulpbron vir Toerisme Onderwysers en leerders.…

Post on 31-Aug-2018

245 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Slaag Toerisme, lag-lagIn 2013

  n Hulpbron vir Toerisme Onderwysersen leerders. Hierdie boekie bevat al die Afdeling A vrae van al die ToerismeNSS vraestelle vanaf November 2008 tot en met November 2012. Gebruiksaam met die relevante memos

  Saamgestel deur Rodney Johnson

  Vir nog Toerisme hulpbronne:http://www.kwikwap.co.za/tss

 • Toerisme

  Hersiening Afdeling A

  Saamgestel deur Rodney Johnson,

  CA Tourism : Metro North Education District

 • Toerisme 3 DoE/November 2008 NSS

  Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

  AFDELING A: KORTVRAE VRAAG 1 1.1

  Vier moontlike opsies word as antwoorde vir die volgende vrae gegee. Kies die antwoord en skryf slegs die letter (A D) langs die vraagnommer (1.1.1 1.1.15) in die ANTWOORDEBOEK neer, byvoorbeeld 1.1.16 C.

  1.1.1 Die nasionale Minister van die Departement van Omgewingsake

  en Toerisme is

  A

  B C D

  Pallo Jordan. Marthinus van Schalkwyk. Manto Tshabalala-Msimang. Valli Moosa.

  1.1.2 Indien jy die akkreditasiesimbool van die volgende organisasie by

  jou gastehuis vertoon, kan gaste van goeie dienslewering verseker wees:

  A

  B C D

  IATA TGCSA SAVRALA TBC

  1.1.3 Indien die dienskontrak van 'n permanente werker in die

  toerismebedryf bepaal dat hy of sy daagliks vanaf 23:00 tot 07:00 moet werk, word na so 'n werker as 'n werker verwys.

  A

  B C D

  tydelike stuk- skof- plaasvervanger-

  1.1.4 Hierdie strategie is die regering se onderneming om te verseker

  dat toerisme-ondersteuningstelsels en -dienste vir die mense van Suid-Afrika toeganklik gemaak word:

  A

  B C D

  Suid-Afrika Toerisme se Plaaslike Toerismegroeistrategie Witskrif oor die Ontwikkeling van Toerisme in Suid-Afrika Toerismebesigheidstrategie Die Program vir die Verligting van Armoede van DO&T ('DEAT')

  1.1.5 Hierdie organisasie is verantwoordelik vir streeksbemarking in

  Suidelike Afrika:

  A

  B C D

  CITES RETOSA UNESCO TOMSA

 • Toerisme 4 DoE/November 2008 NSS

  Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

  1.1.6 Hierdie Afrika-Kultuurfees van tien dae word in Bloemfontein gehou

  en vertoon die beste Afrika- en internasionale talent:

  A

  B C D

  Splashy Fen Joy en Jazz Oppikoppi Bosveldfees Macufe

  1.1.7 Die term wat gebruik word om toeriste te beskryf wat 'n land

  besoek om kulturele en nie vir natuurervarings nie, staan as bekend.

  A

  B C D

  etniese toerisme eko-toerisme avontuurtoerisme plaaslike toerisme

  1.1.8 Hierdie kulturele groep is bekend vir hulle kleurvol versierde huise

  wat van modder, stene, pleister en dekgras gemaak is:

  A

  B C D

  Tsonga Sotho Tswana Ndebele

  1.1.9 Hierdie land het slegs EEN tydsone: A

  B C D

  Verenigde State van Amerika Suid-Afrika Rusland Australi

  1.1.10 Die meeste lande wat Dagligbesparingstyd ('DST') gebruik, draai

  hulle horlosies uur/ure vorentoe.

  A

  B C D

  1 2 12 24

  1.1.11 Die internasionale organisasie wat verantwoordelik is vir die

  insameling van wreld toerisme statistieke.

  A

  B C D

  Verenigde Nasies Wreldtoerisme-Organisasie ('UNWTO') Afrika-Unie ('AU') Wreldgesondheidsorganisasie ('WHO') Suider-Afrikaanse Toerisme Dienste-organisasie ('SATSA')

 • Toerisme 5 DoE/November 2008 NSS

  Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

  1.1.12 'n Silwerplaat by die ingang van 'n gegradeerde hotel beteken A

  B C D

  baie goeie dienslewering. standaard dienslewering. uitstaande dienslewering. Geeneen van die bogenoemde nie

  1.1.13 Batho Pele-beginsels sluit die volgende in: A

  B C D

  Openheid en deursigtigheid Inligting en regstelling Toeganklikheid en hoflikheid Al die bogenoemde

  1.1.14 is 'n metode om kommentaar, aanbevelings en klagtes van 'n

  verskeidenheid inligtingsbronne te verkry om besluite op bestuursvlak te benvloed.

