servisi i sigurnost na internetu

Download Servisi i sigurnost na internetu

Post on 22-May-2015

3.222 views

Category:

Education

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Naslov: Ostali servisi interneta i sigurnost na internetuStudentica: eljka KraljiMentorica: Lidija Blagojevi, prof.

TRANSCRIPT

  • 1. Ostali servisi interneta isigurnost na internetu Studentica: eljka KraljiFree Powerpoint Templates Lidija Blagojevi, prof. Mentorica:Page 1

2. Ostali servisi interneta Brbljaonica Mrene novine Internetski forum Blog Drutvene mree Free Powerpoint Templates Page 2 3. Brbljaonica engl. chat omoguduje razgovor sudionika koji su ukljueni u internet u stvarnom vremenu razmjena podataka u brbljaonici naziva se razgovor u razgovoru moe istodobno sudjelovati vie sudionika Zbog anonimnosti sudionika treba biti oprezan i ne vjerovati svemu to sudionici brbljaonice kau. Free Powerpoint TemplatesPage 3 4. Mrene novine engl. usenet, newsgroups sustav za razmjenu informacija meu sudionicima poruke se smjetaju u tematske skupine (engl. newsgroups)prema podruju na koje se odnose kada korisnik poalje poruku, ona postaje dostupna svima te jusvi mogu komentirati potreban poseban program (ita mrenih novina)- npr. Outlook Express danas se rijetko koristi Free Powerpoint TemplatesPage 4 5. Internetski forum omoguduje razmjenu miljenja meu sudionicima uporabom mrenog preglednika sve poruke koje korisnik napie i poalje na forum vidljive su svim ostalim sudionicima foruma nalikuje na oglasnu plou na kojoj sudionici ostavljaju poruke teme podijeljenje u kategorije ipodkategorije Free Powerpoint Templates Page 5 6. Prenoenje datoteka ftp (engl. file transfer protocol) internetska usluga koja slui prijenosu datoteka (dokumenata, zapisa) izmeu raunala ukljuenih u internet pomodu odgovarajudeg programa mogude je kopirati datoteku s udaljenog raunala na svoje ili obrnuto Free Powerpoint TemplatesPage 6 7. Prenoenje datoteka Primjer: prijenos dokumenata ili glazbenog zapisa s interneta na svoje raunalo ( engl. download) prijenos mrene stranice s raunala na kojem je izraena na internet (engl. upload)Free Powerpoint Templates Page 7 8. Prenoenje datoteka Programi za prenoenje datoteka su: - FTP Explorer - Cute FTP - FileZilla Free Powerpoint Templates Page 8 9. Blog engl. Weblog (mreni dnevnik) mrena stranica koju pie pojedinac i na njoj uglavnom kronolokim redom biljei svoja razmiljanja i stavove primjer besplatnog alata za jednostavnu izradu i odravanje bloga je www.blog.hrFree Powerpoint Templates Page 9 10. Drutvene mree jedan od najpopularnijih naina druenja na internetu omoguduju pronalazak osoba istih interesa, razmjenu znanja,iskustava, pregledavanje velike koliine multimedijalnih sadraja potreban izraeni profil problemi: zatita privatnosti, zatita sadraja, zatita korisnikaod osoba koji takve servise koriste za protuzakonite aktivnosti Primjeri:MySpace Free Twitter Powerpoint Templates Facebook Page 10 11. Sustavi za upravljanje mrenim sadrajem CMS (engl. content management system) je program kojiomoguduje suradniko stvaranje i upravljanje mrenimsadrajem CMS se koristi za stvaranje mrenih stranica koje ureuje viekorisnika rabedi jednostavno mrenosuelje mogud vedi broj administratora Free Powerpoint TemplatesPage 11 12. CARNetov CMS Hrvatska akademska i istraivaka mrea CARNet je osnovnim i srednjim kolama omogudila koritenje