Serbs (victims Srebrenica 1992/95)

Download Serbs (victims Srebrenica 1992/95)

Post on 18-Apr-2015

319 views

Category:

Documents

19 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>THE BOOK OF THE DEAD SERBS OF SREBRENICA AND BIRA REGION 1992-1995This book of the dead gathers Serbs from Srebrenica and Bira region who were killed during the war 1992-1995. New martyrs - 3,287 of them - rest under new crosses in their ancestral land. of the exiled families could not move away their homes and farmsteads, instead they carried with them the newly made coffins with their dead relatives. The same hand took away their lives, so it is appropriate that they should rest in peace in the same cemetery. Their graves are the terrible monument of the great historic tragedy and a lasting vvarning to our descendants. They are the victims presented to the altar of our Homeland, our Orthodox Christian Faith and our Freedom. Their heads have been laid in the foundations of the Republic of Srpska.</p> <p>Oh Lord, take these Martyr Souls into Thou Heavenly Kingdom!</p> <p>***</p> <p>(Numberl Surname | Father/Mother First Name | First Name | Year of Birth / Year of Death) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Avdalovi (Mladen) Rosanda 1936-1992. Avlija (Rajko) Grujo 1955-1995. Avlija (Slobodan) Srpko 1953-1993. Avramovi (Dragomir) Drago 1961-1994. Avramovi (Boro) ivko 1946-1995. Avramovi (Kojo) Jovica 1943-1992. Avramovi (Zdravko) Neo 1947-1993. Avramovi (Stanislav) Slavko 1971-1992. Aksi (Novak) Srpko 1972-1992. Aleksi (Momilo) Boko 1960-1995. Aleksi Gavrilo 1937-1992. Aleksi (Nedeljko) Dejan 1958-1992. Aleksi (Milan) Dragoljub 1959-1992. Aleksi (Ilija) Ignjat 1953-1992. Aleksi (Pero) Ilija 1920-1992. Aleksi (Uro) Milan 1964-1993. Aleksi Milovan 7-1992. Aleksi (Radojko) Nikola 1965-1993. Aleksi (ore) Radojka 1935-1993. Aleksi (Zorislav) Rajko 1947-1992. Alempi (Radislav) Dimitrije 1960-1992. Alempi (Bogosav) Slavko 1950-1993. Alempi (edo) Sredoje 1958-1992. Alempi (Risto) Stanimir 1970-1992. Andan (Marko) Savo 1938-1992. Andri (Damjan) Vlatko - Vlado 1936-1992.</p> <p>1</p> <p>27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83.</p> <p>Andri Vojo 1942-1992. Andri (Vojislav) Goran 1962-1993. Andri (Miroslav) Grujo 1966-1993. Andri (Vladimir) Dragoljub 1952-1993. Andri (Anto) Kazimir 1952-1993. Andri (ore) Luka 1905-1993. Andri (Bogomir) Ljubia 1960-1992. Andri (Stojan) Miroslav 1967-1992. Andri (Sreko) Petko 1964-1994. Andri (Simo) Petrija 1932-1992. Andri (Ljubo) Radislav 1957-1993. Andri (Luka) taka 1912-1994. Andri (Pero) Stevan 1924-1994. Ani (Vidoje) Jovo 1952-1995. Antoni (Boo) Rade 1950-1993. Arsenov (ivanko) Novica 1965-? Arsenovi (Milorad) Nenad 1965-1993. Arsenovi (Vitomir) Obradin 1972-1993. Arsi (Dragan) Saa 1969-1992. Aimovi (Milenko) Krstina 