sestrinske intervencije kod povreda krvnih sudova · sestrinke intervencije-prva pomoć •...

of 56/56
SESTRINSKE INTERVENCIJE KOD POVREDA KRVNIH SUDOVA

Post on 03-Oct-2020

10 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SESTRINSKE INTERVENCIJE KOD POVREDA KRVNIH SUDOVA

 • SESTRINSKE INTERVENCIJE KOD POVREDA KRVNIH SUDOVA

  • Isticanje krvi iz krvnih sudova naziva se krvavljenjem.

  • Povrede krvnih sudova • zatvorene i otvorene povrede

 • SESTRINSKE INTERVENCIJE KOD POVREDA KRVNIH SUDOVA

  • Iskrvavljenost • Povrede otvorene i zatvorene • Otvorene povrede su češće. • kalibrar krvnog suda

 • Sestrinke intervencije-prva pomoć

  • Hemostaza • Organizam čoveka reaguje spontano • Pad arterijskog krvnog pritiska

 • • Prema kliničkoj slici

  • Prema mestu izlivanja krvi

  • Prema vrsti

 • Arterijsko i vensko krvarenje

  • jačina krvarenja -veličina krvnog suda • vrsta traumatskog agensa.• Vensko krvarenje • lagano i neprekidno ističe

 • Kapilarno krvarenje

  • krvarenje koje nastaje isticanjem krvi iz mnogo sitnih krvnih sudova

 • Sestrinska zapažanja

  • uznemiren i uplašen,• omaglicA i zujanje u ušima, • vrtoglavicA, • žeđ, • kolaps• svest;• vrhovi prstiju,• nos i uši• disanje • Puls

 • Terapijske mere

  • položaj sa glavom naniže• izvršiti hemostazu,• nadoknadu izgubljene krvi • hemostaza privremena i definitivn

 • METODE PRIVREMENE HEMOSTAZE

  • Digitalna kompresija 

  • Arterije na kojima se može primeniti

 • METODE PRIVREMENE HEMOSTAZE

 • Kompresivni zavoj

 • Tamponada

  • kao privremena metoda,• kao definitivna metoda hemostaze

 • Tamponada

 • Gumena poveska

  • Gumena poveska se po pravilu ne stavlja na golo telo, već preko rublja ili preko gaze

 • Gumena poveska

 •  Pravila kojih se treba pridržavati pri stavljanju poveske

  • Esmarchova poveske• apsolutna indikacija• ekstremitet -uvis • imobilisati.

 • Pravila kojih se treba pridržavati pri stavljanju poveske

  • da ne spadne ili se ne olabavi• način hemostaze ne sme dugo trajati• dokumentacija • u savremenoj hirurgiji sve se manje

  pribegava ovom načinu privremene hemostaze.

 • Okluzija peanom

  • Ovaj način hemostaze se ređe primenjuje, ali može da se iskoristi ne samo kao privremena metoda već u pojedinim slučajevima i kao definitivni oblik hemostaze.

 • Hiperfleksija ekstremiteta

  • Hiperfleksija ekstremiteta • zabacivanjem

 • HIRURŠKA ILI DEFINITIVNA HEMOSTAZA

  • Podvezivanje krvnog suda• Šav krvnog suda • Štipaljka od metala-klips • Termokoagulacija ili elektrokoagulacija

 • Sestrinske intervencije nakon hirurške intervencije na krvnim sudovima

  • Nega se usmerava prema potrebama

 • Sestrinske intervencije nakon hirurške intervencije na krvnim sudovima

  • položaj koji omogućava opuštanje mišića;

  • periferni puls

  • svoja zapažanja i intervencije propisno unosi u medicinsku dokumentaciju

 • HVALA NA PAŽNJI

 • • NASTAVAK PREDAVANJA

 • КАРДИОПУЛМОНАЛНА ЦЕРЕБРАЛНА РЕАНИМАЦИЈА

 • • КПЦР- оживети, тј. поново вратити у живот.

  • Спроводи се код особа код којих је дошло до кардиореспираторног ареста.

  • Скуп мера које имају за циљ да успоставе спонтану срчану активност и дисање.

 • ПРЕЖИВЛЈАВАЊЕ

  95% СРЧАНИХ ЗАСТОЈА СЕ ДЕСЕ ВАН БОЛНИЦЕ

  • ПРЕЖИВЉАВАЊЕ ВАН БОЛНИЦЕ 2-8%,• У БОЛНИЦИ 15%

 • ЕТИОЛОГИЈА

  ЗАСТОЈ ДИСАЊА ( Respiratorni arrest):

  утапање, удар струје, опструкција дисајног пута страним телом, инхалација дима, запаљење епиглотиса, предозирање лековима, траума, инфаркт удар грома и кома било којег узрока. ПАЛПИРА СЕ ПУЛС!

