silniki elektryczne - torqeedo.com · silniki elektryczne moc bez hałasu i spalin podwodne ko...

Click here to load reader

Post on 01-Mar-2019

214 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SILNIKI ELEKTRYCZNEMoc bez haasu i spalin

  PODWODNE OKOSonar Dragonfly DownVision

  NOWOCI JEANNEAUNew Concept 14 i Voyage 42

  D DONALDA TUSKARiva Super Florida

 • 45www.magazynwiatr.pl44 kwiecie 2013

  jachty motorowe silniki elektryczne silniki elektryczne jachty motorowe

  FO

  T. W

  WW

  .TO

  RQ

  EE

  DO

  .CO

  M (5

  )

  F irma Torqeedo, lider w produkcji silnikw elektrycznych, zaprezen-towaa nowy produkt: mocny sil-nik zaburtowy Deep Blue (prezentujemy go na okadce dziau Playboat). Napd przed-stawiony w listopadzie na targach Mets w Amsterdamie, zdoby gwn nagrod DAME 2012 (Design Award Mets 2012). Jury docenio innowacyjne rozwizania zastosowane w konstrukcji silnika. Pod wraeniem byo take kolegium sdziow-skie Midzynarodowego Stowarzyszenia Dziennikarzy Sportw Wodnych (Boating Writers International), ktre przyznao Torqeedo Deep Blue nagrod dla najbar-dziej innowacyjnego produktu 2013 roku, ufundowan przez amerykaskie Narodo-we Stowarzyszenie Producentw Sprztu eglarskiego (National Marine Manufac-turers Association - NMMA). Nagrod t (NMMA Innovation Award) wrczono na targach Miami Boat Show.

  Wielki bkit, wielka moc

  Wyjtkowo Deep Blue polega przede wszystkim na duej mocy znamionowej 55 kW (75 KM), odpowiadajcej efektywnej sile cigu 80-konnego silnika spalinowe-go. Jest to pierwszy tak mocny zaburtowy silnik elektryczny. System skada si z kil-ku elementw: centralki poczeniowej, adowarki, komputera pokadowego z do-tykowym ekranem (zawierajcego prd-kociomierz GPS i kompas), elektronicznej manetki, baterii 12V (uywanej do wcza-nia akumulatorw wysokonapiciowych) oraz, oczywicie, gwnych akumulatorw. Litowo-jonowe akumulatory uywane do zasilania Deep Blue s takie same, jak te stosowane w samochodach napdzanych silnikami elektrycznymi i hybrydowymi. Generuj napicie 345V. Urzdzenie ste-rowane jest przez elektroniczny procesor zapewniajcy ochron przed przeadowa-niem, cakowitym rozadowaniem, prze-piciami czy przegrzaniem. Akumulatory o pojemnoci 13 kWh przewidziano do uywania w zestawach po 2, 3 lub 4 bate-rie. Maj dziewicioletni gwarancj pro-ducenta, ktry zapewnia, e nawet po tak dugim czasie zachowaj co najmniej 80 proc. pocztkowej pojemnoci. Wszystkie

  podzespoy posiadaj klas wodoszczel-noci IP 67 (wytrzymuj bez uszkodze p godziny pod wod na gbokoci me-tra). Dotyczy to rwnie kabli i pocze. Christoph Ballin, dyrektor zarzdzajcy i wspzaoyciel firmy, uwaa, e Deep Blue moe okaza si bardziej ekonomicz-ny ni klasyczne silniki spalinowe.

  Deep Blue zamontowano midzy innymi na nowej niemieckiej motorwce Palena 6.2 produkcji Rivers And Tides Boat Buil-ding (www.riverandtides.de). To jednostka stylizowana na klasyczn d z pocztku XX wieku. Z wyjtkiem czci podwodnej i kokpitu kadub oboono mahoniowym

  fornirem pokrytym omioma warstwami lakieru. d jest wyposaona w prdko-ciomierz GPS, kompas, manetk i kierow-nic z mahoniu oraz elektryczn pomp zzow. Bez silnika way 330 kg i moe pomieci do 8 osb. Miejsce na akumu-latory przygotowano pod tekow podog.

  Po zamontowaniu Deep Blue z zesta-wem trzech akumulatorw okazao si, e motorwka moe pywa z umiarkowan prdkoci nawet 13 godzin. Producent ob-liczy, e dzienny koszt uytkowania takie-go zestawu w niemieckiej strefie cenowej powinien wynie okoo 36 euro (przy eks-ploatacji przez 200 dni w roku).

