Share point edu_20101109_v1

Download Share point edu_20101109_v1

Post on 11-Jul-2015

285 views

Category:

Business

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Microsoft SharePointKuo naujoji versija 2010 gali bti naudinga Jums?</p><p>Saulius Laurinaitis</p><p>DPA Lietuva</p><p>IS Architektas</p></li><li><p>DPA Lietuva</p><p> Paprasti ir sudtingi infrastruktros sprendimai</p><p> Projekt krimas ir vystymas ant Microsoft Sharepoint platformos</p><p> IT konsultacijos ir paslaugos</p><p> Sprendimai auktojo mokslo staigoms</p></li><li><p>DPA apie SharePoint</p><p>Dirbame su SharePoint nuo SharePoint 2007 versijos</p><p>Ms supratimas apie SharePoint tai galinga vairi sprendim krimo platforma</p><p>Projektin veikla vir 40 Lietuvoje ir Latvijoje atlikt projekt, iuo metu vykdomi projektai Ukrainoje, pasiraoma sutartis projektui Baltarusijoje, planuojami projektai Graikijos universitetuose.</p></li><li><p>Technologija Platforma</p><p>Projektas </p><p>arba / ir</p><p>Produktas</p></li><li><p>ShareSpace</p><p>Sukurta naudojant Microsoft SharePoint 2010 platform</p><p>www.dpa.lt/ShareSpace</p></li><li><p>Kuo skiriasi ShareSpace nuo Sharepoint?</p><p>SHAREPOINT</p></li><li><p>SHARESPACE</p></li><li><p>ShareSpace</p><p>Sukurta naudojant Microsoft SharePoint 2010 platform</p></li><li><p>ShareSpace Base </p><p>rekomenduojamas, kai</p><p> Atsiranda poreikis turti bendr viet, kur kaupiama visa bendra staigos informacija ir inios bei noras lengvai jais dalintis. </p><p> Sunku valdyti nuolat kylanius poreikius ofiso prekms, kurjerio ikvietimui, t.t. </p><p> Tik pavieniai asmenys ino, kur surasti naujausi oficialaus rato form ir kt.</p><p> Tik pavieniai asmenys ino, kada yra koki darbuotoj gimtadieniai, ar kada vyksta svarbus vidiniai vykiai;</p><p> Sunku greitai surasti reikiam informacij;</p><p> Yra svarbu atskirti skirting skyri dokumentus;</p><p> Danai reikia pasiekti informacijos altinius bnant u staigos rib;</p><p> Nra vieningos vietos, kur laikomi visi kontaktai kiekvienas turi savo atskir kopij. </p><p>ShareSpaceBase</p></li><li><p>ShareSpace Base - tai: Idj rinkimas bei staigos naujien talpinimas vienoje vietoje Galingas apklaus modulis Usakym surinkimas (IT paslaugos, kurjeris, kanceliarins preks, </p><p>kt.)</p><p> Detalios iorini ir vidini kontakt formos Pasilym, rinkodaros ir kiti ablonai Visuotin ini baz Paiekos funkcija Tai interneto ir intraneto sprendimas, integruojamas su Active</p><p>Directory</p><p>ShareSpaceBase</p></li><li><p>ShareSpace Base </p><p>pasiymi:</p><p> Tinkamu TVS;</p><p> Paprastu ir minimalistiniu dizainu;</p><p> Patogia navigacija ir moduli idstymu;</p><p> Gera, greita ir saugia paieka naudojant paiekos sistem;</p><p> Aikia statistika;</p><p> Integracija su ioriniais duomen altiniaisnaudojant BCS;</p><p> staigos darbuotoj traukimu intraneto aplink; </p><p>ShareSpaceBase</p></li><li><p>ShareSpace</p><p>Sukurta naudojant Microsoft SharePoint 2010 platform</p></li><li><p>ShareSpace Documents</p><p>rekomenduojamas, kai:</p><p> Darbuotojai danai sukuria butelio kakliuk, kuomet iekoma dokument, sutari, sskait; Dokumentai yra kuriami ir koreguojami tarp koleg naudojant el. </p><p>pat ir galiausiai, kai galutin versija yra parengta, niekas tiksliai negali pasakyti, kas ir kokius pakeitimus dokumente atliko;</p><p> Vienas nutols padalinys nori surasti dokumentus, bet juos galima gauti tik atvykus pagrindin staigos pastat; Gana ilgai utrunka, kol patvirtinamos sskaitos bei kiti vairs </p><p>dokumentai, kartais sivelia klaid, nesaugojama veiksm istorija; Rankiniu bdu spausdinami adresai ant vok; Sunku surasti bendravimo su studentais, partneriais, tiekjais </p><p>istorij; Nra inoma, kas ir kada dirba su kokiais dokumentais.</p></li><li><p>ShareSpace Paieka Paieka</p><p> Kontaktai;</p><p> Pagal visus metaduomenis;</p><p> Paieka naudojant ablon;</p><p> Tinkama apsauga;</p><p> Kur iekoti; Paieka byl kataloguose; Paieka iorinse bibliotekose;</p><p> Pilno teksto paieka; Pervalgos;</p><p> Paiekos rezultat perira; Atfiltruota perira; I anksto apibrta periros forma </p><p> Paieka gali bti iplsta naudojant Microsoft FAST SearchServer 2010, skirt SharePoint sprendimui. </p></li><li><p>ShareSpace</p><p>Sukurta naudojant Microsoft SharePoint 2010 platform</p></li><li><p>ShareSpace ProcessDesk</p><p>rekomenduojamas, kai:</p><p> Nra inoma, kok veiksm koks darbuotojas k tik atliko;</p><p> Uduotys nra prioretizuojamos, daniausiai naudojamas lau gesinimo principas; Uduoi vykdymas daniausiai priklauso nuo </p><p>informacijos, surinktos btent tai situacijai isprsti, kiekio; Procesai, pareigos ir atskaitomybs nra </p><p>formalizuoti, decentralizuota struktra; Kyla problem dl trkstamo uduoties </p><p>iniciatoriaus vertinimo. </p></li><li><p>ShareSpace ProcessDesk</p><p>modulis:</p><p> Dirba pagal geriausias ITIL praktikas;</p><p> Atitinka ISO standart;</p><p> Pateikia svarbi verslo proces ataskaitas;</p><p> Turi savitarnos funkcij;</p><p> Turi integruot ini baz bei uduoi ablonus;</p><p> Automatikai vykdo kai kuriuos tipinius verslo procesus pvz. Itekli poreiki valdym;</p><p> Valdo incidentus, pokyius, problemas; </p></li><li><p>ShareSpace ProcessDesk</p><p>modulis:</p><p> Leidia sutaupyti proces valdymui skiriam itekli</p><p> Kontroliuoja daugel atliekam veiksm</p><p> Utikrina, jog kolegos vieni i kit gauna daugiau grtamosios informacijos apie atliekamus darbus. </p><p> Utikrina veiksm su informacija saugum </p><p> Utiktina geresn proces valdymo kokyb. </p><p> Suteikia galimyb paprastai stebti ir matuoti darbuotoj efektyvum. </p></li><li><p>Ai u dmes!</p><p>Gal netyia turite klausim? </p><p>Daugiau info apie mus ir ms sprendimus: </p><p>www.DPA.lt</p><p>www.dpa.lt/SHARESPACE</p><p>Galite pamatyti sistem gyvai Jums patogiu laiku!</p></li></ul>