Seu electrònica i la protecció de dades personals - Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Download Seu electrònica i la protecció de dades personals - Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Post on 05-Jul-2015

39 views

Category:

News & Politics

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Seu electrnica i la protecci de dades personals - Autoritat Catalana de Protecci de Dades

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. Autoritat Catalana de Protecci de Dades Autoritat Catalana de Protecci de Dades. Generalitat de Catalunya Autoritat Catalana de Protecci de Dades La seu electrnica i la protecci de dades personals Santiago Farr Tous Cap de lAssessoria Jurdica </li></ul> <p> 2. Autoritat Catalana de Protecci de Dades. Generalitat de Catalunya Autoritat Catalana de Protecci de Dades Les administracions pbliques de Catalunya: Transparncia ? O confidencialitat? 3. Autoritat Catalana de Protecci de Dades. Generalitat de Catalunya Autoritat Catalana de Protecci de Dades Perqu ha de ser transparent ladministraci? Perqu ha de ser transparent ladministraci? Per controlar als ciutadans ? o Per controlar la gesti de les institucions pbliques ? 4. Autoritat Catalana de Protecci de Dades. Generalitat de Catalunya Autoritat Catalana de Protecci de Dades Difusi dinformaci a seu electrnica LAECSP Llei 26/10 Decret 56/09 LUMESPC Instruccions Respostes a consultes Calendari dies hbils Relaci documents consultables Docs. amb rgim especial publicitat Organitzaci x x x Competncies x Autoritats, directius i responsables x Serveis i prestacions pbliques x x x Cartes de serveis x Actuacions x Acords adoptats, si escau x Plans i programes x Drets ciutadans x x Procediments administratius x x Requisits x x Formularis x Termini i sentit silenci x Normativa aplicable x Estat tramitaci procediment x x x 5. Autoritat Catalana de Protecci de Dades. Generalitat de Catalunya Autoritat Catalana de Protecci de Dades Difusi dinformaci a seu electrnica LAECSP Llei 26/10 Decret 56/09 LUMESPC Convocatries contractaci x x Perfil de contractant x Convocatries subvencions x x Convocatries selecci de personal x x Mitjans impugnaci (i rgans compt.) x x x Mitjans queixa reclamaci x Convenis registre entrada i sortida. x Catleg dades interoperables x x Canals d'accs a la informaci. x x RLT, funcions i taules retributives x Actes sessions ple EE.LL. x BD i arxius amb informaci dinters x x Indicadors activitat Admci Generalitat x x Acs a diari oficial x Informaci pblica x x Trmit audincia x x condicions accs a registres pblics x protocol serveis i trmits x tauler anuncis x x 6. Autoritat Catalana de Protecci de Dades. Generalitat de Catalunya Autoritat Catalana de Protecci de Dades Publicaci dinformaci a la seu electrnica Tauler electrnic (12 LAECSP per 28 D. 56/09) Perfil del contractant Trmits dinformaci pblica Accs a estat tramitaci expedients Projectes OPEN DATA / Llei reutilitzaci Publicacions electrniques Altres (foros, xarxes socials etc.) 7. Autoritat Catalana de Protecci de Dades. Generalitat de Catalunya Autoritat Catalana de Protecci de Dades Responsabilitat de la difusi Principi de responsabilitat (art. 4.1 LAECSP) Responsabilitats dels diferents actors Importncia de la delimitaci precisa de responsabilitats (contracte encrrec tractament) Ineficcia clusules exoneraci responsabilitat 8. Autoritat Catalana de Protecci de Dades. Generalitat de Catalunya Autoritat Catalana de Protecci de Dades Dret a una informaci vera i de qualitat (28.1 Llei 26/2010 i 9 LUMESPC) Requisits: Informaci clara i entenedora (no excessiva) Exacta Actualitzada Respectuosa amb drets de les persones Obligacions: Prendre mesures per garantir qualitat (9.2 LUMESPC) Preveure mecanismes per