  Bateria Power kluczem do sukcesu

  Najwaniejszym elementem systemw napdowych Torqeedo i silnikw Cruise jest bateria Power 26-104. Jest to unika-towe nowoczesne rdo prdu. Zabez-pieczona elektronicznie bateria litowa, wodoodporna (IP 67), o napiciu 25,9 volt i pojemnoci 2685 Wh, way 25 kg. Wy-

  trzymuje gbokie rozadowanie, jest za-bezpieczona przed bdnym podczeniem biegunw i przeadowaniem (maksymalny prd rozadowania to 180 A). W tempera-turze 25 stopni Celsjusza bdziemy mieli okoo 800 cykli adowania. Czas adowa-nia wynosi 12, 14 godzin. Silniki Cruise 2.0R i 2.0T wymagaj zasilania jedn ba-teri Power, natomiast silniki Cruise 4.0R i 4.0T dwoma.

  Linia silnikw Torqeedo Cruise

  W serii Cruise mamy do wyboru cztery silniki. Cruise 2.0R i 4.0R, dostosowane do montau sterocigu, s bardzo lekkie (maj aluminiowe korpusy i uchwyty) i nie wy-magaj hydraulicznego wspomagania. Wy-stpuj w wersji S (krtka) oraz L (duga).

  Cruise 2.0R to odpowiednik 5, 6 konnego silnika spalinowego. Potwierdzaj to liczne

  Moc bez haasu i spalinegluga w lizgu i w ciszy? To naprawd moliwe. Najnowsze silniki elektryczne

  niemieckiej marki Torqeedo maj moc 80-konnych silnikw spalinowych. Take moc mniejszych i taszych modeli zaskoczy eglarzy, wdkarzy i armatorw odzi motorowych.

  Waga Dugo kolumnyMax

  obroty Napicie

  pracy MocUcig w lbs

  CRUISE 2.0 R S/L 16S/16.9L 62.5S/75.5L 1300 rpm 24/25.9V 5-6 HP 115CRUISE 4.0 R S/L 16.8S/17.7L 62.5S/75.5L 1300 rpm 48/51.8V 8-9.9 HP 189

  Elektroniczny system sterujcy bateri z ponad-przecitnymi zabezpieczeniami. Baterie Power s chronione przed przeadowaniem, zbyt wysokim napiciem i nateniem prdu, gbokim rozado-waniem, spiciem i przegrzaniem. System podaje te szczegowe informacje o stanie baterii. Bateria posiada wcznik (switch on/off), wic mona j bez-piecznie transportowa i instalowa. Wcznik chro-ni te akumulator przed powolnym rozadowaniem.

  Litowo-jonowe bezpieczne ogniwa produkowane s w Japonii. Maj wysok pojemno i du moc. W kadym pojedynczym og-niwie s potrjne urzdzenia zabezpieczajce.

  Wodoszczelna obudowa. Wszystkie baterie Torqeedo s wodoszczelne i wytrzymuj bez adnej szkody za-nurzenie na gboko metra przez 30 minut (standard IP 67). Wodo-szczelno kadego akumulatora jest sprawdzana przed sprzeda.

  Wodoszczelne poczenia przewodu przesyowe-go. Wtyczka i gniazdo s cakowicie wodoszczelne w stanie poczonym i rozczonym.

  Alarm dwikowy. Elektroniczny system sterowania bateri ostrzega gonym sygnaem dwikowym, gdy poziom energii dojdzie do rezerwy. To znak, e naley skierowa si do portu lub zredukowa prdko, aby zwikszy zasig.

  GPS. W silnikach Travel jest wbudowany w bateri, a w modelach Cruise w silnik. System informacyjny silnika otrzymuje dane z odbiornika GPS i informuje o dostpnym zasigu eglugi.

  Informacje o baterii. Elektroniczny system wbudowa-ny w bateri informuje i steruje urzdzeniami wcho-dzcymi w skad systemu.

  Zrywka magnetyczna. Wodoszczelny wycznik awa-ryjny wykonany jest z magnesu. Przekazuje sygna do czujnika bezprzewodowo.

  Wywietlacz. Pokazuje informacje z komputera po-kadowego o poziomie naadowania baterii, prdkoci odzi, zuywanej mocy i dostpnym zasigu.

  Wodoszczelne poczenia. Podczas dodawania gazu rumplem sygna jest przekazywany magnetycznie do czujnika w sterowniku silnika. Nie ma adnych dziur w obudowie to najprostszy sposb na wodoszczelno.

  Wycznik. Pozwala wcza i wycza silnik. Kiedy silnik nie jest uywany przez duszy czas, akumula-tor automatycznie przechodzi w tryb upienia, aby zmniejszy zuycie prdu.

  Silniki Cruise 2.0R i Cruise 4.0R mona w prosty sposb zestawia w par silnikw Twin Cruise. Uzyskujemy wtedy moc 12HP lub 20HP.

