s£¤hk£¶markkinat korjauksen tarpeessa...

Download S£¤hk£¶markkinat korjauksen tarpeessa ¢â‚¬â€œ mit£¤ voimme tehd£¤? 2017-12-21¢  S£¤hk£¶markkinat korjauksen

Post on 09-Jul-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Sähkömarkkinat korjauksen tarpeessa – mitä voimme tehdä?

  Fingridin keskustelupaperin julkaisemistilaisuus 17.5.2016 Scandic Simonkenttä

 • Kehitämme markkinoiden pelisääntöjä ja käytäntöjä

  yhdessä sidosryhmien kanssa riippumattomasti ja

  tasapuolisesti

  Huolehdimme sähköjärjestelmän

  tehokkaasta käytöstä ja kehittämisestä

  Sähkömarkkinoiden toimivuus on tärkeää – Markkinat

  ohjaavat sähköjärjestelmän toimintaa

  Fingrid edistää vähähiilistä sähköjärjestelmää

  Sähkömarkkinat korjauksen tarpeessa – mitä voimme tehdä?

 • KansallinenEurooppalainen Alueellinen

  • Päästökauppa, uusiutuvan energian tavoitteet

  • Sähkömarkkinoiden pääperiaatteet

  • Eurooppalaiset infrastruktuuriprojektit

  • Alueellinen näkökulma puuttuu

  • Alueellista näkökulmaa tarvitaan myös siirtoverkon kehittämiseen

  • Energialähteet • Energiaverot

  Energiapolitiikka määrittää sähkömarkkinoiden ja kantaverkonhaltijoiden toiminnan reunaehdot

  • Uusiutuvan energian tukipolitiikat

  Sähkömarkkinat korjauksen tarpeessa – mitä voimme tehdä?

 • Pohjoismaissa pörssisähkö halvimmillaan sitten vuoden 2000

  • Sähkön kulutus Suomessa on laskenut viime vuodet, vuonna 2015 kulutus oli 82,5 TWh

  • Nettomääräisesti sähköä tuotiin viime vuonna 16 TWh, noin viidennes kokonaishankinnasta

  • Tuettu tuulivoimatuotanto on laskenut sähkön markkinahintaa, mutta kuluttaja maksaa markkinahinnan lisäksi sähköntuotannon tuet

  FI 29,7 €17,4

  3,9

  EE 31,1 €

  LV 41,8 € LT

  41,9 €

  SE 21,2 €

  SE2 21,2 €

  SE3 22,1 €

  SE4 23,0 €

  DK1 22,9 €

  NO2 19,9 €

  NO1 19,9 € 5,0

  Vuorokausihinnat [€/MWh] ja pääsiirtosuunnat [TWh] vuonna 2015

  DE 31,7 €

  *

  *NordBalt käyttöön 2016

  Sähkömarkkinat korjauksen tarpeessa – mitä voimme tehdä?

 • Ø Tuetun uusiutuvan nopea kasvu on romahduttanut markkinahinnan Ø Yhteismarkkinalla tukimekanismien

  vaikutukset ylittävät valtioiden rajat

  Ø Saksan ja Ruotsin energiaylijäämä näkyy koko Itämeren alueella

  Ø Tuotantokapasiteettia on poistunut markkinoilta kannattamattomana Ø Suomessa lauhdetuotanto

  Ø Ruotsissa ydinvoiman sulkemispäätökset

  Sähkömarkkinoilla ei ole edellytyksiä markkinaehtoisille investoinneille

  Sähkömarkkinat korjauksen tarpeessa – mitä voimme tehdä?

 • Ø Säätövoimaa on suljettu Suomessa kannattamattomana

  Ø Niukkuus on lisääntynyt säätösähkömarkkinoilla Ø Edellisen puolen vuoden aikana

  säätötarjoukset käytetty neljästi loppuun

  Ø Voimajärjestelmän kyky kestää häiriöitä heikkenee

  Ø Markkinahinnat eivät heijasta säätökyvyn ja joustavuuden arvoa

  Joustavuuden kysyntä kasvaa samalla, kun tarjonta vähenee

  Sähkömarkkinat korjauksen tarpeessa – mitä voimme tehdä?

