singel pockets najaar 2009

Download Singel Pockets Najaar 2009

Post on 24-Mar-2016

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prospectus, verbeterde versie

TRANSCRIPT

 • S I N G E L P O C K E T

  Bekroond met de Libris

  Literatuurprijs

  280.000 exemplaren verkocht.

  Eenmalige pocket-editie, op = op.

  Arthur JapinEen schitterend gebrek

  9 789041 331748

  I

  Drienveertigste druk

  Verschijnt oktober

  Omvang 240 blz.

  Omslag Sander Patelski

  Prijs 7,50

  NUR 311

  ISBN 978 90 413 3174 8

  In zijn memoires ver-meldt Casanova terloopsdat Lucia een van de wei-nige vrouwen is die hijooit onrecht heeft aan-gedaan. Maar hoe? Wat is er gebeurd? Lucia en Casanova lerenelkaar kennen op eenfeest nabij Veneti, wor-den verliefd en beloven el-kaar eeuwige trouw. Maarkort daarna verdwijnt Lucia zonder een woorduit Casanovas leven.Waarom deed zij afstandvan haar geluk? Een schit-terend gebrek is haar ver-haal, het verslag van eenuitzonderlijk leven.

  *Een hoogtepunt in de Nederlandse literatuur.

  Juryrapport Libris Literatuur Prijs 2004

  *Superieur literair machtsvertoon.

  nrc Handelsblad

  SP_09_3_DEF1.qxd 09-07-2009 14:23 Pagina 1

 • De Washington Post over Een schitterend gebrek

  Het is een pijnlijke geschie-denis die uitmondt in diepeinzichten over de ware aardvan de liefde, en die verteldwordt met flinke doses sus-pense en humor. Het is eenintens particuliere getuige-nis van de merkwaardigeoverlevingstocht van eenvrouw, verweven met een fascinerende inkijk in deachttiende-eeuwse intellec-tuele geschiedenis. Wapenjezelf met al de scepsis die jein je hebt, en nog zul je voordit boek vallen.

  Bestsellerauteur Arthur Japin is een verhalenverteller pur sang. In 2008 won hij de NS Publieksprijs.

  SP_09_3_DEF1.qxd 09-07-2009 14:23 Pagina 2

 • In de portiek scheidde ik opeen ochtend de post van dereclame. Er was een Thaisebezorgdienst in mijn wijk ge-komen, ik had een halve tongewonnen in een loterij, devissticks waren in de aanbie-ding. Dat waren op zich vrijgunstige ontwikkelingen,maar n brieflogo beloofdeminder beste tijdingen: Politie Amsterdam-Amstel-land, district vijf.Ik wist waar het om ging. Hetkwam niet helemaal uit delucht vallen. Het had natuur-lijk met een vrouw te maken,zoals nagenoeg alle proble-men die mannen zich op dehals halen. Uit: art. 285b

  SP_09_3_DEF1.qxd 09-07-2009 14:23 Pagina 3

 • Multatuli meetsPhilip Roth

  Elsbeth Etty in nrc Handelsblad

  S I N G E L P O C K E T

  Negende druk

  Verschijnt oktober

  Omvang 328 blz.

  Omslag Ron van Roon

  Prijs 7,50

  NUR 311

  ISBN 978 90 413 3173 1

  9 789041 331731

  I

  Sebastiaan is pianoleraaren achtergrondpianist ineen restaurant. WanneerVictoria Fabers, studenteaan een dansopleiding,hem aanklaagt wegensstalking, gooit dat zijn leven overhoop. Hij zietzich genoodzaakt een re-constructie te maken vande jaren waarin hij in deban raakte van deze mu-ze, die in haar vrije tijdbijverdient in een strip-teaseclub. ART.285b iseen benauwend verslagvan het dubbelleven waar Sebastiaan in terecht isgekomen.

  Christiaan WeijtsART. 285b

  *Kleurrijk en klankvol debuut. [] Weijts schrijft met

  een bewonderenswaardige souplesse en precisie.

  de Volkskrant

  *Weijts heeft een tour de force gerealiseerd. []

  geschreven met een verbazend metier en een klem-

  vast gevoel voor timing. De Morgen

  20.000 exemplaren verkocht.

  SP_09_3_DEF1.qxd 09-07-2009 14:23 Pagina 4

 • S I N G E L P O C K E T

  90.000 exemplaren verkocht.

  Elfde druk

  Verschijnt oktober

  Omvang 288 blz.

  Omslag Nico Richter

  Prijs 7,50

  NUR 311

  ISBN 978 90 413 3172 4

  9 789041 331724

  I

  Maarten t HartHet psalmenoproer

  Het levensverhaal vaneen kleine reder die in zijnleven n faux pas begaat,waardoor hij betrokkenraakt bij het psalmen-oproer, een opstand vanverpauperde luyden tegen voorname mees-ters. En passant wordtook een scherp beeld ge-schetst van de neergangder beug- en haring-visserij, uitmondend in dehistorische audintie vanMaassluise vissers bij Napoleon in oktober 1811. Maarten t Hart brengt inHet psalmenoproer eenfascinerende en meren-deels vergeten periode uitde vaderlandse geschie-denis tot leven.

  Eerste histori-sche roman

  van een grootschrijver

  *Dit is een echt grote t Hart. gpd

  *[...] een magnifieke roman. Vrij Nederland

  SP_09_3_DEF1.qxd 09-07-2009 14:23 Pagina 5

 • Spannend vanaf de eerste

  bladzijde

  S I N G E L P O C K E T

  Wereldwijd ruim 60 miljoen boeken van Dick Francis verkocht.

  Dick FrancisDoodgeverfd

  Zesde druk

  Verschijnt februari

  Omvang 256 blz.

