sessie 2 archivering en de omgevingswet 2

Download sessie 2 Archivering en de Omgevingswet 2

Post on 11-Jan-2017

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Archivering en de OmgevingswetArchiefinnovatie decentrale overheden

  Nieuwegein 7 april 2016

  Wim van Oekel, 07.04.2016

 • Onderwerpen

  Omgevingswet (Ow) Doelen en Inhoud Stand van zaken Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

  Aanpak Verkenning Informatievoorziening Omgevingswet Bestuursakkoord

  VIVO gemeenten Opdracht en aanpak Resultaten en verspreiding Vervolgprojecten

  Hoe gaan we samen verder?

 • Verbeterdoelen

  Omgevingswet

  Samenhangende benadering beleid, besluitvorming en regelgeving

  Inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak

  Bestuurlijke afwegingsruimte

  Versnellen en verbeterenbesluitvorming

  Informatievoorziening is succesvoorwaarde

 • Stand van zaken

  Ow in Eerste Kamer aangenomen (22 maart 2016)

  AMVBs per 1 juli in consultatie

  Financieel akkoord is nog in onderhandeling

  In werking begin 2019?

  2024:DSO volledig functioneel

 • Inhoud Omgevingswet

  Hoeveelheid:

  24 wetten

  117 AMVBs

  Talloze MRs

  Versnippering:

  Hinderwet (1875)

  WRO (1965)

  Natuur (1967)

  Geluid (1979)

  Lucht (1970)

  Water (1969)

  Afvalstoffen (1977)

  Habitat, Vogel,

 • Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

  Een voor burgers, bedrijven en bevoegde gezag toegankelijk stelsel van informatievoorziening over de fysieke leefomgeving

  Een stelsel met:

  n ingang voor gebruikers

  centrale regie en goede afspraken over financiering

  n taal

  gemeenschappelijke voorzieningen

  (stelselcatalogus, registers etc.)

  vraaggestuurde informatiehuizen per domein

 • Digitaal Stelsel Omgevingswet

  Antwoord op de vraag: Welke functionaliteit moet het digitaal stelsel hebben om verbeterdoelen Ow te halen?

  Sturen op samenhang in de fysieke leefomgeving: Koppeling ruimtelijk domein aan milieudoelstellingen

  Gegevens zijn beschikbaar, betrouwbaar en bestendig

  Centraal stellen van de vraagsturing, het gebruikersperspectief

 • Met een klik op de kaart zien

  wat kan en wat mag

  Mag ik hier een

  restaurantje starten?

  Hoe richt je een drukbevolkte

  en hoogontwikkelde delta

  leefbaar, veilig en duurzaam

  in?

  Onze belangen zijn steeds

  vaker tegengesteld

  Ruimte houden voor

  initiatieven

 • Aanpak

  In 2015 Bestuursakkoord Rijk, IPO, Unie en VNG

  Afspraken over de implementatie Omgevingswet: scenario 2: het wettelijk minimum +

  huidige dienstverleningsniveau

  Digitaal stelsel voor informatievoorziening Afstemming van de VIVOs bevoegde

  gezagen

  9

 • VIVO onderzoekt de consequenties van en eisen aan Informatievoorziening & ICT vanuit gemeentelijk perspectief in relatie tot andere relevante

  inrichtingsaspecten en in de ruime omgeving van het gemeentelijke werkveld.

  WERKPAKKETTEN

  1. Wet- en regelgeving, instrumenten en Regelbeheer

  2. Dienstverlening

  3. Bedrijfsarchitectuur

  4. Informatiearchitectuur

  5. Informatiebeveiliging

  6. Stakeholdermanagement

  KENMERKEN VIVO

  VIVO brengt de gemeentelijke vraagkant aan het woord

  Samenwerking IPO en UvW

  VIVO is een verkenning: Deels modellering; bepaling

  vervolgprojecten

  3 maanden: 4 jan 31 mrt Prefinaal rapport eind maart

  Review, bijstelling 15 april definitief

  Na 15 april: verspreiding, dialoog

  VIVO gemeenten

 • VIVO gemeenten

  Werkwijze: gemeenten aan het woord (140)

  VIVO als iteratieslag in een reeks Informatievoorziening in ruime context Gebruik van verandertypen Denken vanuit initiatiefnemers Opleveren 2018 en 2024 Proces toont complexiteit integraal

  werken

  11

 • VIVO, rapportage

  Impact op Digitale Stelsel Eisen, randvoorwaarden,

  aandachtspunten

  Verschil huidige / gewenste situatie 2018

  Beschrijving en analyse Processen, standaarden,

  applicatiefuncties, gegevens, koppelvlakken, etc.

  Vervolgprojecten Globale kosten Niveaus: DSO, collectief,

  individueel gemeentelijk

  Veranderaanpak Verandertypen Ontwikkelplateaus Uitvoeringsvarianten

  Dienstverlening, klantreizen

  Processen Identificatie en afbakening Impact OW, analyse

  Informatiearchitectuur Applicatiearchitectuur Gegevensobjectmodel ZGW, SWR, Archivering

  Wet- en regelgeving Impact op IV Regelbeheer

 • VIVO, vervolgprojecten (selectie)

  # Naam / activiteiten

  1.1 Vervolg VIVO VNG

  2.1 Innovatiespoor; nieuwe technologie, experimenten

  3.1 Customer journies (12-16 stuks) t.b.v. interface DSO

  3.3 Ontwerpen serviceformules i.r.t. informatievoorziening

  4.1 Processen uitwerken, modelleren, verdiepen, toetsen en optimaliseren

  4.4 Pilots begeleiden zaakgericht werken in de keten

  4.6 Ontwikkeling standaard PDC

  4.9 Onderzoek naar inzet widgets en beslisbomen, en realisatie

  5.2 Integreren Informatiearchitectuur met GEMMA

  5.4 Opstellen informatiemodellen en berichtenstandaarden (5x)

  5.5 Requirements, globale architectuur SWR/gemeenschappelijk zakenmagazijn maken

  5.6 Opstellen gemeenschappelijke standaard zaaktypecatalogus

  5.13 Onderzoek privacy en informatiebeveiliging

 • Hoe gaan we samen

  verder?

  Op 15 april is rapport beschikbaar op website KING

  Besluit over de vervolgacties uit de VIVOs

  In mei en juni nog twee Ateliersessies

View more