seznam članov nadzornih svetov in uprav kapitalskih naložb ... › doc › upravljanje › seznam...

15
Seznam članov nadzornih svetov in uprav kapitalskih naložb države Objavljeno 5.12.2014 Podjetje MŠT Nadzornik Funkcija Zač. mand. Kon. mand. Uprava Funkcija Zač. mand. Kon. mand. ABANKA VIPA, D.D. 5026024 ŠTERK BLAŽ ČLAN 04.10.2014 04.10.2018 LENIČ JOŽE PREDSEDNIK UPRAVE 17.01.2011 17.01.2016 BARBARA KUERNER ČAD ČLAN 04.10.2014 04.10.2018 STEBERNAK IGOR ČLAN UPRAVE 01.07.2012 01.07.2017 GARBAJS MARKO NAMESTNIK PREDSEDNIKA 04.10.2014 04.10.2018 GEDRIH JANKO PREDSEDNIK 20.06.2013 19.11.2016 SLAPAR ANDREJ ČLAN 04.07.2012 30.05.2016 A-COSMOS, D.D. 5400210 GASPARI DRAGO ČLAN 01.12.2011 01.12.2015 GRUŠOVNIK SEBASTJAN ČLAN UPRAVE 01.12.2011 01.12.2016 MANKOČ NESTOR PREDSEDNIK 01.12.2011 01.12.2015 ŠOLAR JOŽE ČLAN UPRAVE 01.12.2011 01.12.2016 ROZMAN MILAN ČLAN 01.12.2011 01.12.2015 ADRIA AIRWAYS, D.D. 5156505 BOŠNJAK ANDREJ ČLAN 21.04.2012 20.04.2016 ANŽUR MARK PREDSEDNIK 14.06.2013 13.06.2017 GORIUP SERGIJ NAMESTNIK PREDSEDNIKA 24.04.2012 18.12.2015 MATAJ DARJA ČLAN 19.12.2011 18.12.2015 PEKOLJ TONE PREDSEDNIK 24.04.2012 18.12.2015 POJBIČ TADEJ ČLAN 18.05.2012 17.05.2016 ROGELJ SILVA ČLAN 19.12.2011 18.12.2015 AERODROM LJUBLJANA D.D., ZGORNJI BRNIK 5142768 ČOTAR DRAGO NAMESTNIK PREDSEDNIKA 09.07.2013 09.07.2017 PODBREGAR IZTOK ČLAN UPRAVE 01.08.2013 01.08.2018 GRAŠEK PETER ČLAN 09.07.2013 09.07.2017 SKOBIR ZMAGO PREDSEDNIK UPRAVE 05.07.2012 05.07.2017 MARN PETER ČLAN 09.07.2013 09.07.2017 TREBUŠAK BERNARDA ČLANICA UPRAVE 01.09.2010 01.09.2015 MAUHLER NINA ČLAN 09.07.2013 09.07.2017 PEROVIĆ MILAN PREDSEDNIK 09.07.2013 09.07.2017 STRUPI TADEJA ČLAN 09.07.2013 09.07.2017 BANKA CELJE D.D. 5026121 MALGAJ MELITA ČLAN 24.05.2011 24.05.2015 LESKOVAR DAVORIN PREDSEDNIK 01.01.2014 01.01.2019 PELJHAN JURE PREDSEDNIK 24.05.2011 24.05.2015 VOZEL ALEKSANDER ČLAN UPRAVE 01.01.2014 01.01.2019 SMOLNIKAR BARBARA ČLAN 30.05.2013 24.05.2015 SUBOTIČ TOMAŽ ČLAN 24.05.2011 24.05.2015 ŠROT BOJAN ČLAN 24.05.2011 24.05.2015 ZANOŠKI ZDENKO ČLAN 24.05.2011 24.05.2015

Upload: others

Post on 07-Jul-2020

11 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Seznam članov nadzornih svetov in uprav kapitalskih naložb ... › doc › Upravljanje › Seznam članov... · Seznam članov nadzornih svetov in uprav kapitalskih naložb države

Seznam članov nadzornih svetov in uprav kapitalskih naložb države Objavljeno 5.12.2014

Podjetje MŠT Nadzornik Funkcija Zač. mand. Kon. mand. Uprava Funkcija Zač. mand. Kon. mand.

ABANKA VIPA, D.D. 5026024 ŠTERK BLAŽ ČLAN 04.10.2014 04.10.2018 LENIČ JOŽE PREDSEDNIK UPRAVE 17.01.2011 17.01.2016

BARBARA KUERNER ČAD ČLAN 04.10.2014 04.10.2018 STEBERNAK IGOR ČLAN UPRAVE 01.07.2012 01.07.2017

GARBAJS MARKO NAMESTNIK PREDSEDNIKA 04.10.2014 04.10.2018GEDRIH JANKO PREDSEDNIK 20.06.2013 19.11.2016

SLAPAR ANDREJ ČLAN 04.07.2012 30.05.2016

A-COSMOS, D.D. 5400210 GASPARI DRAGO ČLAN 01.12.2011 01.12.2015 GRUŠOVNIK

SEBASTJAN

ČLAN UPRAVE 01.12.2011 01.12.2016

MANKOČ NESTOR PREDSEDNIK 01.12.2011 01.12.2015 ŠOLAR JOŽE ČLAN UPRAVE 01.12.2011 01.12.2016

ROZMAN MILAN ČLAN 01.12.2011 01.12.2015

ADRIA AIRWAYS, D.D. 5156505 BOŠNJAK ANDREJ ČLAN 21.04.2012 20.04.2016 ANŽUR MARK PREDSEDNIK 14.06.2013 13.06.2017

GORIUP SERGIJ NAMESTNIK PREDSEDNIKA 24.04.2012 18.12.2015MATAJ DARJA ČLAN 19.12.2011 18.12.2015

PEKOLJ TONE PREDSEDNIK 24.04.2012 18.12.2015

POJBIČ TADEJ ČLAN 18.05.2012 17.05.2016

ROGELJ SILVA ČLAN 19.12.2011 18.12.2015

AERODROM LJUBLJANA D.D.,

ZGORNJI BRNIK

5142768 ČOTAR DRAGO NAMESTNIK PREDSEDNIKA 09.07.2013 09.07.2017 PODBREGAR IZTOK ČLAN UPRAVE 01.08.2013 01.08.2018

GRAŠEK PETER ČLAN 09.07.2013 09.07.2017 SKOBIR ZMAGO PREDSEDNIK UPRAVE 05.07.2012 05.07.2017

MARN PETER ČLAN 09.07.2013 09.07.2017 TREBUŠAK

BERNARDA

ČLANICA UPRAVE 01.09.2010 01.09.2015

MAUHLER NINA ČLAN 09.07.2013 09.07.2017

PEROVIĆ MILAN PREDSEDNIK 09.07.2013 09.07.2017

STRUPI TADEJA ČLAN 09.07.2013 09.07.2017

BANKA CELJE D.D. 5026121 MALGAJ MELITA ČLAN 24.05.2011 24.05.2015 LESKOVAR DAVORIN PREDSEDNIK 01.01.2014 01.01.2019

PELJHAN JURE PREDSEDNIK 24.05.2011 24.05.2015 VOZEL ALEKSANDER ČLAN UPRAVE 01.01.2014 01.01.2019SMOLNIKAR BARBARA ČLAN 30.05.2013 24.05.2015

SUBOTIČ TOMAŽ ČLAN 24.05.2011 24.05.2015

ŠROT BOJAN ČLAN 24.05.2011 24.05.2015

ZANOŠKI ZDENKO ČLAN 24.05.2011 24.05.2015

Page 2: Seznam članov nadzornih svetov in uprav kapitalskih naložb ... › doc › Upravljanje › Seznam članov... · Seznam članov nadzornih svetov in uprav kapitalskih naložb države

Seznam članov nadzornih svetov in uprav kapitalskih naložb države Objavljeno 5.12.2014

Podjetje MŠT Nadzornik Funkcija Zač. mand. Kon. mand. Uprava Funkcija Zač. mand. Kon. mand.

