share point edu_20101109_v1

Download Share point edu_20101109_v1

Post on 11-Jul-2015

285 views

Category:

Business

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Microsoft SharePointKuo naujoji versija 2010 gali bti naudinga Jums?

  Saulius Laurinaitis

  DPA Lietuva

  IS Architektas

 • DPA Lietuva

  Paprasti ir sudtingi infrastruktros sprendimai

  Projekt krimas ir vystymas ant Microsoft Sharepoint platformos

  IT konsultacijos ir paslaugos

  Sprendimai auktojo mokslo staigoms

 • DPA apie SharePoint

  Dirbame su SharePoint nuo SharePoint 2007 versijos

  Ms supratimas apie SharePoint tai galinga vairi sprendim krimo platforma

  Projektin veikla vir 40 Lietuvoje ir Latvijoje atlikt projekt, iuo metu vykdomi projektai Ukrainoje, pasiraoma sutartis projektui Baltarusijoje, planuojami projektai Graikijos universitetuose.

 • Technologija Platforma

  Projektas

  arba / ir

  Produktas

 • ShareSpace

  Sukurta naudojant Microsoft SharePoint 2010 platform

  www.dpa.lt/ShareSpace

 • Kuo skiriasi ShareSpace nuo Sharepoint?

  SHAREPOINT

 • SHARESPACE

 • ShareSpace

  Sukurta naudojant Microsoft SharePoint 2010 platform

 • ShareSpace Base

  rekomenduojamas, kai

  Atsiranda poreikis turti bendr viet, kur kaupiama visa bendra staigos informacija ir inios bei noras lengvai jais dalintis.

  Sunku valdyti nuolat kylanius poreikius ofiso prekms, kurjerio ikvietimui, t.t.

  Tik pavieniai asmenys ino, kur surasti naujausi oficialaus rato form ir kt.

  Tik pavieniai asmenys ino, kada yra koki darbuotoj gimtadieniai, ar kada vyksta svarbus vidiniai vykiai;

  Sunku greitai surasti reikiam informacij;

  Yra svarbu atskirti skirting skyri dokumentus;

  Danai reikia pasiekti informacijos altinius bnant u staigos rib;

  Nra vieningos vietos, kur laikomi visi kontaktai kiekvienas turi savo atskir kopij.

  ShareSpaceBase

 • ShareSpace Base - tai: Idj rinkimas bei staigos naujien talpinimas vienoje vietoje Galingas apklaus modulis Usakym surinkimas (IT paslaugos, kurjeris, kanceliarins preks,

  kt.)

  Detalios iorini ir vidini kontakt formos Pasilym, rinkodaros ir kiti ablonai Visuotin ini baz Paiekos funkcija Tai interneto ir intraneto sprendimas, integruojamas su Active

  Directory

  ShareSpaceBase

 • ShareSpace Base

  pasiymi:

  Tinkamu TVS;

  Paprastu ir minimalistiniu dizainu;

  Patogia navigacija ir moduli idstymu;

  Gera, greita ir saugia paieka naudojant paiekos sistem;

  Aikia statistika;

  Integracija su ioriniais duomen altiniaisnaudojant BCS;

  staigos darbuotoj traukimu intraneto aplink;

  ShareSpaceBase

 • ShareSpace

  Sukurta naudojant Microsoft SharePoint 2010 platform

 • ShareSpace Documents

  rekomenduojamas, kai:

  Darbuotojai danai sukuria butelio kakliuk, kuomet iekoma dokument, sutari, sskait; Dokumentai yra kuriami ir koreguojami tarp koleg naudojant el.

  pat ir galiausiai, kai galutin versija yra parengta, niekas tiksliai negali pasakyti, kas ir kokius pakeitimus dokumente atliko;

  Vienas nutols padalinys nori surasti dokumentus, bet juos galima gauti tik atvykus pagrindin staigos pastat; Gana ilgai utrunka, kol patvirtinamos sskaitos bei kiti vairs

  dokumentai, kartais sivelia klaid, nesaugojama veiksm istorija; Rankiniu bdu spausdinami adresai ant vok; Sunku surasti bendravimo su studentais, partneriais, tiekjais

  istorij; Nra inoma, kas ir kada dirba su kokiais dokumentais.

 • ShareSpace Paieka Paieka

  Kontaktai;

  Pagal visus metaduomenis;

  Paieka naudojant ablon;

  Tinkama apsauga;

  Kur iekoti; Paieka byl kataloguose; Paieka iorinse bibliotekose;

  Pilno teksto paieka; Pervalgos;

  Paiekos rezultat perira; Atfiltruota perira; I anksto apibrta periros forma

  Paieka gali bti iplsta naudojant Microsoft FAST SearchServer 2010, skirt SharePoint sprendimui.

 • ShareSpace

  Sukurta naudojant Microsoft SharePoint 2010 platform

 • ShareSpace ProcessDesk

  rekomenduojamas, kai:

  Nra inoma, kok veiksm koks darbuotojas k tik atliko;

  Uduotys nra prioretizuojamos, daniausiai naudojamas lau gesinimo principas; Uduoi vykdymas daniausiai priklauso nuo

  informacijos, surinktos btent tai situacijai isprsti, kiekio; Procesai, pareigos ir atskaitomybs nra

  formalizuoti, decentralizuota struktra; Kyla problem dl trkstamo uduoties

  iniciatoriaus vertinimo.

 • ShareSpace ProcessDesk

  modulis:

  Dirba pagal geriausias ITIL praktikas;

  Atitinka ISO standart;

  Pateikia svarbi verslo proces ataskaitas;

  Turi savitarnos funkcij;

  Turi integruot ini baz bei uduoi ablonus;

  Automatikai vykdo kai kuriuos tipinius verslo procesus pvz. Itekli poreiki valdym;

  Valdo incidentus, pokyius, problemas;

 • ShareSpace ProcessDesk

  modulis:

  Leidia sutaupyti proces valdymui skiriam itekli

  Kontroliuoja daugel atliekam veiksm

  Utikrina, jog kolegos vieni i kit gauna daugiau grtamosios informacijos apie atliekamus darbus.

  Utikrina veiksm su informacija saugum

  Utiktina geresn proces valdymo kokyb.

  Suteikia galimyb paprastai stebti ir matuoti darbuotoj efektyvum.

 • Ai u dmes!

  Gal netyia turite klausim?

  Daugiau info apie mus ir ms sprendimus:

  www.DPA.lt

  www.dpa.lt/SHARESPACE

  Galite pamatyti sistem gyvai Jums patogiu laiku!