servisi interneta - marija trajković

Download Servisi Interneta - Marija Trajković

Post on 24-Oct-2014

172 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Servisi Interneta Autor : Marija Trajkovi

Internet je svetski sistem umreenih raunarskih mrea koji je transformisao nain na koji funkcioniu komunikacioni sistemi. Danas, on povezuje milijarde raunara irom sveta na razliite naine : u lokalnim mreama, vezama kablovske TV, razliitim vrstama kablova, telefonskim linijama, satelitskim vezama itd.

SERVISIServisi Interneta su skup komunikacionih protokola koji se koriste na Internetu i drugim slinim mreama. Moemo ih podeliti u 5 grupa : 1. Bazini servisi 2.Javni informacioni servisi 3.Diskusioni servisi 4.Konferencijski servisi 5.Servisi za pretraivanje informacija

1. Elektronska pota (e-mail) 2.Telnet (Telecommunications network) 3.FTP ( File Transfer Protocol)

1.Anonimni FTP (Anonymous FTP) 2.Gofer (Gopher) 3.Veb (World Wide Web - WWW)

1.Lista elektronske pote (Mailing list)

2.Diskusione grupe (News group)

To su sihroni servisi, jer zahtevaju istovremeno uee svih korisnika. 1.Talk (Talk) 2.IRC (Internet Relay Chat) 3.Telefoniranje preko Interneta (Internet Phone) 3.Video konferencija (Video conferencing)

Servisi za pretraivanje informacija 1.Ari (Archie) 2.Veronika (Veronica) 3.Vajc (Wais) 4.Sr endin (Search Engine)

Elektronska pota

Elektronska pota se koristi za slanje pisanih poruka izmeu korisnika ili grupa korisnika elektronskim putem.To je najkorieniji i najstariji servis Interneta.Porukama koje se alju i primaju preko mail servera mogu se dodati i dr. dokumenti (slika, crte, tekst...) .

Struktura elektronskog pisma Sastav pisma ine : 1.Adresa primaoca 2.Predmet poruke (subject) 3.Tekst poruke 4.Potpis (signature) 5.Prilog (attachment)

Adresa

primaoca pie se u adresnom delu prozora za dijalog.Predmet poruke se navodi u posebnom delu prozora za kreiranje pisma, i on se navodi u par rei, koje bi trebale bolje da ukazuju na predmet poruke.Sadraj teksta mora biti pisan po pravilima pristojnosti, jer poruka moe stii pogrenoj osobi.Prilog predstavlja element koji se moe pridodati poruci.

Da bi se slala i primala el. pota potreban je odgovarajui program. Jedan od najpoznatijih je Outlook Express, koji se pokree klikom na ikonicu koja se nalazi na povrini ekrana. S leve strane ekrana u okviru folders nalaze se imena lokalnih foldera : inboks (inbox primljena pisma), autboks (outbox- u njemu se nalazi pota koja jo uvek nije poslata), send ajtms ( send items poslata pisma), dalited ajtems (deleted items obrisana pisma koja se mogu vratiti) i draft (draft zapoeta pisma koja nisu zavrena, ali su snimljena).

Telnet (Telecommunications Network) pristup udaljenom

raunaru i interaktivni rad na njemu, kao da je korisnik fiziki prisutan na udaljenoj lokaciji. FTP (File Transfer Protocol) prenos datoteka izmeu dva udaljena raunara. Anonimni FTP (Anonymous FTP) predstavlja javno skladitenje podataka koja su na raspolaganju preko FTP servisa svim korisnicima Interneta. Gofer (Gopher) Gofer je servis slian Vebu, s tim da ne moe prikazati odjednom tekst i sliku. Veb (World Wide Web) Multimedijalna el. Oglasna tabla, tanije on omoguuje korisnicima pristup velikom broju dokumenata, omoguuje im gledanje teksta, slike, sluanje zvuka...

Poruke o nekoj temi mogu se razmenjivati izmeu

korisnika preko mejling liste (mailing list), a kada se broj zainteresovanih povea za tu temu, tada se stvara diskusiona grupa (news group), tada se poruke vie ne alju, ve se koriste itai vesti. Internet fon (Internet Phone) Omoguava telefoniranje preko Interneta. IRC (Internet Relay Chat) Omoguava velikom broju korisnika istovremenu komunikaciju i razmenu poruka (askanje).Kucanjem poruka na tastaturi i itanjem sa ekrana uspostavlja se komunikacija.