1920-1992. Aimovi (Milan) Pero 1941-1995. Aimovi (ore) Savo 1955-1995. Aimovi (Zdravko) Strahinja 1956-1992. Adi (Ranko) Stanislav 1967-1995. Aeri (Diko) Veroljub 1972-1992. Aeri (Boko) Gojko 1940-1993. Aeri (Milo) Dragan 1969-1993. Aeri (Ratko) Dragan 1965-1992. Aeri (Radivoj) Lazo 1973-1994. Aeri (Ignjat) Miladin 1962-1992. Aeri (Milivoje) Petko 1954-1992. Aeri (Matija) Radivoje 1945-1992. Babi (Tonko) Zlatomir 1947-1995. Babi (Savan - Savo) Milan 1953-1995. Babi (Simo) Obren 1927-1993. Babi (uro) Petar 1936-1992. Bajkovi (Jovo) Ljubomir 1954-1992. Balan (Zdravko) Savo 1961-1993. Balmazovi Milisav 1950-1995. Baloti (Marko) Vojislav 1954-1992. Baloti (ivojin) Vojko 1960-1992. Baloti (Krsman) Ljubo 1931-1992. Baloti (Vidak) Rada 1936-1992. Balakovi (Milutin) ivorad 1962-1992. Balakovi (Boo) Stania 1940-1993. Baljak (Simo) Branko 1942-1992. Bandi (Milenko) Vaso 1929-1992. Banduka (Gojko) Borislav - Boro 1953-1992. Banduka Jovanka Banduka (Mio) Milena 1921-1992. Banduka (Branko) Radenko 1966-1993. Banjac (Mirko) Milan 1936-1993. Barianin Velinka Barjaktarevi (Aleksa) Goran Bartula (Boko) Obrad 1970-1994. Bati (Milivoje) Ljubia 1960-1995. Bati (Dragomir) Petar 1939-1995.</p> <p>2</p> <p>84. Baumhak (Vladimir) Zoran 1967-1995. 85. Bai (Miladin) Radenko 1960-1993. 86. Bai (Miladin) Ranko 1962-1995. 87. Bai (Milo) Savo 1938-1992. 88. Bai (Pero) Srboslav 1945-1992. 89. Bai (Ljubomir) Goran 1965-1993. 90. Beatovi (Zarija) Neo 1953-1992. 91. Beatovi (Milo) Sran 1966-1992. 92. Begovi (Risto) Dragia 1937-1993. 93. Belakovi (Vojislav) Predrag 1966-1992. 94. Berak (Branko) Radovan 7-1992. 95. Bearevi (Drago) Duan 1956-1993. 96. Bearevi Slavia 1971-2002. 97. Bibi (Radomir) Tomo 1955-1995. 98. Bileti (Rajko) Zvjezdan 1958-1992. 99. Bili (Milovan) Dragoljub 1973-1992. 100. Biani Mladen 1972-1992. 101. Bjelakovi (Radislav) eljko 1975-1994. 102. Bjelica (Aleksa) taka 1929-1995. 103. Bjelogrli (Blagoje) Sekula 1955-1992. 104. Blagovanin (Vujadin) Brano 1958-1992. 105. Blagovanin (Milan) Vujadin 1934-1994. 106. Blagojevi (Ranko) Borivoje 1940-1995. 107. Blagojevi (Sreten) Boro 1973-1992. 108. Blagojevi (Milosav) Vladan 1970-1992. 109. Blagojevi (Milorad) Vladimir 1960-1995. 110. Blagojevi (Nedeljko) Desanka 1953-1995. 111. Blagojevi (Milosava) Dragan 1970-1992. 112. Blagojevi (Slobodan) Duan 1946-1992. 113. Blagojevi (Radovan) Zoran 1962-1992. 114. Blagojevi (Slobodan) Zoran 1966-1992. 115. Blagojevi Ilinka 1914-1993. 116. Blagojevi (Sreten) Jovo 1973-1992. 117. Blagojevi (ore) Miladin 1946-1993. 118. Blagojevi (ivorad) Milovan 1967-1992. 119. Blagojevi Slobodan 1958-1992. 120. Blaevi Zoran 1956-1993. 121. Blazanovi (Slobodan) Goran 1969-1993. 122. Bobar (Ljubo) Momir 1958-1993. 123. Bogdanovi (Mihajlo) Anelko 1928-1992. 124. Bogdanovi (Pero) Vladimir 1969-1992. 125. Bogdanovi (Milan) ura 1960-1992. 