BODOČNOST MARIBOR, D.O.O. 5050391 ČUČNIKTOMAŽ ČLAN 16.07.2012 16.07.2016 KAC JASNA PROKURIST 12.03.2010 12.03.2015

HAJNŽIČ CVETKA ČLAN - PREDSTAVNIK

DELAVCEV

21.09.2013 21.09.2017 SISINGER MILENA DIREKTOR 16.02.2010 16.02.2015

MEŽA FRANC ČLAN 09.07.2013 09.07.2017

ŠTRIGL MARKO ČLAN 01.07.2014 01.07.2018

VAJZMAN SIMONA ČLAN - PREDSTAVNIK

DELAVCEV

21.09.2013 21.09.2017

CASINO BLED, D.D., BLED 5379911 AUCIN MARKO ČLAN 10.10.2011 10.10.2015 BREZIGAR MATEJ PROKURIST 20.01.2011 20.01.2016

AŽMAN SLAVKO ČLAN 08.07.2013 08.07.2017 KITEK BORIS PREDSEDNIK UPRAVE 01.01.2013 01.01.2018

JOVOVIČ VLADIMIR ČLAN 10.10.2011 10.10.2015

KLOBČAR JANEZ ČLAN 05.03.2014 05.03.2018

SOMRAK MARJAN ČLAN 19.04.2011 19.04.2015

STOPAR BOŠTJAN PREDSEDNIK 08.07.2013 08.07.2017

ŽORŽ ALENKA ČLAN 08.07.2013 08.07.2017

CASINO LJUBLJANA, D.D. - V

STEČAJU

5488044 ČEPALNIK MATEJ ČLAN 14.10.2008

CASINO MARIBOR, D.D. - V

STEČAJU

5263450 KRAJCER VLADIMIR ČLAN 20.03.2008

LEITINGER ANDREAS ČLAN 26.09.2006

MILOJEVIČ DEAN ČLAN 30.06.2008

CASINO PORTOROŽ, D.D.,

PORTOROŽ

5680859 JANČAR ALEKSANDER ČLAN 25.03.2013 25.03.2017 TOMAŽIČ MARJAN PREDSEDNIK UPRAVE 01.01.2014 01.01.2019

KOVAČIČ ALEŠ ČLAN 07.02.2013 07.02.2017

BUTARA MIHA ČLAN - PREDSTAVNIK RS 08.03.2014

PETERNEL MITJA ČLAN 25.03.2013 25.03.2017

TOMAN DAMJAN PREDSEDNIK 25.03.2013 25.03.2017

CETIS, D.D., CELJE 5042208 BAČIĆ TINA NAMESTNICA PREDSEDNIKA 22.03.2013 12.03.2017 GORENJAK SREČKO ČLAN UPRAVE 01.06.2013 01.06.2018ČERNIČ TONE ČLAN 12.03.2013 12.03.2017 MIJATOVIČ RADENKO ČLAN UPRAVE 01.06.2013 01.06.2018

MOHAR MARKO PREDSEDNIK 22.03.2013 12.03.2017 ŽNIDARIČ ROMAN DIREKTOR 22.04.2013 22.04.2018

OFENTAVŠEK SUZANA ČLAN - PREDSTAVNIK

ZAPOSLENIH

26.04.2013 26.04.2017

OŠLJAK PRIMOŽ ČLAN - PREDSTAVNIK

ZAPOSLENIH

26.04.2013 25.04.2017

VLAHEK DAVOR ČLAN 12.03.2013 12.03.2017

CIMOS, D.D. 5040302 GNAUERT WALTER OTTO

HERMANN

PREDSEDNIK 25.8.2014 25.8.2018 BRODNJAK ANDRAŽ ČLAN UPRAVE 23.6.2014 23.6.2018

OCVIRK ANDRO ČLAN 20.02.2013 20.02.2017 GRADIŠEK JANEZ PREDSEDNIK UPRAVE 29.8.2014 29.8.2018

STEHLE PETER

MAXIMILIAN

NAMESTNIK PREDSEDNIKA 25.08.2014 25.08.2018

Page 3: Seznam članov nadzornih svetov in uprav kapitalskih naložb ... › doc › Upravljanje › Seznam članov... · Seznam članov nadzornih svetov in uprav kapitalskih naložb države

Seznam članov nadzornih svetov in uprav kapitalskih naložb države Objavljeno 5.12.2014

Podjetje MŠT Nadzornik Funkcija Zač. mand. Kon. mand. Uprava Funkcija Zač. mand. Kon. mand.

CINKARNA CELJE, D.D., CELJE 5042801 GORJUP BARBARA NAMESTNICA PREDSEDNIKA 28.08.2012 17.06.2015 BENČINA TOMAŽ PREDSEDNIK UPRAVE 30.06.2010 29.06.2015

JANŠA MATJAŽ ČLAN 23.10.2012 23.10.2017 CVETKO MARKO DELAVSKI DIREKTOR 30.06.2010 29.06.2015

MEDVED MILAN PREDSEDNIK 28.08.2012 17.06.2015 PODGORŠEK SELIČ

NIKOLAJA

TEHNIČNA DIREKTORICA 30.06.2010 29.06.2015

MESTINŠEK DUŠAN ČLAN 18.06.2010 17.06.2015 VENGUST JURIJ ČLAN UPRAVE ZA

FINANCE

30.06.2010 29.06.2015

TOMINC JOŽICA ČLAN 18.06.2010 17.06.2015

ŽAGAR MARIN ČLAN 18.06.2010 17.06.2015

CSS-IP, D.O.O. 1491245 KOPAČ ANDRAŽ DIREKTOR 30.06.2014 30.06.2018

ČZP VEČER, D.D, MARIBOR 5048362 ALEŠ DRAGAR NAMESTNIK PREDSEDNIKA 30.01.2014 30.06.2015 STRUC JURE DIREKTOR 26.09.2012 25.09.2017MOHORKO DUŠAN ČLAN 09.01.2014 30.06.2015

MURGELJ ZVONKO PREDSEDNIK 09.01.2014 06.07.2015

ZEVNIK MARJETA ČLAN 06.07.2011 06.07.2015

ZORKO BOŽIDAR ČLAN 30.06.2011 30.06.2015

D.S.U., D.O.O., LJUBLJANA 1646877 BREZOVEC LUKA ČLAN 27.05.2014 27.05.2018 PODGORŠEK MARJAN DIREKTOR 01.10.2011 01.10.2016

KERT KOS MOJCA PREDSEDNICA 01.04.2011 01.04.2015

TOMŠIČ JANEZ ČLAN - PREDSTAVNIK

DELAVCEV

22.02.2014 22.02.2018

DOM UPOKOJENCEV IDRIJA,

D.O.O.

5049725 ERŽEN ERNESTA ČLAN 27.08.2013 27.08.2017 BERIČIČ SAMO DIREKTOR 08.12.2011 08.12.2016

KOBAL STRAUS KLAVDIJA ČLAN 17.07.2012 17.07.2016

KREN ANDREJ PREDSEDNIK 26.09.2011 26.09.2015

PETRIČ

FLORJANČIČ DARJA

ČLAN 28.02.2012 28.02.2016

VIDMAR ANGEL ČLAN 17.06.2014 17.06.2018

DRI UPRAVLJANJE INVESTICIJ,

DRUŽBA ZA RAZVOJ INFRASTR.,

D.O.O.

5269652 BOH ALOJZIJ NAMESTNIK PREDSEDNIKA 05.09.2013 15.07.2017 KAČ JURIJ GENERALNI DIREKTOR 04.10.2013 04.10.2018

COLNAR TATJANA ČLAN 04.09.2013 18.06.2017 VEBER TADEJ ČLAN UPRAVE 04.02.2013 04.02.2018

KRAFOGEL KATARINA ČLAN - PREDSTAVNIK

ZAPOSLENIH

21.11.2012 16.03.2015

MAČEK ROMAN ČLAN - PREDSTAVNIK

ZAPOSLENIH

21.11.2012 16.03.2015

TOPOLKO DAMIR ČLAN 02.12.2014 02.12.2018

LILIJANA HERGA ČLAN 02.12.2014 02.12.2018

Page 4: Seznam članov nadzornih svetov in uprav kapitalskih naložb ... › doc › Upravljanje › Seznam članov... · Seznam članov nadzornih svetov in uprav kapitalskih naložb države

Seznam članov nadzornih svetov in uprav kapitalskih naložb države Objavljeno 5.12.2014

Podjetje MŠT Nadzornik Funkcija Zač. mand. Kon. mand. Uprava Funkcija Zač. mand. Kon. mand.

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V

REPUBLIKI SLOVENIJI, D.D.,

CELJE

5814251 LIČEN ROBERT ČLAN 27.08.2014 26.08.2018 KNEZ MATJAŽ PREDSEDNIK UPRAVE 20.08.2012 19.08.2017

LIPOLT ANDRAŽ ČLAN 27.08.2014 26.08.2018 SISINGER MARJAN ČLAN UPRAVE -

DELAVSKI DIREKTOR

09.05.2014 09.05.2019

LUKAN GREGOR ČLAN 27.08.2014 26.08.2018 SKOK FRANC ČLAN UPRAVE 20.08.2012 19.08.2017

MEŠKO VITO ČLAN - PREDSTAVNIK

DELAVCEV

01.05.2012 30.04.2016 SVOLJŠAK TINE ČLAN UPRAVE 20.08.2012 19.08.2017

OSOJNIK GREGOR ČLAN 27.08.2014 26.08.2018

PODBORŠEK ROŽLE ČLAN - PREDSTAVNIK

DELAVCEV

28.05.2014 30.04.2016

DRUŽBA ZA SPODBUJANJE

RAZVOJA TNP, D.D.