corregir informaci deficient (9.3 LUMESPC) Identificar lorganisme responsable de la difusi (9.4 LUMESPC) 9. Autoritat Catalana de Protecci de Dades. Generalitat de Catalunya Autoritat Catalana de Protecci de Dades Recomanaci 1/2008 sobre la difusi d'informaci que contingui dades de carcter personal a travs d'Internet Informaci adequada: Alguns mals exemples: DNI Notificaci sancions amb tipus infractor Anonimitzaci parcial Alguns bons exemples: Art. 61 LRJPAC Tcniques danonimitzaci Temps adequat Noms cal el temps necessari Art. 3.4 Llei DOGC Vinculaci a finalitat Cercadors 10. Autoritat Catalana de Protecci de Dades. Generalitat de Catalunya Autoritat Catalana de Protecci de Dades Dret accs dels ciutadans a lmbit local Principi : facilitar la ms mplia informaci sobre la seva activitat (69.1 LRBRL) Accs a acords i antecedents (70.2 LBRL): Remissi a legislaci desplegament art. 105.b) CE LRJPAC TRLMRLC 11. Autoritat Catalana de Protecci de Dades. Generalitat de Catalunya Autoritat Catalana de Protecci de Dades Art. 37 LRJPAC Regla general: accs sense acreditaci inters Limitacions: Dades ntimes: noms els titulars (37.2) Dades nominatives ( excepte sancionadors i disciplinaris): titulars dinters legtim i directe (37.3) Possible limitaci per (37.4): Inters pbic prevalent Interessos de tercers ms dignes de protecci Una llei estableix la limitaci Altres limitacions (37.5) 12. Autoritat Catalana de Protecci de Dades. Generalitat de Catalunya Autoritat Catalana de Protecci de Dades TRLMRLC Principi : facilitar la ms mplia informaci sobre la seva activitat (154.1 TRLMRLC) Regles concretes: Accs a documentaci, arxius i registres: cal inters directe, llevat (154.2.b): Documentaci histrica Llei arxius Documentaci que tingui la condici de pblica Obtenci cpies i certificats acords i antecedents: cal ser interessat (155.2.a) 13. Autoritat Catalana de Protecci de Dades. Generalitat de Catalunya Autoritat Catalana de Protecci de Dades Publicaci de les actes del ple dels ens locals Publicaci dels acords adoptats pel ple 70.2 LRBRL 59 i 60 LRJPAC Publicaci de les actes de les sessions del ple Art. 70.1 LRBRL: carcter pblic sessions del ple (llevat afecci 18.1 CE) Arts 110 i 111 TRLMRLC no preveuen la publicaci actes (noms transcripci a llibres) Art. 229 ROF: publicitat resumida actes sessions No implica publicaci actes sessions si incorporen dades personals: Interpretaci restrictiva limitacions drets fonamentals Major potencialitat intrusiva difusi per internet 14. Autoritat Catalana de Protecci de Dades. Generalitat de Catalunya Autoritat Catalana de Protecci de Dades Conclusions provisionals El rgim daccs s aplicable tant a: Supsits en qu hi ha solicitud de particulars Supsits en qu es publica directament a la web Conflicte dun dret fonamental (dret a la protecci de dades) i un dret que no ho s (dret daccs) No sembla que el fet de tractar-se un assumpte en el ple hagi de limitar els drets de les persones ms enll dall estrictament necessari 15. Autoritat Catalana de Protecci de Dades. Generalitat de Catalunya Autoritat Catalana de Protecci de Dades Regulaci a LUMESPC (art. 10.2) Carcter obligatori publicaci actes sessions ple Habilitaci per publicar dades personals referents a actes debatuts al ple Cal tenir en compte els principis i garanties de: Normativa de protecci de dades Normativa de protecci del dret a la intimitat Normativa de protecci del dret a lhonor En altres supsits ( ?) cal consentiment de les persones afectades Compatibilitat amb doctrina STC 292/2000 i doctrina TEDH ? 16. Autoritat Catalana de Protecci de Dades Autoritat Catalana de Protecci de Dades. Generalitat de Catalunya Autoritat Catalana de Protecci de Dades Moltes grcies Santiago Farr Tous Cap de lAssessoria Jurdica </p>