  ЗАСТОЈ РАДА СРЦА( Cardiac arrest)

  - Примарни: ( узрок су срчана обољења са потпуним - застојем или поремећајем рада срца)- Секундарни: ( здраво срце али је дошло до асфиксије или

  искрварења, - утапање, удар електричне струје, тровање лековима...)

  - НЕ ПАЛПИРА СЕ ПУЛС!

 • Подела етиолошких фактора:

  • Хипоксија

  • Хиповолемија

  • Хипер и хипокалијемија

  • Хипокалцемија

  • Тензиони пнеумоторакс

  • Тампонада срца

  • Тромбоемболија и механичка опстру- кција

  • Тровања

 • Индикације за КЦПР

  ТРИ КАРДИНАЛНА И УВЕК ПРИСУТНА ЗНАКА

  СПЕЦИФИЧНИ И НЕСИГУРНИ ЗНАЦИ

 • BLS (Basic life support) основна животна потпора

  • Базично одржавање живота до доласка ХМП

  ЦИЉ: Хитно допремање оксигениране крви, путем васкуларног система до виталних органа, ради очувања њихове функције и спречавања иреверзибилних промена у нервној ћелији.

  Препорука Европског савета за ресусцитацију(ЕРЦ) из 2010г: АБЦ или ЦАБ протокол у зависности од типа срчаног застоја ЦАБ - код примарног cerdiac arrestа АБЦ – ког секундарног cerdiac arrestа

 • ВРЕМЕ!!! • Када срце стане до оштећења мозга долази за мање од 5 минута.

  • Започните оживљавање што пре!!!

  • Период од момента настанка CARDIAC ARRESTA до момента започињања KPCR

 • Стопа преживљавања опада10% након сваког минута

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  minuti do šoka

  % s

  topa

  pr

  eživ

  ljava

  nja

  Source: American Heart Association

 • Провера безбедности

 • ЗОВИТЕ ХИТНУ ПОМОЋ 194

 • А ( Airway) УСПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПРОХОДНОСТИ ДИСАЈНОГ ПУТА

  Код одстства мишићног тонуса и свести, корен језика и епиглотис доводе до опструкције дисајног пута.

  Мере: - Забацивање главе у назад (дефлекција главе) - Захват “забаци главу,подигни браду” -“Троструки захват” (код повреда главе и вратне кичме”) - Пласирање орофарингеалног тубуса - Чишћење дисајних путева ( Хајмлихов захват) - Бочни кома положај

 • Б (Breathing) ВЕШТАЧКА ВЕНТИЛАЦИЈА (Артефицијална вентилација)

  • Почиње након обезбеђења дисајног пута и компресије стернума.Мере: - Вештачка вентилација “уста на уста” (метода позајмљеног даха) - Вештачка вентилација “уста на нос” - Вештачка вентилација “уста на стому” - Вештачко дисање методом “уста на маску” - Вештачко дисање поноћу маске и самоши- рећег вентилационог балона - Holger:Nielsenova метода вештачког дисања ( Код тровања цијанидима или органофосфорним инсектицидима, јака крварења из усне дупље, по- вреде носа и усана)

 • Ц (Circulation) ВЕШТАЧКА ЦИРКУЛАЦИЈА (Артефицијална циркулација)

  • Подразумева спољашњу масажу срца по одређеном ритму и броју.

  Мера: - Техника компресије стернума Подразумева узастопно ритмично притискање доње средине грудне кости ка кичменом стубу.

 • Одређивање места компресије:

  1. Попречна и уздужна линија грудне кости

  2. На тачку где се секу две линије поставља се центар корена једне шаке ( Пример: + )

  3. Преко већ постављене шаке ставља се друга и прсти се испреплету

 • Правилник за успешно извођење компресије стернума:• Руке у лактовима опружене а рамена директно над

  шакама ( прав угао)• Потискивање стернума према кичменом стубу 3-5 цм

  • Након изведеног притиска на стернум дозволити да се врати у првобитан положај и онда извести следећи

  • Шаке не подизати са грудног коша или мењати• позицију

  • Фреквенца компресија износи 100/мин

  • Компресије су ритмичне и одсечне

 • КЦПР – Један реаниматор 30 компресија стернума и 2 инсуфлације ваздуха ( пауза за инспиријум од 1 сек.)

