Serum vitamin c obagi

Download Serum vitamin c obagi

Post on 29-Jun-2015

71 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Chuyn phn phi m phm obagi, sn phm obagi, vitamin c serum, serum vitamin c,vitaminc , vitamin c, obagi c, serum c, obagi nu derm, gi r, s v l, mua u uy tn. Lin h 0909800753 Hong

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. Chuyn phn phi m phm obagi, sn phm obagi, vitamin c serum,serum vitamin c,vitaminc , vitamin c, obagi c, serum c, obagi nu derm,gi r, s v l, mua u uy tn. Lin h 0909800753 Hong----------------------------------------------------------------------------1/ Serum Vitamin C - Vitamin C Serum 5%Chc nng:Chng thm qung mt, nhn vng mt*Cch dng: bui sng v tiLy mt t nh ht u xoa u gia 2 ngn p t v thoa ln 2 mt vng xng hcmt v vng xng mi di, v nh bng ngn p t.*Cng dng:- Cung cp s bo v chng oxy ha n khu vc mt tinh t- Axit L-ascorbic 5% gip bo v chng li tia UVA v UVB gy hi- Gip ngn chn sm cc du hiu lo ha xung quanh mt nh np nhn- Gp phn vo vic tng hp collagen2/ Serum Vitamin C - Vitamin C Serum 10%Chc nng: Lm sng da, chng lo ha, sn chc da.Gi bn 1.800.000Xut x USATrng lng 30ml*Cch dng: 5-7 git/ln.*Cng dng: lm sng da, chng lo ha da, tng s nhi sn chc ca da.3/ Serum Vitamin C - Vitamin C Serum 15%Chc nng: H tr iu tr nm da, sm da, sn chc daGi bn 1.100.000Xut x USATrng lng 15ml</li></ul> <p> 2. *Cch dng: 5-7 git/ln.*Cng dng: h tr iu tr sm da, chng lo ha, tng s n hi sn chc ca da.4/ Serum Vitamin C - Vitamin C Serum 20%Chc nng:H tr iu tr nm da,sm da, tng n hi cho daGi bn 2.260.000Xut x USATrng lng 30ml*Cch dng: 5-7 git/ln.*Cng dng: h tr iu tr sm da, chng lo ha, tngs n hi sn chc ca da.Khch ly gi s vui lng gi 0909800753==&gt;Sn phm khc lin quan: M phm tr nm - Vin ungCollagenGi bn 1.820.000Xut x USATrng lng 30ml</p>