sfp:s kandidater i helsingfors valkrets

of 28 /28
SFP SFP:s riksdags- kandidater i Helsingfors www.sfp.fi FÖR ETT RIKARE FINLAND Riksdagsval förrättas i Finland söndagen den 17 april 2011. Förhandsröstning den 6-12.4.2011.

Author: svenska-folkpartiet-i-finland-suomen-ruotsalainen-kansanpuolue

Post on 05-Dec-2014

1.358 views

Category:

News & Politics


2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SFP:s kandidater i Helsingfors valkrets

TRANSCRIPT

 • 1. FR ETT RIKARE FINLANDSFP SFP:s riksdags- kandidater i HelsingforsRiksdagsval frrttas iFinland sndagen den 17april 2011.Frhandsrstning den6-12.4.2011.www.sfp.fi www.rikare.fi
 • 2. MedmnsklighetAlla ska ha en likvrdig mjlighet att m bra. Detta r grunden fr vrt vlfrdssam-hlle och ska ven vara grunden till all politik som frs. Utbildning ska vara avgiftsfrip alla stadier och studiestdet br indexbindas. Vi vill motarbeta utslagningen avunga bl.a. genom att trygga ungdomsverkstdernas verksamhetsfrutsttningar.ldringar ska kunna bo hemma s lnge de vill och har mjlighet. Nrstendevrdenoch hemvrden mste utvecklas fr att gra detta mjligt. Vi vill inte rubba p densubjektiva rtten till dagvrd och hoppas, att systemet fr frldraledighet, utvecklass att bda frldrarna i strre utstrckning blir hemma med sina barn.MngfaldVar tionde invnare i Helsingfors har ett annat modersml n svenska och nska. Vi villatt Helsingfors r en stad dr alla kan knna sig vlkomna! En stor del av integrationensker i storstderna och Helsingfors ska hr vara ett gott exempel p lyckad integreringav invandrare. Vi stder satsningar p hemsprksundervisning fr invandrarbarn istadens daghem och skolor.MetropolomrdetVar tionde nlndare bor i Helsingfors. Huvudstaden r landets motor och borde fbehlla en strre del av sina egna skattepengar. Vi arbetar fr en reform av statsand-elssystemet! Helsingforsregionens stder har mycket gemensamt och det r naturligtatt vra invnare rr oss ver kommungrnserna. Vi vill utveckla samarbetet mellankommunerna i Helsingforsregionen men anser att en sammanslagning inte r aktuelljust nu. Utvecklingen av samarbetet br utg frn stadsbornas behov och inte fror-saka nya strukturer enbart fr strukturernas skull. Vi vill ha mindre byrkrati och mera exibla lsningar!MiljVi vill ge vrt bidrag till att motverka froreningen av stersjn. Genom att alla Hels-ingfors hamnar skulle erbjuda en mjlighet att tmma septiktanken kan vi mrkbartminska utslppen av nringsmnen i vrt hav. Vi vill minska personbilstra ken icentrum och f en mera fotgngar- och cyklistvnlig stadskrna. Staten br i strreutstrckning stda stadens kollektivtra ksatsningar. Vi tycker att droppbanan skafrverkligas och hoppas ven p en snabb lsning emot tgfrseningarna. Vi stderHelsingfors Energis utvecklingsprogram som tar fasta p en utbyggnad av frnybarenergi i stadens energiproduktion.