126. Bogdanovi Zoran 1971-1992. 127. Bogdanovi (Dragomir) Ivan 1955-1993. 128. Bogdanovi (Stojan) Tomislav 1959-1995. 129. Bogievi (Drago) Lazo 1972-1995. 130. Bogievi (Kostadin) Radivoje 1957-1995. 131. Bogievi (Rade) Vojin 1929-1992. 132. Bogievi (Ljubomir) Vojislav 1949-1993. 133. Bogievi (Milenko) Zlatan 1975-1992. 134. Bogievi (Slobodan) Novica 1976-1993. 135. Bogievi (Vojislav) Obren 1932-1992. 136. Bogievi (Ljubomir) Radojko 1954-1993. 137. Bogievi (Jovan) Slobodan 1945-1993. 138. Bogoevi (Ranko) Slobodan 1946-1992. 139. Bogunovi Ljubomir 7-1992. 140. Bodiroga (uro) Ratko 1945-1992.</p> <p>3</p> <p>141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197.</p> <p>Bodirogi (Lazar) Miomir 1972-1992. Boi (Mirko) Boo 1953-1993. Boi (Boo) Veselin 1932-1993. Boi Vida 7-1993. Boi (Radoje) Desanka 1924-1992. Boi (Velemir) Dragomir 1966-1992. Boi (Radomir) arko 1973-1993. Boi (Duan) Zelenko 1945-1994. Boi (Neo) Zoran 1964-1992. Boi (Drago) Zorica 1980-1992. Boi (Nikola) Zorka 1925-1993. Boi (Sretko) Zoro 1949-1994. Boi (Novak) Ljubia 1952-1992. Boi (Vaso) Mara 1909-1993. Boi (oko) Milovan 1949-1992. Boi (Radoslav) Miloje 1948-1993. Boi (Luka) Mladen 1937-1992. Boi (Radomir) Novo 1953-1992. Boi (Aleksa) Ostoja 1946-1995. Boi (Radomir) Ostoja 1946-1995. Boi (Marko) Panto 1931-1992. Boi (Todor) Petko 1929-1994. Boi (Uro) Radan 1971-1995. Boi (Vladimir) Radosav 1925-1992. Boi (Duan) Ratko 1960-1993. Boi (Mile) Slavia 1971-1993. Boi (Dragomir) Sran 1974-1995. Boi (Stojan) Stevo 1951-1993. Bojagi (Mihajlo) Milovan 1960-1992. Bojani (Drago) Dragan 1968-1995. Bojani (Jovan) Drago 1947-1993. Bojani (Velimir) Dragomir 1960-1992. Bojani (Vladimir) Ljubo 1947-1993. Bojani (Jovo) Milan 1965-1993. Bojani (Neo) Radoslav 1961-1992. Bojanovi (Jovo) Zoran 1961-1992. Boji (Manojlo) Boro 7-1928. Boji (M.) Danica 7-1937. Boji (ivko) Duko 1971-1993. Boji (Dimitrije) N. 7-1992. Boji (Radovan) Radoje 1948-1992. Boji (Milorad) Slavko 1927-1992. Bori (Budimir) Maksim 1961-1992. Bori (Milivoje) Mile 1946-1992. Bori (Milosav) Milenko 1961-1992. Bori (Sreko) Radomir 1966-1994. Bori (Maksim) Radosav Borovanin (Mitar) Desa 1935-1993. Borovanin (Janko) Dragan 1960-1995. Borovanin (Branislav) Dragomir 1948-1992. Bosilji (Mirko) Predrag 1956-1992. Bosilji (Ilija) Sreto 1957-1992. Bokovi Bojana 1917-1992. Bokovi (Vojo) Velimir 1953-1992. Bokovi (Milan) Velimir 1944-1992. Bokovi Dao 7-1992. Bokovi (Milan) Lazar 1951-1995.</p> <p>4</p> <p>198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254.