sie† punkt“w informacyjnych o funduszach europejskich w wojew“dztwie opolskim

Download SIE† PUNKT“W INFORMACYJNYCH O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH W WOJEW“DZTWIE OPOLSKIM

If you can't read please download the document

Post on 30-Jan-2016

37 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM. Agnieszka Okupniak, Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu, 25 maja 2011 r. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • SIE PUNKTW INFORMACYJNYCH O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH W WOJEWDZTWIE OPOLSKIMAgnieszka Okupniak, Zastpca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programw Operacyjnych, Urzd Marszakowski Wojewdztwa Opolskiego w Opolu,25 maja 2011 r.

 • Utworzenie Sieci Punktw Informacyjnych o Funduszach Europejskich jest inicjatyw Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Projekt obejmuje swoim zasigiem teren caego kraju.

  Celem projektu jest zapewnienie wszystkim potencjalnym beneficjentom i opinii publicznej informacji nt. funduszy europejskich.

  Projekt jest realizowany na terenie Wojewdztwa Opolskiego od 31.12.2008 r.

  *

 • Dziaalno Sieci Punktw Informacyjnych o Funduszach Europejskich finansowana jest ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007 2013.

  rodki na dziaalno punktw informacyjnych przyznawane s w oparciu o Porozumienie zawarte pomidzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Wojewdztwem Opolskim.

  *

 • Sie Punktw Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Wojewdztwie Opolskim:

  Gwny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Opolu.Lokalny Punkt Informacyjny w OCRG w Opolu.10 Lokalnych Punktw Informacyjnych w miastach powiatowych wojewdztwa.

  *

 • Zadania Sieci Punktw Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Wojewdztwie Opolskim:

  Prowadzenie dziaa informacyjno promocyjnych, poprzez wyczerpujce i nieodpatne udzielanie zainteresowanym beneficjentom informacji na temat moliwoci uzyskania wsparcia ze rodkw UE.Definiowanie potrzeb beneficjentw oraz moliwoci pozyskania przez nich dofinansowania, a nastpnie ukierunkowanie na waciwe instytucje poredniczce lub wdraajce.Inicjowanie i organizowanie spotka/szkole/konferencji dla potencjalnych beneficjentw z obszaru wojewdztwa. Informowanie opinii publicznej o wpywie i efektach wdraania funduszy europejskich oraz poszczeglnych programw operacyjnych na rozwj Wojewdztwa Opolskiego.Wsparcie beneficjentw programw operacyjnych w zakresie rozliczania projektw (konsultacja wniosku o patno).

  *

 • Zakres czynnoci w ramach wsparcia beneficjentw w zakresie przygotowania wniosku o patno:

  Informowanie o przebiegu procesu rozliczania w ramach regionalnego Programu operacyjnego, w tym o etapach, procedurach, koniecznych dokumentach i obowizujcych terminach.Informowanie o wymogach przy opisywaniu dokumentw finansowo ksigowych.Informowanie o wymogach formalnych wniosku o patnoOrganizowanie warsztatw w zakresie przygotowania wnioskw o patno we wsppracy z komrkami wdraajcymi program.Wstpne doradztwo dla beneficjentw przy wypenianiu wnioskw o patno pod wzgldem formalnym.Informowanie o etapie, na jakim obecnie znajduje si wniosek beneficjenta zoony do weryfikacji.Informowanie na temat zasad kontroli projektw.

  *

 • Punkty udzielaj informacji potencjalnym beneficjentom o moliwociach uzyskania wsparcia ze rodkw Unii Europejskiej, w zalenoci od potrzeb beneficjenta poprzez: Kontakt osobisty.Kontakt telefoniczny.Kontakt korespondencyjny.Kontakt drog elektroniczn. *

 • Klienci punktw informacyjnych to przede wszystkim: Mikroprzedsibiorcy i przedsibiorcy chccy pozyska fundusze na rozwj firmy.Osoby zamierzajce rozpocz dziaalno gospodarcz.Osoby poszukujce szkole wspfinansowanych ze rodkw europejskich.Studenci poszukujcy informacji do prac zaliczeniowych i dyplomowych.*

 • Punkty informacyjne udzielaj informacji o moliwociach wsparcia w ramach:

  Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Opolskiego na lata 2007 2013 Programu Operacyjnego Kapita LudzkiProgramu Operacyjnego Wsppracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita PolskaProgramu Operacyjnego Infrastruktura i rodowiskoProgramu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarkainnych inicjatyw wsplnotowych*