 • 3. SFP:s riksdagsvals-kandidater i Helsingfors valkrets
 • 4. Tom BiaudetDiplom ekonom, fretagarewww.tombiaudet.Fdd i Helsingfors och terin yttadefter att ha verkat i ver 30 r utom-lands som FN-tjnsteman och fre-tagare.Fr mig viktiga frgor: Finlandsekonomiska konkurenskraft ochvlstnd, internationella frgor samtdemokrati och rttvisa. 147 Sam Bjrklund Medianom, lmproducent www.sambjorklund. Hej, jag r en lmproducent och entre- prenr frn stra Helsingfors. P fritiden r jag ordfrande fr vr lokalavdelning och sjunger i Akademen. Jag nskar att folket i Finland skulle m bttre. Dr- fr anser jag att en storsatsning p vr mentala hlsa samt tstrningsvrden drastiskt borde ses ver. Nyckeln till framtiden ligger nd i arbetet med den rdande ungdomsarbetslsheten. 148
 • 5. Maria Bjrnberg-Enckell l.mag, redaktrmariabjornberg-enckell.blogspot.comNYA TANKAR BEHVS!47-rig trebarnsmamma, loso emagister frn centrum som sitter istadsfullmktige och vill ta stegetin i Riksdagen fr att kunna pverkaframfr allt barnens och de ungasvlmende. Alla vra 16-ringar skaha rtt till utbildning. 149 Gunvor Brettschneider Sjukskterska, socialskterska, mag. i samhllsvetenskaper gunvorbrettschneider.blogspot.com 150 Tidigare lektor i socialt arbete och rektor fr Soc&kom. Samhlls- politiker/kommunalpolitiker, erst- tare i stadsfullmktige, medlem i socialnmnden, ordfrande fr Sven- ska Seniorer i Finland Jag anser att alla har rtt till vlfrd, grundtryggheten ska glla alla ldersgrupper och att pensionerna br hjas ver fattigdomsgrnsen.
 • 6. 151Jrn DonnerFrfattareObundenNstan alla de lften som olika kan-didater kommer med i frhopp-ning om att bli invalda i riksdagenr lgnaktiga. Av den anledningenbrukar jag inte lova ngonting alls.Utom, denna gng, en sak: att mot-arbeta de mrka krafter som hotaren liberal, ppen och europeiskvrdegemenskap.Det fr rcka. Elena Drobych Konstnr 152 Regissr, poet, kulturproducent utbildad vid St. Petersburgs Kul- tur- och konstuniversitetet, bosatt i Finland sedan r 1995. Som mor till tv sner anser jag att det r av avgrande betydelse att satsa p kulturutvecklingen och kreativitet hos barn samt skapa de ndvndiga frutsttningarna fr att den rysksprkiga minoriteten i Finland kan frverkliga sin kultur- potential i samarbete med de nsk- och svensksprkiga majoritets- kulturerna.
 • 7. Benjamin Ellenberg 153Studerandewww.ellenberg.Jag r en 18-rig, tvsprkig abituri-ent frn Helsingfors. I mitt riksdag-sarbete vill jag jobba fr en levandetvsprkighet och fr en kvalitativutbildning.Jag r liberal allts vill jag se ettjmlikt och frisinnat samhlle, drindividens friheter inte begrnsasi ondan. Ahmed Hassan Integrationskonsult http://ahmedhassan. Fr en fungerande mngkultur154 dr rttigheter och skyldigheter beaktas och individens frihet lyfts fram. Jag vill tillvarata den kunskap som mnniskor med utlndsk bakgrund har, fr en bttre och mer inkluderande integrationspolitik. Mera krut p utbildnings- och arbetspolitik. Tillvara de mjligheter som sam- arbete ver sprk- och kultur- grnserna ger. Fr ett tv- och ersprkigt Finland.
 • 8. Anna Jungner-NordgrenInformatrwww.annajungnernordgren. 155Hlsan hr till de viktigastegrunderna i livet. Genomsatsningar p motion och idrott,gr vi en investering i framtiden.I riksdagen ska det nnas personersom kombinerar aktivt samhlls-engagemang med smbarnsliv. Jagr 36 r och jobbar som informatrp Folktinget. Jag r gift, har en sonoch tv bonuspojkar. Ann-Louise Laaksonen System manager, Ekon.mag. annlouiselaaksonensblogg.blogspot.com 156 Jag r 42 r, ekonom, bor i Gumtkt och jobbar som system manager p SOK. Teman jag lyfter upp r frgor relaterade till ekonomi, jmstlld- het och arbetsliv. Strsta delen av min fritid gr till olika frtroende- uppdrag, men jag r ocks en stor vn av teater, musik och idrott.