1323458 BRGLEZ PAVEL ČLAN 30.08.2013 30.08.2017 TEKAVEC GREGA DIREKTOR 19.11.2012 19.11.2017

NEFFAT BRANKA PREDSEDNICA 30.08.2013 30.08.2017

VUČKO DUŠAN ČLAN 30.08.2013 30.08.2017

DTK MURKA, DRUŽBA

TVEGANEGA KAPITALA, D.O.O.

3718778 KUDELJNJAK DARKO ČLAN 18.04.2011 18.04.2015 UD - UPRAVLJALSKA

DRUŽBA, d.o.o.

ZASTOPNIK 18.03.2010

PIRNAT MARKO PREDSEDNIK 18.04.2011 18.04.2015

POLJŠAK JURE ČLAN 01.09.2014 01.09.2018

ŠTER TRISTAN ČLAN - PREDSTAVNIK RS 18.04.2011 18.04.2015

EKOEN, D.O.O. 2148358 LAVRIČ FRANC PREDSEDNIK - PREDSTAVNIK

RS

05.07.2011 06.07.2015 SUHODOLNIK ROK DIREKTOR 17.08.2011 17.08.2016

ROBNIK KATARINA ČLANICA 05.07.2011 06.07.2015

ŠPEH DAVID ČLAN 05.07.2011 06.07.2015

ELEKTRO CELJE, D.D. 5223067 BOŽIČ DEJAN ČLAN 19.06.2012 19.06.2016 KNEŽEVIĆ RADE PREDSEDNIK UPRAVE 11.01.2014 11.01.2018

HABJAN TATJANA NAMESTNIK PREDSEDNIKA 26.08.2013 26.08.2017

TRAMPUŽ MIRJAN PREDSEDNIK 26.08.2013 26.08.2017

POČIVAVŠEK BORIS ČLAN - PREDSTAVNIK

ZAPOSLENIH

01.09.2014 01.09.2018

PAJIČ TOMISLAV ČLAN - PREDSTAVNIK

ZAPOSLENIH

01.09.2014 01.09.2018

VATOVEC MITJA ČLAN 29.08.2013 29.08.2017

ELEKTRO GORENJSKA, D.D.,

KRANJ

5175348 DJEKANOVIĆ TEDO ČLAN 27.08.2013 27.08.2017 LUSKOVEC BOJAN PREDSEDNIK UPRAVE 16.09.2014 16.09.2018

DURAKOVIĆ ELVIS ČLAN 27.08.2013 27.08.2017 LUSKOVEC BOJAN PREDSEDNIK UPRAVE 28.07.2010 14.09.2014

KOPRIVEC ANDREJ ČLAN 27.08.2013 27.08.2017

LOGAR SAMO PREDSEDNIK 27.08.2013 27.08.2017

OMAN VOJKO ČLAN 07.08.2011 07.08.2015

ZUPAN LEOPOLD NAMESTNIK PREDSEDNIKA 07.08.2011 07.08.2015ELEKTRO LJUBLJANA D.D. 5227992 FABJAN MITJA ČLAN 25.08.2013 25.08.2017 RIBIČ ANDREJ PREDSEDNIK UPRAVE 22.03.2014 22.03.2018

HODA EGON ČLAN 25.08.2013 25.08.2017

OPLOTNIK JAN ŽAN NAMESTNIK PREDSEDNIKA 26.08.2011 26.08.2015ŠUŠTERŠIČ ANDREJ PREDSEDNIK 30.08.2013 30.08.2017

VALENTINČIČ DAVID ČLAN 30.08.2013 30.08.2017

ZAKONJŠEK JANEZ ČLAN 30.08.2013 30.08.2017

Page 5: Seznam članov nadzornih svetov in uprav kapitalskih naložb ... › doc › Upravljanje › Seznam članov... · Seznam članov nadzornih svetov in uprav kapitalskih naložb države

Seznam članov nadzornih svetov in uprav kapitalskih naložb države Objavljeno 5.12.2014

Podjetje MŠT Nadzornik Funkcija Zač. mand. Kon. mand. Uprava Funkcija Zač. mand. Kon. mand.

ELEKTRO MARIBOR, D.D. 5231698 FERENČAK ROMAN PREDSEDNIK 23.10.2014 01.09.2017 SOVIČ BORIS PREDSEDNIK UPRAVE 12.03.2012 12.03.2015

KOVAČIČ DUŠAN NAMESTNIK PREDSEDNIKA 23.10.2014 21.12.2015

MOHORKO DUŠAN ČLAN 01.09.2013 01.09.2017

NEMEC DARKO ČLAN 14.07.2014 14.07.2018

TURIN MAKSIMILJAN ČLAN - PREDSTAVNIK

ZAPOSLENIH

21.12.2011 21.12.2015

ELEKTRO PRIMORSKA, D.D. 5229839 BAJEC MATJAŽ ČLAN 28.08.2013 28.08.2017 BLAŽICA UROŠ PREDSEDNIK UPRAVE 30.06.2012 30.06.2016

KENDA JERNEJ ČLAN - PREDSTAVNIK

ZAPOSLENIH

31.01.2012 31.01.2016

KOCJANČIČ DEAN ČLAN 28.08.2013 28.08.2017

MAKOVAC MASSIMO ČLAN 28.08.2013 28.08.2017

SAKSIDA UROŠ PREDSEDNIK 28.08.2013 28.08.2017

VODOPIVEC VALTER ČLAN - PREDSTAVNIK

DELAVCEV

17.05.2012 17.05.2016

ELEKTROGOSPODARSTVO

SLOVENIJE - RAZVOJ IN

INŽENIRING, D.O.O.

5045932 POZEB VILJEM DIREKTOR 05.05.2011 05.05.2015

ENERGETIKA ČRNOMELJ, D.O.O. 2222833 GLOBOČNIK MOJCA PREDSEDNICA 11.04.2013 11.04.2017 BEVK ANDREJA DIREKTORICA 05.12.2013 05.12.2018

KOCJAN BOŠTJAN ČLAN 11.11.2013 11.11.2017

SEVER PETRA ČLAN 20.11.2012 20.11.2016

GEN ENERGIJA, D.O.O. 1646613 DOBNIKAR ROMAN ČLAN 20.08.2013 20.08.2017 NOVŠAK MARTIN DIREKTOR 06.07.2010 06.07.2015

GALEŠA NIKOLA ČLAN 20.08.2013 20.08.2017

GERŽINA SAŠA IVAN ČLAN 20.08.2013 20.08.2017

LEVIČAR DANIJEL NAMESTNIK PREDSEDNIKA 20.08.2013 20.08.2017

PIRC MATEJ PREDSEDNIK 20.08.2013 20.08.2017

GEOPLIN, D.O.O. 5025869 BAJDA IZTOK NAMESTNIK PREDSEDNIKA 01.07.2011 01.07.2015 NAPAST BOŠTJAN DIREKTOR 01.09.2011 01.09.2016

BERLOČNIK TOMAŽ NAMESTNIK PREDSTAVNIK

PETROLA

22.11.2012 22.11.2016 STANA ALOJZ DIREKTOR 01.09.2011 01.09.2016

GOLC MOJCA ČLAN - PREDSTAVNIK RS 19.12.2013 19.12.2017JELOVČAN SIMON ČLAN - PREDSTAVNIK

DELAVCEV

28.06.2013 28.06.2017

PEČJAK TANJA ČLAN - PREDSTAVNIK

DELAVCEV

28.06.2013 28.06.2017

RIBIČ ANDREJ PREDSEDNIK - PREDSTAVNIK

RS

19.12.2013 19.12.2017

GIO, D.O.O, LJUBLJANA - V

LIKVIDACIJI

5066034 ODVETNIŠKA

PISARNA FMMS

LIKVIDACIJSKI

UPRAVITELJ

01.09.2011

GLIN IPP, D.O.O. - V STEČAJU 5678145 BELE DARKO DIREKTOR 17.07.2006

DOBRINKO

DANOJEVIĆ

PROKURIST 17.07.2006

Page 6: Seznam članov nadzornih svetov in uprav kapitalskih naložb ... › doc › Upravljanje › Seznam članov... · Seznam članov nadzornih svetov in uprav kapitalskih naložb države

Seznam članov nadzornih svetov in uprav kapitalskih naložb države Objavljeno 5.12.2014

Podjetje MŠT Nadzornik Funkcija Zač. mand. Kon. mand. Uprava Funkcija Zač. mand. Kon. mand.