 • 46 kwiecie 2013

  jachty motorowe silniki elektryczne

  testy oraz praktyka uytkownikw. Silniki Cruise sterowane s manetk elektroniczn wyposaon w wywietlacz. Montujc ma-netk do silnika i instalujc motor na odzi, musimy pamita, e wszystkie podcze-nia wymagaj duej starannoci i dobrych materiaw, ale nie jest konieczna pomoc specjalistycznego serwisu, operacja nie wymaga te skomplikowanych narzdzi. Do kadego silnika firma dostarcza pod-stawowy zestaw kabli miedzianych i wy-cznik wysokiej jakoci (uwaga: silnik montowany do sterocigu potrzebuje mini-mum dwch dodatkowych rub do staego przykrcenia go do pawy).

  Silniki Cruise 2.0R i Cruise 4.0R mona za pomoc prostego patentu zestawia w par silnikw Twin Cruise. Uzyskujemy wtedy moc 12HP lub 20HP. Zestaw Twin Cruise ste-rowany jest podwjn elektroniczn manetk.

  Cruise 2.0T oraz 4.0T (modele z roku 2012) to dwa najnowsze silniki rumplowe, atwe i proste w montau, z wpinanym lek-kim rumplem wyposaonym w wywietlacz elektroniczny. Podaje on wszystkie parame-try pracy: zasig, stan baterii, napicie, moc zasilania i prdko. Kady silnik Cruise ma wbudowany modu GPS, ktry oblicza prdko i odlego w milach morskich lub kilometrach. Oba silniki wymagaj iden-

  tycznego zasilania jak modele Cruise 2.0R i 4.0R. Cruise 2.0T to wyjtkowa propozycja dla armatorw jachtw i odzi redniej wiel-koci (do wypornoci 3 ton).

  Linia silnikw Torqeedo Travel

  Silnik Travel 1003 (w wersji S i L) o mocy okoo 3HP to z kolei doskonay, lekki i bar-dzo mocny silnik z bateri wpinan w grny korpus. Bateria way tylko 4,8 kg. Ma du pojemno: 520 Wh. Przecitnie wystarcza na 4, 5 godzin pracy. adujemy j za pomo-c maej adowarki dostarczanej przez firm razem z silnikiem. Bateria nie ma pamici, wic moemy j adowa w kadej chwili. Kolorowa migajca dioda sygnalizuje ado-wanie, natomiast stae wiecenie czerwonej diody oznacza stan penego naadowania.

  Mona oczywicie dokupi dodatkowe za-pasowe baterie. Rumpel z pynn regulacj obrotw wyposaony jest w elektroniczny wywietlacz identyczny jak w modelach Cruise 2.0T oraz 4.0T. Silnik Travel 1003 to doskonaa propozycja do odzi rekreacyj-nych, wdkarskich i maych jachtw.

  Marcin Pitua

  Importer Torqeedoo: www.profishing.com.pl

  tel. kom. 601 279 805

  Silnik Travel 1003 (w wersji S i L) o mocy okoo 3HP to lekki i mocny silnik z bateri wpinan w grny korpus.

  W opinii uytkownikaMaciej Konarzewski przetestowa silnik

  Torqeedo Cruise 2.0 RL oraz bateri Power 26-104 na swoim jachcie motorowym typu Haber 800 M.

  Zamieniem jacht aglowy na motoro-wy, ale nie chciaem rezygnowa z eglugi po mazurskich akwenach objtych stref ciszy mwi Maciej Konarzewski, ktre-go d stacjonuje w Piaskach nad Beda-nami. Dlatego mj Szwendak oprcz tradycyjnego motoru stacjonarnego ma silnik Torqeedo Cruise 2.0 RL. Ten mo-del bez problemw radzi sobie z jachtem o dugoci omiu metrw i wadze trzech ton. Mog rozpdzi d do 10 km/h, ale najbardziej ekonomiczna prdko to 5 km/h. Pync w ten sposb bez adowania baterii pokonuj 40, 50 km. Oznacza to, e

  aktywna podr bez zawijania do portu moe trwa trzy dni. Kiedy otrzymuj in-formacj, e moja bateria jest rozadowa-na w 70 procentach, kieruj si do mariny. Aby zwikszy zasig, mog zmniejszy prdko. Pniej cumuj, podczam a-dowark do prdu przy kei i jad po week-endzie do domu. adowanie trwa okoo 11 godzin, wic nazajutrz mgbym ponow-nie wyruszy w trzydniowy rejs bez kon-taktu z cywilizacj.

  TRAVEL 1003 S/L z bateri zintegrowan 520Wh litowo-jonow (29.6V/18Ah)Waga

  silnika w kgUcig w lbs

  Waga baterii

  Dugo kolumny ruba

  Max obroty Moc

  13.4S/14.0L 68 4.5 kg 62.5S/ 75L v8 1200 rpm 3HP