</p> <p>Bokovi Luka 1912-1992. Bokovi (edo) Marinko 1967-1992. Bokovi (Vojin) Milan 1959-1993. Bokovi (Simo) Milomir 1961-1993. Bokovi (Jovan) Tomislav 1932-1992. Bonjakovi (Borislav) Zoran 1969-1993. Bonjakovi (Milan) Milo 1965-1992. Braji (Ranko) Mladen 1968-1994. Brati (Relja) Goran 1958-1994. Brati (Nenad) Dragica 1966-1993. Brati Joka 7-1992. Brati Stojan 7-1994. Brati (Mirko) Strahinja 1953-1995. Brati (Mladen) piridon 1930-1992. Breanovi (Mladen) Dragan 1981-1994. Breanovi (Marko) Nada 1985-1994. Breani (Duan) Marko 1954-1992. Brki (Petar) Dragan 1963-1992. Brklja (Ilija) Zdravko 1951-1993. Bugarin (Pero) Bosiljka 1905-1994. Buji (ivko) Ilija 1908-7 Buli (Pero) Zora 1922-1993. Bunijevac (Tomo) Borivoje 1958-1992. Bunijevac (Stanko) Drago 1941-1992. Bunijevac (Rade) Dragoljub 1967-1995. Bunijevac (Sekula) Relja 1940-1992. Bunjevac (arko) Branko 1962-1995. Bunjevac Vaso Bunjevac (Milenko) Milo 1967-1995. Butina (Petar) Radoslav 1958-1992. Bualina (Dimitrije) Vladimir 1951-1992. Bui (Janko) Mijat 1958-7 Vanovac (Pero) Branko 1953-1993. Vanovac (Rajko) Velibor 1969-1992. Vanovac (Rajko) Dalibor 1974-1992. Vanovac (Zdravko) Slobodan 1970-1992. Varagi (Ilija) Radenko 1962-1993. Varagi (Radoslav) Ranko 1969-1993. Vasili (Marko) Ilija 1945-1995. Vasili (Milo) Ratko 1948-1992. Vasiljevi (Budimir) Anelko 1955-1992. Vasiljevi (Savo) Vasilj 1907-7 Vasiljevi (Pero) Veselka 1935-1992. Vasiljevi (Vojo) Vitomir 1931-1992. Vasiljevi (edo) Dragan 1966-1992. Vasiljevi (Neo) Koviljka 1935-2003. Vasiljevi (Obra) Ljuboje 1933-1995. Vasiljevi (Mihajlo) Milan 1958-1993. Vasiljevi (Slavoljub) Milomir 1970-1993. Vasiljevi (Jakov) Radenko 1962-1993. Vasiljevi (Radovan) Radisav 1963-1992. Vasiljevi (Radovan) Radislav 1965-1992. Vasiljkovi (Vojko) Risto 1940-1992. Vasi (Milovan) Boidar 1951-1994. Vasi (Manojlo) Vladan 1929-1992. Vasi (Vaso) Dragan 1953-1995. Vasi (Radovan) Dragan 1964-1992.</p> <p>5</p> <p>255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311.</p> <p>Vasi (Ljubo) Draenko 1970-1994. Vasi (Rade) Jeremija 1948-1995. Vasi (Rajkan) Jovo 1954-1995. Vasi (Milo) Milijan 1955-1992. Vasi (Stamenko) Milojko 1976-1994. Vasi (Petar) Nenad 1973-1994. Vasi (Milan) Novo 1967-1992. Vasi (Milovan) Obrad 1954-1992. Vasi (Vidoje) Obrenija 1959-1993. Vasi (Marinko) Predrag 1966-1995. Vasi (Nikola) Sreko 1954-1993. Vasi Stanija 1930-1992. Vasi (Milojka) Stanimir 1970-1994. Vasi (Milorad) Stoja 1908-1992. Vasi (Kostadin) Tihomir 1951-1993. Vaskovi (Predrag) Mladen 1970-1992. Veljovi Milinko Veljovi (Aleksa) Neo 1951-1992. Veselinovi (Slavomir) Dragan 1965-1992. Veselinovi (Kostadin) Lazar 1935-1993. Vesi (Todor) Dobrinka 1930-1995. Vesi (Milo) Dragan 1971-1992. Vesi Milisav 7-1992. Vesi (Marko) Rade 1962-1992. Vesi (Sreko) Radivoje 1953-1992. Vesi (Milovan) Stojan 1969-1992. Veerinovi (Miloje) Milojko 1968-1992. Vidakovi (Panto) Blako 1940-1992. Vidakovi (Ljubo) Branislav 1962-1992. Vidakovi (Cvijetin) oro 1956-1992. Vidakovi (O.) Joka 1907-7 Vidakovi (Lazar) Milenko 1956-1992. Vidakovi (Sretko) Milovan 1959-1993. Vidakovi (Ignjat) Mitar 1934-1992. Vidakovi (Danko) Radenko 