GORIŠKE OPEKARNE, D.D.,

RENČE

5095085 FORNAZARIČ EGON ČLAN 19.07.2013 19.07.2017 STIBILJ JOŽEF PREDSEDNIK UPRAVE 09.12.2012 08.12.2017

KOŠUTA VILJEM ČLAN - PREDSTAVNIK

ZAPOSLENIH

01.07.2013 01.07.2017 VIŠNJEVEC VIANEJ ČLAN UPRAVE 22.08.2012 21.08.2017

MAJCENOVIČ MATIJA NAMESTNIK PREDSEDNIKA 22.07.2011 22.07.2015

PIŠOT DUŠAN ČLAN - PREDSTAVNIK

ZAPOSLENIH

01.07.2013 01.07.2017

SLOKAN ČRT ČLAN 21.07.2014 20.07.2018

HIT, D.D., NOVA GORICA 5232058 ALDŽIĆ MATIŠ BLAŽ ČLAN 30.06.2014 30.06.2018 MELE SIMONA ČLANICA UPRAVE 01.09.2013 01.09.2018

FURLAN MARINO PREDSEDNIK 25.03.2011 03.05.2015 PICIGA DIMITRIJ PREDSEDNIK UPRAVE 27.06.2013 27.06.2018

BRATINA SIMON ČLAN-PREDST.DELAVCEV 30.06.2014 30.06.2018

KRIŽMAN SILVAN ČLAN - PREDSTAVNIK RS 24.04.2013 24.04.2017 ŠULER ZVONKO ČLAN UPRAVE 16.07.2013 16.07.2018

LAMPRET MIRAN ČLAN 10.06.2013 10.06.2017 ZAHAR MARJAN ČLAN UPRAVE 30.05.2011 30.05.2016

POPOVIČ DROBNE NADA ČLAN 10.06.2013 10.06.2017

HOLDING SLOVENSKE

ELEKTRARNE, D.O.O.

1662970 JANČAR BOŠTJAN ČLAN - PREDSTAVNIK

ZAPOSLENIH

09.05.2013 09.05.2017 KOŠOROK BLAŽ DIREKTOR 05.11.2012 05.11.2017

MARKOLI BOŠTJAN ČLAN 21.01.2014 21.01.2018

PANTOŠ MILOŠ ČLAN 21.01.2014 21.01.2018

PREVALNIK STANISLAV ČLAN - PREDSTAVNIK

DELAVCEV

12.07.2012 12.07.2016

SLOKAN ČRT ČLAN 21.01.2014 21.01.2018

ŠTEFE DRAGO ČLAN 21.01.2014 21.01.2018

INFRA, IZVAJANJE

INVESTICIJSKE DEJAVNOSTI,

D.O.O.

1946510 BOLTE TANJA NAMESTNICA PREDSEDNIKA 26.06.2013 26.06.2017 SOTOŠEK VOJKO DIREKTOR 01.09.2014 01.09.2015

COLNAR TATJANA ČLAN 26.06.2013 26.06.2017

PETERLINC BOŠTJAN PREDSEDNIK 26.06.2013 26.06.2017

INKOS, D.O.O., KRMELJ 5510244 HALUŽAN BRANKO 01.09.2013

INTEREUROPA, D.D., KOPER 5001684 BOŠTJANČIČ KLEMEN ČLAN 21.06.2013 21.06.2017 VOŠINEK PUCER

TATJANA

NAMESTNICA

PREDSEDNIKA UPRAVE

24.05.2010 24.05.2015

ČERTALIČ MAŠA ČLAN 10.09.2013 10.09.2017

KOBALE LJUBO ČLAN 19.11.2009 19.11.2013

MEDVEŠEK MIRO ČLAN 10.09.2013 10.09.2017

MIHAJLOVIČ IGOR ČLAN 30.07.2013 30.07.2017

PEČAR NEVIJA ČLAN 19.11.2009 19.11.2013

INTERTRADE ITA, D.D.,

LJUBLJANA

5111978 BOHNEC FRANC ČLAN 10.03.2012 10.03.2016 PRELESNIK ANDRAŽ DIREKTOR 28.02.2010 28.02.2015

JELOČNIK TOMAŽ ČLAN 10.03.2012 10.03.2016

MEŽNAR DRAGO ČLAN 10.03.2012 10.03.2016

Page 7: Seznam članov nadzornih svetov in uprav kapitalskih naložb ... › doc › Upravljanje › Seznam članov... · Seznam članov nadzornih svetov in uprav kapitalskih naložb države

Seznam članov nadzornih svetov in uprav kapitalskih naložb države Objavljeno 5.12.2014

Podjetje MŠT Nadzornik Funkcija Zač. mand. Kon. mand. Uprava Funkcija Zač. mand. Kon. mand.

JAVNO PODJETJE URADNI LIST

REPUBLIKE SLOVENIJE, D.O.O.

5033284 KALŠEK JASNA ČLAN 29.09.2014 29.09.2018 PETERKA MATJAŽ DIREKTOR 01.07.2014 01.07.2018

MIHOVAR GLOBOKAR

KSENIJA

PREDSEDNICA 07.12.2011 07.12.2015

VALJAVEC MATJAŽ ČLAN 07.12.2011 07.12.2015

KAPITALSKA DRUŽBA D.D. 5986010 BILBIJA ANA ČLANICA - PREDST. UPOK. 31.01.2011 31.01.2015 DJALIL BACHTIAR PREDSEDNIK UPRAVE 04.10.2011 01.01.2015

LOZEJ SAMO PREDSEDNIK - PREDSTAVNIK

RS

28.08.2013 28.08.2017 STROJIN ŠTAMPAR

ANJA

ČLAN UPRAVE 03.07.2014 03.07.2018

MERVAR ALEKSANDER ČLAN - PREDSTAVNIK RS 28.08.2013 28.08.2017

ROŽIČ LADISLAV ČLAN - PREDSTAVNIK

SINDIKATOV

31.01.2011 31.01.2015

SENIČAR STANE ČLAN - PREDSTAVNIK RS 28.08.2013 28.08.2017

TERNOVEC ALDO NAMEST. PREDS. - PREDST.

UPOK.

31.01.2011 31.01.2015

KDD D.D., LJUBLJANA 5893194 JELOVŠEK JANEZ ČLAN 20.05.2014 20.05.2018 PAVIČ DAVOR ČLAN UPRAVE 01.04.2005 01.04.2016

KENDA SREČKO NAMESTNIK PREDSEDNIKA 05.06.2014 05.06.2018 ŠNUDERL TOMAŽ

BORIS

ČLAN UPRAVE 15.01.2004

PERIC BORIS PREDSEDNIK 05.06.2014 05.06.2018

REMŠKAR BRANKA ČLANICA 20.05.2014 20.05.2018

ŠKETA ROK ČLAN 20.05.2014 20.05.2018

KLI LOGATEC, D.D. - V

LIKVIDACIJI

5038251 IVANČIČ GABRIJELA 14.12.2010 14.12.2014 MAKUC EDVIN LIKVIDACIJSKI

UPRAVITELJ

21.04.2008

ROŽIČ ADRIJAN ČLAN 14.12.2010 14.12.2014

TOMINC JOŽICA PREDSEDNIK 14.12.2010 14.12.2014

KONTROLA ZRAČNEGA

PROMETA, D.O.O.

1913301 HOČEVAR DUŠAN PREDSEDNIK 22.11.2012 22.11.2016 ŽUPANIČ FRANC

ŽELJKO

DIREKTOR 21.03.2013 21.03.2018

HROVAT JANEZ ČLAN 22.11.2012 22.11.2016

OGRIZEK ŽIGA ČLAN - PREDSTAVNIK

ZAPOSLENIH

02.07.2012 30.06.2016

PAJIĆ ZORAN ČLAN - PREDSTAVNIK

ZAPOSLENIH

02.07.2012 30.06.2016

TROBEC DOMEN ČLAN 22.01.2014 22.01.2018

Page 8: Seznam članov nadzornih svetov in uprav kapitalskih naložb ... › doc › Upravljanje › Seznam članov... · Seznam članov nadzornih svetov in uprav kapitalskih naložb države

Seznam članov nadzornih svetov in uprav kapitalskih naložb države Objavljeno 5.12.2014

Podjetje MŠT Nadzornik Funkcija Zač. mand. Kon. mand. Uprava Funkcija Zač. mand. Kon. mand.

