Sistema polític espanyol i català

Download Sistema polític espanyol i català

Post on 07-Jul-2015

5.150 views

Category:

Education

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. TEMA 15:l'organitzaci poltica i territorial d'Espanya i Catalunya</li></ul> <p> 2. </p> <ul><li>Qu s la democrcia? </li></ul> <ul><li>Quines caracterstiques essencials t? </li></ul> <ul><li>Pluja d'idees. </li></ul> <p> 3. Caracterstiques del sistema democrtic </p> <ul><li>p. 314 del llibre de text. Caracterstiques essencials: </li></ul> <ul><li><ul><li>Constituci </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Llibertats pbliques i dret a participaci </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Respecte als drets humans (Dret a la vida, llibertat i seguretat, article 3r). </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Divisi dels poders </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Sufragi universal, vot personal i secret. </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>igualtat davant la llei, Sobirania nacional. </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Deure d'informar i d'escoltar de les autoritats pbliques. </li></ul></li></ul> <p> 4. Espanya: sistema poltic</p> <ul><li>Democrcia constitucional: </li></ul> <ul><li><ul><li>1978 Constituci: llei fonamental. </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Lectura dels principis bsics, p. 315 i articles inicials, p. Inicials del tema. </li></ul></li></ul> <ul><li>Democrcia parlamentria:</li></ul> <ul><li><ul><li>Monarquia parlamentria: </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>El rei s el cap d'estat per sotms a les lleis del parlament. REGNA per NO GOVERNA. </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Representativa: per mitj del vot -&gt; elecci dels parlamentaris i constituci de les Corts Generals. </li></ul></li></ul> <p> 5. </p> <ul><li>Convocatries electorals: </li></ul> <ul><li><ul><li>Eleccions generals </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Autonmiques </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Municipals</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Europees </li></ul></li></ul> <ul><li>Esquema p. 316 </li></ul> <p> 6. </p> <ul><li>Grfic de la participaci de vot, p. 316, exercicis. </li></ul> <ul><li>Resultats provincials del 2008: </li></ul> <ul><li><ul><li>PP </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>PSOE </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Escons al Congrs dels diputats. </li></ul></li></ul> <p> 7. La divisi de poders: la base de la democrcia </p> <ul><li>Esquema de la p. 318 de la divisi de poders. </li></ul> <ul><li>Poder legislatiu: </li></ul> <ul><li>Congrs dels diputats: </li></ul> <ul><li><ul><li>Legislar </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Elecci per eleccions</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>350 membres: 2 per provncia + un de Ceuta + un de Melilla + proporcionalment al nombre d'habitants. </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Llei d'Hondt,p. 318. -&gt; afavoreix els grans partits. </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Constituci del Congrs -&gt; rei proposa candidat per la presidncia (el ms votat) i el Congrs desprs d'escoltar el seu programa, el vota. </li></ul></li></ul> <p> 8. </p> <ul><li>El Senat: </li></ul> <ul><li><ul><li>Representaci territorial </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Revisar les propostes legislatives del Congrs. </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Ratificar tractats internacionals. </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Representaci: </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Cada Parlament autonmic dessigna un senador i un altre ms per cada mili d'habitants de la CCAA. </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Cada provncia presenta 4 senadors </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Electors escullen 3 de la llista electoral -&gt; els ms votats seran els senadors. </li></ul></li></ul></li></ul> <p> 9. </p> <ul><li>Poder executiu. El govern. </li></ul> <ul><li><ul><li>Format pel president i els ministres. </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Executar les lleis i Promulgar decrets </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Elegit pel Congrs i controlat pel congrs al qual ha de retre comptes de la seva gesti. </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Moci de censura (majoria dels diputats proposen un canvi de govern) o moci de confiana (president dissolt les Corts i convoca eleccions anticipades) </li></ul></li></ul> <p> 10. </p> <ul><li>Poder judicial. </li></ul> <ul><li><ul><li>Jutjar i executar all jutjat. </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Consell General del Poder Judicial (cGPJ): rgan de govern de tots els jutjats i tribunals, format pel president del tribunal Suprem+ 20 vocals (escollits cada 5 anys per les Corts, mnim de 15 anys d'experincia) -&gt; objectiu fonamental: controlar la independncia del poder judicial. </li></ul></li></ul> <p> 11. COMUNITATS AUTNOMES </p> <ul><li>Estatuts dautonomia: llei on sestableixen: </li></ul> <ul><li><ul><li>Les competncies: </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Competncies