CMS-a razvijenog i oblikovanog za potrebe kola. Free Powerpoint TemplatesPage 12 13. Sustavi za upravljanje mrenim sadrajem LMS (engl. learning management system) je CMS s dodatnim mogudnostima pogodnim za pouavanje rabi se za razliite obrazovne namjene pouavanja posredstvom interneta kao to su teajevi, seminari, nastava Free Powerpoint Templates Page 13 14. Sustavi za upravljanje mrenim sadrajem poznatiji LMS-ovi su Nacionalni portal za uenje na daljinu Nikola Tesla, Moodle, Claroline i dr. u Hrvatskoj postoji i javno dostupan LMS sustav Merlin (http://moodle.srce.hr/) koji je uspostavio i odrava SRCE (Sveuilini raunski centar)Primjer nastavnih materijala napravljenih pomou LMS-a MoodleFree Powerpoint TemplatesPage 14 15. Sustavi za upravljanje mrenim sadrajemNacionalni portal za uenje na daljinu Nikola TeslaFree Powerpoint TemplatesPage 15 16. Opasnosti internetaFree Powerpoint TemplatesPage 16 17. Opasnosti interneta Malware skupni naziv za sve oblike tetnih, zlonamjernih programa cilj je stvaranje tete na raunalu i ometanje normalnog rada raunala u tu skupinu programa spadaju:- virusi- crvi- trojanski konji- spyware- adwareFree Powerpoint Templates Page 17 18. Virus zlonamjerni raunalni kd koji se najede iri dodavanjem kodadrugim programima, dodavanjem privitaka u porukama e-pote ili medija poput CD-a, DVD-a ili USB diska pokretanjem zaraenog programa aktivira se i kd virusa te trai datoteke koje jo nije zarazio neki napadaju i antivirusne programe prilikom skeniranja Free Powerpoint TemplatesPage 18 19. Crv engl. worm zlonamjerni raunalni program koji se iri kopiranjem svojeg cjelokupnog sadraja kroz neki medij komunikacije, npr. privitak u elektronikoj poti ne zahtijeva postojanje domadinske datoteke za svoj radFree Powerpoint TemplatesPage 19 20. Trojanski konj engl. trojan horse raunalni program koji lanim predstavljanjem pokuava pridobiti korisnika da mu omogudi provedbu esto u obliku raunalne igre omoguduje vanjskom korisniku da se nesmetano koristi podacima s vaeg raunala (kraa lozinki, osobnih podataka) Free Powerpoint TemplatesPage 20 21. Spyware program namijenjen pradenju i biljeenju korisnikovihaktivnosti bez znanja samog korisnika obino se ne replicira dizajniran je da iskoritava zaraena raunala za komercijalnudobit, krau osobnih informacija ili preusmjeravanjem HTTPzahtjeva na reklamne stranice Free Powerpoint TemplatesPage 21 22. Adware ne pripada skupini zlonamjernih programa program namijenjen prikazivanju reklama bez pristankakorisnikaFree Powerpoint TemplatesPage 22 23. Socijalni inenjering engl. social engineering manipulacija korisnika lanim tvrdnjama i zastraivanjem u svrhu otkrivanja povjerljivih informacija ili pristupa resursima do kojih manipulator sam ne moe dodi Phishing je postupak masovne krae identiteta socijalnim inenjeringom- kraa lozinki, PIN-ova Free Powerpoint Templates Page 23 24. Prijevara engl. Hoax poruka je koja zastraivanjem ili nagovaranjem pokuava pridobiti korisnika da ju proiri najedi oblici:- prijevare kao upozorenja o tetnim programima- lanci srede i zarade- lani zahtjevi za pomod- lane peticije- dobitak na lutriji. Free Powerpoint Templates Page 24 25. Sigurnost Antivirusni programi besplatni ili komercijalni programi koji sprjeavaju naseljavanje zlonamjernih programa na nae raunalo. Protiv virusa i crva borimo se uporabom baze virusnih definicija (potrebno