KRKA, D.D., NOVO MESTO 5043611 KRISTL JULIJANA ČLAN 21.06.2010 21.06.2015 BAJC ZVEZDANA ČLANICA UPRAVE 01.01.2010 01.01.2015

LENIČ JOŽE PREDSEDNIK 21.06.2010 21.06.2015 COLARIČ JOŽE PREDSEDNIK UPRAVE 01.01.2010 01.01.2015

MANČEK VINCENC ČLAN 21.06.2010 21.06.2015 NOVAK MALNAR

DANICA

DELAVSKA DIREKTORICA 04.01.2008 31.12.2015

OSOLNIK VIDEMŠEK

MOJCA

ČLAN 21.06.2010 21.06.2015 ROTAR ALEŠ ČLAN UPRAVE 01.01.2010 01.01.2015

RAKOVEC MATJAŽ NAMESTNIK PREDSEDNIKA 21.06.2010 21.06.2015 ZUPANČIČ VINKO ČLAN UPRAVE 01.01.2010 01.01.2015SEVER TOMAŽ ČLAN 02.06.2014 02.06.2019

SLAPNIČAR SERGEJA ČLAN 21.06.2010 21.06.2015

ŠAŠEK FRANC NAMESTNIK PREDSEDNIKA 02.06.2014 02.06.2019

VREČAR MATEJA ČLAN 02.06.2014 02.06.2019

LOTERIJA SLOVENIJE, D.D.,

LJUBLJANA

5022053 DJALIL BACHTIAR ČLAN 01.06.2011 01.06.2015 DERNOVŠEK

ROMANA

PREDSEDNICA UPRAVE 15.03.2013 15.03.2018

FINK SIMONA ČLAN 01.06.2011 01.06.2015 KRIŽAN FRANC ČLAN UPRAVE 1.7.2014 1.7.2019

KARDELJ ALEŠ NAMESTNIK PREDSEDNIKA 01.06.2011 01.06.2015

KOŠIR FRANC ČLAN 01.06.2011 01.06.2015

KOTAR BERNARDA ČLAN 01.06.2011 01.06.2015

LINZNER IRENA ČLAN 01.06.2011 01.06.2015

REMIH ALEŠ ČLAN 13.06.2013 01.06.2015

SRNEL MARJAN ČLAN 01.06.2011 01.06.2015

ŠUŠTARŠIČ BORIS PREDSEDNIK 01.06.2011 01.06.2015

VALENTINČIČ DAVID ČLAN 15.12.2011 15.12.2015

LUKA KOPER, D.D., KOPER 5144353 ANTOLOVIČ RADO ČLAN 07.10.2013 07.10.2017 JAKLIN JOŽE ČLAN UPRAVE 01.02.2014 01.02.2019

ČEPAR STOJAN ČLAN - PREDSTAVNIK

ZAPOSLENIH

18.03.2013 18.03.2017 MATIČ DRAGOMIR PREDSEDNIK UPRAVE 10.06.2014 10.06.2019

JOVIČIČ MLADEN ČLAN - PREDSTAVNIK

ZAPOSLENIH

18.03.2013 18.03.2017 NOVAK ANDRAŽ ČLAN UPRAVE 10.06.2014 13.01.2019

MOZETIČ SABINA ČLAN 12.07.2011 12.07.2015 STARE MATJAŽ DELAVSKI DIREKTOR 18.10.2010 18.10.2015

ŠERCER ANDREJ ČLAN 07.10.2013 07.10.2017

ŠKERJANEC ŽIGA ČLAN 07.10.2013 07.10.2017

TOPIČ NEBOJŠA ČLAN - PREDSTAVNIK

ZAPOSLENIH

28.07.2012 28.07.2016

TWRDY ELEN NAMESTNICA PREDSEDNICE 07.10.2013 07.10.2017

ŽNIDARŠIČ KRANJC

ALENKA

PREDSEDNICA 07.10.2013 07.10.2017

MAKSIMA HOLDING, D.D. 1813463 FINK BOJAN ČLAN 25.08.2011 25.08.2015 LEKIĆ STEVO PREDSEDNIK UPRAVE 14.09.2012 14.09.2016

OMERZA IGOR ČLAN 25.08.2011 25.08.2015

Page 9: Seznam članov nadzornih svetov in uprav kapitalskih naložb ... › doc › Upravljanje › Seznam članov... · Seznam članov nadzornih svetov in uprav kapitalskih naložb države

Seznam članov nadzornih svetov in uprav kapitalskih naložb države Objavljeno 5.12.2014

Podjetje MŠT Nadzornik Funkcija Zač. mand. Kon. mand. Uprava Funkcija Zač. mand. Kon. mand.

MAKSIMA INVEST, D.D. - V

STEČAJU

1799797 DOLINAR MIHA NAMESTNIK PREDSEDNIKA 13.08.2009 TAKS-I INSOLVENČNE

STORITVE MARIJA

ZIMŠEK S.P.

STEČAJNI UPRAVITELJ 06.07.2012

JANEŽIČ SONJA ČLAN 09.07.2009

KOZINA PRIMOŽ ČLAN 09.07.2009

ŽAGMEISTER ŠTEFANIJA PREDSEDNIK 14.08.2009

META INGENIUM, DRUŽBA

TVEGANEGA KAPITALA, D.O.O.

3719669 GERBEC STANKO ČLAN 20.12.2010 20.12.2014 ZERNIKE META

VENTURES S.P.A.

ZASTOPNIK 30.03.2010

GUBANEC IRMA ČLAN - PREDSTAVNIK RS 31.05.2011 31.05.2015

KOŠIR BORUT ČLAN - PREDSTAVNIK RS 31.05.2011 31.05.2015

RANGUS VANJA PREDSEDNICA 20.12.2010 20.12.2014

ZAPLOTNIK METOD ČLAN 31.05.2011 31.05.2015

MURA, D.D. - V STEČAJU 5037212 STARMAN BOJAN PREDSEDNIK UPRAVE 24.09.2009

MURKA, TRGOVINA IN

STORITVE, D.D.

5025249 VILJEVAC DANIJEL ČLAN 12.05.2011 12.05.2015 GLAVAN ALEŠ ČLAN UPRAVE 01.02.2009

NAFTA LENDAVA,

PROIZVODNJA NAFTNIH

DERIVATOV, D.O.O.

1328255 DRVARIČ GABRIJELA PREDSEDNICA 17.12.2012 17.12.2016 SEREC ROBERT ČLAN UPRAVE 27.11.2013 27.11.2018

MARKOJA VERA ČLANICA - PREDSTAVNICA

DELAVCEV

02.02.2011 02.02.2015 STOPAR DUŠAN DIREKTOR 22.03.2013 22.03.2018

MAUČEC MIRAN NAMESTNIK PREDSEDNIKA 17.12.2012 17.12.2016

NFD HOLDING, D.D. 1294261 DOLINAR MIHA ČLAN 03.08.2011 03.08.2015 KRAŠEVEC MIRAN PREDSEDNIK UPRAVE 12.06.2012 12.06.2016

KASTELIC JANKO ČLAN 03.08.2011 03.08.2015

MALLY JAN ČLAN 28.05.2012 28.05.2016

ŽEVART MILAN ČLAN 20.12.2010 20.12.2014

NOVA KBM,D.D. 5860580 FATUR ANDREJ ČLAN 15.07.2012 15.07.2016 HAUC ALEŠ PREDSEDNIK UPRAVE 24.04.2012 24.04.2017

GLAVIČ MIHA ČLAN 15.07.2012 15.07.2016 SENICA ROBERT ČLAN UPRAVE 01.08.2014 01.08.2019

KAVČIČ PETER ČLAN 15.07.2012 15.07.2016 ŽIBRIK IGOR ČLAN UPRAVE 18.08.2012 18.08.2017

KUKOVICA PETER PREDSEDNIK 15.07.2012 15.07.2016

SAMEC NIKO NAMESTNIK PREDSEDNIKA 15.07.2012 15.07.2016NOVA LB, D.D. 5860571 ERKER TIT ČLAN 11.06.2013 11.06.2017 BRODNJAK BLAŽ ČLAN UPRAVE 01.12.2012 01.12.2017

IVANC UROŠ ČLAN 11.06.2013 11.06.2017 BURKHARDT

ANDREAS P.

ČLAN UPRAVE 18.09.2013 18.09.2018

KATUŠIN GORAN ČLAN 11.06.2013 11.06.2017 KREMSER ARCHIBALD ČLAN UPRAVE 31.07.2013 31.07.2018

KOŠAK MIHA NAMESTNIK PREDSEDNIKA 16.05.2014 11.06.2017 MEDJA JANKO PREDSEDNIK UPRAVE 02.10.2012 02.10.2017

PODBEVŠEK GORAZD PREDSEDNIK 16.05.2014 11.06.2017

GROZNIK PETER ČLAN 04.11.2014 04.11.2018

SLAPNIČAR SERGEJA ČLAN 11.06.2013 11.06.2017

Page 10: Seznam članov nadzornih svetov in uprav kapitalskih naložb ... › doc › Upravljanje › Seznam članov... · Seznam članov nadzornih svetov in uprav kapitalskih naložb države

Seznam članov nadzornih svetov in uprav kapitalskih naložb države Objavljeno 5.12.2014

Podjetje MŠT Nadzornik Funkcija Zač. mand. Kon. mand. Uprava Funkcija Zač. mand. Kon. mand.