  1. Процена сопствене безбедности и безбедности унесрећеног 2. Процена стања унесрећеног и активира систем хитне меди- цинске помоћи 3. Ослобађање ваздушног пута 4. Процена дисања 5. Процена циркулације 6. Поновна процена ( Након циклуса 30:2 врши се поновна процена стања, не више од 10 сек., и уколико нема успеха наставња се КЦПР до доласка ХМП или до оживљавања)

 • КЦПР – Два реаниматора 30 компресија стернума и 2 инсуфлације ваздуха ( пауза за инспиријум од 1 сек.)

  Једнака процена! - Један изводи компресије стернума

  - Други одржава пролазним дисајне путеве, прати каротидни пулс и изводи вештачко дисање.

 • 30 x 2 x

 • АLS (Advanced life support) узнапредовала животна потпора

  • Узнапредовало одржавање

  • BLS реанимационе: 1. обезбеђивање венског пута 2. медикаментозна потпора 3. ЕКГ мониторинг ( вентрикуларна тахикардија вентрикуларна фибрилација) 4. дефибрилација (примена монофазичне или бифазичне електричне струје у циљу успоставља- ња нормалног срчаног ритма)

 • “ ЛАНАЦ ПРЕЖИВЉАВАЊА”

  • AHA ( American Heart Association) описала след мера неопходних за преживљавање након Cardiac arrestа. 4 КАРИКЕ

  1. Рано препознавање хитне ситуације и позивање ХМП2. Рана примена основних мера реанимације3. Рана дефибрилација4. Рана примена продужених мера реанимације

 • Прва карика• Рана процена стања унесрећеног• Брзо алармирање и активација ХМП

  Друга карика КЦПР је најефикаснија уколико се започне одмах на месту акцидента од стране присутних лица. Трећа карика ● Најзначајнија карика- дефибрилација. ● Дефибрилатори: стандардни-мануелни,

  полуаутоматскии аутоматски (парамедици и здравствени радници). Четврта карика Рана примена ендотрахеалне интубације, механичке вентилације и медикаментозне терапије.

 • EKG OBLICI CARDIAC ARREST-A

 • • КЦПР представља вештину и знање које би требало да буде укорењено у оквире опште културе становништва.

  • Знања из ове области медицине би требало ширити кроз различите облике образовања , као вид опште културе и хуманости човечанства.

 • • Етички проблеми

  • две су основне недоумице:• 1. када започети• 2. Када престати

 • • срчама смрт је евидемнтна – 30

  • Докле год постоји вентрикуларна фибрилација и вентрикуларна тахикардија, шансе за опоравак спонтане циркулације постоје

 • ХВАЛА НА ПАЖЊИ

  Слајд 1SESTRINSKE INTERVENCIJE KOD POVREDA KRVNIH SUDOVASESTRINSKE INTERVENCIJE KOD POVREDA KRVNIH SUDOVASestrinke intervencije-prva pomoćArterijsko i vensko krvarenjeKapilarno krvarenjeSestrinska zapažanjaTerapijske mereMETODE PRIVREMENE HEMOSTAZEMETODE PRIVREMENE HEMOSTAZEKompresivni zavojTamponadaTamponadaGumena poveskaGumena poveska  Pravila kojih se treba pridržavati pri stavljanju poveskePravila kojih se treba pridržavati pri stavljanju poveskeOkluzija peanomHiperfleksija ekstremitetaHIRURŠKA ILI DEFINITIVNA HEMOSTAZAСлајд 22Слајд 23Слајд 24Слајд 25Слајд 26Слајд 27ПРЕЖИВЛЈАВАЊЕСлајд 29Подела етиолошких фактора:Индикације за КЦПРСлајд 32ВРЕМЕ!!!Стопа преживљавања опада10% након сваког минутаПровера безбедностиСлајд 36Слајд 37ЗОВИТЕ ХИТНУ ПОМОЋ 194Слајд 39Слајд 40Слајд 41Одређивање места компресије:Правилник за успешно извођење компресије стернума:КЦПР – Један реаниматорКЦПР – Два реаниматораСлајд 46Слајд 47Слајд 48АLS (Advanced life support) узнапредовала животна потпора“ ЛАНАЦ ПРЕЖИВЉАВАЊА”Прва карикаEKG OBLICI CARDIAC ARREST-AСлајд 53Слајд 54Слајд 55ХВАЛА НА ПАЖЊИ