 • 9. Janina MackiewiczPublic A airs konsult, pol.mag. 157www.janina2011.Jag r en 26-rig tlbo som harvuxit upp i en nsksprkig familjmed en polsk far och gtt i svensk-sprkig skola. Det r en rikedomatt kunna era sprk och knna tillolika kulturer. Till utbildningen rjag pol.mag. frn bo Akademimed inriktning mnskliga rttig-heter. Jag arbetar som samhlls-pverkare i egenskap av PublicA airs-konsult. I min valkampanjfresprkar jag en ren, trygg ochfrdomsfri vrld. Armi Murto 158 Tradenom, pol. stud. www.armimurto. Armi r en 27-rig tradenom och politices student frn Tl. Hon har en gedigen bakgrund inom poli- tik, speciellt intressebevakning inom studerande- och utbildn- ingspolitiska renden bde p kommunal och p nationell niv. Hennes politiska sikter grundar sig p socialliberala vrderingar. Hon strvar efter att fatta ansvars- fulla och kloka beslut.
 • 10. Hugo PippingMedicine kandidatwww.su. /val/#hugo-pippingDet r dags att frbereda fr fram-tiden. Vi behver ren energi, enfungerande hlsovrd och ppnagrnser fr tryggad arbetskraft.Jag vill se en framtid dr alla harrd att studera. Dr alla tas vl handom. En trygg vlfrd fr alla. 159 Marcus Rantala 160 Statssekreterare www.marcus. Intresset fr samhllet vcktes redan i skolan. P CV:n nns bland annat engagemang inom FSS, SU och som specialmedarbetare fr SFP-minis- trarna. Ekonomin, nringslivets frut- sttningar, fretagsamhet och en satsning p det nlndska kunnandet och utbildningen hr till pro lfrgor- na. Tvsprkigheten r en tillgng och kultur och idrott behvs fr att mnniskorna ska m bttre.
 • 11. 161Arshe SaidForskarearshe.sfpval.Integration: frmja mngfald iarbetslivet. Utbildning & stud-erande: mera utbytesprogramtill studerande. Studiestdet skaindexbindas under nsta riksdags-period. Barn & familj: vlmendeskall prioriteras. Energi & milj-politik: Finland kan minska sinkoldioxidhalt samt vara en ledandenation inom miljteknologin.Utrikespolitik & kon iktmedling:Finland har mycket att erbjudap den internationella politiskaarenan. Johanna Sandberg Pol. mag, Riksdagsassistent johanna.sandberg. twitter.com/#!/johanna_knytte 30-rig ung kandidat som bor i Rdbergen och jobbar p riksda- gen. Till utbildningen r jag pol. mag. frn bo Akademi. Jag jobbar som assistent t riksdagsledamot Christina Gestrin. Jag r ordfrande fr SFP i Helsingfors och medlem av Helsingfors stads ungdomsnmnd. Jag tycker om musik, fglar och spran! 162
 • 12. 163Tino SinghFretagarewww.tinosingh.netMitt Finland r internationellt.Finland har en lysande framtid,men det r upp till oss sjlva.Allt ordnar sig om vi bestmmers. Samhllet har mnga problem,men vi kan klara oss om vi hllerihop. Drfr det r dags att byggabroar och se framt till en gemen-sam framtid full av mjligheter. Vihar en enorm ekonomisk potentialinom rckhll genom fretagandet,kulturen och migrationen. 164 Pivi Storgrd Redaktr www.paivi.nu Pivi Storgrd din megafon i riksdagen! Vardag innebr arbete, barn, bekymmer med ekonomin, matkassar, frldrakvllar. Som mamma till tre tvsprkiga barn och som redaktr vet jag det. De beslut som berr vra liv fattas i riksdagen. Jag vill fra fram din rst dr den har betydelse. Ibland behvs det en megafon fr att din rst ska bli hrd.