PDP, D.D. 3545962 JAMNIK BORUT PREDSEDNIK

UPRAVNEGA ODBORA

24.05.2014 24.05.2019

KANDRIČ METKA IZVRŠNI DIREKTOR,

ČLAN UPR. ODB.

21.07.2010 21.07.2015

KLEMENČIČ

PODMILJŠAK

LEONIDA

ČLAN UPRAVNEGA

ODBORA

24.05.2014 24.05.2019

MALGAJ MELITA NAMESTICA

PREDSEDNIKA

UPRAVNEGA ODBORA

24.05.2014 24.05.2019

PRAŠNIKAR JANEZ ČLAN UPRAVNEGA

ODBORA

21.07.2010 21.07.2015

PEKO, D.D., TRŽIČ 5034701 KALOPER BOŽIDAR ČLAN - PREDSTAVNIK

ZAPOSLENIH

03.06.2013 03.06.2017 DESPOTOVIĆ

SLAVKO

PREDSEDNIK UPRAVE 24.06.2013 24.06.2018

PIVK UROŠ PREDSEDNIK 06.06.2013 06.06.2017

PODBEVŠKEK ALENKA NAMESTNIK PREDSEDNIKA 06.06.2013 06.06.2017

ROZMAN ANTON ČLAN - PREDSTAVNIK

ZAPOSLENIH

03.06.2013 06.06.2017

ŠPILER ALEKSANDRA ČLAN 30.08.2013 30.08.2017

PETROL, D.D., LJUBLJANA 5025796 BLAŽIČ MATIJA ČLAN 07.04.2013 07.04.2017 BERLOČNIK TOMAŽ PREDSEDNIK UPRAVE 01.02.2011 31.01.2016

FERJANČIČ KLEMEN ČLAN 07.04.2013 07.04.2017 GERDIN SAMO ČLAN UPRAVE -

DELAVSKI DIREKTOR

21.09.2010 23.11.2015

GRAČNER ZORAN ČLAN 22.02.2013 22.02.2017 VODNIK ROK ČLAN UPRAVE -

ENERGETIKA

30.08.2014 29.08.2019

GRUDEN IGO ČLAN 07.04.2013 07.04.2017 ŽIVKO JANEZ ČLAN UPRAVE - FINANCE

IN RAČUN.

30.08.2014 29.08.2019

KALITERNA MLADEN ČLAN 16.07.2013 16.07.2017

KREVZEL PANIĆ IKA ČLAN 22.02.2013 22.02.2017

KUNTARIČ TOMAŽ PREDSEDNIK 07.04.2013 06.04.2017

PRIJOVIĆ IRENA NAMESTNICA 07.04.2013 06.04.2017

TOMPLAK ANDREJ ČLAN 22.02.2013 22.02.2017

POČITNIŠKA SKUPNOST KRŠKO,

D.O.O.

5449707 HOSTAR VINKO ČLAN 04.04.2013 04.04.2017 ANTON PODGORŠEK DIREKTOR 25.03.2013 25.03.2018

KORDELC DARINKA ČLAN 04.04.2013 04.04.2017

KRIZMANIČ VINKO ČLAN 04.04.2013 04.04.2017

SLUGA ANDREJ ČLAN 04.04.2013 04.04.2017

ŠMID BOJAN ČLAN 04.04.2013 04.04.2017

PODJETJE ZA UREJANJE

HUDOURNIKOV, D.D. - V

STEČAJU

5142369 VIČAR MATIJA STEČAJNI UPRAVITELJ 23.03.2012

Page 11: Seznam članov nadzornih svetov in uprav kapitalskih naložb ... › doc › Upravljanje › Seznam članov... · Seznam članov nadzornih svetov in uprav kapitalskih naložb države

Seznam članov nadzornih svetov in uprav kapitalskih naložb države Objavljeno 5.12.2014

Podjetje MŠT Nadzornik Funkcija Zač. mand. Kon. mand. Uprava Funkcija Zač. mand. Kon. mand.

POMURSKE MLEKARNE D.D.,

MUR.SOBOTA

5025087 GIBIČAR FRANC ČLAN - PREDSTAVNIK

ZAPOSELNIH

30.08.2012 30.08.2016 HLEBIČ BERNARDKA ČLANICA UPRAVE 08.07.2012 08.07.2017

KOCIPER FRANC ČLAN 30.08.2012 30.08.2016 LANŠČAK DUŠAN PREDSEDNIK UPRAVE 21.01.2013 21.01.2018

KOCUVAN MARIJA ČLAN 30.08.2012 30.08.2016

KREFT BRANKO ČLAN - PREDSTAVNIK

ZAPOSLENIH

01.08.2013 01.08.2017

KÜČAN FRANC PREDSEDNIK 30.08.2012 30.08.2016

SLAVIČ JOŽEF ČLAN 30.08.2012 30.08.2016

ZUPANIČ DRAGO ČLAN 30.08.2012 30.08.2016

POŠTA SLOVENIJE, D.O.O. 5881447 PEROVIĆ MILAN ČLAN 07.11.2014 07.11.2018 FILIPIČ VINKO ČLAN UPRAVE 28.03.2012 27.03.2017

GROZNIK ALEŠ ČLAN 07.11.2014 07.11.2018 MARINIČ IGOR ČLAN UPRAVE 11.08.2010 10.08.2015

MATJAŠIČ RUDI ČLAN - PREDSTAVNIK

ZAPOSLENIH

04.08.2011 04.08.2015 NOVAK BORIS GENERALNI DIREKTOR 15.05.2012 14.05.2017

POGRAJC BOŽIDAR ČLAN - PREDSTAVNIK

ZAPOSLENIH

04.08.2011 04.08.2015

GRILC PETER ČLAN 07.11.2014 07.11.2018

GRMEK VANESSA ČLAN 07.11.2014 07.11.2018

POZAVAROVALNICA SAVA, D.D.,

LJUBLJANA

5063825 ALBREHT MARTIN ČLAN - PREDSTAVNIK

ZAPOSLENIH

10.06.2011 09.06.2015 ČEBRON SREČKO ČLAN 01.06.2013 01.06.2018

KUNSTEK ANDREJ

GORAZD

ČLAN - PREDSTAVNIK

ZAPOSLENIH

23.01.2013 23.01.2018 DOLNIČAR JOŠT ČLAN 01.06.2013 01.06.2018

LOVŠIN HERIČ MATEJA NAMESTNIK PREDSEDNIKA 15.07.2013 15.07.2017 IVANUŠIČ ZVONKO PREDSEDNIK UPRAVE 01.06.2013 01.06.2018

MIĆKOVIĆ SLAVEN ČLAN 15.07.2013 15.07.2017 TREVEN MATEJA ČLAN 01.06.2013 01.06.2018

MORRIS KEITH ČLAN 15.07.2013 15.07.2017

TOMAŽIČ BRANKO PREDSEDNIK 15.07.2013 15.07.2017

PRVI SKLAD, DRUŽBA

TVEGANEGA KAPITALA, D.O.O.

3275442 DRMOTA MARJAN ČLAN 27.03.2011 27.03.2015 RSG Kapital, d.o.o. ZASTOPNIK 07.04.2008

JAKULIN DAVOR PREDSEDNIK - PREDSTAVNIK

RS

22.03.2011 22.03.2015

KREN ANDREJ ČLAN 04.09.2014 04.09.2018

MAYR BRANKO ČLAN - PREDSTAVNIK RS 22.03.2011 22.03.2015PENŠEK MARIJAN ČLAN 27.03.2012 22.03.2015

PS ZA AVTO, D.O.O., LJUBLJANA 5099595 OBAL BRANE DIREKTOR 01.01.2013 31.12.2014

RIMSKE TERME, D.O.O. - V

STEČAJU

1545248 KANDRIČ METKA ČLAN 23.01.2013 23.01.2017 SODIN ROK STEČAJNI UPRAVITELJ 06.03.2014

MIHEVC ANDREJ ČLAN 16.04.2012 16.04.2016

SLOKAN ČRT ČLAN 23.01.2013 23.01.2017

ZORAN JANKO ČLAN 23.01.2013 23.01.2017

RRA REGIONALNA RAZVOJNA

AGENCIJA CELJE, D.O.O.

5949823 ŠROT MIRAN ČLAN 29.11.2012 29.11.2016 PUHAR PETER DIREKTOR 15.11.2013 15.11.2018

TROBIŠ JANKO ČLAN 29.11.2012 29.11.2016

Page 12: Seznam članov nadzornih svetov in uprav kapitalskih naložb ... › doc › Upravljanje › Seznam članov... · Seznam članov nadzornih svetov in uprav kapitalskih naložb države

Seznam članov nadzornih svetov in uprav kapitalskih naložb države Objavljeno 5.12.2014

Podjetje MŠT Nadzornik Funkcija Zač. mand. Kon. mand. Uprava Funkcija Zač. mand. Kon. mand.

