siemens corporate design powerpoint-templates · jiné projekty •standardizace snižuje riziko a...

of 16 /16
Plant-wide Automation Totálně Integrovaná Automatizace v potravinásřví siemens.com Unrestricted @ Siemens AG 2016

Author: phamtu

Post on 01-Mar-2019

218 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Plant-wide Automation

Totln Integrovan Automatizace v potravinsv

siemens.com Unrestricted @ Siemens AG 2016

Unrestricted Siemens AG 2016

Z 2016 Strana 2 Martin Ko, DF S-VS F&B&CHEM&PHARM

Potravinsk prmysl

Celosvtov trendy

Poslen konkurenceschopnosti

Zven flexibility Uveden vrobk na trh Zven innosti

Krat inovan cykly

Vroba sloitjch vrobk

Zpracovn vrobnch dat

Snen spoteby energi

Lep vyuit zdroj

Vy produktivita

Vysok transparentnost

Individuln

sriov vroba

Zmny trhu

Zvyovn

produktivity

Siemens zn sprvnou odpov na vzvy v oblasti potravinskho prmyslu

Zven kvality

Kvalitativn zptn

vazba

Traceability

Spolehlivost proces

Unrestricted Siemens AG 2016

Z 2016 Strana 3 Martin Ko, DF S-VS F&B&CHEM&PHARM

Totln Integrovan Automatizace

Zklad pro budouc Industriln koncept

Podrobn data

management

Globaln a oteven

standardy

Unifikovan

rozhran pro HW a

SW

Poadavky

zkaznk

Totln

Integrovan

Automatizace

IT Level

Prmyslov

Data Management

Industrial

Security

Safety

Integrated

Prmyslov

komunikace

Integrovan Inenrstv

PLM

Teamcenter / NX

MES

SIMATIC IT

Services

Plant Cloud Services

https://intranet.industry.siemens.com/mpm-sim/search/downloader?objectId=8a4c16b8d9c64ad68846d878ddde5f10

Unrestricted Siemens AG 2016

Z 2016 Strana 4 Martin Ko, DF S-VS F&B&CHEM&PHARM

[email protected]&B Plant-wide Automation

Standardy a koncepty pro vrobn zvod

Automatizace vrobnho zvodu

Pjem Vrobn proces Plnn / Balen Expedice

OEM (Stroje)

OEM (Vrobn jednotka 1Stroj n)

OEM (Zazen1 Zazen m)

OEM (Zazen)

Pomocn provozy: Elektina, Voda, Pra, Vytpn,

Plant Integration/Sledovn vrobnch linek + SCADA

MES

CPG

Mlkrny

Braumat

Pivovary

NAHMAT

Cukrovary

Vrobn

een

Zpracovn

olej

WinCC SES

Pekrny

Cel vrobn zvod

To

tln

In

teg

rova

n

Au

tom

ati

za

ce

Vrobn linky

Integrace

a zen

Unrestricted Siemens AG 2016

Z 2016 Strana 5 Martin Ko, DF S-VS F&B&CHEM&PHARM

Plant-wide Automation

Modulrn pstup

Standardn komponenty: Pklad z okoldovny

PC drby

Rozvod energie

HVAC

Mchn Tvarovn Povrchov prava Chlazen Balen

Centraln

vizualizace

WinCC SES

(Sequence Execution System)

OEE

Analza

Sledovn energi rove 4

Monitoring energi

OEE

Sledovn linek

a zen

Pehledn vizualizace

Diagnostika

rove 1

Hardware

Software

rove 3

Datov rozhran

rove 2

Architektura

St

Unrestricted Siemens AG 2016

Z 2016 Strana 6 Martin Ko, DF S-VS F&B&CHEM&PHARM

Datov rozhran 2

Linka 1 od OEM x Linka 2 od OEM y Linka 3 od OEM z

PLC HMI

I/O I/O

Pohony

Motory

Sp. T. idla

To

po

logie

To

po

logie

PLC HMI

I/O

Pohony

Motory

Sp. T. Sp. T. idla

PLC PLC

I/O

Motory

Pohony

idla

Datov rozhran n

Vizualizace / HMI ?????