  Omslag Bram van Baal

  Prijs 7,50

  NUR 311

  ISBN 978 90 413 4007 8

  9 789041 340078

  I

  Charles Todd is kunst-schilder, zijn specialiteitis het schilderen van ren-paarden. Als hij op eendag op bezoek gaat bijzijn neef blijkt diensvrouw vermoord. Hethuis is leeg, alles is ge-stolen: antiek, de gehelewijnvoorraad, de schilde-rijen. Voor de ontmaske-ring van de daders is Toddgenoodzaakt naar Aus-trali en Nieuw-Zeelandaf te reizen. Er volgt eenzenuwslopende speur-tocht.

  *Uit ieder boek spreekt weer zijn vakmanschap

  en research.

  *Ik ben al sinds mijn 16e verslaafd aan Dick Fran-

  cis-boeken, sinds ik er eentje in mijn vaders boe-

  kenkast vond.

  Citaten van lezers op de hyve gewijd aan

  Dick Francis (http://dickfrancis.hyves.nl/)

  SP_09_3_DEF1.qxd 09-07-2009 14:23 Pagina 6

 • Vierde druk

  Verschijnt februari

  Omvang 264 blz.

  Omslag Jan van Zomeren

  Prijs 7,50

  NUR 311

  ISBN 978 90 413 3171 7

  9 789041 331717

  I

  Orhan PamukHet nieuwe leven

  Osman, een jonge Turksestudent in Istanbul, is zo-zeer onder de indruk ge-raakt van een boek dat hijvolledig wil opgaan in hetnieuwe leven waarvan indeze tekst sprake is. Ge-obsedeerd door het aande lezer niet geopenbaar-de boek dat sacrale tek-sten lijkt te ontrafelen,raakt hij verwijderd vanvrienden en medestuden-ten en verlaat hij ten slot-te Istanbul om per bus het land in te trekken. Zodoorkruist hij Anatoli tot in de meest afgelegenprovinciestadjes op zijnzoektocht naar het nieuweleven, de nieuwe wereld,en vooral zoals uiteinde-lijk blijkt de liefde.

  S I N G E L P O C K E T

  Wonderbaarlijkezoektocht naar

  het nieuwe leven

  *Eindelijk nog eens een roman waar het je van duizelt, die je bij je

  lurven pakt, jojo met je speelt, ja, die je opvreet [] De Morgen

  Pamuk won de Nobelprijs voor de Literatuur 2006.

  Een van de bestverkochte boeken aller tijden in Turkije.

  SP_09_3_DEF1.qxd 09-07-2009 14:23 Pagina 7

 • Paulo CoelhoDe strijders van het licht

  Elfde druk

  Verschijnt februari

  Omvang 160 blz.

  Omslag Steven van der Gaauw

  Prijs 6,50

  NUR 314

  ISBN 978 90 413 3170 0

  9 789041 331700

  I

  S I N G E L P O C K E T

  Een handboekvoor het

  moderne leven

  Wat is een lichtstrijder?Dat weet je wel, ant-woordde ze met een glim-lach. Het is iemand die in staat is om het wondervan het leven te begrij-pen.Voor Paulo Coelho is zelf-onderzoek een sleutel tothet vinden van geluk. Ikben een strijder, geen wijsman, zei hij eens in eeninterview. In De strijdersvan het licht verzameldeCoelho 133 levenswijshe-den. Dit boek openbaartde strijder die zich in ieder van ons verschuilt;een strijder van het licht,die weet dat hij kan vech-ten voor zijn dromen.

  Levenslessen van een van de meest gelezen en geliefde auteurs ter wereld.

  *Paulo Coelho is de meest vertaalde levende auteur aller tijden.

  Guinness Book 2009

  SP_09_3_DEF1.qxd 09-07-2009 14:23 Pagina 8

 • Singel Pockets is een samen-

  werkingsverband tussen

  BV Uitgeverij De Arbeiderspers,

  Uitgeverij Archipel en Uitgeverij

  Balans

  Herengracht 370-372

  1016 CH Amsterdam

  Postbus 2877

  1000 CW Amsterdam

  Telefoon verkoop 020-5247550

  Telefax 020-6224937

  Verspreiding voor Nederland:

  Centraal Boekhuis, Culemborg

  Contactpersonen in Belgi:

  WPG Uitgevers Belgi NV

  afdeling boeken

  Nassaustraat 37-41

  2000 Antwerpen

  Telefoon 03-2059400

  Telefax 03-2339569

  Besteladres in Belgi:

  Bestellen kan via boekenbank (+),

  cbonline of via orders@wpg.be

  of fax 03-2339569

  Ontwerp: Bram van Baal

  Fotos auteurs:

  Dick Francis: Mary Francis

  Maarten t Hart: Tessa Posthuma de Boer

  Arthur Japin: James Stokes

  Orhan Pamuk: Murat Tremis

  Christiaan Weijts: Peter Boer

  Singel Pockets:betaalbare pockets

  voor iedere portemonnee

  S I N G E L P O C K E T

  Michel Houellebecq Platform

  Sylvia Witteman Pekingeend bij nacht

  Nilgn Yerli De Garnalenpelster

  Paulo Coelho Als een rivier

  Orhan Pamuk Istanbul

  Keri Hulme Kerewin

  Josie Lloyd & Emlyn Rees Liefdeslevens

  Arthur Japi De klank van sneeuw

  Maarten t Hart De droomkoningin

  Geert Kimpen De kabbalist

  Zie de website voor de complete reeks:www.singelpockets.nl

  Recent verschenen

  SP_09_3_DEF1.qxd 09-07-2009 14:23 Pagina 9

 • S I N G E L P O C K E T

  Najaar 2009

  SP_09_3_DEF1.qxd 09-07-2009 14:24 Pagina 10