sinh hỌc 8

Click here to load reader

Download SINH HỌC 8

Post on 21-Jan-2016

66 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SINH HỌC 8. PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TÂN PHƯỚC TRƯỜNG THCS TT MỸ PHƯỚC Giáo viên: Trần Văn Thông. Chương IX: THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN. Bài 43: GIỚI THIỆU CHUNG HỆ THẦN KINH. Não. Tủy sống. Chương IX: THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN. Bài 43: GIỚI THIỆU CHUNG HỆ THẦN KINH. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • SINH HC 8PHNG GIO DC O TO TN PHCTRNG THCS TT M PHC

  Gio vin: Trn Vn Thng

 • Chng IX: THN KINH V GIC QUANBi 43: GII THIU CHUNG H THN KINHNo Ty sng

 • Chng IX: THN KINH V GIC QUANBi 43: GII THIU CHUNG H THN KINHI. Nron n v cu to ca h thn kinhII. Cc b phn ca h thn kinh

 • Chng IX: THN KINH V GIC QUANBi 43: GII THIU CHUNG H THN KINHI. Nron n v cu to ca h thn kinh1/ Cu to:

 • Bao milin

 • T bo thn kinhT bo thn kinh mM thn kinh

 • Si nhnh,si trc nhn, bao milinChng IX: THN KINH V GIC QUANBi 43: GII THIU CHUNG H THN KINHI. Nron n v cu to ca h thn kinh1/ Cu to:2/ Chc nng:

 • 2/ Chc nng:Chng IX: THN KINH V GIC QUANBi 43: GII THIU CHUNG H THN KINHI. Nron n v cu to ca h thn kinh1/ Cu to:

 • Chng IX: THN KINH V GIC QUANBi 43: GII THIU CHUNG H THN KINHI. Nron n v cu to ca h thn kinhII. Cc b phn ca h thn kinh1/ Cu to:

 • Hnh 43-2. H thn kinhNo Hp sDy thn kinh ty Ty sngCt sngDa vo hnh 43-2, chn t v cm t: no, ty sng, b si cm gic, b si vn ng vo ch thch hp:H thn kinh gm b phn trung ng v b phn ngoi bin.- B phn trung ng c no v ty sng c bo v trong cc khoang xng v mng no ty: hp s cha..; . nm trong ng xng sng.- Nm ngoi trung ng thn kinh l b phn ngoi bin, c cc dy thn kinh do cc.. v .. to nn. Thuc b phn ngoi bin cn c cc hch thn kinh.nob si vn ngty sngb si cm gic(3)(4)(2)(1)21534

 • Chng IX: THN KINH V GIC QUANBi 43: GII THIU CHUNG H THN KINHI. Nron n v cu to ca h thn kinhII. Cc b phn ca h thn kinh1/ Cu to:2/ Chc nng:

 • Mng, nhn, cht t bo.Thn c si nhnh, si trc Thn khng c si nhnh, si trc

  T bo Nron Ging nhau Khc nhau

View more