Šiser - Inovace prakticky 2015 - Přerov

Download Šiser - Inovace prakticky 2015 - Přerov

Post on 10-Aug-2015

52 views

Category:

Technology

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 1. 1. Zefektivnn innosti TA R v oblasti podpory VaVaI a podpora posilovn odbornch kapacit organizac veejn sprvy v oblasti VaVaI Roman iser Inovan Think Tank TAR TA R, 26 . 5. 2015
 2. 2. KA 5 - Pprava innosti platformy pro inovan politiky Cl: Vytvoit a zvit kvalifikaci kapacit TA R pro metodick zen, sbr zkuenost a informac a koordinaci virtuln platformy inovan politiky (platforma tzv. think-tank s expertzou v konkrtnch oblastech inovan politiky), tzv. Inovan think-tank (ITT). Hlavn vstupy: Funkn platforma inovanho think-tanku s nastavenm systmem pravideln komunikace a rmce innosti. Vedlej vstupy: Setkn ITT bhem projektu v regionech, nvrh dal npln innosti ITT, nastaven systmu komunikace a nastaven funkn platformy spoluprce.
 3. 3. Inovan ekosystm = Pprava na budoucnost Leden 2015
 4. 4. 5
 5. 5. kluby obchodn kom. 6 ivnostnk vzkumnk ednk sdruen neziskovka minist. mentoi prvnci vzkumn & inovan agentury CTT banky venture caps/fondy, PI Business angels korportn venture konzultanti ady agentura think- tanky asociace regionln univerzitn VTP klastry coworkingy akcelertory zamstnanec
 6. 6. Inspirace od soused: Mapa start-up komunity
 7. 7. Typologie firem pro hodnocen jejich inovanho potencilu 1. Globln inovan ldi 2. Globln nsledovatel 3. Regionln vyzvatel 4. Nov firmy s inovanmi ambicemi 5. Lokln optimaliztoi 6. Dceinn firmy poskytujc sluby holdingu
 8. 8. INKA Klasifikace firem dle technologick vysplosti technological leader pioneer disciple adapter adopter total Number of Companies 49 30 83 76 59 297 Median share of exports to output 90% 46% 70% 62% 50% 70% Median number of emloyees in 2013 529 44 375 100 265 193 Median average wage 31 221 34 000 28 616 29 856 32 000 30 000 Median share of university 20% 40% 20% 29% 20% 23% Median R&D spending per employee in CZK mil. 0,147 0,339 0,104 0,167 0,06 0,125 Median number of persons in R&D 60 12 32 15 12 20 Median share of employees in R&D 8,4% 28,1% 7,3% 17,5% 5,0% 10,0% Median R&D spending in CZK mil. 65 19 30 12 12 22 Median subsidies for R&D in CZK mil. 3 4 3 2 1 2,5 Median share of expenditure on R&D output 5,1% 15,2% 4,3% 10,6% 2,6% 6,3%
 9. 9. Inovan kapacita v R Inovan potencil = Schopnost firem tvocch ekonomiku na zem R prosadit se prostednictvm inovac na svtovch trzch (INKA) V R relativn omezen skupina firem investujc vznamn do VaV nzk potencil pro (technick) inovace vych d S tm souvis zk prostor pro spoluprci firem a VO rozdln poadavky a motivace obou stran Pstup eskch firem na globln trhy stle dominantn skrz zapojen do hodnotovch etzc na nich pozicch a hlavn pes poboky nadnrodnch firem. Inovan kapacita poteba vyven kombinace trnch a technickch znalost. V R siln pevauje vyvinutost technickch nad trnmi a dalmi netechnickmi kompetencemi.
 10. 10. Postehy a zkuenosti a zskan z vyuit technologie Nabzejc technologie (poskytovatel) univerzity/ V vzkumn organizace poskytovatel R &D podnikov R & D Zprostedkuj c subjekt Poptvajc technologie obchodn spolenosti Korporace MSP vzkumn organizace penosnepm pm penos poteba poptvky INOVAN EKOSYSTM zkladn vzkum aplikovan vzkum vvoj uveden produktu na trh rozvoj vdy Aplikace novch technologi (nov produkty/ postup Hospodsk vvoj Sociln systm Prvn systm Oven/ pijet technologie veejnost Mezinrodn propojen Nrodn politika VaVaI Hospodsk politika (a ostatn politiky) Vzdlvac systm Finann systm Inovan stimuly / podnty
