Školski kurikulum - sigurnost djece na internetu

Download Školski kurikulum - Sigurnost djece na internetu

Post on 25-May-2015

1.481 views

Category:

Education

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kolski kurikulum - Sigurnost djece na internetu Pedagoki tim projekta petzanet.HR

TRANSCRIPT

  • 1. Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fondakolski kurikulum - Sigurnost djece na internetu1. INFORMACIJEMODUL NASTAVNA JEDINICA ISHODI UENJA Uenici e: 1. MODUL (1. i 2. razred)1.1. Dobro doli u novi svijet-opisati mogunosti interneta-povezati stvarni svijet s internetom1.2. Kako u umi pronai stablo-razlikovati izvore informacija-pronai informacije iz razliitih izvora (internet, knjiga, iva rije)1.3. Nije svaka jabuka slatka-razlikovati dobre i loe informacije-pronai informacije iz razliitih izvora (internet, knjiga, iva rije)1.4. Kako odabrati pravu jabuku-koristiti se sadrajima s obrazovnoga portala uz pomo odrasle osobe1.5. Digitalni trag-prepoznati digitalne tragove i njihovu trajnost-izdvojiti osobni podatak koji e objaviti na internetu-prepoznati vanost odgovornoga ponaanja 2. MODUL (3. i 4. razred)1.1. Uhvati me ako zna-opisati pojam informacija i internet-pronai informacije na internetu na zadani pojam-iskazati zainteresiranost za pronalaenje informacija1.2. Internetski pribor-prepoznati Google kao alat kojim se pronalaze informacije na internetu-pretraivati sadraje na internetu uz pomo trailice Google1.3. Nije zlato sve to sja-prepoznavati dobre strane interneta (brz pristup informacijama)-uoavati loe strane interneta (dobivanje informacija neprimjerenih dobi)-upoznati opasnosti1.4. Na izvoru-prepoznati e-izvore (npr. eLektire, e-enciklopedija, e-rjenik)-koristiti se e-izvorima u obrazovne svrhe1.5. ije je to?-objasniti pojam autorsko pravo-prepoznati oznake autorskoga djela

2. Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda-zatienim se sadrajima koristiti u skladu s pravilima o potivanju autorskih prava 3. MODUL (5. i 6.razred)1.1. Za mene samo najbolje-objasniti zato je dobro koristiti se razliitim internetskim trailicama za pretraivanje-shvatiti da pretraivanjem vie razliitih stranica mogu dobiti bolje i tonije rezultate-vrednovati i procijeniti vjerodostojnost informacija po kriterijima pouzdanosti, tonosti, uporabljivosti, istinitosti i sigurnosti1.2. Digitalni tragovi-objasniti pojam digitalni trag na konkretnome primjeru-demonstrirati primjere dobre strane dijeljenja informacija na internetu i njihova brzog irenja-razlikovati primjerene informacije od neprimjerenih nakon provedene analize-uoiti posljedice nepromiljenoga objavljivanja neprimjerenih informacija (slike, video)1.3. Tko sam ja online?-istraiti i usporediti vlastiti realni i online identitet-shvatiti da internet prua slobodu odabira kako se predstaviti drugima (online)-preispitati razliita predstavljanja sebe na internetu te odrediti jesu li tetna ili bezopasna 4. MODUL (7. i 8. razred)1.1. Digitalna pismenost-objasniti pojam digitalna pismenost-razlikovati objektivnu informaciju (istinu) od senzacionalistike (lai)-grupirati informacije prema kriteriju objektivnosti1.2. Pravilo - tri izvora-prepoznati vjerodostojne izvore informacija-prepoznati informacije koje mrene stranice nude-koristiti se najmanje trima izvorima pri utvrivanju vjerodostojnosti informacije-prepoznati kvalitetu mrene stranice iz url-a 3. Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda2. KOMUNIKACIJE MODUL NASTAVNA JEDINICA ISHODI UENJA Uenici e: 1. MODUL (1. i 2. razred)2.1. Moje mjesto za igru i zabavu-nabrojiti mogunosti rada na internetu-odigrati igru na internetu u nazonosti uitelja-igrati primjerene online igre2.2. Pristojno ponaanje-primijeniti pravila ponaanja iz stvarnoga svijeta u virtualni svijet2.3. Dobre poruke-prepoznati obiljeja dobrih i loih poruka-razlikovati ton poruke2.4. Uzoran stanovnik u virtualnome svijetu-primjenjivati pravila pristojnoga ponaanja i prepoznati posljedice u sluaju njihova nepotivanja2.5. Poruka koja najbre stie-prepoznati naine primanja i slanja poruka (brzina, nesporazumi, jasnoa, ljubaznost)2.6. Ponaanje za 5-nauiti to su privatne informacije-upoznati pravila sigurnoga ponaanja u stvarnome ivotu i na internetu 2. MODUL ( 3. i 4. razred)2.1. Pristojno ponaanje-navesti pravila ponaanja na internetu-prepoznati svoje i ponaanje drugih-prilagoditi svoje ponaanje pravilima-utjecati na druge svojim pozitivnim primjerom2.2. "Uguglaj" svoje ime i ponosi se time-opisati pojam digitalni ugled kao skup informacija objavljenih o nekome na internetu-prepoznati i objaviti osobne uspjehe za podizanje digitalnoga ugleda-brinuti se o vlastitome digitalnom ugledu2.3. Ispeci pa reci-prisjetiti se da je digitalni ugled skup informacija objavljenih o nekome na internetu-zakljuiti da na digitalni ugled utjeu svi njihovi tragovi u komunikaciji (potivanje pravila na internetu, poruke na mobitelu, komunikacija tijekom igranja online igara) na IT ureajima2.4. Pametno odlui, zabavi se i naui-navesti primjerene online igre-koristiti se primjerenim raunalnim igrama za uenje-prihvaati pozitivne poruke online igara2.5. Pokai to zna-koristiti se videokonferencijskim programima za meuueniku suradnju i uenje-pokrenuti meuueniku suradnju-spoznati vanost timskoga rada 4. Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda-prakticirati timski rad 3. MODUL (5. i 6. razred)2.1. Moje online susjedstvo-promiljati o nainima komuniciranja s razliitim ljudima u stvarnome ivotu-razlikovati skupine ljudi po razinama komunikacije-kreirati ilustracijom svoje virtualno susjedstvo prema nainjenoj podjeli2.2. Pametno s mobilnim ureajima-odrediti koje informacije smiju, a koje ne smiju dijeliti mobilnim ureajima-otkriti kako blokirati neeljene pozive, tekstualne poruke, e-potu (spam) na mobilnim ureajima-odabrati od ponuenih aplikacija mobilne aplikacije primjerene njihovu uzrastu2.3. Rijei mogu povrijediti-razvijati empatiju prema rtvama internetskoga zlostavljanja -primjenjivati pristojnu komunikaciju internetom -znati procijeniti granicu izmeu pristojne i nekorektne komunikacije -osvijestiti postojanje razliitih naina na koje uenici mogu biti povrijeeni2.4. Z-generacija-objasniti svojim rijeima pojam digitalno doba-usporediti nain komunikacije meu ljudima nekad i danas-prepoznati vanost uporabe digitalnih medija u dananje doba i njihovu sveprisutnost2.5. Dobre i loe strane digitalnoga doba-razlikovati pozitivna i negativna obiljeja digitalnoga doba-istaknuti opasnosti koje se skrivaju u koritenju digitalnim medijima (cyberbullying, seksting, trolling, online ugled, kriminal na internetu, pretjerano koritenje internetom...)-raspravljati o vlastitoj upotrebi digitalnih medija 4. MODUL (7. i 8. razred)2.1. Digitalni graanin-razumjeti pojam digitalni graanin-provjeriti vlastite navike u koritenju digitalnim tehnologijama-razumjeti proces donoenja odgovornih odluka-nabrojiti devet sastavnica koje opisuju digitalnoga graanina-prepoznati poeljne osobine, ponaanja i vrijednosti digitalnoga graanina2.2. Prava i sigurnost-objasniti povezanost potreba, prava i odgovornosti-izrei svoja online prava i odgovornosti-razlikovati odgovorno od neodgovornoga online ponaanja-navesti posljedice naruavanja prava2.3. Privatnost i dijeljenje sadraja-utvrditi prednosti i rizike dijeljenja sadraja-uoiti posljedice objavljenih sadraja na ugled osobe-kritiki analizirati razliite objavljene sadraje-kritiki razmiljati o osobnoj privatnosti i objavljivanju vlastitih sadraja 5. Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda2.4. Gluhi telefoni-razlikovati obiljeja komunikacije licem u lice i digitalne komunikacije-razumjeti razloge pogrenoga interpretiranja poruka-ovladati pravilima pisane komunikacije u digitalnoj komunikaciji2.5. Budi svoj-utvrditi osobne vrijednosti u offline i online komunikaciji-istraiti utjecaj vrnjaka na izgraivanje sustava vrijednosti-analizirati ponaanja na konkretnim primjerima prema kriteriju iskrenosti 6. Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda3. STVARANJE SADRAJA MODUL NASTAVNA JEDINICA ISHODI UENJA Uenici e: 1. MODUL (1. i 2. razred)3.1. Moj kreativni rad-kreativno se izraziti u jednostavnome multimedijskom programu-predstaviti i objasniti svoj rad-prepoznati i opisati pojam autorskih prava3.2. Potujem tui rad-traiti doputenje za preuzimanje tuih uradaka-prepoznati i opisati pojam autorsko pravo 2. MODUL (3. i 4. razred)3.1. Manje je muenje uz online uenje-nabrojiti naine izrade multimedijskih sadraja (prezentacije, stripovi, plakati)-izraivati i koristiti se multimedijskim sadrajima (Prezi, Pixton, Glogster)-uoiti razliku izmeu privatne i javne objave sadraja-izraivati multimedijske sadraje i razvijati digitalnu kreativnost3.2. Copy paste, to doputeno jest-zakljuiti da je preuzimanje tuih radova bez doputenja (presnimavanje glazbe, filmova, raunalnih igara, slika, prezentacija, sastavaka) kraa-osuivati takvo ponaanje3.3. Autor je za-prepoznati i rabiti tue sadraje (prezentacije, tekstove, fotografije) s doputenjem autora-pri kreiranju vlastitih sadraja potivati autorska prava (npr. navesti autora) 3. MODUL (5. i 6. razred)3.1. Kopiranje ili kraa-objasniti pojmove autorstva, piratizacije i plagijata-razmiljati o piratizaciji i plagijatu kao neodgovornome ponaanju na konkretnim primjerima-prepoznati copyright znak-upotrebljavati Creative Commons licence3.2. Ovo je moje-opisati emu slue autorska prava i tko ima pravo na njih-stvoriti programom Bojenje svoj autorski rad i dopustiti koritenje oznaivanjem copyright znakom-razlikovati privatnu od javne objave autorskoga rada-znati navesti postupke kad se povrijede autorska prava 4. MODUL ( 7. i 8. razred)3.1. Moj autorski rad-primijeniti pravila zatite kreativnoga rada 7. Projekt IPA IPA4.1.3.1.06.01.c07 Sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda-stvoriti i objaviti vlastiti rad3.2. Kreativnost na djelu-prepoznati plagiranje na konkretnim primjerima-osmisliti vlastiti autorski rad (spot, animaciju) potujui autorska prava3.3. Mata je sveA.Einstein-sluiti se razliitim alatima za izraavanje kreativnosti-vredn

Recommended

View more >