transferides: educaci, sanitat i les institucions dautogovern. </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Competncies compartides: justcia, legislaci laboral i infraestructures. </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Les caracterstiques de lautogovern. </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Finanament: </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Model de rgim foral: Pas Basc i Navarra. </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Model de rgim com. </li></ul></li></ul></li></ul> <p> 12. </p> <ul><li>Institucions autonmiques: </li></ul> <ul><li><ul><li>Parlament:</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>aprovar les lleis i pressupostos. </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Control de lacci de govern. </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>President autonmic: dirigeix, forma govern i s elegit pel Parlament. </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Govern: President i consellers. </li></ul></li></ul> <ul><li>PODER LEGISLATIU I EXECUTIU, NO PODER JUDICIAL. </li></ul> <p> 13. </p> <ul><li>Evoluci dels Estatuts. </li></ul> <ul><li>1979 Estatut del Pas Basc i Catalunya. </li></ul> <ul><li>1983 17 estatuts. </li></ul> <ul><li>1995 Ceuta i Melilla: ciutats autnomes. </li></ul> <ul><li>2009 revisi dels estatuts. </li></ul> <p> 14. PODER LOCAL </p> <ul><li>PROVNCIES: </li></ul> <ul><li><ul><li>Des del 1833, </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Circumscripci electoral de lestat </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Subdelegat del govern </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Entitat administrativa local de ms alt rang. </li></ul></li></ul> <p> 15. </p> <ul><li>MUNICIPIS </li></ul> <ul><li><ul><li>Unitat territorial ms elemental. </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Ajuntament: govern i gesti.</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Cada 4 anys selegeixen els regidors i aquests lalcalde. </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Competncies: residus, urbanisme, transport pblic, escola i guarderiesp.321. </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Propostes prpies recollides a la prctica 5. </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Mitjans econmics i materials: </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Tributs propis </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Cedits impostos estatals i de les CCAA. </li></ul></li></ul></li></ul> <p> 16. Si fssiu redactors </p> <ul><li>Zones verdes </li></ul> <ul><li>Pipicans controlats </li></ul> <ul><li>Voreres i escombraries </li></ul> <ul><li>Millor comunicaci dins dels pobles i ciutats. </li></ul> <ul><li>Activitats de lleure per joves </li></ul> <ul><li>Serveis: saturats, absents o llunyans. </li></ul> <ul><li>Pla urbanstic </li></ul> <ul><li>Ms poblaci = ms infraestructures? </li></ul> <p> 17. </p> <ul><li>altres: </li></ul> <ul><li><ul><li>Mancomunitats </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Cabildos i consells insulars per les illes. </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Comarques a Catalunya, Arag i Galcia i parrquies a Galcia. </li></ul></li></ul> <p> 18. CATALUNYA </p> <ul><li>Lectura p.322 del prembul de lEstatut. </li></ul> <ul><li>Reps histric: </li></ul> <ul><li><ul><li>1932: Estatut de Nria </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>1979: Estatut de Sau </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>2006: Estatut actualpendent de resoluci. </li></ul></li></ul> <ul><li>Autogovern: GENERALITAT DE CATALUNYA: </li></ul> <ul><li><ul><li>Sistema institucional en qu sorganitza lautogovern. </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Format pel: </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>PARLAMENT: 135 membres, funci legislativa, pressupostos i control. </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>PRESIDENT: funci representativa davant lestat i cap responsable del Consell executiu. </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>CONSELL EXECUTIU. </li></ul></li></ul></li></ul> <p> 19. </p> <ul><li>Poders efectius: </li></ul> <ul><li><ul><li>Competncies: </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Exclusives: autogovern, dret, cultura, patrimoni, arxius i biblioteques, administraci local, urbanisme i ordenaci, turisme, recursos hidrulics, joventut, benestar social. </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Concurrents: igualtat entre central i Generalitat. </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Compartides:</li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Ex 2 p.328 </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Ingressos:</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Transferncies estatals </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Taxes i impostos propis </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Pot accedir a crdits i emetre deute pblic. </li></ul></li></ul></li></ul> <p> 20. </p> <ul><li>4 provncies </li></ul> <ul><li>43 comarques </li></ul> <ul><li>946 municipis + 1 de nou: La Canonja </li></ul> <ul><li><ul><li>Processos de segregaci. </li></ul></li></ul> <ul><li>Exercici 2. </li></ul>