 • Varmistettava sähkön riittävyys ja

  sähköjärjestelmän joustavuus

  Mittava uusiutuvien tuki Markkinoille paljon sähköäalhaisella hinnalla Tukkuhinta keinotekoisen

  alhainen

  Lämpövoimaa poistuu markkinoilta,

  ei edellytyksiä investoinneille

  Vaihtelevan tuotannon osuus kasvaa, tarvitaan

  joustoa

  Toimitusvarmuus uhattuna - Mitä sähkömarkkinoille tapahtui?

  Sähkömarkkinat korjauksen tarpeessa – mitä voimme tehdä?

 • Keskustelupaperi • Tavoitteena on:

  • lisätä tietoisuutta sähkömarkkinoiden suurista ja ajankohtaisista haasteista

  • Fingridin näkemysten ja sähkömarkkinoita koskevien kehittämistoimenpiteiden esille tuominen

  • Sidosryhmiltä toivotaan 15.9.2016 mennessä palautetta ja näkemyksiä paperista ja sen teemoista

  • Fingrid hyödyntää sidosryhmien palautetta käytännön markkinakehitystoimissa

  Sähkömarkkinat korjauksen tarpeessa – mitä voimme tehdä?

 • Fingridin keskustelupaperin lähtökohdat

  Sähköjärjestelmä muuttuu vähähiiliseksi – haluamme osaltamme edesauttaa siirtymää

  Luotamme markkinaehtoisuuteen, haluamme vahvistaa markkinoiden toimintakykyä sähköjärjestelmän murroksessa

  Markkinoiden toiminnan estävistä tuista tulisi luopua alueellisesti – Päästökauppa ohjaamaan ilmastotavoitteisiin

  Sähkömarkkinat korjauksen tarpeessa – mitä voimme tehdä?

 • Sähkömarkkinoiden korjaaminen ei onnistu hienosäädöllä!

  Keskusohjattu sähkö-

  järjestelmä Markkinat

  Fingrid on tarkastellut kahta eri kehityspolkua siirryttäessä kohti vähähiilistä tulevaisuuden sähköjärjestelmää:

  Sähkömarkkinat korjauksen tarpeessa – mitä voimme tehdä?

 • Julkinen

  Sähkömarkkinoiden rakenne

  Vuorokausimarkkinat Päivän sisäisetmarkkinat Säätösähkömarkkinat Tasesähkön selvitys

  ReservimarkkinatKaupankäynti

  Huutokauppa: Huominen

  Jatkuva kaupankäynti: Huominen ja kuluva

  päivä Reaaliaika

  To im

  itu s

  Toimituksen jälkeen

  • Sähkön tuotannon ja kulutuksen oltava joka hetki tasapainossa – laajamittainen varastointi ei mahdollista

  • Sähkökauppaa käydään eri markkinoilla käyttöhetkeen asti

  Sähkömarkkinat korjauksen tarpeessa – mitä voimme tehdä?

  Sähkökauppa lähemmäs toimitushetkeä

 • Julkinen

  Sähkön markkinapaikoilla on eroa: - aikajänne, volyymi, hinnanmuodostus

  0

  100

  200

  300

  400

  500

  600

  700

  800

  900

  1000

  1.1.2016 0:00

  3.1.2016 0:00

  5.1.2016 0:00

  7.1.2016 0:00

  9.1.2016 0:00

  11.1.2016 0:00

  13.1.2016 0:00

  15.1.2016 0:00

  17.1.2016 0:00

  19.1.2016 0:00

  21.1.2016 0:00

  23.1.2016 0:00

  25.1.2016 0:00

  27.1.2016 0:00

  29.1.2016 0:00

  31.1.2016 0:00

  €/ M

  W h

  Vuorokausimarkkinoiden ja säätösähkön hinnat Suomessa tammikuussa 2016

  Vuorokausimarkkinoiden Suomen aluehinta

  Säätösähkön hinta Suomessa (ylössäätö)

  3000 €/MWh

  Vuorokausimarkkinoiden korkein hinta 214 €/MWh

  Markkinan volyymi 6,5 TWh

  Säätösähkön korkein hinta 3000 €/MWh

  Markkinan volyymi 0,023 TWh

  Sähkömarkkinat korjauksen tarpeessa – mitä voimme tehdä?