1954-1992. Vidakovi (Kota) Tripun 1949-1994. Vidovi (Simo) Brano 1955-1992. Vidovi (Sretko) Vitomir 1960-1992. Vidovi (Drago) Goran 1961-1992. Vidovi (Milo) Drago 1959-1992. Vidovi (Mitar) Dragoljub 1934-1992. Vidovi (Mihajlo) Milenko 1957-1992. Vidovi (Milan) Milorad 1966-1992. Vidovi (Momir) Mirko 1959-1993. Vidovi (Stevan) Nenad 1951-1994. Vidovi (Vojin) Pero 1961-1992. Vidovi (Veljko) Savo 1937-1992. Vidovi (Sreten) Spasoje 1936-1992. Vidojevi (Boro) Branko 1947-1994. Viloti (Vukadin) Vide 1954-1992. Viti (ore) Boidar 1956-1995. Viti (ore) Drago 1958-1992. Viti (Savo) Zlatan 1972-1992. Viti (Mijat) Milovan 1931-1992. Vitor (Dimitrije) Pero 1960-1992. Vitor (Vojin) Ranko - Nane 1959-1993. Vitorovi (suprug Mirko) Zagorka 7-1993.</p> <p>6</p> <p>312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368.</p> <p>Vinji (Todor) Ratko 1949-1993. Vinji (ore) Strahinja 1952-1994. Vladi (Petar) Vlajko 1934-1992. Vlai (Panto) Boica 1959-1994. Vlai (Trifko) Vlado 1962-1992. Vlai (Jovan) Zdravko 1974-1995. Vlai (Trifko) Milenko 1956-1993. Vlai Nada 7-1992. Vlai (Petar) Trifko 1929-1993. Vorkapi (Mile) Miodrag 1971-1992. Vrani (Boko) Mladen 1968-1992. Vrina (Cedo) Miodrag 1970-1993. Vrina (Duan) Nenad 1946-1993. Vujadinovi (ivojin) Boko 1951-1992. Vujadinovi (ivojin) Vaso 1954-1992. Vujadinovi (Milovan) Dragomir 1947-1992. Vujadinovi (Vaso) Duan 1940-1992. Vujadinovi (Cvijetin) Ljubinko 1965-1995. Vujadinovi (Milan) Mile 1968-1994. Vujadinovi (Slavoljub) Milovan 1948-1992. Vujadinovi (Jovo) Milomir 1960-1992. Vujadinovi (Jole) Milutin 1960-1992. Vujadinovi (Bogdan) Nedeljko 1947-1992. Vujadinovi (Duan) Petko 1958-1992. Vujadinovi (Nedeljko) Rajko 1971-1992. Vujaklija uro 1957-1992. Vujakovi (Miko) Svetozar 1943-1992. Vujanovi (Petar) Vukain 1971-1992. Vujevi (Lazar) Bogdan 1924-1992. Vujevi (Dragomir) Vlado 1965-1992. Vujevi (Pero) Lazo 1956-1992. Vujinovi (Duan) Milan 1960-1992. Vujinovi (Trivo) Nada 1936-1993. Vuji Soka 1930-1992. Vuji (Petar) Stanka 1930-1992. Vujii (Grujo) Vasilija 1912-1994. Vujii (Branko) Milan 1954-1992. Vujovi (ore) Desanka 1925-1995. Vukadinovi (ore) Milan 1945-1992. Vukadinovi (Damjan) Milo 1960-1992. Vukajlovi (Ljubo) Borko 1947-1992. Vukajlovi (Nemanja) Vlado 1949-1992. Vukajlovi (Zarija) Duanka 1926-1992. Vukajlovi (Milo) Milo 1943-1995. Vukajlovi (Tadija) Rajko 1967-1992. Vukajlovi (Timotije) Relja 1922-1992. Vukanovi (Stevan) Savo 1942-1992. Vukainovi (edo) Velemir 1954-1993. Vukainovi (Svetozar) Rajo 1958-1992. Vukelji (Bogdan) Momilo 1954-1995. Vuki (Zdravko) Boko 1966-1992. Vuki (Neo) Zoran 1967-1992. Vukman (Stevo) Milan 1961-1992. Vukovi (Zivan) Vojislav 1957-1992. Vukovi (Ilija) Vukan 1965-1995. Vukovi (Radovan) Gojko 1930-1992. Vukovi (Ratko) Goran 1971-1994.</p> <p>7</p> <p>369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400....</p>