skolska soustava

Download Skolska Soustava

Post on 24-Apr-2015

2.542 views

Category:

Education

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • 1. Vzdlvac soustava R Ji Husa [email_address]
 • 2. Vzdlvac soustava
  • sloit systm nesnadn zen
  • znan setrvanost systmu
  • nemonost skokovch zmn
  • vsledky se projev po mnoha letech
  • historick vlivy, demografie
  • hodnotov orientace obyvatel
  • rove vzdlanosti obyvatelstva
 • 3. Dleit data
  • Povinn koln dochzka
   • 1774 - Marie Terezie
   • Trivium st, pst a potat
   • Zklady vzdlanosti
   • Zlat vk uitel
  • Porovnejte vznam vzdln
   • Tzv. manka
   • Maturita
   • V vzdln
 • 4. Dleit data
  • Jednotn kola
   • 1948 - Zdenk Nejedl
   • Ideologick vlivy
  • Po roce 1990 ..
   • vznik soukromho kolstv
   • prvn subjektivita kol
   • Odsttnn kolstv
 • 5. Zmny ve kolstv po roce 1990
  • ukonen monopolu sttu na vzdlvn soukrom koly
  • zmny v zen stednch kol
   • odvtvov zen (1991 2001)
   • zen samosprvnmi orgny (od 2001)
   • decentralizace zen
  • pln odsttnn kolstv (1991 - Z, 1998 V, 2001 S)
 • 6. Dleit dokumenty
  • novelizace kolsk legislativy (1990)
  • zkon o vysokch kolch (1998)
  • lisabonsk proces (2000)
  • sttn informan politika ve vzdlvn (2000)
  • Nrodn program rozvoje vzdlvn v R Bl kniha (2001)
  • kolsk zkon a souvisejc pedpisy (2004 - 2005)
 • 7. Zmny kolsk legislativy po r. 1990
  • novela stvajcho kolskho zkona z roku 1984 a navazujcch pedpis
   • platn a do r. 2004
  • svoboda projevu, prvn subjektivita S
   • Odpolitizovn kolstv (k nesm bt trestn pro nensiln in opozin politickho charakteru..)
  • oteven vzdlvacho prosted (soukrom koly)
  • loha sttu (MMT) zachovna
   • stt financuje a d koly
 • 8. Zkon o vysokch kolch - 1998
  • odsttnn V veejn V
   • majetek, autonomie zen
   • zvislost na veejnch zdrojch
  • zizovatelsk funkce
   • veejnoprvn V parlament
   • soukrom V po splnn podmnek
 • 9. Lisabonsk proces (2000) - cle
  • vzdlvn uitel
  • spolenost zaloen na znalostech, celoivotn uen
  • vytvoen prosted otevenho pro uen
  • zajitn pstupu k ICT technologim
  • poslen vazeb mezi svtem prce a vzkumem
  • poslen mobility a vmn, studium jazyk
  • restrukturalizace studia V (3 + 2)
 • 10. Sttn informan politika ve vzdlvn SIPVZ - 2000
  • (+) vybaven kol HW a pipojen k internetu
  • (+) vzdlvn uitel (Z, P, S)
  • (+/-) celkov posun kolstv v oblasti ICT
  • (-) nerovn postaven kol (erven koly x zelen koly)
  • (-) tuh centrln zen
  • (-) efektivnost prostedk
  • (-) navazujc programy
 • 11. Bl kniha nrodn program rozvoje vzdlvn - 2001
  • zsadn dokument pro vvoj kolstv
  • formuluje cle pro vzdlvn
  • sttn maturitn zkouka
  • rmcov vzdlvac programy, koln vzdlvac programy
  • zklad pro tvorbu nov kolsk legislativy
 • 12. Srovnn kolstv R (OECD)
  • stav pro informace ve vzdlvn (IV) - http://www.uiv.cz
  • Eurydice - http:// www.eurydice.org /
  • Nrodn stav odbornho vzdlvn (NOV) - http://www. nuov . cz
 • 13. Prmrn ron vdaje na vzdlvn na studenta (v US $ pepoteno na paritu kupn sly, 2004)
 • 14. HDP vynakldan na kolstv v %
 • 15. Vvoj potu k
 • 16. Nezamstnanost mladch lid
 • 17. zdroj: esk kolstv v mezinrodnm srovnn (Education at a Glance 2005) http://www.uiv.cz/soubor/1986
 • 18.
 • 19. Maturitn/Nematuritn vzdlvn
 • 20.
 • 21. kolsk legislativa po r. 2005
  • kolsk zkon
  • zkon o pedagogickch pracovncch
  • navazujc pedpisy (cca 50)
  • pesun legislativnch prav do zkonnch norem nrst legislativy
  • zkony vyhlky metodick pokyny
 • 22. Platy uitel
 • 23.
 • 24. Informace o stednm odbornm kolstv
  • NOV
  • Nrodn stav odbornho vzdlvn
  • http://www.nuov.cz
  • Vvoj vzdlanostn a oborov struktury ve stednm a vym vzdlvn (2005)
 • 25. Poteby zamstnavatel
 • 26. Poteby zamstnavatel
 • 27. kolsk soustava R
  • pedkoln vzdlvn
  • primrn vzdlvn (povinn koln dochzka)
  • sekundrn vzdlvn
   • postsekundrn vzdlvn
  • tercirn vzdlvn
  • celoivotn vzdlvn
  • graf
 • 28. Primrn kolstv
 • 29. Sekundrn kolstv
 • 30. Terciln kolstv
 • 31. Sttn sprva ve kolstv
  • zajiuje vliv sttu na kolstv
  • ovlivuje kolstv na vech stupnch
  • rozhodnut, sprvn zen
  • MMT R
   • kraj, obec
    • editel koly
  • sprvn d (500/2004 Sb.)
  • kolsk zkon (561/2004 Sb.)