 • Kehittämisehdotusten kohteet

  Vuorokausimarkkina Päivänsisäinenmarkkina Tehoreservijärjestelmä

  Säätösähkö- ja reservimarkkinat Tasesähkömalli

  Tukku- ja vähittäismarkkinoiden yhteyden tiivistäminen

  Sähkömarkkinat korjauksen tarpeessa – mitä voimme tehdä?

 • Vuorokausi- ja päivänsisäisten markkinoiden kehittäminen

  Sähkömarkkinat korjauksen tarpeessa – mitä voimme tehdä?

  Sähkön markkinapaikkojen hintakattojen ei tulisi vaikuttaa hinnanmuodostukseen. Hintakattojen tasot johdettava toimittamatta jääneen sähkön arvon mukaan

  Voitaisiinko osa tarjousalueiden välisestä siirtokapasiteetista markkinaperusteisesti osoittaa päivänsisäisten tai säätösähkömarkkinoiden käyttöön

  Päivänsisäisen markkinan kaupankäynnin ulottaminen nykyistä lähemmäksi toimitushetkeä

  Sähkön markkinahinnan on annettava vaihdella – Tarvitaan poliittinen ja markkinatoimijoiden hyväksyntä sekä suojautumismahdollisuudet

 • Tehoreservijärjestelmä tukee sähkön toimitusvarmuutta siirtymäkaudella

  Sähkömarkkinat korjauksen tarpeessa – mitä voimme tehdä?

  • Fingrid esittää, että Suomessa määritettäisiin tavoitetaso sähkön toimitusvarmuudelle

  • Tehoreservi mitoitettaisiin tavoitetason mukaan

  • Tehoreservillä tuotettu energia tulisi hinnoitella jatkossa vuorokausimarkkinan hintakaton arvoon (nykyisin 3000 €/MWh)

  Toimitusvarmuuden tavoitetaso

  Energian hinnoittelu

  Suomeen on määriteltävä toimitusvarmuuden tavoitetaso

 • Säätösähkö- ja reservimarkkinoiden kehittäminen: Joustolle arvo reaaliaikamarkkinoilta

  Sähkömarkkinat korjauksen tarpeessa – mitä voimme tehdä?

  Laskemme säätösähkötarjouksen vähimmäiskoon 5 MW:iin syksyllä 2016. Selvitämme vähimmäiskapasiteetin alarajan laskemista alle 5 MW:in

  Säätösähkömarkkinoiden läpinäkyvyyden lisäämistä koskevan testijakson toteuttamista valmistellaan (esimerkiksi hinnan julkaisu käyttötunnin aikana niukkuustilanteissa)

  Selvitämme pienten tarjousten aggregointia useammasta taseesta ja mittausvaatimuksia mahdollistamaan yhä laajempi osallistuminen säätösähkö- ja reservimarkkinoille

  Tavoitteena tarjonnan lisääminen, markkinoille tulon esteiden laskeminen ja läpinäkyvyyden parantaminen

 • Tasesähkömallin kehittäminen

  Sähkömarkkinat korjauksen tarpeessa – mitä voimme tehdä?

  • Miten tasesähkökustannus tulisi kohdistaa toimijoihin? • Fingrid selvittää aiheuttamisperiaatteen nykyistä vahvempaa

  soveltamista tasesähkön hinnoittelussa

  • Mitä kustannuksia tasesähkön hintaan tulisi sisällyttää? • Tasesähkön hinnoittelua kehitetään ottamaan huomioon järjestelmän

  epätasapainosta aiheutuvat todelliset k