 • SIE PUNKTW INFORMACYJNYCH O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH W WOJEWDZTWIE OPOLSKIM W LICZBACH *

 • Pracownicy Punktw Informacyjnych w 2010 r.:

  udzielili 2140 konsultacji bezporednich,odpowiedzieli na 184 pisma i 573 e-maile,udzielili 3880 konsultacji telefonicznych,zorganizowali 172 spotkania informacyjne, w ktrych wzio udzia 3192 osoby. *

 • ADRESY PUNKTW DZIAAJCYCH W RAMACH SIECI PUNKTW INFORMACYJNYCH O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH W WOJEWDZTWIE OPOLSKIM

 • Gwny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Departamencie Koordynacji Programw OperacyjnychUrzd Marszakowski Wojewdztwa Opolskiego w Opoluul. Barlickiego 17 Ostrwek, 45 083 Opoletel. 77 44 04 720 722, fax. 77 44 04 721e-mail: info@opolskie.pl godziny otwarcia: poniedziaek pitek 8 18, sobota 8 16

 • Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki w Opoluul. Spychalskiego 1a45 716 Opoletel. 77 474 47 74, 77 40 33 660, 77 40 33 661fax. 77 40 33 609e-mail: info@ocrg.opolskie.plgodziny otwarcia: poniedziaek pitek 7:30 15:30

 • Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Brzeguul. Wyszyskiego 2349 300 Brzegtel. 77 44 41 778fax. 77 44 41 778e-mail: pcieg@brzeg-powiat.plgodziny otwarcia: poniedziaek pitek 7:15 15:15

  Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Gubczycachul. Kochanowskiego 1548 100 Gubczycetel. 77 48 50 279, 77 48 52 078 wew. 42fax. 77 48 50 279e-mail: pcieg@powiatglubczycki.pl godziny otwarcia: poniedziaek 7:30 16:00, wtorek czwartek 7:30 15:30, pitek 7:30 15:00

 • Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Kdzierzynie Kolu Plac Wolnoci 147 220 Kdzierzyn Kole tel. 77 472 32 05, 77 483 70 03fax. 77 483 70 03e-mail: pcieg@powiat.kedzierzyn-kozle.pl godziny otwarcia: poniedziaek 8:00 16:00, wtorek pitek 7:00 15:00

  Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Kluczborkuul. Katowicka 146 200 Kluczborktel. 77 41 85 218 wew. 180,183fax. 77 41 86 520e-mail: pcieg@powiatkluczborski.plgodziny otwarcia: poniedziaek 8:00 16:00, wtorek pitek 7:00 15:00

 • Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Krapkowicachul. Kiliskiego 147 303 Krapkowice tel. 077 40 74 379fax.077 0 74 332e-mail: lpi@powiatkrapkowicki.plgodziny otwarcia: poniedziaek pitek 7:30-15:30

  Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w NamysowiePlac Wolnoci 12A46 100 Namyswtel. 077 410 36 95 wew. 204fax. 077 410 39 22e-mail: pcieg@namyslow.pl godziny otwarcia: poniedziaek 8:00 16:00, wtorek czwartek 7:30 15:30, pitek 7:00 15:00

 • Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Nysieul. Sowiaska 1948 300 Nysa tel. 77 44 82 586fax. 77 44 82 586e-mail: lpi@pup.nysa.pl godziny otwarcia: poniedziaek pitek 7:00 15:00

  Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Olenieul. Dbowa 346 300 Olesnotel. 34 359 78 35fax. 34 359 78 45e-mail: pcieg@powiatkoleski.pl godziny otwarcia: poniedziaek, roda, czwartek 7:30 15:30,wtorek 7:30 16:00, pitek 7:30 15:00

 • Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Prudnikuul. Kociuszki 7648 200 Prudniktel. 077 43 81 770, 077 43 81 771fax.077 43 81 770e-mail: pcieg@powiatprudnicki.pl; biuro.pcieg@powiatprudnicki.pl godziny otwarcia: poniedziaek 8:00 16:00, wtorek pitek 7:30 15:30

  Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Strzelcach Opolskichul. Jordanowska 247 100 Strzelce Opolskietel. 077 44 01 705fax.077 44 02 442e-mail: pcieg@powiatstrzelecki.pl godziny otwarcia: poniedziaek 8:00 16:00, wtorek pitek 7:30 15:30

 • *

  Dzikuj za uwag

  GWNY PUNKT INFORMACYJNY O FUNDUSZACH EUROPEJSKICHDEPARTAMENT KOORDYNACJI PROGRAMW OPERACYJNYCHREFERAT INFORMACJI I PROMOCJI FUNDUSZY STRUKTURALNYCHUrzd Marszakowski Wojewdztwa Opolskiegoul. Barlickiego 17, 45-083 Opolewww.rpo.opolskie.pl info@umwo.opole.pl