 • 13. Astrid ThorsVicehradshvding, minister 165www.astridthors.Ny ken - men erfaren. Engageradi det lokala men inspirerad avdet internationella. Lyhrd frindividers behov - och bra p attgenomskda lobbyister. En sannnordist - men hittar rtt i Brysselskorridorer. En infdd helsingforsare- med knsla fr hela Svensk n-land. Ingen strre musikalisk be-gvning - men en stor vn av musikoch kultur. Bekanta dig nrmaremed mina tankar och vrderingarp min hemsida. Lena Wenman Projektkoordinator http://lena-wenman.blogspot.com Aktiv kvinna med man och 3 barn i Helsingfors, vill se ett samhlle med fungerande nrservice fr alla - p era sprk och s tillgngligt som mjligt. Ett samhlle dr mnniskor med olika behov erbjuds std s att alla fr rttvisa chanser att delta i utbildning och arbetsliv. 166
 • 14. Georg-Henrik WredeProgramdirektrhttp://koti.welho.com/gwrede/Vlfrd sparar mest. Fr att f den of-fentliga ekonomin i balans skall vi satsap frebyggande tgrder. Det r ans-varslst att lta statsskulden vxa tillen brda fr framtida generationer ochsamtidigt lta bli att bekmpa barnfat-tigdom, tillta en bristande skolhls-ovrd och dlig skolmat. 167
 • 15. Georg-Henrik WredeOhjelmajohtajakoti.welho.com/gwrede/Hyvinvointi sst. Meidn pit saadajulkinen talous tasapainoon. Parhaitentm ky lismll ennaltaehkise-vi toimia. On vastuutonta antaa val-tionvelan kasvaa tulevien sukupolvientaakaksi, samaan aikaan kuin annetaanlapsikyhyyden lisnty ja ollaan vlit-tmtt kouluterveydenhuollon puut-teista ja kouluruuan huonosta tasosta. 167
 • 16. Astrid ThorsVaratuomari, ministeriwww.astridthors. /suomeksi 165Toimiva terveydenhuolto jalheinen vanhustenhoivatarvitsevat aloitteellisuutta,rohkeutta ja vastuullisuutta. Hyvnelmn kuuluu mys lhiruoka -luonnollisia, puhtaita ja terveellisielintarvikkeita tuottava elinkeinojakeluverkkoineen. Panostuksetenergian sstmiseen, uusiutuviinenergialhteisiin ja joukkoliiken-teeseen ovat trkeit. Hyv Hel-sinkimme voi antaa paremmanelmn meille kaikille - mys niille,jotka olosuhteiden ahdistaminatnne muualta hakeutuvat. Lena Wenman Projektikoordinaattori lena-wenman.blogspot.com Olen aktiivinen nainen Helsingist. Perheeseeni kuuluu mies ja kolme lasta. Haluan, ett yhteiskunnassa on useilla kielill toimivat lhipalve- lut kaikille. Ihmisi tytyy tukea siten, ett kaikilla on tasapuoliset mahdollisuudet osallistua koulu- tukseen ja tyelmn. 166
 • 17. Tino SinghYrittjwww.tinosingh.net 163Minun Suomeni on kansainvlin-en. Suomella on loistava tule-vaisuus. Kaikki on meist itses-tmme kiinni. Asiat jrjestyvt, josniin ptmme. Yhteiskunnallisiahaasteita on moneen lhtn,mutta tst selvitn yhdess.Siksi on aika rakentaa siltoja ja katsoatulevaisuuteen, joka on tynn mah-dollisuuksia.Meill on valtava taloudellinenpotentiaali ulottuvillamme yrit-tjyyden, kulttuurin ja maahan-muuton kautta. Pivi Storgrd Toimittaja www.paivi.nu 164 Pivi Storgrd megafonisi eduskuntaan! Arki on tyt, lastenhoitoa, taloush- uolia, kauppakasseja, vanhemp- ainiltoja. Kolmen kaksikielisen lapsen itin ja toimittajana tiedn, miss mennn. Ptkset, jotka vaikuttavat elmmme, tehdn eduskunnassa. Haluan tuoda asiasi julki siell, miss sill on kouriin- tuntuvaa merkityst. Joskus siihen tarvitaan megafonia jotta nesi kuuluisi.