RTH, RUDNIK TRBOVLJE-

HRASTNIK, D.O.O.

5920850 FLORJANC ALEŠ ČLAN PREDSTAVNIK

DELAVCEV

09.06.2011 09.06.2015 JELEN BOJAN DIREKTOR 17.10.2013 17.10.2018

FORTE DUŠAN ČLAN 29.08.2013 28.08.2017

KLOPČIČ FRANC NAMESTNIK PREDSEDNIKA 29.08.2013 28.08.2017

SOTLAR MARTA ČLANICA PREDSTAVNICA

DELAVCEV

07.02.2012 09.06.2015

VODEB JERNEJ PREDSEDNIK 29.08.2013 28.08.2017

RUDNIK KANIŽARICA V

ZAPIRANJU, D.O.O., ČRNOMELJ -

V LIKVIDACIJI

5921414 GRDEŠIČ SILVO LIKVIDACIJSKI

UPRAVITELJ

01.10.2008

RUDNIK SENOVO V ZAPIRANJU,

D.O.O. - V LIKVIDACIJI

5919924 SIMONČIČ MARJAN LIKVIDACIJSKI

UPRAVITELJ

22.05.2008

RUDNIK ZAGORJE V ZAPIRANJU,

D.O.O. - V LIKVIDACIJI

5920809 STOŠICKI FRANC LIKVIDACIJSKI

UPRAVITELJ

01.10.2008

RUDNIK ŽIVEGA SREBRA IDRIJA

V ZAPIRANJU, D.O.O. - V

LIKVIDACIJI

5040817 CIGALE MARKO LIKVIDACIJSKI

UPRAVITELJ

24.12.2009

RŽV, JAVNO PODJETJE ZA

ZAPIRANJE RUDNIKA URANA,

D.O.O.

5159709 DEJAK BOJAN ČLAN 06.01.2014 06.01.2018 KLEMENČIČ HIACINTA ČLAN UPRAVE 04.07.2014 04.07.2018

KAVČIČ MILUŠKA ČLAN - PREDSTAVNIK

ZAPOSLENIH

07.08.2012 07.08.2016

KLEŠNIK JURIJ ČLAN 06.01.2014 06.01.2018

PETRIČ DARJAN ČLAN 06.01.2014 06.01.2018

SAVA, D.D. 5111358 AMBROŽ ROMAN ČLAN 29.06.2012 29.06.2016 ABERŠEK ALEŠ ČLAN UPRAVE 28.01.2014 28.01.2019

GREGOR ROVANŠEK ČLAN 29.06.2012 29.06.2016 ANDOLJŠEK ANDREJ ČLAN UPRAVE 30.03.2011 30.03.2016

KOVAČIČ JASMINA ČLAN 17.07.2014 17.07.2018 MARINIČ MILAN ČLAN UPRAVE 04.11.2013 04.11.2018

KRAŠEVEC MIRAN PREDSEDNIK 17.07.2014 29.06.2016 NARAT MATEJ PREDSEDNIK UPRAVE 31.03.2011 30.03.2016

LIČEN ROBERT NAMESTNIK PREDSEDNIKA 17.07.2014 08.06.2015 RESMAN MIHA ČLAN UPRAVE 31.03.2011 30.03.2016LUČKA POGAČNIK ČLAN 29.06.2012 29.06.2016

MEDVEŠEK MIRO ČLAN 30.04.2013 30.04.2017

ROK PONIKVAR ČLAN 29.06.2012 29.06.2016

SID - SLOVENSKA IZVOZNA IN

RAZVOJNA BANKA, D.D.,

LJUBLJANA

5665493 DIVJAK MARJAN ČLAN 05.04.2012 21.02.2018 BRADEŠKO JOŽEF ČLAN UPRAVE 01.01.2012 31.12.2016

GOSAR ŠTEFAN ČLAN 05.04.2012 21.02.2018 SVILAN SIBIL PREDSEDNIK UPRAVE 01.01.2012 31.12.2016

JAKŠE MARTIN ČLAN 05.04.2012 21.02.2018

KNEZ LEO ČLAN 21.02.2013 21.02.2018

PINTAR MESARIČ MONIKA PREDSEDNIK 21.02.2013 21.02.2018ROP ANTON ČLAN 06.09.2013 06.09.2018

TOMŠIČ JANEZ ČLAN 05.04.2012 21.02.2018

Page 13: Seznam članov nadzornih svetov in uprav kapitalskih naložb ... › doc › Upravljanje › Seznam članov... · Seznam članov nadzornih svetov in uprav kapitalskih naložb države

Seznam članov nadzornih svetov in uprav kapitalskih naložb države Objavljeno 5.12.2014

Podjetje MŠT Nadzornik Funkcija Zač. mand. Kon. mand. Uprava Funkcija Zač. mand. Kon. mand.

SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA

JEKLA, D.D.

5046432 CHERKAEV SERGEY ČLAN 11.04.2011 11.04.2015 ČERNIKA ANTON PREDSEDNIK UPRAVE 17.01.2014 17.01.2019

FROLOV SERGEY ČLAN 11.04.2011 11.04.2015 MALEVANOV IGOR ČLAN UPRAVE 17.01.2014 17.01.2019

JENKO JANKO NAMESTNIK PREDSEDNIKA 17.01.2014 11.04.2015

MALEVANOV IGOR ČLAN 30.08.2013 11.04.2015

STARE TOMAŽ ČLAN 30.08.2013 11.04.2015

ZUBITSKIY ANDREY PREDSEDNIK 11.04.2011 11.04.2015

ZVEREV EVGENY ČLAN 30.08.2013 11.04.2015

SLOVENSKE ŽELEZNICE, D.O.O. 5142733 BERDAJS SILVO NAMESTNIK PREDSEDNIKA 10.09.2011 10.09.2015 JELENC MILAN DIREKTOR 14.02.2013 14.02.2017DR. GRBEC MITJA ČLAN 10.09.2011 10.09.2015 MES DUŠAN GENERALNI DIREKTOR 22.03.2012 22.03.2016

MARKEŽIČ VIKTOR ČLAN 10.09.2011 10.09.2015 PAVLIČ ALBERT DELAVSKI DIREKTOR 14.02.2013 14.02.2017

PAVŠEK JOŽE ČLAN 10.06.2014 10.09.2015 ŠINKOVEC FUNDUK

JELKA

DIREKTOR 29.03.2012 29.03.2016

ZAJC LOJZE ČLAN 10.09.2011 10.09.2015

ZUPANČIČ BORIS PREDSEDNIK 07.09.2012 10.09.2015

SNEŽNIK, PODJETJE ZA

PROIZVODNJO IN STORITVE,

D.D.

5699169 FLORJANČIČ FRANC ČLAN 18.08.2013 18.08.2017 RUPNIK JULIJAN DIREKTOR 01.02.2010 01.02.2015

LOGAR SAMO NAMESTNIK PREDSEDNIKA 18.08.2013 18.08.2017

MARŠIČ JANEZ ČLAN 18.08.2013 18.08.2017

PERTOT LADISLAV ČLAN - PREDSTAVNIK

DELAVCEV

13.12.2011 13.12.2015

PETRIČ DARJAN PREDSEDNIK 18.08.2013 18.08.2017

RECEK IGOR ČLAN - PREDSTAVNIK

DELAVCEV

13.12.2011 13.12.2015

STH VENTURES, D.O.O. 3800512 GORIUP SERGIJ PREDSEDNIK 31.01.2012 31.01.2016 S.T. HAMMER D.O.O. ZASTOPNIK 16.07.2010

KAMNIKAR ŠEME FANI ČLANICA 31.01.2012 31.01.2016

KUNŠEK MOJCA ČLANICA - PREDSTAVNICA RS 31.01.2012 31.01.2016

MARTINČIČ MARJANA ČLANICA - PREDSTAVNICA RS 31.01.2012 31.01.2016

VTIČ VRANIČAR BARBARA ČLANICA 23.12.2013 23.12.2017

STUDENTENHEIM KOROTAN

GMBH

640440T MITJA VALIČ DIREKTOR 16.9.2009

SVEA, D.D., ZAGORJE OB SAVI -

V STEČAJU

5034167 BIZJAK MIRKO ČLAN 30.08.2011 30.08.2015 KLOPČIČ SONJA PREDSEDNIK UPRAVE 01.12.2011 01.12.2016

CELIK CAGDAS ČLAN 04.03.2013 04.03.2017

GARANTINI TOMO PREDSEDNIK 30.08.2011 30.08.2015

KOS MARKO ČLAN 04.03.2013 04.03.2017

Page 14: Seznam članov nadzornih svetov in uprav kapitalskih naložb ... › doc › Upravljanje › Seznam članov... · Seznam članov nadzornih svetov in uprav kapitalskih naložb države

Seznam članov nadzornih svetov in uprav kapitalskih naložb države Objavljeno 5.12.2014

Podjetje MŠT Nadzornik Funkcija Zač. mand. Kon. mand. Uprava Funkcija Zač. mand. Kon. mand.

