sistemes de protecció srs

Download Sistemes de Protecció SRS

Post on 04-Jul-2015

153 views

Category:

Education

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PDF explicativo de diferentes elementos de seguridad pasiva de l'automóbil.

TRANSCRIPT

  • 1. Mdul4 UF2 Elements amovibles interiorsPrecaucions amb elements pirotcnics. Marc Casas Castro

2. Molts dels vehicles actuals porten com aequipaments de fbrica o opcional laincorporaci duna srie delements deseguretat passiva.Hi ha un grup per amb el que hem de tenir encompte unes precaucions ja que snpotencialment perillosos quant els manipulem ono!!ELEMENTS PIROTCNICSMarc Casas Castro 3. On trobem elements pirotcnics.AIRBAGSPRETENSORS Marc Casas Castro 4. AIRBAGs un sistema de retenci suplementria.Seguretat PASSIVA.La seva principal funci s evitar possibleslesions dels ocupants en cas dimpactes.Es tracta dun coix que sinfla automticamentinterposant-se entre el cos i lestructura delvehicle. Marc Casas Castro 5. Tipus:Segons lequipament del vehicle pot dur ms omenys airbags.Podem trobar:o Frontal conductoro Frontal copiloto Lateral conductoro Lateral copiloto Genolls conductoro Cortines laterals Marc Casas Castro 6. Components i funcionament bsic:El sistema consta de: Unitat comandament Sensors collisi Testimoni Rodet de contacte Airbag Marc Casas Castro 7. Els sensors capten limpacte i desacceleraci. La unitat capta la desacceleraci i determina sical disparar o no i quins elements dispara. El rodet de contacte permet el gir del volant ala vegada que mant lairbag connectat. Lairbag s la bossa que sinfla, i ho fa enmil.lssimes de segons, s una reacci moltviolenta. Marc Casas Castro 8. Velocitat dactivaci, inflat i desinflat Marc Casas Castro 9. CORTINA INFLABLEs laltre gran element de seguretat passiva,similar a lairbag. s un gran coix que sinfla pertal devitar impactar amb el cap als laterals delvehicle en cas de col.lisi lateral.Marc Casas Castro 10. La cortina recorre tot el lateral de lhabitacle ies desplega de dalt cap a baix. Marc Casas Castro 11. AIRBAG LATERAL DE SEIENTActualment trobem vehicles que equipen airbags deprotecci lateral en els seient devanters.La principal funci s la dapartar locupant del seientdel lateral del vehicle en cas duna col.lisi lateral. Marc Casas Castro 12. PRETENSORSEls cinturons amb pretensors tamb sn unelement de seguretat PASSIVA.La seva principal funci s la de recollir partdel cintur en el moment de la col.lisi,aconseguint disminuir la distncia entre aquest ilocupant i reduir conseqentment ladesacceleraci i recorregut de locupant. Marc Casas Castro 13. Aquests mecanismes poden estar situats alcostat de la hebilla de subjecci o en el propicarret. Marc Casas Castro 14. Marc Casas Castro 15. Quines mesures especials tindrem en compte generalitzades Consultar manual fabricant Desconnectar sempre la bateria. Esperar un temps prudencial (mn.15) abans demanipular. Descarregar-nos electrosttica tocant xapa. No engrassar mai els contactes No reparar installacions elctriques (si no ho indica elfabricant) No utilitzar MAI un tester per comprovar els elementspirotcnics. Marc Casas Castro 16. Desmuntar la UCE si shan de treballar a prop realitzantcops o saccejades. Si observem danys sha de substituir lelement Posar primer contacte i desprs connectar la bateriaMarc Casas Castro 17. Manipulaci i emmaguetzematge: Manipular amb precauci els elements pirotcnics. Mantenir-los en la seva caixa de transport fins que shagin demuntar. No deixar-los sense supervisi. Manipular amb precauci els elements limtrofs. No deixar mai un element sense vigilncia. Emmaguetzemar i transportar segons la llei de materialsexplosius. Dipositar lairbag sempre amb la zona dinflat cap amunt.(observar pg. 396-397-398) Marc Casas Castro 18. WHIPS de VOLVO Sistema anti-fuetada de la columna. Una pea (2 per seient) es deforma per taldacompanyar lesquena per tal devitar queaquesta pateixi una fuetada.Marc Casas Castro