 • 18. Arshe SaidTutkijahttp://arshe.sfpval. 161Maahanmuutto: monikulttu-urisuus tyelmss. Koulutus& opiskelijat: enemmn vaihto-ohjelmia opiskeliojlle. Opintotukion sidottava kansanelkeindexiinseuraavalla eduskuntakaudella.Lapset & perhe: hyvinvointi etusi-jalle. Energia & ympristpolitiik-ka: Suomi voi vhent hiilidiok-sidipstjn sek olla johtavakansakunta teknologiallaan. Ulko-politiikka & kon iktien sovittelu:Suomella on kansainvlisell poli-ittisella nyttmll paljon tarjot-tavaa asiantuntemuksestaan kon- iktien sovittelussa. Johanna Sandberg Valt. maist, kansanedustajan avustaja johanna.sandberg. , twitter.com/#!/johanna_knytte 30-vuotias nuori ehdokas joka asuu Punavuoressa ja on tiss eduskun- nassa. Koulutukseltani olen valtio- tieteiden maisteri ja tyskentelen kansanedustaja Christina Gestrinin avustajana. Olen RKP Helsingin puheenjohtaja ja nuorisolautakun- nan jsen. Tykkn musiikista, lin- nuista ja sprasta! 162
 • 19. Hugo PippingLketieteen kandidaattiwww.su. /val/#hugo-pippingNyt on aika panostaa tulevaisuu-teen. Tarvitsemme puhdasta en-ergiaa, toimivan terveydenhuol-lon ja avoimet rajat turvaamaantyvoimamme. Haluan nhd tule-vaisuuden, jossa kaikilla on varaaopiskella, jossa kaikista pidetnhuolta; turvallinen hyvinvointi kai-kille. 159 Marcus Rantala Valtiosihteeri www.marcus. 160 Poliittinen kiinnostukseni hersi jo nuoressa iss ja ansioluettelostani ilmenee, ett olen toiminut m.m. FSS:n psihteerin, RKP:n nuoriso- jrjestn puheenjohtajana sek RKP- ministerien erityisavustajana. Trkeimmt kysymykseni ovat talous, elinkeinoelmn edellytykset ja yrit- tjyys. Haluan, ett panostetaan en- emmn suomalaiseen osaamiseen ja koulutukseen. Mielestni kaksi- kielisyys on iso hyty. Sen lisksi tarvitsemme mys kulttuuria ja lii- kuntaa voidaksemme paremmin.
 • 20. Janina MackiewiczPublic A airs konsultti, valt. maist.www.janina2011. 157Olen 26-vuotias tllinen. Olenkasvanut suomenkielisess per-heess puolalaisen isn kanssa jakynyt ruotsinkielist koulua. Onrikkaus osata useampia kieli jatuntea eri kulttuureja. Olen koulu-tukseltani valtiotieteiden maisteribo Akademista ja keskittynyt ih-misoikeuksiin. Tll hetkell toiminyhteiskuntavaikuttajana PublicA airs-konsultin ominaisuudessa.Haluan kampanjassani puoltaapuhdasta, turvallista ja suvaitsevaamaailmaa. Armi Murto Tradenomi, valt. yo. www.armimurto. 158 Armi on 27-vuotias tradenomi ja valtiotieteiden ylioppilas Tlst. Hnell on vahvaa kokemusta politiikasta, erityisesti edunvalvon- nasta opiskelija- ja koulutuspoliitti- sissa asioissa; sek kunnallisella ett valtakunnallisella tasolla. Hnen poliittiset mielipiteens perustu- vat sosiaaliliberaaleihin arvoihin. Hn pyrkii tekemn vastuullisia ja viisaita ptksi.