TELEKOM SLOVENIJE, D.D.,

LJUBLJANA

5014018 BABIČ BERNARDA ČLAN 27.04.2013 27.04.2017 BOŽIČ MATEJA ČLAN UPRAVE 01.01.2013 01.01.2018

BERLOČNIK TOMAŽ ČLAN 27.04.2013 27.04.2017 JANKO ZORAN ČLAN UPRAVE 26.10.2011 26.10.2015

GORIŠEK MARTIN ČLAN - PREDSTAVNIK

ZAPOSLENIH

14.11.2013 14.11.2017 LEDNIK VESNA ČLANICA UPRAVE -

DELAVSKA DIREKTORICA

23.04.2014

HOČEVAR MARKO ČLAN 01.07.2013 27.04.2017 SKOBE RUDOLF PREDSEDNIK UPRAVE 01.09.2012 01.09.2017

JAMNIK BORUT PREDSEDNIK 27.04.2013 27.04.2017

MATZELE GOLOB MATEJ ČLAN 01.07.2013 27.04.2017

RICHTER MILAN NAMESTNIK PREDSEDNIKA 14.11.2013 14.11.2017

ZUPAN ADOLF ČLAN 27.04.2013 27.04.2017

ŽIGON DEAN ČLAN - PREDSTAVNIK

ZAPOSLENIH

14.11.2013 14.11.2017

TELEMACH ROTOVŽ, D.D. 5420792 KOS URŠKA PREDSEDNIK 01.10.2013 01.10.2017 KORENIČ SLAVKO DIREKTOR 01.12.2008

PANTELIČ MATJAŽ ČLAN 11.07.2012 11.07.2016

ŠTER MARKO ČLAN 01.10.2013 01.10.2017

TELEMACH TABOR,

ŠIROKOPASOVNE

KOMUNIKACIJE, D.D.

5733073 KOSOVIČ DANIJELA ČLAN 21.08.2013 KORENIČ SLAVKO DIREKTOR 01.12.2008

PANTELIČ MATJAŽ ČLAN 07.07.2011

ŠTER MARKO PREDSEDNIK 28.09.2009

TERME OLIMIA, D.D.,

PODČETRTEK

5090822 ČELAR TADEJA PREDSEDNIK 11.09.2013 11.09.2017

GUZEJ ANTON ČLAN 11.09.2013 11.09.2017

JUHART ROBERT ČLAN 11.09.2013 11.09.2017

MES DUŠAN NAMESTNIK PREDSEDNIKA 23.05.2013 23.05.2017

PELC IVAN ČLAN 11.09.2013 11.09.2017

STOILJKOVIČ ANITA ČLAN 11.09.2013 11.09.2017

TOPLOTNA OSKRBA, D.O.O.,

LOČE

2191679 CUGMAJSTER SINTIJA PREDSEDNIK 11.08.2011 11.08.2015 CUGMAJSTER ALOJZ DIREKTOR 20.03.2006

RIHTARŠIČ TOMAŽ ČLAN 11.08.2011 11.08.2015 TAŠNER BOŠTJAN PROKURIST 20.03.2006

UNIOR, D.D., ZREČE 5042437 ADAMIČ MARJAN ČLAN - PREDSTAVNIK

ZAPOSLENIH

13.12.2013 12.12.2017 BRAČKO BRANKO ČLAN UPRAVE 15.11.2012 14.11.2017

DOVER FRANC NAMESTNIK PREDSEDNIKA 13.12.2013 12.12.2017 HRASTNIK DARKO PREDSEDNIK UPRAVE 05.11.2012 31.05.2019

DUJMOVIČ DARKO ČLAN - PREDSTAVNIK

ZAPOSLENIH

13.12.2013 12.12.2017

PAHOR MARKO ČLAN 13.12.2013 12.12.2017

PAVLIN BRANKO PREDSEDNIK 13.12.2013 12.12.2017

RABZELJ DRAGO ČLAN 13.12.2013 12.12.2017

Page 15: Seznam članov nadzornih svetov in uprav kapitalskih naložb ... › doc › Upravljanje › Seznam članov... · Seznam članov nadzornih svetov in uprav kapitalskih naložb države

Seznam članov nadzornih svetov in uprav kapitalskih naložb države Objavljeno 5.12.2014

Podjetje MŠT Nadzornik Funkcija Zač. mand. Kon. mand. Uprava Funkcija Zač. mand. Kon. mand.

VODNOGOSPODARSKO

PODJETJE DRAVA, D.D., PTUJ

5150515 BOŽAC BOGDAN PREDSEDNIK 18.07.2014 18.07.2018 ROŠKAR BORUT DIREKTOR 03.05.2010 03.05.2015

KMETEC BORIS ČLAN 18.07.2014 18.07.2018

NOVLJAN JANEZ NAMESTNIK PREDSEDNIKA 18.07.2014 18.07.2018

SEVER MATEJA ČLAN 18.07.2014 18.07.2018

SUHADOLNIK AGATA ČLAN 18.07.2014 18.07.2018

ZUPAN ALOJZIJ ČLAN 18.07.2014 18.07.2018

VODNOGOSPODARSKO

PODJETJE MURA, D.D.

5150507 BANIČ IGOR PREDSEDNIK 14.11.2012 13.11.2016 DOMINKO JOŽE DIREKTOR 01.09.2011 31.08.2015

GLAVAČ MARIJA ČLAN 14.11.2012 13.11.2016

REŽONJA FRANC ČLAN - PREDSTAVNIK

ZAPOSLENIH

14.11.2012 13.11.2016

VODNOGOSPODARSKO

PODJETJE NOVO MESTO, D.D.

5142407 BABIČ BERNARDA PREDSEDNICA 24.07.2012 24.07.2016 HRASTAR ANTON DIREKTOR 17.10.2010 16.10.2015

AMBROŽIČ PAVEL ČLAN - PREDSTAVNIK

ZAPOSLENIH

07.07.2014 07.07.2018

PREŠEREN MARJAN ČLAN 24.07.2012 24.07.2016

VODNOGOSPODARSKO

PODJETJE, D.D., KRANJ

5142393 FLIS VELJKO ČLAN 02.10.2014 02.10.2018 ŠAMPERL SREČKO DIREKTOR 11.09.2012 10.09.2017

RUDOLF DORA ČLAN 06.09.2013 06.09.2017

ŠTEFE DRAGO ČLAN 06.09.2013 06.09.2017

TAVČAR ANDREJ ČLAN 06.09.2013 06.09.2017

ZAVAROVALNICA TRIGLAV,

D.D., LJUBLJANA

5063345 BLAŽIČ MATIJA ČLAN 12.06.2013 12.06.2017 ČOROLI TADEJ ČLAN UPRAVE 29.07.2014 29.07.2019

CELAR PETER ČLAN 30.05.2011 29.05.2015 IVANC UROŠ ČLAN UPRAVE 14.07.2014 14.07.2019

GOBBO MARIO ČLAN 12.06.2013 12.06.2017 JOŠAR BENJAMIN ČLAN UPRAVE ZA FRS 02.11.2012 01.11.2017

GORJAN BRANKO ČLAN 30.05.2011 29.05.2015 MAKOTER MARICA DELAVSKI DIREKTOR 21.12.2011 20.12.2016

KASTELIC GREGOR NAMESTNIK PREDSEDNIKA 12.06.2013 12.06.2017 SLAPAR ANDREJ PREDSEDNIK UPRAVE 11.11.2014 11.11.2019KRŠTINC MIRAN ČLAN 30.05.2011 29.05.2015

RUNJAK MATEJ PREDSEDNIK 12.06.2013 12.06.2017

STANKOVIĆ RAJKO ČLAN 12.06.2013 12.06.2017

ŠTIMAC DUBRAVKO ČLAN 12.06.2013 12.06.2017

ŽITO, D.D., LJUBLJANA 5391814 KNEŽEVIČ MILAN ČLAN 31.08.2012 31.08.2016 BOJC JANEZ PREDSEDNIK UPRAVE 14.07.2012 14.07.2017

MAKOVEC BRENČIČ MAJA ČLAN 08.07.2011 08.07.2015 RAJAČIČ PETER ČLAN UPRAVE ZA

TRŽENJE

18.05.2010 18.05.2015

ROŽIČ ADRIJAN ČLAN 07.07.2013 07.07.2017 SVOLJŠAK SANDI ČLAN UPRAVE ZA

PROIZV.

18.05.2010 18.05.2015

ŽUNIČ ERIK ČLAN UPRAVE ZA

FINANCE

18.05.2010 18.05.2015