  A

  B C D

  Opdrag Terugvoer Markverkope Standaardstelling ('Benchmarking')

  1.1.15 'n Vorm van skriftelike kommunikasie wat gebruik word om 'n kort

  boodskap tussen mense in dieselfde organisasie oor te dra:

  A

  B C D

  Verslag Faks Besigheidsbrief Memorandum (15 x 1)

  (15)

 • Toerisme 6 DoE/November 2008 NSS

  Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

  1.2 Kies 'n woord(e) uit KOLOM B om by die beskrywing in KOLOM A te pas.

  Skryf slegs die letter (A H) langs die vraagnommer (1.2.1 1.2.5) in die ANTWOORDEBOEK neer.

  KOLOM A KOLOM B 1.2.1 Die ontwrigting van 'n mens se

  liggaamsritmes wat veroorsaak word deur oor verskeie tydsones te vlieg

  A

  B

  C

  D

  E

  F

  G

  H

  Suid-Afrika Toerisme Departement van Omgewingsake en Toerisme (DO&E/'DEAT') buitelandse valuta vlugvoosheid buitelandse wissels reisigerstjeks bankaankoopkoers oortrokke bankrekening

  1.2.2 'n Term wat gebruik word om te verwys na enige kommersile transaksie wat te doen het met die verskaffing of aankoop van geldeenhede wat nie eie aan jou land is nie

  1.2.3 Hierdie organisasie is verantwoordelik vir beleidsrigtings, regulasies en die ontwikkeling van toerisme in Suid-Afrika

  1.2.4 Hierdie vorm van geld is veiliger as kontant en kan vervang word as dit verloor of gesteel word

  1.2.5 Geldeenhede wat deur ander lande gebruik word

  (5 x 1) (5) 1.3 Kies die korrekte woord(e) uit di wat tussen hakies gegee word. Skryf slegs

  die woord(e) langs die vraagnommer (1.3.1 1.3.7) in die ANTWOORDEBOEK neer, byvoorbeeld 1.3.8 Groot Vyf.

  1.3.1 (Koperatiewe advertering/Franchise-advertering behels die gebruik

  van een handelsmerk van 'n produk om 'n ander niekompeterende handelsmerk te adverteer.

  1.3.2 (Agenda 21/Die Aarderaad ['Earth Council']) is 'n wreld-aksieplan

  wat die prioriteite vir volhoubare ontwikkeling in die 21ste eeu uitspel.

  1.3.3 Die organisasie wat verantwoordelik is vir die magtiging van regulasies oor reisgesondheidsertifikate wreldwyd, is die (WHO/WTTC).

 • Toerisme 7 DoE/November 2008 NSS

  Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

  1.3.4 Die gebrek aan geleenthede in die toerismebedryf wat in die verlede

  bestaan het, word in die (Plaaslike Toerismegroeistrategie/Witskrif oor die Ontwikkeling van Toerisme in Suid-Afrika) aangeroer en reggestel.

  1.3.5 Die (Groter St. Lucia-vleilandpark-/uKahlamba Wrelderfenisterrein)

  staan nou bekend as 'iSimangaliso'.

  1.3.6 (THETA/IATA) bestuur die vaardigheidsontwikkelings proses in 'n

  spesifieke afdeling van 'n bedryf, byvoorbeeld die toerismebedryf.

  1.3.7 (Visums/Paspoorte) vir toestemming tot toegang word verkry vanaf

  die land waarheen gereis word. (7 x 1)

  (7)

 • Toerisme 8 DoE/November 2008 NSS

  Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

  1.4 Bestudeer die prente hieronder en identifiseer die kulturele groep wat in elke

  prent uitgebeeld word. Skryf die letter (A E) en die kulturele groep in jou ANTWOORDEBOEK neer, byvoorbeeld F Xhosa kulturele groep.

  A B C D E

  (5)

 • Toerisme 9 DoE/November 2008 NSS

  Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

  1.5 Identifiseer DRIE logos uit die opsies wat gegee word, wat verseker dat

  standaarde in die gasvryheidsbedryf gehandhaaf word. Skryf slegs die letters in die ANTWOORDEBOEK neer.

  (3)

  A B C

  D E F

 • Toerisme 10 DoE/November 2008 NSS

  Kopiereg voorbehou Blaai