 • 21. Anna Jugner-NordgrenTiedottajawww.annajungnernordgren. 155Terveys on yksi trkeimmist tukip-ilareista ihmisen elmss ja sillon ratkaiseva merkitys hyvinvoin-tiimme. Eduskunnassa kuuluu mie-lestni olla ihmisi, jotka yhdistvtaktiivisen yhteiskuntaosallistumis-en arkiseen perhe-elmn. Olenpoliittisesti aktiivinen 36-vuotiasnaimisissa oleva iti.Olen ehdokkaana eduskuntavaal-eissa, koska uskon ett politiikka2010-luvulla kaipaa minunlaistarohkeaa ammattilaista. Ann-Louise Laaksonen KTM annlouiselaaksonensblogg.blogspot.com 156 Olen 42-vuotias ekonomi Kumpu- lasta. Tyskentelen SOK:ssa jrjestelmpllikkn. Talous-, tasa-arvo-, sek tyelmn ja yksi- tyiselmn yhteensovittamiseen liittyvt kysymykset ovat minun erityisosaamisalueitani. Suurin osa vapaa-ajastani kuluu luottamus- toimien hoitamiseen, mutta olen mys suuri teatterin, musiikin ja urheilun ystv.
 • 22. Benjamin EllenbergOpiskelijawww.ellenberg.Olen 18-vuotias, kaksikielinenabiturientti Helsingist. Eduskun-tatyssni haluan toimia elinvo-imaisen kaksikielisyyden ja laaduk-kaan koulutuksen puolesta.Olen liberaali eli haluan nhdtasa-arvoisen ja vapaamielisenyhteiskunnan, jossa yksiln vapauk-sia ei rajoiteta turhaan. 153 Ahmed Hassan Integraatiokonsultti http://ahmedhassan. Toimiva ja monipuolinen kulttuuri jossa kaikkien oikeudet ja velvoit- teet huomioidaan ja jossa yksiln154 vapaus tunnustetaan. Suomi jossa hydynnmme ulko- maiset taustat omaavien ihmisten osaamisen, mys integraatio- politiikan rakentamisessa. Koulutus- ja typolitiikka, joka tajoaa kaikille mahdollisuuden osallistua. Kaksi- ja monikielist Suomea on vahvistettava.
 • 23. Jrn DonnerKirjajlija 151www.facebook.com/jorndonnerMelkein kaikki ne lupaukset jotkaeri ehdokkaat antavat siin toivossaett psisivt eduskuntaan ovatvalheellisia.Siit syyst minulla ei ole tapanaluvata mitn.Paitsi, tll kertaa, yhden asian:Vastustaa niit pimen voimia jotkauhkaavat liberaalia, avointa ja eu-rooppalaista arvomaailmaa.Se saa riitt. Taiteilija , 152 , , - , 1995 . , , .
 • 24. Maria Bjrnberg-EnckellFM, toimittajamariabjornberg-enckell.blogs-pot.comOlen 47-vuotias kaupunginvaltu-utettu ja loso an maisteri. Asunkolmen lapseni kanssa keskustassa,vanhempani ovat elkeiss. Las-ten ja nuorten hyvinvointi, toimivatpalvelut sek puhtaampi ympristovat minulle trkeit. 149150 Gunvor Brettschneider Sairaanhoitaja, sosiaalihoitaja, yhteiskuntatieteiden maist. gunvorbrettschneider.blogspot.com Pasiallinen tyura: sosiaalityn lehtori, korkeakoulun rehtori, Sven- ska social-och kommunalhgskolan, Yhteiskuntapolitiikko/kunnallis- politiikko, Kaupunginvaltuuston varajsen, Sosiaalilautakunnan jsen, Aikaisemmin terveyslautakunnan jsen, RKP:n seniorijrjestn puheen- johtaja. Kaikilla on oikeus hyvinvointiin! Perusturvallisuutta kaikille ik- ryhmille! Elkkeet kyhyysrajan ylpuolelle!