redovito auriranje!). Primjeri besplatnih antivirusnih programa: Avast! , Home Edition, AVG Antivirus Free EditionFree Powerpoint Templates Page 25 26. Sigurnost Protiv spywarea i trojanskih konja slue Antipijunski alati Besplatni antipijunski alati: Ad-Aware SE, Spybot- Search & Destroy te Windows Defender. esti su lani antipijunski programi. Vatrozid (engl. firewall) je program koji nadzire promet koji s interneta ulazi na nae raunalo i s raunala odlazi prema internetu Free Powerpoint Templates Page 26 27. Kako se zatititi? upotreba antivirusnih programa redovito nadograivanje (auriranje) operacijskog sustava i najkoritenijih programa redovita izrada rezervnih kopija (backup) podataka ili operacijskog sustava treba biti oprezan i NE aktivirati bilo kakve izvodljive datoteke ponuene porukom e-pote ili nekim drugim internetskim servisom sloene i razliite lozinke ukljuen vatrozidFree Powerpoint TemplatesPage 27 28. Mjere nakon zaraze uvijek oistiti raunalo odmah nakon infekcije i nikako ne ignorirati upozorenja skenera virusa malware se moe oistiti i programom za deinstalaciju pojedinog primjerka ako se malware ne da oistiti, potrebno je reinstalirati operacijski sustav i vratiti s kopije izgubljene podatke. Podaci moraju biti kopirani prije infekcijeFree Powerpoint Templates Page 28 29. Opasnosti drutvenih mrea vedina zlouporaba cilja na nanoenje financijske tete korisniku- preko podataka datum i mjesto roenja moe se dodi do JMBG-ai OIB-a te nekih drugih podataka koji su rjeenje sigurnosnogpitanja u sluaju izgubljene lozinke kod npr. vae elektronike pote. Free Powerpoint Templates Page 29 30. Opasnosti drutvenih mrea krae poput provale u kudu- podaci poput kune adrese, trenutnog mjesta, ostavljanjastatusa o duim putovanjima, godinjim odmorima ili sl. zastraivanje (tzv. cyber-bullying)- poniavajude poruke i komentari na neijem korisnikom profilu prepoznavanje pomodu lica (iz fotografija)- povezivanje s drugim drutvenim mreama gdje se nalaze podaci- prepoznavanje okoline na fotografiji kako bi se doznalo tonomjestoFree Powerpoint Templates Page 30 31. Opasnosti drutvenih mrea lani profili- najede u ime poznatih osoba ili osoba poznatih u odreenomkrugu prijatelja ucjenjivanje- neprimjerene fotografije iz Facebooka su potvrdili kako netkotko je sauvao URL adresu fotografije moe dodi do nje iako jeobrisana uhoenje- zastraivanje, gubitak privatnosti i nanoenje fizike i psihike boli kraa identiteta nepoznati prijatelji Free Powerpoint TemplatesPage 31 32. Sigurnosne postavke Facebooka Facebook je 2011. uveo mogudnost koritenja protokola HTTPSumjesto klasinog i nesigurnog HTTP-a Free Powerpoint Templates Page 32 33. Sigurnosne postavke Facebooka Poeljno je ne biti lan niti jedne mree jer imaju odreen pristupvaim podacima Free Powerpoint TemplatesPage 33 34. Sigurnosne postavke Facebooka Postavke privatnosti postavite na prijatelje (Friends)Free Powerpoint Templates Page 34 35. Sigurnosne postavke Facebooka Free Powerpoint Templates Page 35 36. Sigurnosne postavke Facebooka najvanije je postaviti Maximum Profile Visibility na Friends, amogudnost Friends Can Check You Into Places obavezno iskljuiti korisno ukljuiti prve dvije mogudnosti Profile Review i Tag Review Free Powerpoint TemplatesPage 36 37. Sigurnosne postavke FacebookaHow people bring your info to apps they use informacije koje iznosimo preko programa - svest