Motion Control

Bez datovch rozhran

Sloit een

Mnoho druh

komponent / vrobc

Sloit integrace

Problematick

diagnostika

Vysok nklady na

drbu

Plant-wide Automation

Zanme se standardizac

Integrace linek Monitoring Energi

OEE

Pehled o vrobnch linkch

Diagnostika st

Software Toolbox Datov rozhran

Aplikace

Architektura stroj Standardn HW

Zvyklost na jednotn SW

Topologie linek Linka 1 od OEM x Linka 2 od OEM y Linka n od OEM z

Integration

To

po

logie

PLC HMI

I/O

Pohony

Motory

LV

Standard

Data Interface

Standard

Data Interface

Standard

Data Interface

To

po

logie

PLC HMI

I/O

Pohony

Motory

LV

To

po

logie

PLC HMI

I/O

Pohony

Motory

LV

Line Integration

Unrestricted Siemens AG 2016

Z 2016 Strana 7 Martin Ko, DF S-VS F&B&CHEM&PHARM

Plant-wide Automation

Pstup - Krok za krokem

Plnovn

Implementace

Provozovn

Line Integration

Organization

Architecture

Tools

Poradenstv pro optimalizaci specifikac a

doshnut standardizace

Poskytovn standardizovanch datovch blok

PLC, HMI knihoven a konfigurace LMS

Implementan podpora pro OEM

Partnersk program na podporu systmovch

integrtor v provdn projekt

Specifick kolen pro opertory

Koordinace projektu ve vztahu

OEM SIEMENS Koncov zkaznk

On-Site podpora s vykolenm mstnho

personlu pi uveden do provozu

A |

B |

C |

D |

E |

F |

G |

Unrestricted Siemens AG 2016

Z 2016 Strana 8 Martin Ko, DF S-VS F&B&CHEM&PHARM

Plant-wide Automation Line Monitoring System

Dleit funkce pro rozdln uivatele

OEM

Integrace Weihenstephan a OMAC

Jasn definovan datov rozhran

Inenrink / Integrace systmu

Pehledn a jednotn systm pro integraci projekt

Snadno dostupn a jednotn komponenty od SCADA a po MES

Obsluha linek

Vt pehled o vkonu a problmech vrobn linky

Optimalizovan systm pro lokalizaci oblast ke zlepen

Dohled a drba linek

Standardizovan KPI systm pro vy pehlednost

Online a offline analzy k lepmu pochopen chovn stroje

Top Management

Multi-line analzu vkonnosti a benchmark

Business reporting pro podporu rozhodovn managementu

Unrestricted Siemens AG 2016

Z 2016 Strana 9 Martin Ko, DF S-VS F&B&CHEM&PHARM

Plant-Wide

Automation

nabz

1 | Jasn definovan rozhran datovch

blok OMAC and Weihenstephan

(v. Dokumentace, pokyn a pklad pro HW a SW)

2 | ablony pro Operatorsk panely

- objekty a obrzky

3 | Podpora prostednictvm

standardnch Siemens kanl

Plant-wide Automation

pro OEM

Jak mohu zjednoduit PLC datov rozhran?

Mohu vyut program i pro ostatn stroje a zazen?

Rychl a snadn inenrink

datovho rozhran beze zmny v

programu stroje

Snadn implementace pomoc

pklad a datovch blok pro

rozhran dostupnch na strnkch

podpory Siemens

Zkrcen asu pro zkouky a

uveden do provozu

Dostupnost podpory 24/7

[email protected]&B zkracuje as a sniuje

rizika pi uvdn do provozu

Unrestricted Siemens AG 2016

Z 2016 Strana 10 Martin Ko, DF S-VS F&B&CHEM&PHARM

1 | Knihovny pro HMI objekty

mohou bt vyuity i v dalch

projektech

2 | Easy-to-use konfiguran nstroje

pro Line Monitoring System (LMS)

3 | Standardn datov rozhran,

zajiuje sprvn a konzistentn data

Plant-Wide Automation pro Systmov Integrtory

Dodvka projektu s jasn definovanou cenou a fixnmi nklady

Jak lze snit nklady na inenrink?

Jak mohu splnit dohodnut nklady a vkonnostn cle?

Konfiguran nstroje s funkc

import/export dovoluj znovu vyut

hotov konfigurace

Knihovny peddefinovan objekty,

monost pouit jako ablon i pro

jin projekty

Standardizace sniuje riziko a

nklady na realizaci

[email protected]&B podporuje nkladov

efektivn a spolehlivou

implementaci

Plant-Wide

Automation

nabz

Unrestricted Siemens AG 2016

Z 2016 Strana 11 Martin Ko, DF S-VS F&B&CHEM&PHARM

1 | Podrobn informace v relnm ase

o vpadcch a prostojch

2 | On-line informace o vrobnm

mnostv a kvalit

3 | Detailn on-line informace o KPI

Plant-wide Automation

pro obsluhu linek

Jak je stav mho zazen?