 • 25. Tom BiaudetDiplomiekonomi, yrittjwww.tombiaudet.Yrittj ja ekonomi. Syntyperinenja takaisinmuuttanut Helsinkilinentoimittuani yli 30 vuotta ulkomaillasek YK tehtviss ett yrittjn.Minulle trkeit kysymyksi ovat:Suomalainen taloudellinen kilpailu-kyky, kansainvliset kysymykset sekdemokratia ja ihmisten tasaarvo. 147 Sam Bjrklund Medianomi, elokuvatuottaja www.sambjorklund. Terve! Olen ithelsinkilinen elokuvat- uottaja sek yrittj. Vapaa-ajallani to- imin puheenjohtajana paikallisosastos- samme ja laulan Akademenin kuorossa. Toivoisin kansamme voivan paremmin, jonka johdosta mielenterveys sek symishiri hoito on paranneltava huomattavasti. Meidn on mys ratkot- tava ongelmat liittyen nuorten tytt- myyteen vlittmsti. 148
 • 26. RKP:n eduskunta- vaaliehdokkaatHelsingin vaalipiiriss
 • 27. Helsingin RKP eduskuntavaaliohjelma 2011InhimillisyysJokaisella pit olla yhtlinen mahdollisuus voida hyvin. Tm on hyvinvointi-yhteiskuntamme perusta, ja sen pit olla mys kaiken harjoitettavan politiikan pe-rusta. Koulutuksen pit olla maksutonta kaikilla asteilla ja opintotuki pit sitoa in-deksiin. Haluamme toimia nuorten syrjytymist vastaan mm. turvaamalla nuortentypajojen toimintaedellytykset. Vanhusten pit saada asua kotona niin kauan kuinhe haluavat ja pystyvt. Tmn mahdollistamiseksi lheishoitoa ja kotihoitoa pitkehitt. Emme halua horjuttaa subjektiivista oikeutta pivhoitoon ja toivomme,ett vanhempainvapaajrjestelm kehitetn siten, ett molemmat vanhemmatovat eneneviss mrin kotona lastensa kanssa.MoninaisuusHelsingiss joka kymmenennell asukkaalla on muu idinkieli kuin ruotsi tai suomiHaluamme Helsingin olevan kaupunki, jossa kaikki tuntevat itsens tervetulleiksi!Suuri osa kotouttamisesta tapahtuu suurkaupungeissa, ja Helsingin tulee olla hyvesimerkki onnistuneesta maahanmuuttajien kotouttamisesta. Tuemme panosta-mista kotikielen opetukseen maahanmuuttajalapsille kaupungin pivkodeissa jakouluissa.MetropolialueJoka kymmenes suomalainen asuu Helsingiss. Pkaupunki on maan veturi jasen tulisi saada pit suurempi osa omista verotuloistaan. Toimimme valtiono-suusjrjestelmn uudistamisen puolesta! Helsingin alueen kaupungeilla on paljonyhteist ja on luonnollista, ett asukkaamme kulkevat yli kuntarajojen. Haluammekehitt Helsingin seudun kuntien vlist yhteistyt, mutta mielestmme kuntienyhdistminen ei ole tll hetkell ajankohtaista. Yhteistyn kehittmisen pit pe-rustua kaupunkilaisten tarpeisiin eik luoda uusia rakenteita vain rakenteita varten.Haluamme vhemmn byrokratiaa ja joustavampia ratkaisuja!YmpristHaluamme antaa oman panoksemme Itmeren saastumisen ehkisemiseksi. Miklikaikki Helsingin satamat tarjoisivat mahdollisuuden septitankkien tyhjentmiseen,voisimme merkittvsti vhent ravinnepstj mereemme. Haluamme vhentkeskustan henkilautoliikennett ja luoda ydinkeskustan, joka huomioi jalankulki-jat ja pyrilijt paremmin. Valtion tulee list tukeaan kaupungin panostuksillejoukkoliikenteeseen. Pisara-rataa pit mielestmme toteuttaa ja toivomme mysnopeaa ratkaisua junien myhstymisille. Tuemme Helsingin Energian kehittm-isohjelmaa, joka lhtee uusiutuvien energialhteiden lismisest kaupungin en-ergiatuotannossa.
 • 28. RIKKAAMMAN SUOMEN PUOLESTA RKP:n eduskuntavaali- ehdokkaat Helsingin vaali- piirissRKPEduskuntavaalit pidetnSuomessa sunnuntai 17huhtikuuta 2011.Ennakkonestys6-12.4.2011.www.rkp.fi www.rikare.fiwww.rikare.fi