 11. 11. Technology readiness level
 12. 12. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Strastipln cesta od npadu do praxe
 13. 13. A) vdec/vynlezce se krbe sm B) businessman thne vzkumnka C) vdec je tlaen (sttem) Motivace pro aplikaci vzkumu do praxe
 14. 14. Podpora inovac v R
 15. 15. Monosti zefektivnn inovanho ekosystmu 1. Vzkumn fze Optimln modely podpory vzkumn fze, Orientace vsledk vzkumu na praktick vyuit (poptvkou taen orientace smrovn vzkumnch organizac ) Pehledn, veejn pstupn a uivatelsky pvtiv prezentace vsledk orientovanho vzkumu Stav: Vzkumn organizace nejsou dostaten motivovny/nuceny k orientaci vsledk vzkumu na aplikaci Vdaje na zkladn/aplikovan vzkum ve veejnm sektoru jsou tm stejn vysok jako investice do VaV ve firemn sfe ale jak jsou praktick dopady? Sleduj se dostaten benefity pro ekonomiku/spolenost? Nzk poptvka firem po spolenm een dlouhodobjch koncepnch vzkumnch otzek s VO VO nejsou schopny sv sluby/vsledky vzkumu nabdnout firmm atraktivn formou
 16. 16. Monosti zefektivnn inovanho ekosystmu 2. Oven technologie Nstroje (finann, nefinann, technologick) pro efektivn transformaci vsledk VaV do podoby praktick aplikace Propojen komern poteby a vsledk vzkumu + zskn cenn zptn vazby od potencilnch zkaznk (investor, vrobce, koncov uivatel, apod.), podnty, npady, poteby a poadavky. Stav: Barira mezi firemnm sektorem/komernmi potebami a veejnm vzkumem pouze 2% vdaj na VaV v sektoru V financovanch podniky (srovnn) Podpora Proof of concept zatm v poten fzi (Gamma, OP PIK) sousted se pouze na finann strnku, jsou opomjeny mkk doprovodn sluby (srovnn) Inovtoi v tto fzi nejvce hledaj: (i) zptnou vazbu od odbornk/potencilnch zkaznk ; (ii) publicitu/zviditelnn. A na dalm mst jsou finance (przkum IN)
 17. 17. Monosti zefektivnn inovanho ekosystmu 3. Pprava vstupu na trh Vchova k podnikn Prosted podporujc pirozen networking (scouti / s propojovatel , akcelertory, coworkingy) Pomoc zkuench businessman zanajcm podnikatelm Finann zralost trhu - dostatek kapitlu 0,00% 0,05% 0,10% 0,15% 0,20% 0,25% 0,30% 0,35% LU UK FI BE FR NL DK SE CH EU PL NO HU DE PT IE ES IT RO AT CZ EL BG Rizikov kapitl jako % HDP (2012) Rizikov kapitl nejen jako zdroj financ ale i zkuenost/ kontakt pro ranou fzi rozvoje podnikatelskho zmru
 18. 18. Monosti zefektivnn inovanho ekosystmu 4. Uveden inovace na trh Ambice dlat mezinrodn business. Dostaten kapitl a znalosti pro expanzi. Stav: V R je i mezi firmami na inovan pice zastoupeno mlo firem s ambic bt ldrem zmn na globlnch trzch (INKA) a psobit od svho zatku globln Legislativn a administrativn bariry pro start a rozjezd podnikn (viz pozice R v ebku Doing Business - WB) Dl indiktor Pozice (ze 189 zem) Vzdlenost k nejlepmu (0-100) Potebn as (dny) Zaloen firmy 110 82,6 19 Zskn stavebnho povolen 139 62,9 143 Zaveden elektiny 123 66,5 129 Placen dan 119 67,7
 19. 19. Benchmark vdskho inovanho systmu
 20. 20. 21 Advisory board Pracovn skupina Audience Instituce ITT team: (extern spolupracovnci) eitelsk teamy Zkladem ITT je komunita odbornk, sloen z odbornk z rznch sfr se zjmem zlepovat inovan prosted Inovan think tank
 21. 21. Dkujeme za pozornost www.tacr.cz