Jsem na hodnotch vrobnch poadavk?

Plant-Wide

Automation

nabz

Optimalizace vyuit stroje v

relnm ase a jeho sledovn

Pln integrace vech dat v jednom

systmu umouje opertorm

sniovat nklady

Ptelsk uivatelsk rozhran -

standardn objekty

Rychl pstup ke vem informacm

[email protected]&B dl stroje a opertory

efektivnj

Unrestricted Siemens AG 2016

Z 2016 Strana 12 Martin Ko, DF S-VS F&B&CHEM&PHARM

1 | Analza vkonu

2 | Analyza pin

k nalezen skutenho dvodu

vpadku

3 | Monitoring a rozshl reporting

pro dal analzu dat

Podporuje odpovdn lidi vemi

relevantnmi daji pro rychl

rozhodovn

Snadn vizualizace a mn asov

nron analza KPI

Snen prostoj pomoc identifikace

pin a plnovn preventivn

drby

Pedem definovan a snadno

nastaviteln reporty pro detailn

analzu

LMS podporuje efektivn a rychlou

analzu dat

Plant-wide Automation

pro dohled a drbu linek

Jak mohu analyzovat data z rznch hl pohledu?

Jak mohu najt skuten dvody pro odchylky ve vkonu?

Plant-Wide

Automation

nabz

Unrestricted Siemens AG 2016

Z 2016 Strana 13 Martin Ko, DF S-VS F&B&CHEM&PHARM

1 | Multi-Line Analza

Pizpsoben poadavkm

managementu

2 | Detailn analza

KPI indiktor a vrobnch parametr

3 | Business Reporting

Pro podporu rozhodovn

managementu

Business Reporting

(integrace dat ze vech rovn

vrobnho zvodu)

zen nklad a identifikace spor

pomoc kontinulnho sledovn

vroby (tak v rmci vce zvod)

Vsledn data tak podporuj

investin rozhodovn

Se SIMATIC IT si mete pipravit

sprvn rozhodnut a zskte

podporu pro neustl zlepovn

Plant-wide Automation

pro Top Management

Jak mohu porovnat rzn linky mezi s sebou?

Jak mohu najt souvisejc problmy?

Plant-Wide

Automation

nabz

Unrestricted Siemens AG 2016

Z 2016 Strana 14 Martin Ko, DF S-VS F&B&CHEM&PHARM

Definovan HW & SW Specifikace ablon Prvodci a dokumentace

Plant-wide Automation

Podpora a dodvky

Sniuje rozmanitost a sloitost ve vrobnm

procesu, plnn a balen,

Podporuje optimalizaci a standardizaci

automatizanch zazen

Nvrh st, popisy rozhran, atd.

Zjednoduen implementace

Zajiuje interoperabilitu v souladu s

mezinrodnmi standardy

Bloky a ablony jsou zdarma ke staen pro

PLC a HMI

Umouje rychlou, snadnou a spolehlivou

implementaci

Standardizace Online support kolen

Unrestricted Siemens AG 2016

Z 2016 Strana 15 Martin Ko, DF S-VS F&B&CHEM&PHARM

Plant-wide Automation

Vhody na prvn pohled

Snen rozmanitosti v oblasti hardware a

software

Snen potu nhradnch dl

Mn kolen pro provozn a servisn

personl

Ni spoteba energi

Lep vyuit vrobnch prostedk

Integrace stroj/linek do topologie st

Pouit mezinrodnch standard

Sladn a na OEM nezvisl vizualizace

Vysok stupe diagnostiky

Vpoet KPI/OEE hodnot pro analzu

innosti vrobnch linek

Zklad pro MES systm- podpora

rozhodovn managementu

Omezen rizik implementace ve fzi

uveden do provozu

Snen drop efektu (efektivita vroby)

Snadn a rychl servis v. drby

Snen prostoj

Time

Pro

duction e

ffic

iency

Field Level

MIS/MES

$

Sniujeme nklady na ivotn cyklus, zatmco zvyujeme innost vrobnch zazen!

snen nklady na ivotn

cyklus vt transparentnost zven produktivity

Unrestricted Siemens AG 2016

Z 2016 Strana 16 Martin Ko, DF S-VS F&B&CHEM&PHARM

Dkuji vm za pozornost!

www.siemens.com/food-beverage

Martin Ko

Key Account Manager, Food & Beverage

DF S-VS F&B&CHEM&PHARM

Siemensova 1

155 00 Praha

Tel: +420 602388766

E-Mail: [email protected]

www.siemens.cz